Legfrissebben feltöltött hírek az Antikregiseg.hu-n https://www.antikregiseg.hu/piacter/index.php Legfrissebben feltöltött hírek az Antikregiseg.hu műkereskedelmi portálon hu <![CDATA[2019.01.01. - Fesztivál ajánló - 2019. januári fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2019__januari_fesztival_esemenyek_4140.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2019__januari_fesztival_esemenyek_4140.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2018. JANUÁRI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

Made in Pécs
jan. 04. - jan. 05.

SzólóDuó 2019 Nemzetközi Tánc Fesztivál
jan. 10. - jan. 12.

Farsangnyitó Dalidó
jan. 12. - jan. 13.

Winterfest Budapest - Téli Sörfesztivál
jan. 18.

Debreceni Horgász-Vadász Expo
jan. 19. - jan. 20.

VII. Vendégváró Fesztivál
jan. 25. - jan. 27.

Jász Kolbásztöltő Fesztivál
jan. 26. - jan. 27.

5. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál - BIDF MEZTELEN VALÓSÁG A FILMV...
jan. 28. - febr. 03.

VI. Magyar Marketing Fesztivál
jan. 31.

Négy meztelen férfi
jan. 18.]]>
Mon, 31 Dec 2018 14:30:24 +0100
<![CDATA[2018.12.06. - Ki volt az igazi Szent Miklós vagyis a Mikulás?]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/ki_volt_az_igazi_szent_miklos_vagyis_a_mikulas__4139.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/ki_volt_az_igazi_szent_miklos_vagyis_a_mikulas__4139.php
Szent Miklós (Nikolaosz) a keleti egyházak legtiszteltebb szentje, ünnepét nyugaton a 10. század óta tartják. A hagyomány szerint a 3. században született a kis-ázsiai Patarában, gazdag kereskedőcsaládban. Szüleit kiskorában elvesztette, egyik rokona nevelte, s ő ismertette meg a kereszténységgel. Megtérése után Miklós jótékony célokra szétosztogatta örökségét, a hívők pedig égi jelre megválasztották Müra püspökévé. Diocletianus és Galerius császár keresztényüldözése (303-311) idején börtönbe került, de életben maradt, és részt vett a 325-ben tartott niceai zsinaton. (Érdekesség, hogy Jézus Istennel való egylényegűségéről szóló vita hevében Miklós állítólag felpofozta vitapartnerét, az ariánus eretnekségnek nevet adó Ariust.) Az emberek tiszteletét és szeretetét jótékonykodásával vívta ki, s tettei miatt már életében szentnek tartották. 343. december 6-án halt meg püspöki székhelyén, sírja ezután zarándokhellyé vált. Amikor Mürát 1087-ben elfoglalták a szeldzsuk törökök, maradványait tisztelői az itáliai Bariba vitték, ahol bazilikát építettek a tiszteletére, s ereklyéit Orbán pápa helyezte el a főoltáron.

Miklós kultusza nem sokkal halála után kezdődött, már a 6. században templomot emelt neki Konstantinápolyban I. Justinianus császár. Csodatettei között tartják számon, hogy vihar idején megmentette egy vízbe esett tengerész életét, ezért ő az utazók, a kereskedők, a zarándokok, a tengerészek és a révkalauzok védőszentje. Amikor városát éhínség sújtotta és egy gonosz hentes három kisgyermeket megölt, hogy húsukat kimérje, Miklós leleplezte bűnét és a fiúkat is feltámasztotta, ezért ő a gyermekek és a diákok védőszentje is.

A nevéhez fűződő leghíresebb legenda szerint élt Mürában egy szegény ember, aki nem tudta férjhez adni három lányát, mert nem volt pénze hozományra. A dolog Miklós fülébe is eljutott, ám a püspök túl szerény volt ahhoz, hogy nyíltan segítsen. Az éjszaka leple alatt három erszényt dobott be az apának, így a lányok megmenekedtek attól, hogy örömlánynak adják őket. Miklós e tettéért a hajadonok és az aggszüzek védőszentje, s oltalmazója a házasságnak és az anyaságnak. Védőszentje továbbá Oroszországnak, Görögországnak, Szicíliának, Lotaringiának és Apuliának, a zálogházak tulajdonosainak, az illatszerészeknek, a gyógyszerészeknek, a pálinkafőzőknek és Magyarországon Kecskemét városának.

Szent Miklós ünnepe mintegy a karácsony vigíliája, bevezetése, hagyományai összemosódtak a karácsonyi ünnepkörrel. A középkor óta a tizennégy segítő szent közé sorolják őt, a legnagyobb tiszteletet a régi Oroszországban tanúsították iránta. Magyarországon a bizánci kapcsolatok alapozták meg tiszteletét, mintegy hatvan községet neveztek el róla, többek között Kunszentmiklóst és Szigetszentmiklóst. Szent Miklós „ökumenikus” szent, amennyiben segített zsidókon is, amikor a keresztények igaztalanul vádolták őket.

A Szent Miklós nagylelkűségéhez és kedvességéhez fűződő történetek nyomán alakult ki a Mikulás-kultusz, mint népszokás. (A Mikulás a Miklós név cseh és szlovák alakja.) A különböző népek kultúrájában szinte mindenütt feltűnik hosszú, prémes, vörös köpenyben járó, deres szakállú, nagycsizmás alakja, személyéhez kapcsolódik a Mikulás-napi ajándékozás szokása. A német nyelvterületen a Mikulásnak fenyegető külsejű „kísérői” is vannak, akik veréssel vagy éppen megevéssel fenyegették a rossz gyermekeket: ilyen Németországban a gólyalábon közlekedő Knecht Ruprecht, Svájcban Schmutzli, Ausztriában a nálunk is ismert krampuszok. Az ajándékozás szokása hazánkban a városi értelmiség révén terjedt el valószínűleg német-osztrák hatásra, falura ez csak a múlt században jutott el, jóllehet a magyar parasztságnál korábban is voltak Miklós-napi alakoskodások.

A püspök legendája a különböző népek ajkán más és más változatban élt tovább, ennek megfelelően neve is hol Szent Miklós, Heiliger Nikolaus, Mikulás, hol meg Télapó, Karácsony apó. Az Amerikában ismert Santa Claus a holland Sinterklaas alak torzult változata. A Télapó elnevezés a második világháború után szovjet-orosz hatásra terjedt el Közép- és Kelet-Európában: az orosz hagyomány szerint Gyed Moroz (Fagy apó) a jóságos Sznyegurocskával (Hópelyhecske) hozza a fenyőfát az ajándékokkal, de Szilveszter napján.

Forrás: MTI]]>
Mon, 31 Dec 2018 13:53:58 +0100
<![CDATA[2018.12.13. - Mátyás király nyomába eredhetünk egy új internetes adatbázisnak köszönhetően]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/matyas_kiraly_nyomaba_eredhetunk_egy_uj_internetes_adatbazisnak_koszonhetoen_4138.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/matyas_kiraly_nyomaba_eredhetunk_egy_uj_internetes_adatbazisnak_koszonhetoen_4138.php
A Magyar Tudományos Akadémia kutatója, Horváth Richárd jóvoltából már 2011-ben napvilágot látott Mátyás király és felesége, Aragóniai Beatrix királyné úgynevezett itineráriuma. A történelemtudományban eme szakszó olyan adattárat jelöl, amelyben időrendben fellelhetjük egy adott személy valamennyi ismert földrajzi tartózkodási helyét. A középkorkutatásban különösen fontos ilyen adattárak összeállítása, ugyanis az uralkodók – és egyéb hatalmasságok – jellemzően nemcsak a székhelyükről végezték kormányzati teendőiket, hanem személyesen járták az országot, hadjáratokat vezettek és diplomáciai utakon vettek részt.

Egy középkori itinerarium összeállítása komoly tudományos munkát igényel. Elsőként össze kell gyűjteni valamennyi adatot, amelyeket leginkább az adott uralkodó által kiadott oklevelekben találhatunk meg. Ezek a dokumentumok rendszerint tartalmazzák a kiállítás helyét és idejét, így azok sorba rendezésével már megteremthető az adattár alapja. Egy ilyen sorban azonban gyakran szembesülhetünk azzal, hogy a vizsgált király valamelyik nap az ország egyik felében tartózkodik, majd másnap több száz kilométerrel arrébb. Eme ellentmondások (minthogy ekkora távolságok megtétele ilyen rövid idő alatt a korban nem volt lehetséges) magyarázata, hogy a királyok nevében és pecsétjük alatt gyakran más személyek is bocsátottak ki okleveleket. Ezen problémák feloldása csak akkor lehetséges, ha a kutató tisztában van az adott kor kormányzatának és kancelláriájának működési gyakorlatával is, így kellő kritikával tudja elemezni a rendelkezésre álló adatokat.

A Horváth Richárd által elvégzett munka eredményét most a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai jóvoltából a széles közvélemény is megismerheti egy internetes adatbázis formájában.
http://matyaskiraly.natarch.hu/

Mátyás király és Aragóniai Beatrix ismert tartózkodási helyeit a kutatók egy térképen ábrázolták, amelyet tetszésünk szerint állíthatunk be. A képernyő bal felső részén kiválaszthatjuk, hogy Mátyás vagy Beatrix tartózkodási helyére vagyunk kíváncsiak, míg alul egy idővonalon beállíthatjuk, hogy melyik évet vagy éveket szeretnénk megvizsgálni. Az egyes tartózkodási helyeket jelző ikonokra kattintva további információkat is kaphatunk, elsősorban arra vonatkozóan, hogy pontosan milyen levéltári vagy egyéb forrásból tudjuk, hogy a király az adott nap ott járt.

Jobb alul a lejátszás ikonra kattintva (vagy a léptető nyilak segítségével) nyomába is eredhetünk a több mint fél évezrede élt „Igazságos” uralkodónak. Például 1458-ban elkísérhetjük a fiatal Mátyást prágai börtönétől egészen Budáig, később mellette lehetünk moldvai, csehországi és ausztriai hadjárataiban, de 1490-ben végigkövethetjük azt, amint a királyi pár utolsó közös útjára indul Budáról a magyar uralom alatt álló Bécsbe.

Forrás: MTI]]>
Mon, 31 Dec 2018 13:36:43 +0100
<![CDATA[2018.12.26. - Karácsony másnapján hurcolta el az ÁVH Mindszenty bíborost]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/karacsony_masnapjan_hurcolta_el_az_avh_mindszenty_biborost_4137.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/karacsony_masnapjan_hurcolta_el_az_avh_mindszenty_biborost_4137.php
70 éve, 1948. december 26-án tartóztatta le Mindszenty József esztergomi érseket hűtlenség (hazaárulás), a demokratikus államrend és a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával.

Az egész életében a totalitárius zsarnokságok ellen küzdő Mindszenty a harmincas években szembeszállt Gömbös Gyula diktatórikus törekvéseivel és a nyilaskeresztes mozgalommal. XII. Pius pápa 1944-ben veszprémi püspöknek nevezte ki, az év nyarán püspöktársaival együtt körlevélben tiltakozott a zsidóüldözés ellen. 1944. november 27-én a nyilasok letartóztatták, Veszprémben, majd a sopronkőhidai fegyházban raboskodott, december végétől Sopronban tartották házi őrizetben, ahonnan csak 1945. április 1-jén szabadult.

A pápa 1945 augusztusában Mindszentyt nevezte ki esztergomi érsekké, hercegprímássá, majd 1946 februárjában bíborossá. Személyében elveihez ragaszkodó, minden megalkuvást elutasító vezető került a magyar katolikus egyház élére. A hercegprímási címet közjogilag értelmezte, aktívan politizált, kereszténydemokráciát, keresztény erkölcsi törvényeken alapuló társadalmat hirdetett. Szót emelt a felvidéki magyarság deportálása és a magyarországi németek kitelepítése ellen, ellenezte a katolikus sajtó korlátozását, a hitoktatás fokozatos betiltását, a katolikus intézmények államosítását, de a földosztást, a nemzeti bizottságok működését, a köztársasági államforma bevezetését is.

Az egyeduralomra törekvő kommunista vezetéssel egyre gyakrabban szembekerülő főpap az antikommunista politika jelképes alakja lett. Rákosiék gondosan készültek a leszámolásra “a klerikális reakcióval”, a szovjet tanácsadókkal zsúfolt politikai rendőrségen külön csoport foglalkozott “a Mindszenty személye és a köréje gyűlt reakciós kör” elleni harccal. A rettegett Államvédelmi Hatóság (ÁVH) durva sajtókampány után 1948. december 26-án tartóztatta le Mindszentyt hűtlenség (hazaárulás), a demokratikus államrend és a köztársaság megdöntésére irányuló szervezkedés, kémkedés és valutaüzérkedés vádjával.

Az ÁVH hírhedt székházában, az Andrássy út 60-ban heteken keresztül kínozták, hogy beismerő vallomást csikarjanak ki belőle. Ügyét a budapesti Népbíróságnak a pártok delegáltjaiból álló különtanácsa elé utalták, a három napig tartó “nyilvános” tárgyaláson csak előre megválogatott közönség vehetett részt. A koncepciós per végén, 1949. február 8-án Mindszentyt életfogytiglani börtönre ítélték, amit – a nemzetközi tiltakozás ellenére – másodfokon is megerősítettek. A megromlott egészségű főpap négy év magáncella után rabkórházba került, 1955 nyarától házi őrizetben volt a Baranya megyei Püspökszentlászlón, majd a nógrádi Felsőpetényben.

Az 1956-os forradalom kitörése után, október 30-án egy páncélosalakulat szabadította ki, másnap Budára vitték, ahol a romos Prímási palotában rendezkedett be. A Nagy Imre-kormány által rehabilitált főpap november 3-i rádiószózatában az eseményeket nem forradalomnak, hanem szabadságharcnak minősítette, amely “azért folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, hogy miképpen éljen. Szabadon akart határozni sorsa, államának igazgatása, munkájának értékesítése felől”. A beszédben óvott a pártviszálytól és a széthúzástól.

A másnapi szovjet intervenció elől az Egyesült Államok budapesti nagykövetségére menekült. A követségi tartózkodást a prímás csak átmeneti szükségmegoldásnak gondolta, de “félfogsága” végül tizenöt évig tartott. A hatvanas évek végére a megváltozott világpolitika, a hidegháború enyhülése és a Vatikán ezzel együtt változó keleti politikája minden érintett fél számára egyre sürgetőbbé tette a “Mindszenty-ügy” megoldását. A Szentszék, az Egyesült Államok és a magyar kormány megegyezése nyomán a főpap 1971. szeptember 28-án hagyta el Magyarországot. A Boldog VI. Pál pápánál tett rövid látogatás után Bécsbe, az esztergomi érsek egyházi joghatósága alá tartozó Pázmáneumba költözött, s nyolcvan évvel a vállán is végezte lelkipásztori munkáját, látogatta a világban szétszóródott magyar közösségeket.

A pápa a magyar kormány sürgetésére, egyházpolitikai megfontolásból többször szólította fel Mindszentyt lemondásra, s 1973. december 18-án üresnek nyilvánította az esztergomi érseki széket. Az 1974 februárjában nyilvánosságra hozott döntést Mindszenty tudomásul vette. A főpap 1975. május 6-án hunyt el Bécsben, végakaratához hűen ideiglenesen Mariazellben temették el, sírjánál az évek során magyarok tömege rótta le tiszteletét. Hazahozott hamvait 1991. május 4-én helyezték ünnepélyesen végső nyugalomra az esztergomi bazilika prímási sírkápolnájában. A sír felirata: “Fidelissimus in tribulatione pastor” (az üldöztetés idején a leghűségesebb pásztor).

Végső nyughelyét 1991 augusztusában, magyarországi látogatása során felkereste Szent II. János Pál pápa. Mindszenty Emlékiratai külföldön 1974-ben, Magyarországon 1989-ben, majd 2015-ben jelentek meg. A rendszerváltozás után koncepciós per áldozatának nyilvánították és rehabilitálták, a Fővárosi Bíróság 1990. május 18-án kimondta, hogy az ellene hozott népbírósági ítéleteket semmisnek kell tekinteni. A hercegprímás teljes jogi, erkölcsi és politikai rehabilitálására Erdő Péter bíboros kérésére 2012 márciusában került sor. Szentté avatási eljárása 1994-ben kezdődött, nevét utcák, terek, intézmények viselik, az országban több szobra áll, többek között a róla elnevezett budapesti téren, a XII. kerületben.

Forrás: MTI]]>
Mon, 31 Dec 2018 13:20:33 +0100
<![CDATA[2018.12.27. - Sokáig agyonhallgatták Bánffy Miklós Erdély-trilógiáját]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/sokaig_agyonhallgattak_banffy_miklos_erdely-trilogiajat_4136.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/sokaig_agyonhallgattak_banffy_miklos_erdely-trilogiajat_4136.php
A sokoldalú gróf 1912 és 1917 között a budapesti Nemzeti Színház és az operaház intendánsaként támogatta Bartók Béla színpadi műveinek bemutatását, sőt azok díszlet- és jelmeztervezője is ő volt. 1912-ben és 1913-ban szerkesztette az Erdélyi Lapokat, 1916-ban lett a Kisfaludy Társaság tagja, ugyancsak 1916-ban őt nevezték ki IV. Károly koronázási parádéja kormánybiztosának, a koronázási útvonal díszleteit is ő tervezte. A menetben hadirokkantakat is felvonultatott, ebből akkora botrány lett, hogy udvarmesteri tisztségéből azonnal felmentették.

Az I. világháború idején támogatta Tisza István miniszterelnök politikáját, a vesztes háború végén felesküdött a Magyar Nemzeti Tanácsra. 1918 novemberében Bethlen Istvánnal és Jancsó Benedekkel megalakította budapesti Székely Nemzeti Tanácsot, amely az Erdélyben alakult székely nemzeti tanácsok véleményét képviselte a magyar kormánnyal folytatott tárgyalásokon és külföldön is próbált pártfogókat találni a székelység ügyének. A Tanácsköztársaság és a fehérterror idején visszavonultan élt, arcképfestéssel foglalkozott.

Bánffy Miklós 1921 áprilisától 1922 végéig a Bethlen-kormány külügyminisztere és egy ideig kisebbségügyi minisztere volt. Ő érte el, hogy a trianoni döntést követően népszavazást írjanak ki az Ausztriának ítélt magyar területek hovatartozásáról, ennek eredményeként került vissza Sopron és térsége Magyarországhoz. Jelentős szerepet játszott a magyar hadifoglyok hazatérésében Oroszországból és abban is, hogy Magyarország 1922 szeptemberében a Népszövetség tagja lett.

1926-ban, miután visszakapta birtokai egy részét, hazatért erdélyi, bonchidai kastélyába, román állampolgár és az erdélyi magyar szellemi élet egyik vezetője lett. Részt vett az 1926-os marosvécsi Helikon találkozón, támogatta az erdélyi színjátszást és képzőművészetet. 1928 és 1944 között az Erdélyi Szépmíves Céh elnöke és a református egyház főgondnoka volt, 1939-ben az ő vezetésével jött létre a Romániai Magyar Népközösség a magyarság kulturális és gazdasági-társadalmi képviseletének ellátására.

Észak-Erdély 1940-es visszacsatolása után a magyar országgyűlés felsőházi tagja lett. 1943-ban Kállai Miklós kormányfő megbízásából Bukarestben folytatott puhatolózó tárgyalásokat, de eredménytelenül, mivel a románok Észak-Erdély visszaadását követelték, 1944-ben Horthyt próbálta rábírni a kiugrásra. Bonchidai kastélyát a visszavonuló németek felgyújtották, a lángok között pótolhatatlan értékek semmisültek meg. 1944 után részt vett az erdélyi magyar irodalom újjászervezésében, az Utunk munkatársa lett. A németekkel való kollaborációval vádolták, emberként és íróként is megaláztatásokban volt része, birtokait elkobozták. Bánffy Miklós 1949-ben betegen és szegényen költözött Budapestre, itt halt meg 1950. június 6-án, a kolozsvári családi kriptába csak 1976-ban temethették el.

A zene, a festészet, a színpadi rendezés és a szépirodalom egyaránt érdekelte. Tervezett jelmezeket és díszleteket, 1934-ben és 1935-ben Szegeden megrendezte Az ember tragédiáját. A bemutatóra meghívta Octavian Gogát is, aki az előadás láttán döntött úgy, hogy románra fordítja Madách remekművét. Érdekelte a lótenyésztés, nagy műértő és műgyűjtő is volt, az 1922-es genovai konferencián külügyminiszterként politikustársairól készített karikatúrái külön albumban jelentek meg. Grafikusként Balázs Béla, Tompa László és Tamási Áron műveit, valamint az Erdélyi Helikon folyóiratot illusztrálta.

Íróként a konzervatív irodalmi hagyomány megújítására törekedett, korai elbeszéléseinek témáját részben az arisztokrácia életéből, részben Erdély történetéből merítette. A harmincas évekig részben közéleti elfoglaltságai miatt, részben mert úgy érezte, igazi nevén csak főúri dilettánsnak tartanák, műveit Kisbán Miklós néven publikálta. Első drámáját, a Naplegendát Ady is lelkesen üdvözölte, későbbi színműveiben történelmi személyiségek alakját idézte fel, a Nagyúr című drámában Attila hun királyét, a Martinovicsban a császári ügynökből vértanúvá vált politikusét és kiváló elbeszéléseket is publikált (Farkasok, Havasi történet, A császár titka).

Legnagyobb vállalkozása az Erdélyi történet című nagyszabású trilógiája volt, amely az erdélyi arisztokrácia sorsát, világának széthullását ábrázolja: Megszámláltattál... (1934), És híjával találtattál (1937), Darabokra szaggattatol (1940). Művét sokáig agyonhallgatták, csak évtizedek után fedezték fel újra, első megjelenése után hat évtizeddel fordították le angolra, spanyolra és németre. Utolsó éveiben emlékiratain dolgozott, A magyar politika kritikája című tanulmánya politikusi múltját összegezte.

Nevét 2001 decemberében jegyezték be a Magyar Örökség Aranykönyvébe, 2007-ben posztumusz Magyar Művészetért Díjjal tüntették ki, 2012-től a Külügyminisztérium szakkönyvtára viseli a nevét. Idén decemberben Raab Péter készítette szobrát Sopronban állították fel. A nevét viselő vándordíjat a Kolozsvári Állami Magyar Színház művészeti tanácsa adományozza a színház előző évadának legkiemelkedőbb művészi teljesítményéért.

Forrás: MTI]]>
Mon, 31 Dec 2018 13:08:47 +0100
<![CDATA[2018.12.16. - Drágán adta életét Raszputyin, a mágus]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/dragan_adta_eletet_raszputyin__a_magus_4135.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/dragan_adta_eletet_raszputyin__a_magus_4135.php
Raszputyin 1869-ben egy eldugott szibériai faluban Pokrovszkojéban látta meg a napvilágot. A fiatal, korábban kicsapongó életet élő fiatal férfit falujában csak „részeges Griskának” nevezték. Az ifjú vezeklésképpen három hónapot töltött egy kolostorban, ahol vallásos megvilágosodáson esett át és kapcsolatba került a khliszti nevezetű szektával. A szektatagok az üdvözüléshez a világ mulandó gyönyöreinek élvezetével, majd ezt követően bűnbánattal akartak eljutni. A sajátos felfogás miatt a szertartások gyakran orgiákba fulladtak. Raszputyin, aki odaadással hallgatta a „szent tanokat”, nemsokára elhagyta a kolostort és vándor szerzetesnek állt. Bolyongásai során bejárta Oroszországot, később eljutott Görögországba és Jeruzsálembe is. 1903-ban érkezett meg Szentpétervárra, ahol a miszticizmus felé nyitott arisztokrácia és a városi elit ünnepelt embere lett.

A főként nőkből álló, hatalmasra duzzadt rajongótábora gyakran Szentpétervár fürdőiben rendezett orgiákon szabadult meg bűneitől. Raszputyin politikai szerepe 1905-ben kezdődött, amikor hipnotizőri képességét felhasználva a vérzékenységben szenvedő trónörökös, Alekszej betegségének tüneteit csillapítani tudta. A hálás cár és cárné politikai, kormányzati kérdésekben is egyre többször hallgatott Raszputyinra, aki hamarosan a hatalom középpontjába került. Beleszólt a miniszterek kijelölésébe és az orosz ortodox egyház vezetőségének, a Szent Szinódus tagjainak a kiválasztásába is.

A parasztból lett szerzetes növekvő hatalma egyre több embernek szemet szúrt a cári udvarban. 1916-előtt két alkalommal is megpróbálták megölni az „őrült papot”. Az első gyilkossági kísérlet egy szerzetes és egy püspök számlájára írható, akik feszületekkel próbálták agyonverni a „Gonoszt”, majd pár évvel később egy feltehetően felbérelt prostituált akarta leszúrni a hatalomtól megrészegedő, és egyre inkább züllött életmódot folytató orgia-királyt, Raszputyint.

Hírnevét nem csak életvitele, hanem háborúellenes magatartása is rontotta. Ellenfelei neki tulajdonították az udvar „hazafiatlan viselkedését”, és azt híresztelték, hogy szerelmi kapcsolatra lépett a cárnéval, akit német származása miatt a közvélemény egy része II. Vilmos német császár ügynökének tartott.

1916. december 30-án a mágust végül elérte a végzete. Feliksz Juszupov herceg vacsorára invitálta Raszputyint, aki elfogadta a meghívást. Juszupov ciánnal mérgezett borral és süteménnyel kínálta vendégét, aki tekintélyes adag elfogyasztása ellenére sem fordult az asztal alá. Az elképedt herceg végül pisztollyal hátba lőtte a mágust. Juszupov és összeesküvő társai ujjongtak, azonban örömük nem tartott sokáig, mert az „örült pap” hamarosan talpra állt, és támolyogva a kijárat felé indult. Ekkor egy másik nemes fejbe lőtte, majd a biztonság kedvéért a konspirátorok összeverték és a jeges Néva folyóba dobták áldozatukat. Raszputyin szívósságát bizonyítja, hogy a boncolásnál vizet találtak tüdejében, ami a fulladásos halál jele, azaz a hipnotizőr feltehetően még életben volt, amikor a folyóba hajított.]]>
Mon, 31 Dec 2018 13:03:56 +0100
<![CDATA[2019.01.31. - STUDIO ANTIKVÁRIUM 43. könyvárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/studio_antikvarium_43__konyvarveres_4134.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/studio_antikvarium_43__konyvarveres_4134.php
STUDIO ANTIKVÁRIUM 43. árverés

Aukció időpont: 2019. 01. 31. csütörtök 17:00 - 2019. 01. 31. csütörtök 20:30]]>
Mon, 31 Dec 2018 12:00:53 +0100
<![CDATA[2019.01.24. - DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 338. Bélyeg Gyorsárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_338__belyeg_gyorsarveres_4133.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_338__belyeg_gyorsarveres_4133.php
DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 338. Gyorsárverés

Aukció időpont: 2019. 01. 24. csütörtök 19:00]]>
Mon, 31 Dec 2018 11:59:19 +0100
<![CDATA[2019.01.17. - KRISZTINA AUKCIÓSHÁZ 85. Aukció: papírrégiségek, dokumentumok]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/krisztina_aukcioshaz_85__aukcio__papirregisegek__dokumentumok_4132.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/krisztina_aukcioshaz_85__aukcio__papirregisegek__dokumentumok_4132.php
KRISZTINA AUKCIÓSHÁZ 85. Aukció: papírrégiségek, dokumentumok, bélyeg előtti levelek, fotók, alacsony licittel induló...

Aukció időpont: 2019. 01. 17. csütörtök 18:00]]>
Mon, 31 Dec 2018 11:57:56 +0100
<![CDATA[2019.01.16. - MŰGYŰJTŐK HÁZA 148. árverés, festmény, grafika, műtárgy]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_148__arveres__festmeny__grafika__mutargy_4131.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_148__arveres__festmeny__grafika__mutargy_4131.php
MŰGYŰJTŐK HÁZA 148. árverés, festmény, grafika, műtárgy

aukció időpontja:2019. 01. 16. szerda 18:00

aukció helyszíne:Műgyűjtők Háza | Budapest, II. Zsigmond tér 8.]]>
Mon, 31 Dec 2018 11:56:03 +0100
<![CDATA[2019.01.11. - Pest-Budai Árverezőház 26. Magyar Plakát levelezési árverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/pest-budai_arverezohaz_26__magyar_plakat_levelezesi_arveres_4130.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/pest-budai_arverezohaz_26__magyar_plakat_levelezesi_arveres_4130.php
26. Magyar Plakát levelezési árverés

aukció időpontja:2019. 01. 11. péntek 17:00

aukció helyszíne:Levelezési árverés

kiállítás helyszíne:Pest-Budai Árverezőház - 1073 Budapest, Erzsébet krt. 37. I/11.]]>
Mon, 31 Dec 2018 11:51:06 +0100
<![CDATA[2018.12.01. - Fesztivál ajánló - 2018. decemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__decemberi_fesztival_esemenyek_4129.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__decemberi_fesztival_esemenyek_4129.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2018. DECEMBERI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

Kecskeméti Téli Fesztivál
dec. 01.
Advent Liget - Családi Advent a Városligetben
dec. 01. - jan. 12.
Advent Szentendrén
dec. 01. - jan. 06.
Advent Gyálon
dec. 01. - dec. 23.
Aranycsengő Adventi Vásár Siófokon
dec. 01. - dec. 23.
II. Kaposvári Csokoládé Örömünnep
dec. 01. - dec. 02.
Afrika Napok
dec. 01. - dec. 02.
Bálna Advent
dec. 01. - dec. 31.
V. Dusnoki Tamburafesztivál
dec. 01. - dec. 02.
Csizmafényesítő hét - Mikulásváró a Vojtinában
dec. 02. - jan. 07.
I. Jótékonysági Sütés - Főzés Újlipótvárosban
dec. 02.
A Természetgyógyász Magazin XXII. Ezoterikus Karácsonyi fesztiválja
dec. 02.
Advent a Gasztrosétányon
dec. 02.
Advent a Várkert Bazárban
dec. 02. - dec. 23.
Adventi Várakozás Tapolcán
dec. 02. - dec. 16.
Szekszárdi Advent 2019
dec. 02.
Mézes-Bábos Mesefesztivál
dec. 06. - dec. 09.
BoogieFeszt - Győri Nemzetközi Boogie Woogie Fesztivál
dec. 06. - dec. 09.
Ünnepváró vásár
dec. 07. - dec. 16.
M2 Mikulás Expressz
dec. 07. - dec. 09.
XXXII. FLORA Virágfesztivál és XVI. Keceli Országos Fazekas Kiállítás
dec. 07. - dec. 09.
Adventi vásár az Esterházy-kastélyban
dec. 07. - dec. 16.
Hanuka Fesztivál
dec. 07. - dec. 08.
Adventi Mesehotel
dec. 08. - dec. 09.
III. Történelmi Kézműves Vásár és Hagyományőrző Találkozó
dec. 08. - dec. 09.
V.Soproni Sütemény- és Tortafesztivál
dec. 08.
Tepertősütő verseny 2018
dec. 08.
X. Forraltbor-főző verseny
dec. 09.
Aszú Day
dec. 10.
Adventi Forgatag - Tokaj - 2018
dec. 15.
I. Győri Retro Fesztivál
dec. 15. - dec. 16.
Nagy Győri Retro Fesztivál
dec. 22. - dec. 23.
Szárnyas malac nap
dec. 29.]]>
Sun, 02 Dec 2018 19:06:46 +0100
<![CDATA[2018.11.11. - Fáraókori főhivatalnokok múmiái kerültek elő Egyiptomban]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/faraokori_fohivatalnokok_mumiai_kerultek_elo_egyiptomban_4128.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/faraokori_fohivatalnokok_mumiai_kerultek_elo_egyiptomban_4128.php
A Nílus nyugati partján álló al-Aszásszif nekropoliszban bukkant rá november elején a francia régészek vezette csoport a több mint 3000 éves koporsókra. Az egyik koporsó risi stílusú, a 17. dinasztia korából való, a másik a 18 dinasztia korából. Mindkét szarkofágban megtaláltuk a múmiát is - mondta Haled Ahmed Al-Anani régészeti miniszter, amikor felnyitották az egyik koporsót.

A 18. dinasztia idején, a Kr.e. 13 században uralkodtak olyan világhírű fáraók, mint Tutanhamon vagy II. Ramszesz. Az el-Aszásszif temetkezési helyen a fáraók magas rangú hivatalnokait temették el. Ez volt az első alkalom, hogy egyiptomi régészek engedélyezték az országban akkreditált tudósítóknak, hogy részt vegyenek egy szarkofág felnyitásán.

A feltárásokat vezető Musztafa Vaziri, az egyiptomi legfelső régészeti tanács vezetője elmondta, hogy mintegy 300 köbméternyi föld eltávolítása után találtak rá a sírra, amelyről kiderült, hogy a Mut-templomban lévő mumifikációs szentély egyik illetékesének nyughelye.

A sír falain csodálatos színes életképek láthatók, amelyek az halott családjának tagjait ábrázolják. Találtak még a szakemberek két fából készült szobrot, mintegy ezer darab fából faragott usébti szolgaszobrot, kőedényeket, és öt színes maszkot is.

Forrás: MTI]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:54:42 +0100
<![CDATA[2018.11.23. - Mégsem az ősember pusztította ki az afrikai nagytestűek többségét ]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/megsem_az_osember_pusztitotta_ki_az_afrikai_nagytestuek_tobbseget__4127.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/megsem_az_osember_pusztitotta_ki_az_afrikai_nagytestuek_tobbseget__4127.php
Ha manapság nagytestű állatokat akarunk látni, akkor – kevés kivételtől eltekintve – Afrikába kell mennünk. Pedig 50 ezer évvel ezelőtt, szinte még valamennyi kontinens büszkélkedhetett hasonló teremtményekkel. Észak-Amerika és Eurázsia pusztáit gyapjas mamutok rótták, Ausztráliában óriáskenguruk ugráltak, Madagaszkár szigetén pedig akár gorilla méretű lemúrokkal is találkozhattak volna a korabeli emberek.

Az elmúlt 50 ezer év folyamán aztán eme állatfajok szinte kivétel nélkül kihaltak és Afrikában is mindössze a zsiráfok, a rinocéroszok, az elefántok és a vízilovak maradtak fenn. A kutatók sokáig úgy vélték, hogy ez a tömeges kihalás nagyban annak volt köszönhető, hogy az előemberek megtanultak eszközöket használni és készíteni, majd azokkal levadászni a hatalmas termetű élőlényeket.

A Utahi Egyetem kutatócsoportja, Tyler Faith vezetésével a közelmúltban újra vizsgálat alá vonta a kérdést. Elemzésük során egy hét millió éves intervallumban vizsgálták a Kelet-Afrikában előkerült állatmaradványokat és arra a megállapításra jutottak, hogy a nagytestű növényevők kihalása – amely jellemzően egy hosszú folyamat – mintegy 4,6 millió évvel ezelőtt kezdődött meg, tehát jóval korábban, minthogy az első vadászok fenyegetni kezdték volna őket.

A kutatók által felvázolt új modell a klímaváltozást nevezi meg „fő felelősként” a mára legendássá vált állatok kihalásával kapcsolatban. A légkörben található szén-dioxid mennyiségének csökkenése ugyanis a fás területek csökkenését vonta magával. A füves puszták térnyerésével azonban a hatalmas testű növényevők elvesztették természetes élőhelyüket, ami korábban táplálékkal és védelemmel is ellátta őket. A növényevők pusztulása pedig hosszú távon maga után vonta a nagytestű ragadozók – például a kardfogú tigrisek – kihalását is, hiszen számukra éppen a növényevők jelentették a fő táplálékforrást.

Forrás: MTI]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:53:58 +0100
<![CDATA[2018.12.30. - PINTÉR AUKCIÓSHÁZ ONLINE DECEMBERI AUKCIÓ - 2018. | klasszikus és 20. századi modern festmények]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_online_decemberi_aukcio_-_2018____klasszikus_es_20__szazadi_modern_festmenyek_4126.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_online_decemberi_aukcio_-_2018____klasszikus_es_20__szazadi_modern_festmenyek_4126.php
PINTÉR AUKCIÓSHÁZ ONLINE DECEMBERI AUKCIÓ - 2018. | klasszikus és 20. századi modern festmények, szobrok, műtárgyak,...

aukció időpont: 2018. 12. 30. vasárnap 20:00]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:32:58 +0100
<![CDATA[2018.12.19. - BÁV AUKCIÓSHÁZ 6. Kortárs aukció]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_6__kortars_aukcio_4125.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_6__kortars_aukcio_4125.php
BÁV AUKCIÓSHÁZ 6. Kortárs aukció

Aukvió időpont: 2018. 12. 19. szerda 18:00]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:31:02 +0100
<![CDATA[2018.12.18. - DOBOSSY AUKCIÓSHÁZ Decemberi kortárs aukció]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/dobossy_aukcioshaz_decemberi_kortars_aukcio_4124.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/dobossy_aukcioshaz_decemberi_kortars_aukcio_4124.php
DOBOSSY AUKCIÓSHÁZ Decemberi kortárs aukció

Aukció időpont: 2018. 12. 18. kedd 19:00
]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:29:41 +0100
<![CDATA[2018.12.16. - VIRÁG JUDIT GALÉRIA 60. Téli aukció]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/virag_judit_galeria_60__teli_aukcio_4123.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/virag_judit_galeria_60__teli_aukcio_4123.php
VIRÁG JUDIT GALÉRIA 60. Téli aukció

aukció időpontja:2018. 12. 16. vasárnap 18:00

aukció helyszíne:Budapest Kongresszusi Központ | 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:28:08 +0100
<![CDATA[2018.12.14. - Borkult - Axioart Borárverés | VinAgora aranyérmes borok kalapács alatt]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/borkult_-_axioart_borarveres___vinagora_aranyermes_borok_kalapacs_alatt_4122.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/borkult_-_axioart_borarveres___vinagora_aranyermes_borok_kalapacs_alatt_4122.php
Borkult - Axioart Borárverés | VinAgora aranyérmes borok kalapács alatt

aukció időpontja:2018. 12. 01. szombat 09:00 - 2018. 12. 14. péntek 20:00
aukció helyszíne:www.axioart.com]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:26:22 +0100
<![CDATA[2018.12.13. - BLITZ GALÉRIA Kortárs és klasszikus művészet árverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/blitz_galeria_kortars_es_klasszikus_muveszet_arveres_4121.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/blitz_galeria_kortars_es_klasszikus_muveszet_arveres_4121.php
BLITZ GALÉRIA Kortárs és klasszikus művészet árverés

aukció időpont: 2018. 12. 13. csütörtök 19:00]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:24:06 +0100
<![CDATA[2018.12.07. - KÖZPONTI ANTIKVÁRIUM 148. könyvárverés | 2. nap]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/kozponti_antikvarium_148__konyvarveres___2__nap_4120.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/kozponti_antikvarium_148__konyvarveres___2__nap_4120.php
KÖZPONTI ANTIKVÁRIUM 148. könyvárverés | 2. nap

aukció időpontja:2018. 12. 07. péntek 17:00
aukció helyszíne:Festetics Palota (Andrássy Egyetem), 1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3.]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:21:15 +0100
<![CDATA[2018.12.06. - NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 239/1. aukció | Művészeti tárgyak]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_239_1__aukcio___muveszeti_targyak_4119.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_239_1__aukcio___muveszeti_targyak_4119.php
NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 239/1. aukció | Művészeti tárgyak, bútorok, szőnyegek

aukció időpontja: 2018. 12. 06. csütörtök 17:00

aukció helyszíne: Nagyházi Galéria | 1055 Budapest, Balaton utca 8.]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:16:07 +0100
<![CDATA[2018.12.05. - BÁV AUKCIÓSHÁZ 95. Ékszer- és 4. karácsonyi műtárgyaukció | 2. nap]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_95__ekszer-_es_4__karacsonyi_mutargyaukcio___2__nap_4118.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_95__ekszer-_es_4__karacsonyi_mutargyaukcio___2__nap_4118.php
BÁV AUKCIÓSHÁZ 95. Ékszer- és 4. karácsonyi műtárgyaukció | 2. nap

aukció időpontja:2018. 12. 05. szerda 18:00

aukció helyszíne:MOM Kulturális Központ | 1124 Budapest, Csörsz u. 18.]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:13:53 +0100
<![CDATA[2018.12.05. - NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_4117.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/nagyhazi_galeria_es_aukcioshaz_4117.php
NAGYHÁZI GALÉRIA ÉS AUKCIÓSHÁZ 238/2. aukció | 19. és 20. századi festmények

aukció időpontja: 2018. 12. 05. szerda 17:00
aukció helyszíne: Nagyházi Galéria | 1055 Budapest, Balaton utca 8.]]>
Sun, 02 Dec 2018 18:11:09 +0100
<![CDATA[2018.10.31. - Szenzációs ősmagyar régészeti leletek kerültek elő a Kaukázus-előterében]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/szenzacios_osmagyar_regeszeti_leletek_kerultek_elo_a_kaukazus-elotereben_4116.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/szenzacios_osmagyar_regeszeti_leletek_kerultek_elo_a_kaukazus-elotereben_4116.php
A raktárak mélyéről előkerült leletegyüttesek olyan palmettadíszes szablyákból, övdíszekből, aranyozott ezüst hajfonatkorongból és veretes tarsolyból állnak, amelyek a 9. század végén a honfoglaló magyarok vezető rétegének viseleti tárgyaival azonosak, velük egy műhelykörben készülhettek, és legközelebbi párhuzamai is kizárólag történelmi hazánk területéről ismertek – olvasható M. Lezsák Gabriella régésznek, az októberben lezajlott kutatóút vezetőjének közleményében.

Mint a beszámolóban áll, a leletek egy kéthetes tudományos-régészeti expedíció során kerültek elő, amely a Kubán-vidék és az Orosz Föderáció észak-kaukázusi múzeumait, régészeti gyűjteményeit járta végig, 9-10. századi leletanyagokat tanulmányozva.

Az expedíció célja az volt, hogy a Kárpát-medence honfoglalás-kori magyar jellegű régészeti leleteinek párhuzamait a térségben gyűjtse, dokumentálja, és kiépítse a kapcsolatot a helyi régészekkel.

Az október 15. és 30. között lezajlott kutatóutat M. Lezsák Gabriella régész, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Magyar Őstörténeti Témacsoportjának (MŐT) munkatársa vezette. Az expedíció tagja volt még Gáll Erwin, régész, történész, a Román Tudományos Akadémia Vasile Parvan Régészeti Intézetének munkatársa, Somfai Kara Dávid, orientalista, az MTA BTK Néprajzi Intézetének munkatársa és Avar Ákos orientalista, az ELTE Belső-Ázsia Tanszékének munkatársa.

A kutatóút érintette a Kubán-vidéket, a Sztavropoli-hátságot, Kabar-Balkárföldet, Észak-Oszétiát és Csecsenföldet. A gyűjtőmunka 9 város múzeumában zajlott, a helyi múzeumi vezetők, régészek és történészek segítségével. Az expedíció tagjai ellátogattak a mai Bugyonnovszk melletti (Sztavropoli járás) egykori Magyar nevű város területére is. A kutatók tervezik a talált leletek első hazai tudományos publikálását.
A beszámoló kitér arra, hogy a Kubán vidék és a Kaukázus északi előtere a hazai és a külföldi krónikák szerint a magyar honfoglalás óta kiemelt szerepet játszott a magyar elit közgondolkodásban és politikai kapcsolatrendszerében. Egy bizánci forrás arról számol be, hogy a honfoglalást megelőzően a magyarság kettévált: egyik rész nyugatra, a Kárpát-medencébe, a másik rész a Kaukázuson túli területre költözött, ám a két népegység kapcsolattartása a X. század közepén is folyamatos volt.

A keleten maradt magyarokat a 13. század első felében Domonkos-rendi szerzetesek indultak el felkeresni IV. Béla király támogatásával, majd évszázadokkal később több magyar utazó is eljutott a térségbe és hírt hozott az egykor ott élt magyarok nyomairól.
A 19. század végén gróf Zichy Jenő vezetett több tudományos expedíciót a Kaukázus térségébe. Mintegy 40 évvel ezelőtt Erdélyi István régész látogatott el az Észak-Kaukázus néhány nagyobb múzeumába, és közölt olyan leleteket, amelyek a honfoglaló magyarság leleteivel mutattak rokonságot. Azóta azonban a térség múzeumügye tovább fejlődött, és számos új tárggyal gazdagodtak a kinti gyűjtemények is, bár az illegális műkincs-kereskedelem továbbra is nehezíti a kutatók munkáját. A most megtalált legérdekesebb leletegyüttesek egy része is az illegális műkincspiacról került hatósági lefoglalás után múzeumba.

Mint írják, mindezek ellenére napjainkban a magyar őstörténettel foglakozó régészek többsége mégsem fordít figyelmet a térségre, holott egyes írott források ezeken a területeken egyaránt magyar jelenlétről számolnak be, már jóval a honfoglalást megelőző évszázadokból is. Az expedíció tagjai ezért tartották fontosnak, hogy felvegyék a kapcsolatot a helyi múzeumok régészeivel, és szisztematikusan átnézzék az érintett múzeumok régészeti gyűjteményeit.

Már az első “ismerkedő” expedíció során előkerült leletek is azt igazolják, hogy a Kaukázusészaki előtere és a Kubán-vidék a magyar őstörténet kutatás fontos területe lehet – áll a beszámolóban.
Az expedíció tagjai úgy vélik, hogy napjaink magyar őstörténeti kutatásának legsürgetőbb feladata a precíz anyaggyűjtés, és annak teljes körű feldolgozása, a történeti értékelést csak ezután lehet elvégezni.
A beszámolóban kiemelik: a magyar őstörténet kutatása többé már nem képzelhető el a Kaukázustérségében folytatott több tudományág – régészet, embertan, archeogenetika, néprajz, történettudomány, nyelvészet, etnomuzikológia – művelőinek szisztematikus feltáró munkája nélkül. Ezért az expedíció tagjai a jövő évben is folytatni szeretnék a helyszíni régészeti kutatásokat, kiegészítve az említett tudományterületek vizsgálataival.

Forrás: MTI]]>
Mon, 26 Nov 2018 13:13:32 +0100
<![CDATA[2018.11.17. - Genetikusok szerint Anonymusnak igaza lehetett a hun-magyar származást illetően]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/genetikusok_szerint_anonymusnak_igaza_lehetett_a_hun-magyar_szarmazast_illetoen_4115.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/genetikusok_szerint_anonymusnak_igaza_lehetett_a_hun-magyar_szarmazast_illetoen_4115.php
– Milyen indíttatásból kezdett el foglalkozni a hunokkal?

– Nem a hunokkal kezdtem foglalkozni, hanem az archeogenetikával. Úgy 2000 körül jött egy fordulópont a pályámon, változtatnom kellett, és én az archeogenetikát választottam. Hogy miért? Hazaszeretetből. Elértem egy kort, és azt gondoltam, hogy minél értelmesebb dolgot akarok csinálni az életem hátralevő részében. Függetlenül attól, hogy épp mivel foglalkoztam, mindig is érdekelt a magyar őstörténet. Magyarországon Raskó István kezdte el az archeo­genetikai vizsgálatokat, és ő igazgatta az SZBK Genetikai Intézetét, ahol korábban dolgoztam. Aztán 2003-ban a labormunkák átkerültek az SZBK-ból Budapestre, az MTA Régészeti Intézetébe. Mi itt, Szegeden epekedve vártuk az új eredményeket, de tizenhárom éven keresztül egyetlen publikáció sem került ki az archeogenetika területén a Régészeti Intézetből, miközben láttuk, hogy milyen rohamtempóban fejlődik ez a tudományág, és mekkora lehetőségeket rejt magában. Akkor azt mondtam magamban, valakinek ezt itthon is meg kellene csinálnia. Beszéltem Raskó Istvánnal, támogatott, és felújítottuk Szegeden az archeogenetikai kutatásokat.

– Pénz, paripa, fegyver… Minden rögtön a rendelkezésére állt?

– Egy pici labor a miénk, hárman dolgozunk benne, mi raktuk össze az egészet, részben olyan bútorokból, berendezésekből, amelyek már nem kellettek másnak. Öt évig anyagi segítséget sem kaptunk a kutatásainkra, mert azt mondták, ezen a vonalon még semmit sem tettünk le az asztalra. Csupán 2015-ben biztosítottak lehetőséget az elindulásra egy húszmilliós támogatással. Azt gondolom, megszolgáltuk a bizalmat, megmutattuk, hogy képesek vagyunk világszínvonalú munkára, de az igazság az, hogy a legmodernebb genomkutatásokhoz nagyságrenddel több pénz szükséges.

– Ez miben térne el az eddigi vizsgálataiktól?

– Eddig csak az anyai ágon örökölhető mitokondriális DNS-t tudtuk vizsgálni, ami a genomnak csak egy icipici része, és elsősorban az anyai vonalak földrajzi származását, vándorlásait tudjuk kideríteni belőle. A teljes örökítőanyagból azonban sokkal több információt lehet kinyerni, de annak vizsgálata nagyságrenddel többe kerül, és hogy mi is művelni tudjuk, ahhoz komolyabb támogatásra lenne szükségünk. Ez esetben garantáltan meg tudnánk közelíteni a nyugati laborok szakmai színvonalát, ám úgy tűnik, hogy ott, ahol forrásokról döntenek, nem látják ennek a szükségességét.

– Miért tartja annyira fontosnak a magyarság eredetének felderítését?

– A mai magyar társadalom több oldalról is megosztott, részben a múltjából fakadóan, részben pedig azért, mert egyes körök mesterségesen törekszenek a megosztására. Ennek következtében még a jól dokumentált ’56-os forradalmat is sokféleképpen ítéljük meg. Márpedig nem lehet mentálisan egységes egy nemzet, ha még az őstörténetének megítélésében is szekértáborokra oszlik. Szerintem addig nem tudunk érdemben előbbre lépni, amíg az alapvető kérdésekben ki nem alakul a társadalmi konszenzus. Ennek egyik alapköve épp az őstörténetünk lehetne, aminek nincs túlzottan nagy napi, politikai vonatkozása, ezért könnyen egyetértésre juthatnánk abban, hogy az őseink innen és innen jöttek, ezt és ezt a kultúrát, ezt a nyelvet, ezeket a szokásokat hozták magukkal. Az archeogenetika most jó esélyt kínál arra, hogy számos eddig vitatott kérdést tisztázzunk. Egy valódi közösségként működő, egységes akaratú nemzet esetében nem lenne kérdéses, hogy az eredetkutatás miért fontos a számára.

– Az archeogenetika milyen változásokat hozott?

– Még semmilyent, csak a változások lehetőségét teremtette meg. Ez viszont fontos, mert a történettudomány csak addig lát vissza, ameddig a források engedik. Ugyanez igaz a nyelvészetre is, amelynek legkorábbi forrásai 1200 körül íródtak, és minden ennél korábbi időszakra levont következtetés bizonytalan, hipotézis jellegű. A genetika viszont akár tízezer éve lejátszódott eseményeket is képes rekonstruálni, igaz, csak a régészeti kultúrák népességeinek földrajzi eredetét, mozgását és keveredésük mértékét tudja kideríteni. Végül is a történettudomány, a nyelvészet és az archeogenetika ragyogóan ki tudná egészíteni egymást, és egységes történeti képet alkothatna. Ha meglenne erre a szándék…

– Miért nincs meg?

– Sok történészben, régészben, nyelvészben meglenne már, de meghatározó körökből még érezhetően hiányzik. Ezek a körök idővel persze már csak kullogni fognak az események után, mert a kutatások fejlődését nem lehet megállítani.

– A finnugor eredet képviselői már csak nyelvi rokonságról beszélnek, nem pedig a magyarok és például a hantik, manysik közös eredetéről.

– Ez még mindig csak a menekülés, nem pedig a közös gondolkodás, az együttműködés útja. Továbbra is azt a bevált stratégiát követik, hogy aki nem ért velük egyet, azt kitolják a partvonalon túlra. Mi ezzel nem foglalkozunk. Tesszük a dolgunkat, publikáljuk az eredményeinket, azok alapján magától változik majd a kép, és az ellenzők is kénytelenek lesznek igazodni hozzá.

– Kicsit olyan ez, mintha tudósok háborúznának egymással…

– Kicsit. Amikor nyíltan kiálltunk az eredményeinkkel, vitára számítottunk, de egy jól szervezett hadjárattal szembesültünk. Ennek stílusa és intenzitása az eretneküldözésre emlékeztetett, amelynek nincs helye a tudományban. Mi nem kívánunk háborúzni, és elvárjuk, hogy az ellenvélemények érvekre alapozódjanak. Úgy látom, hogy a genetikai eredményeinktől függetlenül már a történetírásban, a régészetben is olyan adatok jöttek a felszínre, amelyek változásért kiáltanak. Szerintem a magyar őstörténetírás komoly változások előtt áll.

– Mekkora súllyal bír az a kutatási eredmény, amit önök produkáltak?

– Az általunk végzett archeogenetikai vizsgálatok egyértelműen azt bizonyítják, hogy a honfoglaló magyarok jelentős részének ősei az ázsiai hunok területén éltek. Ebből kiindulva vetettük fel a hun–magyar konti­nui­tás lehetőségét, de ellenfeleink ennek már a lehetőségét is elutasították. Az adat­elemzéseink arra utalnak, hogy mielőtt a honfoglalók ősei elhagyták Ázsiát, utoljára a mai Tuva területén élhettek, ami néhány évszázaddal korábban az ázsiai szkíták egyik központja volt. Rögtön megkaptuk, hogy nem igazolható az európai hunok ázsiai hunoktól való származása. Azonban az elmúlt hónapban megjelent archeogenetikai publikációk épp ezt az eredetet látszanak bizonyítani. Arról is tudomásom van, hogy ezt további, eddig még publikálatlan Kárpát-medencei hun genomok is megerősítik. Ha ismertté válik a hunok genetikája, tisztázódni fog a hunok, avarok és honfoglalók közötti kapcsolat is, és kiderül, hogy a hun–magyar folytonosság nem csupán Kézai Simon elmeszüleménye.

– Ön is úgy gondolja, hogy közel sem csupán mesék a krónikáink?

– Miért lennének azok? A mai tudomány végül is annyi pénz és fáradság árán visszatérhet Anonymushoz, aki érthetően leírta, hogy az Árpádok Attila nemzetsége, és a székelyek Attila népe. A székelyek magyarságát eddig még kevesen merték kétségbe vonni. A történészek szerint léteznie kellett egy őskrónikának, amelyből a krónikaíróink merítettek. A genetika áttételesen visszaigazolhatja ennek az ősi, de elveszett műnek a létét is.

– Mit lát, hogyan alakult genetikai szempontból a Kárpát-medence korábbi sorsa?

– Itt többszörös bevándorlás és fölülrétegződés történt, a bronzkor óta folyamatos a népességek bejövetele a sztyeppe irányából. Utoljára a hunok rányomták a Kárpát-medencére szinte az összes sztyeppei népet, amelyek többsége később ki is ment innen. A hun és az avar korban olyan nagy népességmozgás történt itt, ami meghatározó lehetett nyelvi és etnikai szempontból is. Hozzáteszem, a hun kori Kárpát-medence genetikáját még csak nagyon hézagosan ismerjük, az avar koriét szintén. Fontossága miatt elsőként a magyar honfoglalást állítottuk a kutatásaink centrumába, és most innen lépegetünk előre és hátra is az időben, lehetőségeinknek megfelelően. Mivel egész Európa népességének jelentős része is a sztyeppéről származik, a nagy nemzetközi laborok érdeklődésének előterébe is bekerült az eurázsiai sztyeppe története. Így egyre több adat lát napvilágot, amelyeket egyeztetni tudunk a saját eredményeinkkel.

– Úgy érezni a szavaiból, hogy történetünk összefésülődik a nyugati népek történetével is.

– Tíz éve kimutatták a kutatók, hogy a bronzkor elején a sztyeppéről népesült újra az egész mérsékelt övi Európa. Például az angolok, az írek, a németek, a skandiná­vok több mint ötven százalékban a sztyeppei jamna kultúra leszármazottai.

– Összezúzódott-e már a magyarokra kényszerített finnugor elmélet?

– Már Raskó Istvánék is sok ázsiai genetikai elemet találtak a honfoglaló magyarokban, de ezek nyelvrokonainkban, a hantikban és manysikban is megvannak, így nem látszott ellentmondás. Csakhogy a mi finomabb felbontású adataink szerint a honfoglalók őseit nem az északi tajgában, hanem a közép- és belső-ázsiai sztyeppén kell keresni. Ha a honfoglaló magyarság a hantiktól került volna a Kárpát-medencébe, azt látná az archeogenetika, de ennek egyelőre semmi nyoma sincs. A legnagyobb felbontású genomvizsgálat ugyan még rámutathat valamiféle távoli kapcsolatra, de kötve hiszem, hogy megcáfolná azt, amit a földrajzi származásról kimutattunk. Hozzáteszem, hogy a tudomány már száz éve is tudta, mennyire különböznek az uráli népek a magyaroktól, azaz más embertípust képviselnek, tehát genetikailag is mások. Ezt bizonyította egy nemzetközi vizsgálat nemrég megjelent eredménye is, amely az uráli nyelvű népek genomját vette górcső alá, és egyértelmű párhuzamot találtak tizenöt nép nyelvi és genetikai rokonsági szintje között, kivéve a magyarokat.

– Mi a véleménye a finnugor nyelvi rokonságról?

– Valamilyen szintű nyelvi kapcsolat biztosan létezik. Épp ezért szerintem csakis olyan ősi népesség hozhatta a nyelvet, amelyből a fent nevezett uráli genetikai kapcsolat nyomai kimutathatók. Külföldi kutatóktól hallottam olyan előzetes eredményekről, amelyek szerint az ázsiai hun és szkíta genomok uráli, dél-szibériai kapcsolatot mutatnának. Ez egybevágna néhány amerikai nyelvész modelljével, miszerint az ázsiai hunok meghatározó rétege is finnugor nyelvű lehetett, ez a nyelv a sztyeppén terjedt, és nyelvátvétellel, mint presztízsnyelv, jutott az erdőövezetbe. Ha ezek a hipotézisek igazolódnak, a hun–magyar folytonosság és a finnugor nyelvi kapcsolat összebékíthetővé válik. Hangsúlyozom, hogy amit mondok, az még csak hipotézis, de jól illeszthető a saját eredményeinkhez.

– Ma hol tartanak?

– Egy egységes őstörténeti és ezáltal egy stabil nemzeti önkép megalkotásának küszöbén állunk. És jó lenne, ha ez a magyar kutatók döntő hozzájárulásával jönne létre. Ha mégsem sikerül, akkor mások fogják megcsinálni helyettünk.]]>
Mon, 26 Nov 2018 12:59:08 +0100
<![CDATA[2018.11.25. - Szegedi Egyetem: Honfoglaló vezéreink vegyes szkíta-hun és kelet-ázsiai származásúak voltak]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/szegedi_egyetem__honfoglalo_vezereink_vegyes_szkita-hun_es_kelet-azsiai_szarmazasuak_voltak_4114.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/szegedi_egyetem__honfoglalo_vezereink_vegyes_szkita-hun_es_kelet-azsiai_szarmazasuak_voltak_4114.php
Mikor fogott neki a munkának? Mesélne a kezdeti évekről, ahogy hallottam elég viszontagságosak voltak?

Mikor elvégeztem a biológust képzést, olyan témára szerettem volna szánni a PhD-s éveimet, aminek lesz társadalmi haszna. Ezért kerestem meg Török Tibort, aki az archeogenetikai kutatásokat akarta újraindítani Szegeden. Azért kellett ezt újra indítani, mert a Raskó István vezette kutatócsoport munkáját és forrásait áthelyezték Budapestre. Nagyon nehezen indult be a munka, mivel sokáig nem kaptunk forrást, viszont a Genetikai és Embertani Tanszék összefogásának eredményeként

2015-re sikerült létrehoznunk a Szegedi Tudományegyetem Archeogenetikai Laboratóriumát.
Ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy sokszor mi magunk barkácsoltuk a bútorokat. Mivel egy labor felépítése nem felel meg egy doktori munkának, szerettünk volna eredményeket is felmutatni. Elsőként egy viszonylag kis sírszámú temető teljes leletanyagának vizsgálatát tűztük ki célul. Ez volt a Karos-Eperjeszögi 3. számú temető, amelyben a feltáró régész 19 sírt ásott ki. Amikor 2016-ban először jutottunk forráshoz kiterjesztettük vizsgálatainkat a népesebb sírszámú Karos-Eperjeszögi 2. és Karos-Eperjeszögi 1. számú temetőkre, valamint néhány további szállási temetőből (Kenézlő-Fazekaszug) és köznépi temetőből (pl. Sárrétudvari-Hízóföld, Szegvár-Oromdőlő) is vettünk mintát.

Legfontosabb eredményünk, hogy sikerült 102 honfoglalás kori lelet anyai vonalát meghatároznunk és ezek között a három karosi temető szinte teljes anyagát feldolgoznunk. Ez azért fontos, mert korábban több temető mindegyikéből csak néhány leletet vizsgáltak, így nem lehetett tudni, hogy az adatok mennyire reprezentálják a teljes népességet.
A karosi temetők adataiból a régészet számra is izgalmas, temetőn belüli rokoni viszonyokra is fény derült. A 3 karosi temető népessége között nem találtunk anyai ági rokonokat, kivéve a két vezért, akik mindketten a Kaukázus vidékéről származó azonos vonalba tartoztak.

Miként vethetők össze a honfoglalók adatai más leletekével?

A humángenetikának bevett módszerei vannak erre. Az egyének leszármazási vonalait a filogenetika vizsgálja, a teljes népességek hasonlóságát pedig populációgenetikai módszerekkel deríthetjük ki. Hasonlítási alapként pedig az összes ma élő eurázsiai népesség és az eddig ismertté vált archeogenetikai népességek adatait használtuk. A filogenetikai rokonság alapján megállapítottuk az összes vizsgált az honfoglaló anyai vonal legvalószínűbb származási helyét.Az anyai vonalak 30,4 százaléka Kelet-Belső Ázsiából, 58,8 százaléka pedig Európából eredeztethető, ezen belül a minták 6,9 százaléka mutatott nagy valószínűséggel kaukázusi, közép-keleti származást. Néhány esetben az adatok hiánya vagy ellentmondásos jellege miatt bizonytalanabb volt a földrajzi régió meghatározása és a minták 10,8 százalékánál ez nem is volt lehetséges a genetikai csoport általános eurázsiai elterjedettsége miatt, bár a legközelebbi egyezések ezek többségénél is ázsiai származást valószínűsítettek.

Egyéni leszármazásokból egyértelműen kirajzolódik, hogy a vizsgált honfoglaló népesség nem volt egységes eredetű, tagjai legalább két távoli régióból eredtek.
Ezt a soron következő populációgenetikai vizsgálatnál úgy vettük figyelembe, hogy az összes lehetséges csoportosításban megvizsgáltuk, hogy az egyes alcsoportok, valamint a teljes mintakészlet eloszlása mely népességekhez hasonlít legjobban.

Végeredményül azt kaptuk, hogy az ázsiai és eurázsiai komponens leginkább a mai közép ázsiai (kazah, üzbég, türkmén, kirgiz) tuvai (kazah, üzbég, türkmén, kirgiz) és burját népességre hasonlít, sajnos erről a területről igen kevés archaikus szekvencia ismert. Az európai komponens azonban egyértelműen a bronzkori szrubnaya kultúra népességéhez hasonlított legjobban, amely a kelet-európai sztyeppen letelepült félnomád életformát folytatott és jellegzetes gerendavázas halomsírokba temetkezett (lásd a térképet).
A szrubnaják elődei az Európa nagy részét is benépesítő jamnaják, míg legismertebb utódaik az európai szkíták és szarmaták. A teljes honfoglaló népesség (az európai és ázsiai komponenst egybevéve) a mai volgai tatárokkal mutatta a legnagyobb hasonlóságot, akik történetileg több népcsoport összeolvadásából származtathatók; a 8. századi volgai bolgárokból, akik a helyi szkíta-finnugor népekkel keveredtek, majd a 13. században az Arany Horda kipcsák tatárai olvasztották magukba őket.

Vizsgáltak-e Avar kori, vagy korábbi temetőket hasonló módszerrel?

Egyenlőre a fő csapásirányunk a honfoglalás kori temetők vizsgálata. Most folyó kutatásunk során a köznépi honfoglalás kori temetőket vizsgáljuk nagy mintaszámmal (például Sárrétudvari-Hízóföld, Magyarhomorog, Homokmégy Székes), de néhány Avar-kori és V. századi, Kárpát-medencéből származó leletet is belevettünk a vizsgálatainkba. Mivel a köznépi temetők többségét az Árpád-korban is használták, ezért a korai keresztény korszakra is lesz némi rálátásunk.

A keletről érkezettek mennyien lehettek, és ez miként viszonyult az itt lakók számához?

Az egész honfoglaló népesség keletről érkezett a Kárpát-medencébe. Összegzésként hangsúlyoznunk kell, hogy adataink alapján a vizsgált honfoglalók összes szóba jöhető felmenője – kissé leegyszerűsített fogalommal – a sztyeppei nomád népek között található, ami tökéletesen megfelel régészeti hagyatékuknak.

A genetikai, antropológiai és régészeti adatok szerint azonban a honfoglalók kiemelkedő katonai és államalkotó jelentőségük ellenére csak elenyésző mértékben körülbelül 5 százalékban járultak hozzá a magyarság embertani képéhez és igen valószínű, hogy már megjelenésükkor kisebbségben voltak a Kárpát-medencében.
A genetikai adatok szerint valószínűsíthető, hogy eltérő származású népességek keveredéséből származtak, ami megfelel a nomád társadalmakról és a vérszerződésről ismert történeti adatoknak. Ez alapján nem tartom elrugaszkodottnak megkockáztatni azt a hipotézist, hogy a magyar nyelv megjelenése a Kárpát-medencében esetleg nem vagy nem kizárólag a honfoglalókhoz köthető.]]>
Mon, 26 Nov 2018 11:46:42 +0100
<![CDATA[2018.11.01. - Fesztivál ajánló - 2018. novemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__novemberi_fesztival_esemenyek_4113.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__novemberi_fesztival_esemenyek_4113.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2018. NOVEMBERI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

All Stars Festival 2018, Budapest
nov. 01. - nov. 05.
4. Budavári Bach-fesztivál / Nemzetközi Orgonafesztivál "Bach + 1"
nov. 04. - nov. 16.
Koreai Filmfesztivál 2018
nov. 05. - nov. 11.
Japán Napok 2018
nov. 06. - nov. 08.
VERZIÓ 15 Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál
nov. 06. - nov. 11.
Olasz Filmfesztivál 2018 Budapest
nov. 06. - nov. 16.
A tudomány hete
nov. 07. - nov. 11.
Héttorony Fesztivál X. 2019
nov. 07. - nov. 20.
LUX filmnapok 2018
nov. 07. - nov. 09.
Márton napi Borfesztivál a Gellértben
nov. 08. - nov. 11.
Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny
nov. 09. - nov. 11.
PontyShow 2018. Horgász kiállítás és vásár
nov. 09. - nov. 11.
Márton napi jótékonysági vigadalom
nov. 09.
Szegedi Jazz Napok 2018.
nov. 09. - nov. 10.
Esküvő Kiállítás
nov. 10. - nov. 11.
III. Nemzeti VERSeny
nov. 10. - nov. 11.
Szent Márton Újborfesztivál és Libator
nov. 10. - nov. 11.
Esküvő Kiállítás Ősz - CEWES 2018
nov. 10. - nov. 11.
Társasjátékok ünnepe
nov. 10. - nov. 11.
Egy Csepp Világnap - Ingyenes családi egészségnap
nov. 11.


Budapest Fashion Week 2018/Autumn
nov. 14. - nov. 16.
Kamara.hu: Üveggyöngyjáték
nov. 15. - nov. 18.
Reel Rock 13 Budapest]]>
Mon, 05 Nov 2018 09:43:15 +0100
<![CDATA[2018.10.17. - Halottak is kerültek elő a pompeji tragédia idővonalát átíró házban]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/_halottak_is_kerultek_elo_a_pompeji_tragedia_idovonalat_atiro_hazban_4112.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/_halottak_is_kerultek_elo_a_pompeji_tragedia_idovonalat_atiro_hazban_4112.php
A pompeji régészeti lelőhely igazgatója, Massimo Osanna elmondta: „megrázó felfedezés, de egyúttal nagyon fontos a történelemtudomány számára.” A csontvázak épek, és annak ellenére érintetlenek, hogy évszázadokkal ezelőtt történt fosztogatás a helyszínen. A régészek szerint a nők és gyermekek biztonságot keresve húzódtak az apró szobába, végül azonban itt lelték halálukat – hogy a plafon beomlásától, vagy már korábban, égési sérülések következtében, egyelőre nem megállapítható.

A felfedezés röviddel követi azt a múlt heti fejleményt, amikor a tudósok egy faszénnel írt dátumot találtak az egyik falon, amely a mai naptárban október 17-nek feleltethető meg. A ház nagy valószínűséggel építés vagy felújítás alatt állt – egyes részein padló sincsen –, és a feliratot a munkát végzők hagyhatták, ideiglenes jelleggel. A felirat a következő: „XVI K Nov”, azaz a november calendse (első napja) előtti 16. nap, amely a modern naptárban október 17-e lenne. A felirat dátuma igen közel lehet a kitöréshez – a faszénnel készült felirat hamar eltűnt volna magától, illetve letakarták volna vakolattal – erre azonban nem került sor a katasztrófa miatt.

Az eddig gondolt dátum – augusztus 24. – az ifjabb Plinius római író leírásából származik, aki távolról szemtanúja volt a kitörésnek, és 30 évvel később írt róla egy barátjának, a történetíró Tacitusnak küldött levélben. A dátummal kapcsolatban már korábban is merült fel kétség, amikor a régészek olyan megkövült faágakra bukkantak, amelyeken ősszel termő bogyók voltak, továbbá több, a tragédiakor használatban lévő parázstartó üst is előkerült, amelyek szintén hűvösebb időjárásra utalnak.

Osanna szerint a helyes dátum október 24-e lehet. „Igen valószínű, hogy [a felirat] Kr. u. 79 októberére datálható, pontosabban a nagy katasztrófa előtti hétre, amely e hipotézis szerint október 24-én történt.” Az olasz kulturális miniszter, Alberto Bonisoli a helyszínen a halvány feliratra mutatva „rendkívüli felfedezésnek” nevezte azt. „Ma, nagy alázatossággal, talán újraírjuk a történelemkönyveket azzal, hogy a kitörés időpontját október második felére tesszük” – mondta.

Forrás: MTI]]>
Mon, 05 Nov 2018 09:29:45 +0100
<![CDATA[2018.10.11. - Miért tartják annyira „véresnek” Anglia első királynőjét?]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/miert_tartjak_annyira___8222_veresnek__8221__anglia_elso_kiralynojet__4111.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/miert_tartjak_annyira___8222_veresnek__8221__anglia_elso_kiralynojet__4111.php
„Véresebb” a többieknél?

Mária negatív megítélését első ránézésre annak köszönheti, hogy üldözte az édesapja, VIII. Henrik által megalapított anglikán egyház követőit. Országát vissza kívánta vezetni a katolikus hatalmak közé, édesanyja, Aragóniai Katalin szülőföldje, Spanyolország mellé. E cél érdekében nem riadt vissza attól sem, hogy máglyán égessen el több száz embert. Őrült, illetve gonosz és kimondottan rossz királynőként való beállítását azonban legalább ennyire köszönheti annak, hogy katolikus uralkodó volt, akit protestáns uralkodó követett, egy olyan országban, amely végül protestáns maradt. Ahogy a népszerű mondás is tartja: a történelmet a győztesek írják.

Mária ötéves uralkodása alatt több mint 300 ember lelte halálát máglyán, eretnekség vádjával elítélve. Ez egy igencsak barbár kormányzás képét festi le, azonban fontos megemlíteni, hogy apja, VIII. Henrik is végeztetett ki embereket eretnekségért – szám szerint 81-et –, és különös kegyetlenséggel bánt el a katolikus papsággal. Mária féltestvére és utóda a trónon, I. Erzsébet is emberek tucatjait ítélte halálra hitükért. Miért van tehát Mária neve az övéknél jobban összekapcsolva a felekezeti alapú üldöztetéssel?

A máglyahalál az eretnekek sorsa

Mária módszereinek megértéséhez először is tisztázni kell az eretnekség megítélését a kora újkori Európában. A kontinens minden országában olyasfajta fekélynek tekintették azt a társadalom testén, amelyet a lehető legteljesebben el kell távolítani, hogy ne terjedhessen tovább. Ennélfogva az eretnekség büntetése Európa-szerte nem csupán a halál volt, de a test teljes elpusztítása annak érdekében, hogy ne lehessen annak darabjait ereklyeként tisztelni. Ennek érdekében a legtöbb országban elégették az eretnekeket, hamvaikat pedig a legközelebbi folyóba szórták – Mária eljárásmódja ily módon semmi szokatlant nem tartalmazott az adott kor emberének szemében. A máglyahalál természetesen magában hordozta a pokol tüzeivel való kapcsolatot is, a fizikai mellett lelki elrettentésül is szolgálva az eretnekség bűne ellen.

Féltestvére, I. Erzsébet már kifinomultabban gondolkodott: uralkodása alatt a katolikus vallás gyakorlásával megvádoltakat (akik papokat rejtegettek, vagy saját maguk annak tanultak) felségárulásért ítélték el, és ennek megfelelően akasztással, majd az azt követő felnégyeléssel büntették őket. Erzsébet elve az volt, hogy a hittel kapcsolatban lehetnek ugyan viták, de az árulást senki sem tarthatja megengedhetőnek.

Forrás: MTI]]>
Mon, 05 Nov 2018 09:26:04 +0100
<![CDATA[2018.10.26. - Különleges kincseket rejtett II. Ramszesz fáraó most feltárt szentélye]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/kulonleges_kincseket_rejtett_ii__ramszesz_farao_most_feltart_szentelye_4110.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/kulonleges_kincseket_rejtett_ii__ramszesz_farao_most_feltart_szentelye_4110.php
A feltárás során szkarabeuszokra, amulettekre, agyagedényekre és hieroglifákkal díszített márványtömbökre bukkantak. Az al-Ahram egyiptomi napilap honlapja szerint a felfedezés azért fontos, mert az újbirodalom egyik páratlan szentélye, amelyet a szed, egy ókori egyiptomi ünnep idején használtak nemcsak II. Ramszesz uralkodása, hanem XIX. és a XX. dinasztia idején. A szed-ünnepet a már régóta trónon lévő fáraó szimbolikus megfiatalítására tartották.

A több mint háromezer éve, Kr.e. 1279 és 1213 között uralkodó II. Ramszesz fáraó a XIX. dinasztia harmadik uralkodója volt. Számos katonai hadjáratot vezetett kiterjesztve az egyiptomi birodalom határait Núbiára és a mai Szíriára. Uralma az egyiptomi civilizáció egyik tetőpontját jelentette.

Az egyiptomi kormány reméli, hogy az új régészeti feltárások elősegítik a 2011-es politikai válság és felkelés miatt visszaesett idegenforgalom felpezsdülését.

Forrás: MTI]]>
Mon, 05 Nov 2018 09:23:01 +0100
<![CDATA[2018.10.05. - Már kutyái társaságában vándorolt ki az ember a termékeny félholdról]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/mar_kutyai_tarsasagaban_vandorolt_ki_az_ember_a_termekeny_felholdrol_4109.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/mar_kutyai_tarsasagaban_vandorolt_ki_az_ember_a_termekeny_felholdrol_4109.php
A Biology Letters folyóiratban megjelent kutatás szerint a kutyák is részesei voltak az emberiség történetében annak a fontos pillanatnak, amikor elődeink a gyűjtögető-vadászó életmódról a földművelésre tértek át. A földművelés először a közel-keleti térségben, az úgynevezett termékeny félholdon - a mai Irak, Szíria, Libanon, Jordánia, Izrael és Egyiptom területén - kezdődött.

Az első földművesek sokféle gabonát, köztük búzát és árpát, valamint borsót és lencsét is termesztettek, emellett háziasították a vad birkát, szarvasmarhát és disznót. Amikor 9000 évvel ezelőtt útra keltek Európa és Ázsia felé, földművelésben szerzett tapasztalataikat és háziállataikat is magukkal vitték. Francia kutatók most azt igazolták DNS-tesztekkel, hogy kutyáik is elkísérték őket a hosszú úton.

A tudósok az Európa- és Ázsia-szerte feltárt régészeti helyszíneken talált kutyamaradványok DNS-mintáit elemezték. „A tanulmányunk rámutat, hogy az emberek és kutyák története összefonódik egymással: a kutyák követték az embereket európai vándorlásuk során” - mondta el Morgane Ollivier, a francia Rennes-i Egyetem tudósa. Hozzátette: a tanulmányban azt is igazolták, hogy a vándorláskor az emberek és kutyák már kötődtek egymáshoz. Az Európába érkező kutyák keveredtek azokkal a kutyákkal, amelyek már ott éltek, s ezzel megváltozott a génállományuk is. A tenyésztés évszázadai alatt a kutyák génjei tovább keveredtek. A mai kutyák már nagyon különböznek azoktól, amelyek az első földműveseket elkísérték vándorlásukon.

A tanulmányt ismertető BBC News felidézte, hogy a gyűjtögető-vadászó emberek 20-40 ezer évvel ezelőtt szelídítették meg a farkasokat. A kutyák egymástól több ezer kilométerre fekvő két farkaspopulációból fejlődhettek ki. A háziasítás hosszú folyamata megváltoztatta a farkasok viselkedését, génjeit, így fejlődtek azokká a kutyákká, amelyeket ma ismerünk.

Forrás: MTI]]>
Mon, 05 Nov 2018 09:19:16 +0100
<![CDATA[2018.10.24. - A világ eddigi legrégebbi hajóroncsára bukkantak Bulgária partjainál]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/_a_vilag_eddigi_legregebbi_hajoroncsara_bukkantak_bulgaria_partjainal_4108.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/_a_vilag_eddigi_legregebbi_hajoroncsara_bukkantak_bulgaria_partjainal_4108.php
Az oldalán fekvő hajónak megvan az árboca, a kormánya; ilyet nem minden nap lát az ember. Ilyen típusú görög kereskedelmi hajót mindeddig csak az antik görög vázákon figyeltek meg - mondta Helen Harr, a Southamptoni Egyetem Tengerrégészeti Központjának archeológusa.

A Black Sea MAP (Maritime Archaeology Project) három éven át kutatott egy 2000 négyzetkilométeres területet a Fekete-tenger mélyén, Bulgária partjainál olyan technológiával, amilyennel korábban csak a nagy olajtársaságok rendelkeztek. A kutatók valójában a tengerszint alakulását, a szárazföld süllyedését vizsgálták szonárral és mélytengeri robottal, a régészeti leletekre a munka járulékos hasznaként bukkantak.

Összesen 60, különböző korokból való hajóroncsot fedeztek fel, köztük 2400 évesnél is régebbi maradványokat, de azok teljesen szétesett hajókból származtak. A hajók korát szénizotópos vizsgálattal állapították meg. A kutatásban a Southamptoni Egyetemen mellett a Bolgár Tudományos Akadémia, a Bolgár Nemzeti Múzeum és a Bolgár Vízalatti Régészeti Központ vett részt.

Forrás: MTI]]>
Mon, 05 Nov 2018 09:15:09 +0100
<![CDATA[2018.11.29. - PINTÉR AUKCIÓSHÁZ NOVEMBERI ÉLŐ NAGYAUKCIÓ]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_novemberi_elo_nagyaukcio_4107.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_novemberi_elo_nagyaukcio_4107.php
PINTÉR AUKCIÓSHÁZ NOVEMBERI ÉLŐ NAGYAUKCIÓ - 2018. | klasszikus és 20. századi modern festmények, szobrok, műtárgyak,...

Aukció időpont: 2018. 11. 29. csütörtök 18:30]]>
Mon, 05 Nov 2018 09:03:46 +0100
<![CDATA[2018.11.30. - KÖZPONTI ANTIKVÁRIUM 148. könyvárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/kozponti_antikvarium_148__konyvarveres_4106.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/kozponti_antikvarium_148__konyvarveres_4106.php
KÖZPONTI ANTIKVÁRIUM 148. könyvárverés

Aukció időpont: 2018. 11. 30. péntek 17:00]]>
Mon, 05 Nov 2018 09:01:22 +0100
<![CDATA[2018.11.29. - HONTERUS ANTIKVÁRIUM ÉS AUKCIÓSHÁZ 100. árverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/honterus_antikvarium_es_aukcioshaz_100__arveres_4105.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/honterus_antikvarium_es_aukcioshaz_100__arveres_4105.php
HONTERUS ANTIKVÁRIUM ÉS AUKCIÓSHÁZ 100. árverés | könyv, kézirat, papírrégiség, fotó

Aukció időpont: 2018. 11. 29. csütörtök 17:00]]>
Mon, 05 Nov 2018 09:00:15 +0100
<![CDATA[2018.11.24. - SZŐNYI ANTIKVÁRIUMA 41. árverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/szonyi_antikvariuma_41__arveres_4104.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/szonyi_antikvariuma_41__arveres_4104.php
SZŐNYI ANTIKVÁRIUMA 41. árverés

aukció időpontja:2018. 11. 24. szombat 10:00

aukció helyszíne:Budapest Jazz Club, (volt Duna mozi) Budapest XIII. Hollán Ernő u. 7.]]>
Mon, 05 Nov 2018 08:58:57 +0100
<![CDATA[2018.11.24. - PÁRISI GALÉRIA Festmény, műtárgy árverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/parisi_galeria_festmeny__mutargy_arveres_4103.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/parisi_galeria_festmeny__mutargy_arveres_4103.php
PÁRISI GALÉRIA Festmény, műtárgy árverés

Aukció időpont: 2018. 11. 24. szombat 18:00]]>
Mon, 05 Nov 2018 08:57:46 +0100
<![CDATA[2018.11.23. - BIHAR ANTIKVÁRIUM 18. könyvárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/bihar_antikvarium_18__konyvarveres_4102.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/bihar_antikvarium_18__konyvarveres_4102.php
BIHAR ANTIKVÁRIUM 18. könyvárverés

aukció időpontja:2018. 11. 23. péntek 16:00

aukció helyszíne:Debreceni Művelődési Központ | Debrecen, Kossuth u. 1.]]>
Mon, 05 Nov 2018 08:55:57 +0100
<![CDATA[2018.11.22. - BODA GALLERY OF ART Boda 27. művészeti árverése]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/boda_gallery_of_art_boda_27__muveszeti_arverese_4101.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/boda_gallery_of_art_boda_27__muveszeti_arverese_4101.php
BODA GALLERY OF ART Boda 27. művészeti árverése

Aukció időpont: 2018. 11. 22. csütörtök 18:00]]>
Mon, 05 Nov 2018 08:54:08 +0100
<![CDATA[2018.11.15. - BABEL ANTIKVÁRIUM 22. könyvárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/babel_antikvarium_22__konyvarveres_4100.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/babel_antikvarium_22__konyvarveres_4100.php
BABEL ANTIKVÁRIUM 22. árverés

aukció időpontja:2018. 11. 15. csütörtök 17:00

aukció helyszíne:Budapesti Ügyvédi Kamara | 1055 Budapest Szalay u. 7.]]>
Mon, 05 Nov 2018 08:52:54 +0100
<![CDATA[2018.11.16. - PEST-BUDAI ÁRVEREZŐHÁZ 25. Magyar Plakát levelezési árverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/pest-budai_arverezohaz_25__magyar_plakat_levelezesi_arveres_4099.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/pest-budai_arverezohaz_25__magyar_plakat_levelezesi_arveres_4099.php
PEST-BUDAI ÁRVEREZŐHÁZ 25. Magyar Plakát levelezési árverés

Aukció időpont: 2018. 11. 16. péntek 17:00]]>
Mon, 05 Nov 2018 08:51:39 +0100
<![CDATA[2018.11.14. - BÁV AUKCIÓSHÁZ 73. Művészeti aukció 2. nap]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_73__muveszeti_aukcio_2__nap_4098.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_73__muveszeti_aukcio_2__nap_4098.php
BÁV AUKCIÓSHÁZ 73. Művészeti aukció 2. nap

Aukció időpont: 2018. 11. 14. szerda 18:00]]>
Mon, 05 Nov 2018 08:50:03 +0100
<![CDATA[2018.11.10. - DEKAMERON ÉS KÖNYVMOLY ANTIKVÁRIUM 20. Szegedi Könyvárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/dekameron_es_konyvmoly_antikvarium_20__szegedi_konyvarveres_4097.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/dekameron_es_konyvmoly_antikvarium_20__szegedi_konyvarveres_4097.php
DEKAMERON ÉS KÖNYVMOLY ANTIKVÁRIUM 20. Szegedi Könyvárverés

aukció időpontja:2018. 11. 10. szombat 10:00

aukció helyszíne:Szent-Györgyi Albert Agóra | 6722 Szeged, Kálvária sugárút 23. (gépkocsival a Gogol utca 32 felől van parkolási lehetőség)]]>
Mon, 05 Nov 2018 08:48:53 +0100
<![CDATA[2018.11.13. - BÁV AUKCIÓSHÁZ 73. Művészeti aukció 1. nap]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_73__muveszeti_aukcio__1__nap_4096.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_73__muveszeti_aukcio__1__nap_4096.php
BÁV AUKCIÓSHÁZ 73. Művészeti aukció | 1. nap

Aukció időpont: 2018. 11. 13. kedd 18:00]]>
Mon, 05 Nov 2018 08:47:34 +0100
<![CDATA[2018.11.09. - Premier- és a Jászi Galéria közös aukciója]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/premier-_es_a_jaszi_galeria_kozos_aukcioja_4095.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/premier-_es_a_jaszi_galeria_kozos_aukcioja_4095.php
Premier- és a Jászi Galéria közös aukciója

aukció időpontja:2018. 11. 09. péntek 18:00

aukció helyszíne:BÁLNA BUDAPEST | 1093, Fővám tér 11-12. -1 szint aula]]>
Mon, 05 Nov 2018 08:46:07 +0100
<![CDATA[2018.11.08. - VIRÁG JUDIT GALÉRIA II. Zsolnay kerámia aukció]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/virag_judit_galeria_ii__zsolnay_keramia_aukcio_4094.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/virag_judit_galeria_ii__zsolnay_keramia_aukcio_4094.php
VIRÁG JUDIT GALÉRIA II. Zsolnay kerámia aukció

aukció időpontja:2018. 11. 08. csütörtök 18:00

aukció helyszíne:Budapest Kongresszusi Központ | 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.]]>
Mon, 05 Nov 2018 08:44:34 +0100
<![CDATA[2018.09.26. - Tetveikkel adóztak a legszegényebbek az Inka Birodalomban]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__oktoberi_fesztival_esemenyek_4093.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__oktoberi_fesztival_esemenyek_4093.php
Az amerikai kontinens európai gyarmatosítás előtt létezett legnagyobb kiterjedésű állama, az Inka Birodalom központi tervezéssel és irányítással jelentős területeket csatolt magához Dél-Amerika nyugati felén. E terjeszkedés változatos módszerekkel történt: voltak katonai hódítások, amelyek keretében az adott terület vagy nép vezetőjét kivégezték, de előfordultak békés területszerzések is, amelyek keretében az inkák értékes javakat és kereskedelmi lehetőségeket ajánlottak a behódolásért cserébe. Az inka uralkodók megengedték a meghódított területek lakóinak, hogy megtartsák kultúrájukat és szokásaikat, azonban az adózásból semmilyen körülmények között nem engedtek – javak, vagy akár munka formájában, de mindenkinek adóznia kellett.

Modern értelemben vett pénz nem létezett az inkáknál, a drágaköveket és az aranyat elsősorban vallási szertartásokra használták, a napistennek szánt áldozatként. A javak, a munkaerő és a haszonállatok jelentették a mindennapi életben és az adózásban a legfőbb értékeket, és az adózás is többnyire ezekben folyt. Funkciója azonban nem kizárólag az állam bevételeinek növelése volt, hanem annak biztosítása is, hogy az adott terület lakói hűek maradnak az új vezetésükhöz. Emiatt a rendszer minden más eleménél fontosabb volt az, hogy az uralkodó minden alattvalója adózzon – bármennyire szegény is legyen.

Akik nincstelenek, öregek vagy betegek voltak, ugyanúgy kötelesek voltak négyhavonta beszolgáltatni adójukat, mint mások – azonban sem értékes javakkal, sem testük erejével, sem haszonállatokkal nem szolgálhattak helyzetüknél fogva. Az ilyen embereket az inka adószedők arra kötelezték, töltsenek meg egy üreges madártollat fejtetveikkel, és ezt adják át nekik mint adót. Ez természetesen szimbolikus cselekedet volt – a tetveknek nem vette semmiféle hasznát az állam –, azonban újra és újra megerősítette a társadalom legelesettebb tagjaiban is, hogy az adófizetés mindig kötelező.

A szokás elsőre komikusnak tűnhet, azonban a birodalom méretét tekintve meglátszik értelme. Az Inka Birodalom Dél-Amerika nyugati részén egy hosszú sávban terült el az Andok hegység mentén, és az utazás mind a terep- és útviszonyok, mind a távolságok miatt nehézkes volt. Egy ilyen államot nem lehetett csupán a nyers erőre hagyatkozva egyben tartani: szükség volt arra, hogy lakói másként is elismerjék kifelé, illetve tudatosítsák magukban, hogy elismerik az uralkodó és hivatalnokai tekintélyét. A nincstelenek és dolgozni képtelenek szimbolikus tetűadója ily módon tehát fontos stabilizáló szereppel bírt az inka állam szempontjából. Emellett ha az adott személy vagy család vagyoni vagy egészségügyi helyzete javult, nem érintette őket újdonságként, hogy beszolgáltatással tartoznak az állam felé, azaz kevesebb eséllyel ellenkeztek a későbbi adózással is. A „tetűadó” amellett, hogy jóval kíméletesebben bánt a szegényekkel, mint a világ legtöbb államának adórendszerei, még stabilabbá is tette az államot.

Forrás: MTI]]>
Mon, 01 Oct 2018 11:03:37 +0200
<![CDATA[2018.09.12. - Véletlen baleset vezetett az „őskori Sixtus-kápolna” felfedezéséhez]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/veletlen_baleset_vezetett_az___8222_oskori_sixtus-kapolna__8221__felfedezesehez_4092.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/veletlen_baleset_vezetett_az___8222_oskori_sixtus-kapolna__8221__felfedezesehez_4092.php
A barlangot 1940. szeptember 12-én fedezte fel négy kamasz fiú, amikor Robot nevű kutyájuk egy hasadékba esett. A felfedezésről egyikük értesítette tanárukat, Léon Lavalt, aki megállapította, hogy a falakat a pattintott kőrkorszakból származó festmények borítják. A tanár Henri Breuil abbé, neves őskorkutató segítségét kérte: az „őstörténet pápája” állapította meg a falfestmények és vésetek hitelességét.

A barlangot 1948-ban nyitották meg a nagyközönség előtt, 1963-ban azonban André Malraux akkori kulturális miniszter a barlang bezárása mellett döntött. A sok látogató miatt - 15 év alatt egymillióan keresték fel a különleges szépségű őskorszaki szentélyt - ugyanis megjelent a „zöld betegség”: a cipőtalpakon behurcolt mikroorganizmusok révén algák telepedtek meg a falakon. A problémán antibiotikumos permettel lehetett segíteni, de a látogatók által kilélegzett szén-dioxid kémiai reakcióba lépve kalcitként csapódott ki a falakon, amire nem találtak ellenszert.

Hogy a páratlan szépségű barlangrajzokat is megőrizhessék és az érdeklődők is megismerhessék a cro-magnoni emberek remekműveit, 1972-ben egy régi kőbányában, az eredeti barlangtól kétszáz méternyire megkezdődött a "másolat" építése. A munkálatok befejezése után szobrászok mintázták meg öt éven át, centiméterről centiméterre haladva a barlang falát az eredeti alapján, majd Monique Peytral festőművész festette ki azokat az eredetivel teljesen megegyező színekkel és technikával - öt milliméteres hibahatárral - a Bikák terme és a Központi mélyedés falait díszítő alkotásokat. A festő hat évig dolgozott az ábrákon. Az eredeti bezárása után húsz évvel nyílt meg a Lascaux II néven ismert új „barlang”.

A cro-magnoni ember, a homo sapiens egyik fajtája, a mai ember közvetlen jégkori elődje - nevét a Dordogne megyei Les-Eyzies-de-Tayac település Cro-Magnon-sziklafaláról kapta, amelynek tövében maradványait feltárták - nem volt barlanglakó, csak festeni járt oda, ezért feltételezik, hogy Lascaux egyfajta szentély lehetett számára.

A barlangban használati tárgyakat is találtak. A cro-magnoni ember számos technikát alkalmazott, szőrből és növényi anyagokból készült ecsetet is használt, a szájába vett festéket a falra köpte, dárdaheggyel készített véseteket. Zsírral töltött mécsest használt, és ismerte az állványkészítés technikáját, mert a falak felső, nem agyagos részeit és a mennyezetet díszítette rajzaival. A képek mellett ismétlődő, eddig még megfejtetlen jelek láthatók, amelyről feltételezik, hogy a cro-magnoni ember írása lehetett.

A Bikák termét, a Központi mélyedést, az Átjárót, a Hajót és az Apszist számtalan fekete bikát, lovat, vörös tehenet, kőszáli kecskét, szarvast ábrázoló festmény borítja. Alkotóik ismerték a perspektívát. A barlangban található egyetlen emberábrázolás, egy hanyatt fekvő, madárfejű, nagylábú férfi a hat méter mély Gödörben látható.

A barlangtól hét kilométerre lévő Thot parkban élőben megtekinthetők a barlangban ábrázolt állatok. Az is megtudható, hogy a festményeken szereplőkhöz megszólalásig hasonlító, valaha Franciaországban is honos, de kihalt őstulkokat a 20. században tenyésztették ki újra korzikai, magyar és skót házi szarvasmarhafajták keresztezésével.

Lascaux II nem kevésbé népszerű, mint annak idején az eredeti: az idegenvezető szerint évente 280 ezren látogatják.

Forrás: MTI]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:59:27 +0200
<![CDATA[2018.09.25. - Ősi település romjaira bukkantak Albániában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/_osi_telepules_romjaira_bukkantak_albaniaban_4091.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/_osi_telepules_romjaira_bukkantak_albaniaban_4091.php
A régészcsoport szerint a Divjakában talált település a Kr. e. 6. és 3. század között volt lakott. A kutatók hónapokig dolgoztak a település építményeinek - lakóházak, városfal és utak - feltárásán. Manuel Fidler, a Berlini Egyetem archeológusa elmondta: a régészcsoport kutatásai arra irányulnak, hogy feltérképezzék az Albánia területén található ősi romokat.

„Azt kutatjuk, hogy kik éltek itt az ókori Apollónia és Durres között, kik építették ezt a települést. Ez az első alkalom, hogy Divjaka térségében folytattunk ásatásokat” - mesélte Fidler. A régész szerint a maradványok jól szervezett városi településre utalnak, amelynek a főútjához 15 mellékút csatlakozott. Divjaka Albánia hegyvidéki területén fekszik, emiatt az ásatások még eltartanak néhány hónapig.

Forrás: MTI]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:56:16 +0200
<![CDATA[2018.09.03. - Kihalt lófajta csikójának 40 ezer éves múmiájára bukkantak]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/kihalt_lofajta_csikojanak_40_ezer_eves_mumiajara_bukkantak_4090.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/kihalt_lofajta_csikojanak_40_ezer_eves_mumiajara_bukkantak_4090.php
Semjon Grigorjev, a jakutszki Mamut Múzeum igazgatója elmondta, a mára már kihalt lófajta halálakor kb. két-három hónapos csikójának maradványai mintegy 30-40 ezer évesek lehetnek. A Siberian Times szerint a szibériai permafrosztban 30 méter mélyen bukkantak a leletre, amelyet Grigorjev úgy jellemzett, „ez a felfedezés semmilyen másikhoz nem hasonlítható”.

Az örökké fagyos talaj különösen jól megőrizte a csikó tetemét. Az oroszországi Északkeleti Szövetségi Egyetem és a japán Kindai Egyetem kutatóiból álló csoport Jakutföldön, a kelet-szibériai – a pokol szájának is nevezett – Batagajka-kráter száz méteres mélyedésében talált rá a maradványokra. A csikó egy természetes csapdába esve pusztulhatott el. Egyébként a helyszínen korábban gyapjasmamut-fosszíliákat is felfedeztek már a szakértők.

Az őskori csikóról készült képek is megdöbbentőek: a farka, a bőre, a szőre, de még a patái is egészen kiváló állapotban maradtak fenn. A gyakorlatlan szemnek olyan, mintha egy néhány napja elhunyt állatról lenne szó. Még a belső szervei is „érintetlenül” maradtak. A béltartalmából vett minták már a laborban vannak, kielemzése után pontosan tudják majd, mit fogyasztott utoljára a fiatal állat.

A 98 centiméteres csikó genetikailag igen különbözik azon lófajtáktól, amelyek a régióban jelenleg élnek. A kutatók szerint az Equus lenensis nevű (Lena Horse vagy Lenskaja néven is ismert) őslóhoz tartozhatott egykoron, amelynek ma már nincsenek élő egyedei, a késő pleisztocén idején azonban nagy számban volt megtalálható a mai Szibéria vidékein.

Grigorjev elmondta, azonkívül, hogy egy különleges leletre bukkantak, a felfedezéssel számos „más potenciális előny” is származik, ugyanis a kitermelt talajrétegek további elemzése során képesek lesznek pontosan rekonstruálni az állat egykori környezetének hű képét.

Forrás: MTI]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:51:59 +0200
<![CDATA[2018.09.21. - Pisiből készült a római szájvíz]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/pisibol_keszult_a_romai_szajviz_4089.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/pisibol_keszult_a_romai_szajviz_4089.php
A rómaiak mindennapi életüket tekintve sok területen hasonlítottak a 21. század emberére. Szerettek szórakozni, fontosnak tartották a művelődést és nagy hangsúlyt fektettek a személyes higiéniára is. Egy rendes polgár akkor érezte jól magát, ha háza, ruhái és teste is tiszta volt, fogai pedig fehéren csillogtak.

Már az 1. században élt római orvos, Aulus Cornelius Celsus is feljegyezte enciklopédiájában, hogy a fogakba ragadt ételmaradék fogszuvasodáshoz és fájdalomhoz vezet. A lakomáikról is híres római előkelők ezért pontosan tudták, hogy a rendszeres fogmosás milyen fontos. A vezúv kitörése után egy mentőexpedíció közben életét vesztő Idősebb Plinius tollából fenn is maradt egy korabeli fogkrémrecept, amelyben olyan gusztusos dolgok kaptak helyet, mint a hamu vagy az egéragy.

Más szövegekben azonban fennmaradt egy másik megoldás is, amelyet ma már nem szívesen használnánk. Birodalomszerte elterjedt volt ugyanis, hogy az emberek vizelettel öblögetve tisztították fogaikat. A római szájvíz pedig nem is volt, hatástalan, hisz a pisiben található ammónia valóban tisztító és fertőtlenítő hatású – így ténylegesen képes volt elpusztítani a szájban tanyázó baktériumokat és fehérré varázsolni a római polgárok mosolyát.

A napi szájvízhez szükséges vizeletmennyiséget valószínűleg mindenki meg is tudta termelni saját magának, azonban felismerve annak tisztítóhatását más területeken is hasznosítani kezdték, ami így már komoly piaci igényt teremtett a pisire. A vizeletet előszeretettel vásárolták meg a csezőműhelyek, a mosókonyhák, de a mezőgazdaságban is nagy keletje volt.

Valószínűleg ezt az igényt is kielégetendő terjedtek el mindenfelé a nyilvános vécék. Ezek tulajdonosai olyan jó üzletet csináltak a hozzájuk betérő emberek pisijének összegyűjtéséből és értékesítéséből, hogy Nero császár külön adót vetett ki rá.

Forrás: MTI]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:46:48 +0200
<![CDATA[2018.10.30. - BÁV AUKCIÓSHÁZ 2. Óraaukció]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_2__oraaukcio_4088.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/bav_aukcioshaz_2__oraaukcio_4088.php
BÁV AUKCIÓSHÁZ 2. Óraaukció

Aukció időpont: 2018. 10. 30. kedd 18:00]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:41:49 +0200
<![CDATA[2018.10.26. - EX LIBRIS ANTIKVÁRIUM 61. aukció]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/ex_libris_antikvarium_61__aukcio_4087.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/ex_libris_antikvarium_61__aukcio_4087.php
EX LIBRIS ANTIKVÁRIUM 61. aukció

Aukció időpont: 2018. 10. 26. péntek 17:00]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:40:38 +0200
<![CDATA[2018.10.17. - DOBOSSY AUKCIÓSHÁZ Októberi kortárs aukció]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/dobossy_aukcioshaz_oktoberi_kortars_aukcio_4086.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/dobossy_aukcioshaz_oktoberi_kortars_aukcio_4086.php
DOBOSSY AUKCIÓSHÁZ Októberi kortárs aukció

Aukció időpont: 2018. 10. 17. szerda 19:00]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:39:34 +0200
<![CDATA[2018.10.17. - KÁRPÁTI ÉS FIA ANTIKVÁRIUM 42. Könyv- és kézirat árverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/karpati_es_fia_antikvarium_42__konyv-_es_kezirat_arveres_4085.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/karpati_es_fia_antikvarium_42__konyv-_es_kezirat_arveres_4085.php
KÁRPÁTI ÉS FIA ANTIKVÁRIUM 42. Könyv- és kézirat árverés

aukció időpontja: 2018. 10. 17. szerda 17:00

aukció helyszíne: Kossuth Klub | 1088 Budapest, Múzeum utca 7.]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:38:26 +0200
<![CDATA[2018.10.07. - KIESELBACH GALÉRIA 59. őszi aukció]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/kieselbach_galeria_59__oszi_aukcio_4084.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/kieselbach_galeria_59__oszi_aukcio_4084.php
KIESELBACH GALÉRIA 59. őszi aukció

aukció időpontja: 2018. 10. 07. vasárnap 18:00

aukció helyszíne: Hotel Marriott | 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 4.]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:36:21 +0200
<![CDATA[2018.10.07. - CONTEMPO ART AUCTIONS VI. Árverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/contempo_art_auctions_vi__arveres_4083.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/contempo_art_auctions_vi__arveres_4083.php
CONTEMPO ART AUCTIONS VI. Árverés • Művek a XX. század második feléből

aukció időpontja: 2018. 10. 07. vasárnap 17:00

aukció helyszíne: LOFFICE Coworking | 1061 Budapest, Paulay Ede u. 55.]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:34:42 +0200
<![CDATA[2018.10.06. - Villás Galéria 58. Festmény- és műtárgyárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/villas_galeria_58__festmeny-_es_mutargyarveres_4082.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/villas_galeria_58__festmeny-_es_mutargyarveres_4082.php
Villás Galéria 58. Festmény- és műtárgyárverés

aukció időpontja: 2018. 10. 06. szombat 15:00

aukció helyszíne: Villás Galéria | 4026 Debrecen, Bem tér 2.]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:33:06 +0200
<![CDATA[2018.10.05. - VIRÁG JUDIT GALÉRIA 20. évfordulós jubileumi aukció]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/virag_judit_galeria_20__evfordulos_jubileumi_aukcio_4081.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/virag_judit_galeria_20__evfordulos_jubileumi_aukcio_4081.php
VIRÁG JUDIT GALÉRIA 20. évfordulós jubileumi aukció

aukció időpontja: 2018. 10. 05. péntek 18:00

aukció helyszíne: Budapest Kongresszusi Központ | 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.]]>
Mon, 01 Oct 2018 10:31:35 +0200
<![CDATA[2018.08.01. - Fesztivál ajánló - 2018. augusztusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__augusztusi_fesztival_esemenyek_4080.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__augusztusi_fesztival_esemenyek_4080.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2018. AUGUSZTUSI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

Auer Fesztivál
aug. 01. - aug. 05.
Keszthelyi Borünnep
aug. 01. - aug. 05.
KolorCity Fesztivál
aug. 01. - aug. 20.
15. Crescendo Nyári Akadémia - Nemzetközi mesterkurzus és fesztivál
Tokaj, aug. 01. - aug. 13.
Ábrahámhegyi Bornapok
Ábrahámhegy, aug. 01. - aug. 05.
Bozsoki Zenei Fesztivál
aug. 02. - aug. 08.
Debreceni Bor- és Jazznapok
aug. 02. - aug. 05.
Jazzfőváros Fesztivál Kecskemét
aug. 02. - aug. 05.
Utcafesztivál Zalakaros
aug. 02. - aug. 05.
Desz-Kexx Feszt Könnyűzenei Extrémsport Fesztivál
aug. 02. - aug. 05.
Zenei és gasztronómiai Fesztivál - Gasztro és Utcza Fesztivál
aug. 02. - aug. 05.
Körös-Toroki Napok
aug. 02. - aug. 06.
Balatonlellei Borhét
aug. 03. - aug. 12.
XIV. Elekiek Világtalálkozója
aug. 03. - aug. 05.
Félhold és Telihold Kőszegi Ostromnapok
aug. 03. - aug. 05.
Matyóföldi Folklórfesztivál
aug. 03. - aug. 05.
Szoboszlói Dixieland Napok
aug. 03. - aug. 05.
Szent Lőrinc Napi Kézműves Sörfesztivál
aug. 03. - aug. 05.
Balatonalmádi Borfesztivál
aug. 03. - aug. 20.
28. Thealter Színházi Fesztivál
aug. 03. - aug. 11.
Felsőtárkányi Rétesnapok
aug. 04. - aug. 05.
Mineshow Nyár 2018
aug. 04. - aug. 05.
Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár
aug. 04. - aug. 31.
Samsara Fesztivál
aug. 06. - aug. 12.
Kolor Kölyöksziget
aug. 06. - aug. 16.
XVIII. Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál
aug. 06. - aug. 12.
Csángó Fesztivál
aug. 07. - aug. 12.
Sziget Fesztivál 2018
aug. 08. - aug. 15.
ArTúr Fesztivál
aug. 08. - aug. 11.
Esterházy Barokk Ételfőző Fesztivál
aug. 09. - aug. 11.
Kun László Fesztivál
Körösszegapáti, aug. 09. - aug. 11.
Katonazenekari Fesztivál
aug. 09. - aug. 11.
Hungarikum Fesztivál Szeged
aug. 09. - aug. 12.
Zalakarosi Bornapok
aug. 09. - aug. 12.
17. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál
aug. 09. - aug. 12.
Palkonya Hangja
aug. 10. - aug. 12.
Badacsonyi Szürkebarát és Szürkemarha Ünnepe
aug. 10. - aug. 12.
Mohácsi Sörfesztivál
aug. 10. - aug. 11.
Hungarian Blitz Weekend
aug. 10. - aug. 12.
Székesfehérvári Király Napok
aug. 10. - aug. 20.
Györöki Bor & Dal Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Ősök Napja - Kulturtaj Magyar Törzsi Gyűlés
Bugac, aug. 10. - aug. 12.
IV. TiszaFeszt Zenei és Kulturális Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Tarka Marhafesztivál
aug. 10. - aug. 11.
Tokaj Kincsei Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Siklósi Várfesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Balatonfüredi Borhetek
aug. 10. - szept. 02.
Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztivál
Abaliget, aug. 10. - aug. 12.
Szürkemarha és Szürkebarát Fesztivál
Badacsonytördemic, aug. 10. - aug. 12.
Kéktó Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Gyarmati Vigasságok
aug. 10. - aug. 12.
Szent István napi Zenei Fesztivál
aug. 10. - aug. 20.
Sörfesztivál Eger
aug. 10. - aug. 11.
RockBalaton Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Vörösvári Napok
aug. 10. - aug. 13.
Tokajikum Fesztivál
Tokaj, aug. 10. - aug. 12.
Solymári Sör- és Kolbászfesztivál
Solymár, aug. 10. - aug. 12.
15. Tolcsvai Borfesztivál
Tolcsva, aug. 10. - aug. 12.
Őrült Hajók Versenye
aug. 10. - aug. 11.
Szurdokpüspöki Libafesztivál
aug. 10. - aug. 11.
Barokk Randevú
aug. 10. - aug. 12.
X. Al-Ahram Hastánc Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Zempléni Fesztivál 2018
Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencs, Sárospatak, Bodrogkeresztúr, Mád, aug. 10. - aug. 19.
Végvári Vigasságok Történelmi Fesztivál és Ostromjáték
aug. 10. - aug. 12.
Dinnyetörő Fesztivál
Heves, aug. 10. - aug. 12.
MagasFüvesPart Rock Fesztivál
aug. 10. - aug. 13.
Barokk Esküvő
aug. 10. - aug. 12.
Nipon Weekend - Japán Autók és Motorok Hétvégéje
aug. 11. - aug. 12.
Füzéri Várnapok
aug. 11. - aug. 20.
Grill Fesztivál
Piliny, aug. 11. - aug. 12.
Joskar-Ola Napok Kulturális Sportfesztivál
aug. 11. - aug. 12.
Hétrétország Fesztivál
aug. 11. - aug. 20.
Balatoni Retro Láz
aug. 11. - aug. 12.
Summerfest Százhalombatta - Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár
aug. 12. - aug. 22.
Cell-Cup Nemzetközi Kézilabda Fesztivál
aug. 12. - aug. 18.
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál
aug. 12. - aug. 21.
Summerfest Tököl - Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár
aug. 12. - aug. 21.
Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál
aug. 13. - aug. 19.
Óbudai Világzenei Hét a Kobuci Kertben
aug. 13. - aug. 19.
Galiba Gyermekfesztivál
aug. 15. - aug. 20.
Hévízi Borünnep
aug. 16. - aug. 20.
Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivál
aug. 16. - aug. 20.
DeathCrew Fesztivál
Nyírbátor, aug. 16. - aug. 19.
Hajdúhét
aug. 16. - aug. 19.
Koronázási Ünnepi Játékok
aug. 17. - aug. 19.
Operettfesztivál
aug. 17. - aug. 19.
Abaliget Prog Camp
Abaliget, aug. 17. - aug. 19.
VW Fanatic Márkatalálkozó
aug. 17. - aug. 19.
Jósvafői Hucul Lovasnapok Falunap és Nemzetközi Patkolókovács Verseny
Jósvafő, aug. 17. - aug. 19.
Szamárfül Családi Fesztivál
aug. 17. - aug. 19.
Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál
aug. 17. - aug. 20.
Szent István Napok Nyári Fesztivál
aug. 17. - aug. 20.
Rózsakő Fesztivál
Badacsonytomaj (Badacsony), aug. 17. - aug. 20.
Balatonboglári Szüreti Fesztivál
aug. 17. - aug. 20.
Bor és Kenyér Ünnepe
aug. 17. - aug. 20.
RakpartFeszt - Sörünnep Szegeden
aug. 17. - aug. 20.
Borfesztivál
aug. 17. - aug. 20.
Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál
aug. 17. - aug. 20.
32. Mesterségek Ünnepe
aug. 17. - aug. 20.
Borok Utcája - Hegykői Borfesztivál
Hegykő, aug. 17. - aug. 20.
Nagykunsági Kulturális Napok
Karcag, aug. 17. - aug. 20.
Fekete Zaj Fesztivál
aug. 17. - aug. 20.
PlayIT Show Balaton
aug. 18. - aug. 19.
Betyáros hétvége
aug. 18. - aug. 20.
Strand Fesztivál
aug. 18. - aug. 20.
IV. Szent István Napi Borünnep
aug. 18. - aug. 19.
Bujtor István Filmfesztivál
aug. 18. - aug. 20.
XII. Európai Kerti Vasutak Találkozója
aug. 18. - aug. 19.
Nemzedékek Fesztiválja
aug. 18. - aug. 20.
Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiválja
aug. 18. - aug. 20.
Aszód Fesztivál
Aszód, aug. 18. - aug. 20.
II. Helikoptersimogató Nyíltnap
aug. 18.
Hagyományőrző Napok
aug. 19. - aug. 20.
Tatai Barokk Fesztivál
aug. 19. - aug. 30.
Hírös Hét Fesztivál - XXI. Társégi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és Vá...
aug. 19. - aug. 26.
Országos Diákfilmszemle
aug. 21. - aug. 26.
VI. Óbudai Bornapok
aug. 21. - aug. 23.
Zorall Sörolimpia 2018
aug. 22. - aug. 26.
Strand Fesztivál
aug. 22. - aug. 25.
SZIN 50 - Szegedi Ifjúsági Napok
aug. 22. - aug. 26.
B.my.Lake
aug. 22. - aug. 26.
Ponty így jó! Vonyarcvashegyi Pontyfesztivál
aug. 23. - aug. 25.
Bakáts Feszt
aug. 23. - aug. 26.
Győri Bornapok - Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál
aug. 23. - aug. 26.
Savaria Történelmi Karnevál
aug. 23. - aug. 26.
Gyüttment Fesztivál
Zebegény, aug. 23. - aug. 26.
Esztári Lecsófesztivál
aug. 23. - aug. 25.
X. Moto-Rock Weekend
aug. 23. - aug. 26.
Sörfesztivál a Budai Várban
aug. 23. - aug. 26.
V4 Nemzetközi Zongorafesztivál
aug. 24. - aug. 30.
Bőköz Fesztivál
Drávacsehi, aug. 24. - aug. 26.
Foltvarró Fesztivál Budaörsön
aug. 24. - aug. 26.
Sitkei Rockfesztivál
aug. 24. - aug. 25.
XI. Országos Csokoládé Fesztivál
aug. 24. - aug. 26.
Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál
aug. 24. - aug. 26.
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál
aug. 24. - aug. 26.
VIDOR Fesztivál
aug. 24. - szept. 01.
New Orleans Swingfesztivál
aug. 24. - aug. 26.
Kunmadarasi Extrém Fesztivál
Kunmadaras, aug. 25. - aug. 26.
Aloha fesztivál
aug. 25.
Zsidó Kulturális Fesztivál
aug. 26. - szept. 02.
BuSho Rövidfilm Fesztvál
aug. 28. - szept. 02.
BuSho - Budapesti Rövidfilm Fesztivál
aug. 28. - szept. 02.
Hangzó Város Zenei Fesztivál
aug. 30. - szept. 01.
III. UbikEklektik
aug. 30. - szept. 02.
XX. Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál
aug. 30. - szept. 02.
Dunapest Fesztivál
aug. 31. - szept. 02.]]>
Sun, 05 Aug 2018 13:17:58 +0200
<![CDATA[2018.07.24. - Rejtélyes rovátkákat találtak egy 30 ezer éves mamutbordán]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/rejtelyes_rovatkakat_talaltak_egy_30_ezer_eves_mamutbordan_4079.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/rejtelyes_rovatkakat_talaltak_egy_30_ezer_eves_mamutbordan_4079.php
A 44 centiméter hosszú csontdarabot a Sváb-Alb középhegység Hohle Fels barlangjában fedezte fel a Tübingeni Egyetem Nicholas Conrad vezette kutatócsoportja. A baden-württembergi Blaubeurenben csütörtökön bemutatott bordamaradványon vésett vonalak két sora látszik, az egyik 83, a másik 90 rovátkát tartalmaz. A csont egy másik helyén további 13 bevágás látható.

„Erősen gyanítjuk, hogy a bordacsont információhordozó volt. Valószínű, hogy megszámoltak rajta valamit, azt azonban nem tudjuk, mit – vadászzsákmányt, embert, holdciklust vagy valamit mást” – idézte az egyetem közleménye Conradot. Kézenfekvő lenne, hogy valamiféle naptárról van szó, de a rovátkák száma nem mutat semmilyen rendszert.

A mamutborda rejtvényének megfejtéséhez a Facebookon is gyűjtenek ötleteket a kutatók.
„A bordadarab segítségével új ismereteket szerezhetünk arról, hogy mire használta a csontokat az őskőkori ember. Eddig úgy tudtuk, a mamutcsont munkaeszköz vagy tüzelőanyag volt” – magyarázta Conrad. A Hohle Fels-barlangot – a jégkorszak művészeti tárgyainak más, a Sváb-Alb hegységben lévő lelőhelyeivel együtt – az UNESCO tavaly a világ kulturális örökségének részévé nyilvánította.

Forrás: MTI]]>
Sun, 05 Aug 2018 12:58:39 +0200
<![CDATA[2018.07.31. - Európa legrégebbi kútja került elő Tiszakürt határában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/europa_legregebbi_kutja_kerult_elo_tiszakurt_hataraban_4078.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/europa_legregebbi_kutja_kerult_elo_tiszakurt_hataraban_4078.php
Mali Péter elmondta: a három hektáros területen zajló feltárás jövő héten ér véget. A két méter kilencven centiméter mély kút alján egy jó állapotban fennmaradt ácsolt faszerkezetre bukkantak, a deszkák valamint azok összeillesztése is megmaradt - közölte.

A kút belsejében tizenhárom láda leletanyagot találtak, amelynek kilencven százaléka kerámia, tört fülű vízhúzáshoz használt edény - számolt be. Kiemelte: az ilyen leletek nagyon ritkák ezen a területen, de a kutat igazán fontossá a kora teszi. A Kr.e. 5600-5400-ból származó kutat időben a Sajószentpéteren feltárt bödönkút, azt pedig egy németországi lelet követi.

A régész kitért arra is, hogy a kút faanyagát a lehetőségeik szerint kiemelték, jelenleg a Damjanich János Múzeum restaurátor műhelyében található, ahol konzerválás és a korát biztossá tevő természettudományos vizsgálatok következnek. Mali Péter beszélt arról is, hogy egy hét- és félezer éves neolit, azaz újkőkori település feltárásán dolgoznak az M44-es út nyomvonalán Tiszakürt határában a szolnoki Damjanich János Múzeum szakemberei.

Az eddig kiásott tizennégy, egyenként több mint százhatvan négyzetméter alapterületű házával az Alföld egyik legnagyobb középső újkőkori településére bukkantak a területen - mondta, hozzátéve: az ott élő népesség az úgynevezett alföldi vonaldíszes kerámiával jelzett kultúrához tartozott. A kor lakhelyei általában két-három házból álltak, az Alföldön ritkák voltak a nagyobb falvak - jegyezte meg.

A település eredetileg egy magas parton állt, az erózió húsz-harminc centiméter vastagságban elpusztította az eredeti felszínt. Egyedül a házak között talált műhelyben sikerült egy kemence maradványaira bukkanni - jegyezte meg.

Érdekességként említette, hogy az ott élők nem temetőben, hanem a házak között helyzték el a halottaikat, akik a talajpusztulás miatt ma húsz-harminc centiméterrel a felszín alatt nyugszanak. A régész elmondta, hogy a kilenc feltárt, érintetlen sírban az újkőkori szokásnak köszönhetően ritkán találnak sírmellékleteket. Ezzel szemben az egyik sír lakójának ruházatára utalnak a rajta talált, kőből készült gombok és néhány halott arcát eredetileg okkerrel vörösre festették, ami szintén kőkori szokás - tájékoztatott.

Mali Péter arról is beszámolt, hogy a települést erős védelmi rendszer övezte, amit négyszáz méter hosszan sikerült is feltárni. A falut körülvevő árok belső oldalán ásott cölöpökből álló palánk védte a település lakóit, ami szintén ritkának számít az Alföldön - jegyezte meg.

Forrás: MTI]]>
Sun, 05 Aug 2018 12:52:29 +0200
<![CDATA[2018.07.18. - Valóságos sminkkészletet rejtett a fiatal római nő szarkofágja]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/_valosagos_sminkkeszletet_rejtett_a_fiatal_romai_no_szarkofagja_4077.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/_valosagos_sminkkeszletet_rejtett_a_fiatal_romai_no_szarkofagja_4077.php
Szokatlan mind az elhunyt mellé helyezett tárgyak mennyisége, mind a sokfélesége - mondta el Susanne Willer, a Bonnban lévő Rajnai Múzeum munkatársa a leletek hétfői bemutatásakor. „A tárgyak fő része ékszer, kozmetikai cikk, minden ami a női szépség eszköze” - fogalmazott a szakértő.

A szarkofág a 3. századból származik és egy zülpichi ipari terület bővítésekor tárták fel. A területen egykor egy nagyon fontos római útvonal haladt át, amely Kölnt kötötte össze Trierrel. A tervek szerint egy csatornát akartak kialakítani, amely egy antik terület közelében halad el. Ezért vontak be a munkálatokba szakértőket, akik 2017 őszén bukkantak rá a szarkofágra.

Mivel további sírokat kellett feltárni, az eredményeket csak most közölték. A földi maradványok az első elemzések szerint egy 25-30 éves kora között elhunyt római nőhöz tartoznak. Utolsó útjára egy több tonnányi súlyú szarkofágba temették, vele együtt egy kézi tükröt, egy sminkpalettát, rajta sminkekkel, kenőcsöket és kis üvegcsében parfümöt találtak a sírban.

Az egyik különleges tárgy egy kis összecsukható kés, amelynek markolata a görög mitológia egyik hősét, Herkulest ábrázolja. A sírmellékletek és a csontváz 1700 éve feküdtek a sírban. Arról, hogy a különleges leleteket hol láthatja a majd a nagyközönség, egyelőre nem döntöttek.

Forrás: MTI]]>
Sun, 05 Aug 2018 12:46:15 +0200
<![CDATA[2018.07.09. - Maja barlangfestmények kerültek elő a Yucatán-félszigeten]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/maja_barlangfestmenyek_kerultek_elo_a_yucatan-felszigeten_4076.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/maja_barlangfestmenyek_kerultek_elo_a_yucatan-felszigeten_4076.php
Ezek nem csak a Yucatán-félsziget egyedüli barlangi festményei, de a legfontosabb ilyen alkotások, mivel oly sok elemet örökítenek meg, például madarakat, emlősöket, egy keresztet, geometriai figurákat, embert egy harcos formájában - közölte Sergio Grosjean Abimerhi, a mexikói ökológiai, tudományos és kulturális intézet kutatója, aki régészcsoportjával felfedezte a festményeket. A felfedezés új információkkal fog szolgálni a maja szokásokról, „igaz, még nem tudjuk, hogy mit is jelentenek ezek a barlangi festmények, és mikor készítették őket” - tette hozzá.

A régészek a helyszínre hívták a nemzeti antropológiai és történelmi intézet szakembereit és más tudósokat, hogy segítsenek az elemek azonosításában. Grosjean hangoztatta, hogy nem hozzák nyilvánosságra a páratlan leletek pontos helyét, "mert a Yucatán-félszigeten mindenhol előttünk járnak a fosztogatók és a vandálok".

A Mexikó délkeleti részén húzódó Yucatán-félszigeten volt a maják civilizációs központja, olyan romvárosok találhatók a térségben, mint Tikal vagy Chichén Itzá. A dzsungelekkel, esőerdőkkel borított félsziget egyik jellegzetessége a karsztos kőzetből kialakult több ezer cenote, ezek édesvízzel teli 4-5 méter mélytől 50-60 méter mélységig beomlott kör alakú barlangok.

A maja civilizáció fejlett írásmódjáról, művészetéről, monumentális építészetéről, valamint a matematikai és asztronómiai ismereteiről híres.

Forrás: MTI]]>
Sun, 05 Aug 2018 12:42:07 +0200
<![CDATA[2018.07.05. - Idegen vidékről származó embereket is eltemettek Stonehenge mellett]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/idegen_videkrol_szarmazo_embereket_is_eltemettek_stonehenge_mellett_4075.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/idegen_videkrol_szarmazo_embereket_is_eltemettek_stonehenge_mellett_4075.php
A régészek régóta próbálnak választ találni arra a kérdésre, hogy milyen célból építették 4500 éve a Stonehenge-et. Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő, a kora kőkorszakból származó kőépítmény egykor gyógyító helyként vagy csillagvizsgálóként szolgálhatott.

Az impozáns építmény körzetében olyan mélyedésekre bukkantak szakértők, amelyekben évtizedekkel korábban halottégetésből hátramaradt csontmaradványokat fedeztek fel. A kutatók megvizsgálták ezeket a töredékeket, amelyek időszámítás előtt 3180 és 2380 között meghalt emberektől származnak.

A Christophe Snoeck, az Oxford Egyetem szakértője által vezetett kutatócsoport úgynevezett stroncium-izotópos elemzéseket végzett. A stronciumot az emberi szervezet a táplálkozás révén veszi fel, a csontokban és a fogakban tárolja. Az izotópok egy elem azonos kémiai tulajdonságú, de enyhén eltérő tömegű atomjai. Az izotópok aránya a testben helyszínenként változó, így ezek egyértelműen utalhatnak a leletek származási helyére. A kutatók a minták eredményeit összehasonlították mai növényekből, fogakból és vízből származó mintákkal.

Eredményeik szerint 25-ből 15 ember származott Stonehenge környékéről. A maradék tíznek a tanulmány szerint nem volt sok kapcsolata a régióval. Életük utolsó legalább tíz évét Nagy-Britannia nyugati részén töltötték - állapították meg belga, francia és angol kutatók a Scientific Reports című tudományos lapban megjelent tanulmányukban.

Néhány elhunytat a feltételezések szerint Walesben égettek el és Stonehenge területén temették el. Erre a következtetésre a szakértők a famaradványok vizsgálatából jutottak. „Ezek az eredmények hangsúlyozzák a régiók közötti kapcsolatok fontosságát, amelyekbe az anyagok és emberek mozgása és vándorlása is beletartozik a Stonehenge építése és használata idején” - írták a kutatók.

A titokzatos Stonehenge ma is nagy népszerűségnek örvend. Főként a nyári és a téli napfordulón gyűlik össze több ezer ember, hogy az ősi kövek között táncoljon, énekeljen, doboljon. A Stonehenge látogatói között akadnak pogány kultuszok követői is. „Sokak számára a Stonehenge olyan, mint egy templom” - mondta az építmény egyik felügyelője.

A régészek szerint a Stonehenge fő, 30 méter átmérőjű körét vallási vagy politikai célból építették, esetleg szertartások helyszínéül. A szezonális mezőgazdasági ciklusok inspirálhatták arra a neolitikus kor emberét, hogy hatalmas, 25 tonnás homokkövek sorba rendezésével kövesse a Nap mozgását.]]>
Sun, 05 Aug 2018 12:33:40 +0200
<![CDATA[2018.09.04. - NYUGAT ANTIKVÁRIUM 38. könyvárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/nyugat_antikvarium_38__konyvarveres_4074.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/nyugat_antikvarium_38__konyvarveres_4074.php
NYUGAT ANTIKVÁRIUM 38. könyvárverés

Aukció időpont: 2018. 09. 04. kedd 14:00]]>
Sun, 05 Aug 2018 12:27:56 +0200
<![CDATA[2018.08.23. - KRISZTINA AUKCIÓSHÁZ 78. Aukció: papírrégiségek, dokumentumok]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/krisztina_aukcioshaz_78__aukcio__papirregisegek__dokumentumok_4073.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/krisztina_aukcioshaz_78__aukcio__papirregisegek__dokumentumok_4073.php
KRISZTINA AUKCIÓSHÁZ 78. Aukció: papírrégiségek, dokumentumok, bélyeg előtti levelek, fotók, alacsony licittel induló...

Aukció időpont: 2018. 08. 23. csütörtök 18:00
]]>
Sun, 05 Aug 2018 12:26:59 +0200
<![CDATA[2018.08.16. - DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 328. Gyorsárverés Filatelia]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_328__gyorsarveres_filatelia_4072.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_328__gyorsarveres_filatelia_4072.php
DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 328. Gyorsárverés Filatelia

Aukció időpont: 2018. 08. 16. csütörtök 19:00]]>
Sun, 05 Aug 2018 12:25:59 +0200
<![CDATA[2018.08.14. - AXIOART – Lakberendezési árverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/axioart___8211__lakberendezesi_arveres_4071.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/axioart___8211__lakberendezesi_arveres_4071.php
AXIOART – Lakberendezési árverés

Aukció időpont: 2018. 07. 27. péntek 15:00 - 2018. 08. 14. kedd 20:00]]>
Sun, 05 Aug 2018 12:24:52 +0200
<![CDATA[2018.08.10. - AXIOART – 5. Online Plakátaukció]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/axioart___8211__5__online_plakataukcio_4070.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/axioart___8211__5__online_plakataukcio_4070.php
AXIOART – 5. Online Plakátaukció

Aukció időpont: 2018. 07. 25. szerda 09:00 - 2018. 08. 10. péntek 20:00]]>
Sun, 05 Aug 2018 12:23:48 +0200
<![CDATA[2018.06.23. - Először sikerült régészetileg is igazolni a honfoglalók megtelepedését Dunaszerdahelyen]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__juliusi_fesztival_esemenyek_4069.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__juliusi_fesztival_esemenyek_4069.php
Az első sírhelyet még március elején, a másodikat pedig egy hónapra rá fedezték fel csatornázási munkálatok során - számolt be a leletekről elsőként hírt adó dunaszerdahelyi.sk hírportál, amely a helyi múzeum szakértőjét idézve rendkívüli jelentőségűnek minősítette azokat, mivelhogy eddig bizonyíték híján csak feltételezhető volt, hogy a város területén is éltek honfoglaló törzsek.
Mihály elmondta: a sírok két nő maradványait rejtették, a sírhelyek keletkezésének idejét a tizedik század elejére becsülik. Az elsőként felfedezett sírhely egy nyugat-keleti tájolású, korábban valószínűleg már megbolygatott sír volt, abban a csontváz mellett két bronz hajkarikát találtak. A régész szerint ezt a sírt korábban - még jóval a mostani feltárás előtt - már kifosztották, erre a csontvázon talált jelek alapján következtettek. A második sírban több korabeli ezüst díszítőelemet találtak, ruhadíszeket, egy gyöngysor maradványait, valamint egy hajfonatot díszítő korongot is, mely utóbbi viszonylag ritka leletnek számít, s arra utal, hogy hordozója életében tehetős lehetett.

A sírhelyek feltárásával megbízott régész szerint jelenleg a leletek elemzése zajlik, amit több hónapig tartó antropológiai vizsgálat követ majd. A leletek további sorsáról ezt követően születik majd döntés, de feltételezhetően a helyi múzeumba kerülnek.

Az esetleges további feltárásokról Takács Mihály azt mondta: feltételezhető, hogy az egykori temetkezési hely túlnyúlik azon a területen, ahol a mostani infrastrukturális beruházás zajlik, és amit már sikerült feltérképezni. Hozzátette: szeretnék az egész területet feltérképezni, erre azonban csak azután kerülhetne sor, ha majd az esetlegesen érintett területekre is kiterjesztik az építkezés-engedélyeztetési eljárást, amiről viszont a beruházó dönt.

Forrás: MTI]]>
Sun, 01 Jul 2018 11:25:17 +0200
<![CDATA[2018.06.22. - Honfoglalás kori szablyás sírra bukkantak Jászfényszaru határában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/honfoglalas_kori_szablyas_sirra_bukkantak_jaszfenyszaru_hataraban_4068.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/honfoglalas_kori_szablyas_sirra_bukkantak_jaszfenyszaru_hataraban_4068.php
Gulyás András Zoltán elmondta: a feltárást egy beruházás céljára eladni tervezett, de jelenleg még önkormányzati tulajdonban levő három hektáros területen végzik a szakemberek, akik eddig a terület egytizedét tárták fel. Hozzátette: egy szarmata település maradványaira számítottak a munkálatok során, de titkon remélték, hogy honfoglalás kori leletek is előkerülnek. A feltárás során honfoglaló magyarok - egy férfi és egy fiú - számos kiegészítőt tartalmazó nyughelyeire leltek. Kiemelte: a férfi sírhelye azért is különleges, mert ez a Jászság első dokumentált szablyás sírja. Hozzátette: a szablya a szokásostól eltérő módon fordítva, azaz markolattal lefelé volt elhelyezve.

Emellett a jobb medencecsont mellett találtak egy rendkívül ritka tárgynak számító bronz tarsolyzárót is. Megjegyezte: a Kárpát-medencében ezen kívül eddig mindössze hat darab - három vas és három bronz - tarsolyzárót találtak. A fiú sírjában egy vaskést, egy pontkörös díszítésű bogozót, csiholót, csikózablát, valamint több nyílhegyet is találtak. Utóbbi arra utal, hogy a fiatal mellé a tegezét is elhelyezték, de ennek maradványai nem maradtak fenn - közölte.

Gulyás András Zoltán szerint jó esély van arra, hogy további honfoglalás kori leletek kerülnek elő az augusztus közepéig tartó feltárás során.

Forrás: MTI]]>
Sun, 01 Jul 2018 11:13:34 +0200
<![CDATA[2018.06.05. - A pápával is szembekerült Szent László Horvátország elfoglalása miatt]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/a_papaval_is_szembekerult_szent_laszlo_horvatorszag_elfoglalasa_miatt_4067.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/a_papaval_is_szembekerult_szent_laszlo_horvatorszag_elfoglalasa_miatt_4067.php
I. (Szent) László 1040 körül született Lengyelországban, édesanyja a lengyel Richeza, II. Miciszláv király leánya volt. Nagyapját, a pogány Vazult (Vászolyt) még István király vakíttatta meg. László apja, Béla testvéreivel együtt István haragja elől menekült el az országból, s mégis László lett az, aki Szent István életművét folytatta.

László életének első éveit lengyel földön töltötte, ahonnan 1048 körül tért haza, majd apjával együtt beleegyezett, hogy unokaöccsét, Salamont koronázzák királlyá. 1060-ban része volt apja, I. Béla trónra juttatásában, akinek halála után Géza bátyját támogatta Salamon király elleni küzdelmeiben, majd I. Géza halálát követően 1077 tavaszán őt választották az ország főurai a trónra. Négy év kellett ahhoz, hogy unokaöccsével, Salamonnal kiegyezzen. Miután visszakapta a koronát, Lászlót másodszor, immár a szent ereklyével emelték trónra.

Hadvezéri képességeit már akkor megmutatta, amikor a besenyők, a kunok és a csehek ellen harcolt. 1091-ben, míg Horvátországban hadakozott, a kunok ismét az ország keleti vármegyéit pusztították, mire ő erős sereggel hazatért, és megsemmisítette a támadókat Megszerezte a tengeri kijárata miatt fontos Horvátországot, amely addig pápai hűbér volt, emiatt megromlott a kapcsolata az egyházi állammal. László ezért addigi ellenségével, a foglalást elismerő német-római császárral kötött szövetséget.

László hű volt egyházához, de a pápaságnak nem volt hajlandó engedményeket tenni. Uralkodása alatt történtek az első magyar szentté avatások: kezdeményezésére 1083-ban avatták szentté István királyt, fiát, Imre herceget, annak tanítóját, Gellért püspököt és két zoborhegyi remetét, Andrást és Benedeket. Ő hozta létre a zágrábi püspökséget, emellett Biharról Váradra (ma: Nagyvárad) költöztette a püspöki székhelyet. A magyarországi egyház 1092-ben tartotta első zsinatát.

Uralkodása alatt az addig trónviszályoktól és külső támadásoktól zaklatott országban törvényeivel nyugalmat és rendet teremtett. Három törvénykönyve közül az elsőt 1077-ben adták ki. Törvényei nagyon szigorúan büntették a lopást: ha valaki baromfinál nagyobb értékű állatot lopott, felakasztották, ám ha a templomba menekült, akkor „megúszta” vakítással. Ha az eltulajdonítás értéke nem érte el egy baromfi árát, akkor „csak” megcsonkították a tolvajt.

A törvények emellett szigorúan védték a keresztény egyházat. Kimondta az egyházi személyek sértetlenségét. Megszabta az ünnepnapok számát (36 nap), tűzzel-vassal irtotta a pogány szokásokat. Szigorúan büntette a nőrablást és a házasságtörést. László még hitt a boszorkányokban, és ha valakit boszorkányságon kaptak, máglyahalálra ítélték.

Jeruzsálembe kívánt zarándokolni, tervét azonban nem valósíthatta meg, mert 1095. július 29-én Nyitrán váratlanul meghalt. Előbb az általa alapított somogyvári apátságban, majd Váradon temették el. Utóda – az általa örökösének megtett – unokaöccse, I. (Könyves) Kálmán lett. 1192-ben III. Béla király kezdeményezésére avatták szentté, ami nagyban hozzájárult a „lovagkirály” kultuszának elterjedéséhez.

A nagyváradi székesegyházban lévő sírja országos jelentőségű kegyhellyé vált, a magyar királyok is rendszeresen felkeresték. Sírját a 17. században feldúlták, hermáját 1619-től a győri székesegyházban őrzik. Nagyváradon a mai napig tartanak Szent László-ünnepségeket. Személyéhez számos csodatétel fűződik: bárdjával vizet fakasztott szomjazó katonáinak, sziklafal nyílt meg előtte. Ünnepe Magyarországon június 27-én van. Ez a nap a magyarországi lengyelek napja is a király lengyel anyai felmenői miatt, valamint 2011 óta a polgárőrök napja.

Szent László nemcsak a polgárőrök, hanem a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye, illetve Erdély védőszentje is. 2016-ban civil szervezetek kezdeményezték, hogy a magyar kormány nyilvánítsa Szent László-emlékévvé 2017-et, amikor koronázásának 940. és szentté avatásának 825. évfordulóját ünnepeltük.

Forrás: MTI]]>
Sun, 01 Jul 2018 11:08:59 +0200
<![CDATA[2018.06.08. - Néhány év után szétesett az isteninek tartott lepantói győzelmet arató Szent Liga]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/nehany_ev_utan_szetesett_az_isteninek_tartott_lepantoi_gyozelmet_arato_szent_liga_4066.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/nehany_ev_utan_szetesett_az_isteninek_tartott_lepantoi_gyozelmet_arato_szent_liga_4066.php
Előzmények

A csata szélesebb kontextusa az oszmán-Habsburg, illetve oszmán-velencei háborúk sorozata volt. Habár legtöbbször a vallási elemét szokás kiemelni, az ütközet valódi okai elsősorban gazdasági és területi jellegűek voltak. Újítást jelentett a tengeri hadviselésben, hogy Lepanto volt az első tengeri csata, amely nem kizárólag a hagyományos, a hajók fedélzetén vívott kézitusában dőlt el.

1566-ban II. Szelim szultán lépett az Oszmán Birodalom trónjára. Birodalma terjeszkedését Ciprus elfoglalásával kívánta biztosítani – a sziget 1489 óta velencei kézen volt. II. Szelim leginkább azért kívánta felszámolni az európai jelenlétet Cipruson, mert biztonságos bázisként szolgált az oszmán hajózást támadó kalózok számára. A sziget elfoglalásával a szultán el szándékozta érni birodalma számára a biztonságos kereskedelem feltételeit a Földközi-tengeren.

A török erők 1570-ben szálltak partra Cipruson, és hamar irányításuk alá vonták a sziget nagy részét, a fővárossal, Nicosiával együtt. A velenceiek által birtokolt egyetlen város Famagusta maradt, azonban ez is elesett 1571 augusztusában, csaknem egy évi ostrom után. E súlyos keresztény vereséget követően mindkét oldal kereste a döntő tengeri ütközetet: oszmán részről győzelmük véglegesítése érdekében, keresztény részről a török előretörés megállítására.

A csatát megelőző időszakban V. Piusz pápa sikeresen a saját pápai államával való együttműködésre bírta Velencét, a Habsburg Spanyolországot annak térségbeli külbirtokaival (mint például Nápoly, Szicília és Szardínia királyságai) együtt, a Genoai Köztársaságot, Savoya és Urbino hercegségeit, a Toszkánai Nagyhercegséget, a Máltai Lovagrendet, a Szent Lázár Lovagrendet és a toszkánai Szent István Lovagrendet – 1571 májusában hivatalosan is ők alkották meg a Szent Szövetséget. A Szövetség flottájának vezetője Ausztriai János, V. Károly német-római császár (egy személyben I. Károly spanyol király) törvénytelen fia volt.

A keresztény flotta 206 gályából és hat darab, a gályánál hosszabb és szélesebb (ezáltal egy árboccal többel rendelkező és nagyobb teherbírású), úgynevezett galeaszból állt. A Müezzinzádé Ali pasa vezetése alatt álló török flotta 222 nagyméretű török gályából, 56 kisebb méretű gályából, és számos kisebb hajóból állt. A tengeri hadviselés szokásai szerint a két flotta sorba rendeződve egymáshoz közel hajóz, majd az ütközetet a hajók fedélzetén folytatott véres közelharc dönti el. Nagy jelentősége van annak, hogy a hajókon milyen képességű katonák állnak rendelkezésre.

A keresztény oldal hajóin kevesebb ember volt, azonban itt a spanyol arkebúzosok és egyéb tűzfegyverrel bíró lövészek voltak többségben, míg az oszmán flotta hiányt szenvedett a saját haderője krémjét jelentő janicsárokból, és a tűzfegyveres csapatokkal szemben így a – szintén széles körben félt és tisztelt – összetett íjjal harcoló török íjászok álltak. Újítás volt a keresztény flotta részéről, hogy a galeaszok elég nagyok voltak ahhoz, hogy jelentős mennyiségű tüzérséget is hordozzanak, ezáltal a Szent Liga hajói csaknem háromszor annyi ágyúval bírtak, mint a pasa flottája.

Az ütközet

Habár a két flotta a hajnali órákban pillantotta meg egymást a Peloponnészoszi-félsziget és Görögország többi része által bezárt Patraszi-öbölnél, a távolság miatt csupán dél körül értek egymás közelébe. Az ütközet elején a keresztény hajóhad hamar bemutatta tüzérsége képességeit, a megfelelő távolságba való kerülés után képes volt nagy károkat okozni a török hajókban, továbbá zavart kelteni azok alakzatában. Müezzinzádé arra kényszerült, hogy tűz alatt közelítsen, egyre rendezetlenebb alakzatban, és íjászai fedezete mellett igyekezzen katonáit minél több keresztény hajóra ráküldeni, hogy a hagyományos tengeri közelharcra kényszerítse az ellenséget.

A sorokban felálló hajók közül több fedélzetén ki is bontakozott az öldöklés, sok esetben azonban a keresztényeknek sikerült a török hajókat elfoglalni – ilyen esetekben az azokon evező keresztény gályarabokat felszabadították, felfegyverezték, és harcba bocsátották, amivel némileg sikerült pótolni létszámbéli hátrányukat.

Mindkét hajóhad esetében középen helyezkedett el annak zászlóshajója – Ausztriai János a Real nevű spanyol gályán, Müezzinzádé a Szultána nevű török gályán. A csata csúcspontján a Szultánának sikerült a bevett gályaharcmodornak megfelelően nekiütköznie a Realnak – szemből érkezve egészen a negyedik evezősorig hatolt a török zászlóshajó megerősített orra. Ezt követően azonban a jobb harcképességű, legnagyobb számban spanyolokból álló keresztény katonák kerekedtek felül, és megrohamozták a Szultána fedélzetét. Müezzinzádénak fejét vették, majd azt pikára tűzték.

Vezérük elesett, a II. Szelim által Müezzinzádéra bízott hatalmas méretű, zöld, úgynevezett „kalifák zászlaja” – melyen a Koránból vett különféle idézetek mellett 28 900-szor szerepelt Allah neve – pedig keresztény kézbe került. A Szultána árbocán a Szent Liga zászlajának látványa megtörte a törökök harci kedvét. Habár a meglévő janicsár egységek közül sokan sötétedésig tovább harcoltak, az oszmán flotta maradékának nagy része az összesen körülbelül kétórányi harc után elvonult. A Szent Liga 7500-10 000 embert veszíthetett, valamint 17 hajót, míg az Oszmán Birodalom 30-40 000-et, továbbá 200 hajót.

Habár a csata során az oszmán hajóhad nagy része megsemmisült, a Szent Ligának ezt végül nem sikerült kihasználnia. V. Piusz pápa 1572-es halálát követően a Liga hamar szétesett. Utolsó katonai akciója Tunisz 1574-es elfoglalása volt, ezt azonban a szövetség együttműködésre egyre képtelenebb tagjaitól hamar visszafoglalta az Oszmán Birodalom. A Földközi-tenger keleti medencéje – Ciprussal együtt – török kézen maradt.

Ciprus csupán 1878-ban, brit protektorátusként vált függetlenné, 1914-ben viszont az Egyesült Királyság magához csatolta. 1960-ban vált ismét függetlenné, jelentős török és görög etnikumú lakossága között állandó volt a feszültség. 1974-ben Görögország megkísérelte katonai puccsal magához csatolni, erre válaszul Törökország néhány nap múlva lerohanta a szigetet, amelynek kettéosztottsága napjainkban is fennáll.

Forrás: MTI]]>
Sun, 01 Jul 2018 11:01:26 +0200
<![CDATA[2018.06.14. - Több mint 400 embert vadászott le a tigris, mire sikerült lelőni]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/tobb_mint_400_embert_vadaszott_le_a_tigris__mire_sikerult_leloni_4065.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/tobb_mint_400_embert_vadaszott_le_a_tigris__mire_sikerult_leloni_4065.php
A hírhedt tigris Nepálban kezdte meg terrorját 1903 körül. A nőstény bengáli tigris becslések szerint közel kétszáz ember ölt le az országban, amikor a nepáli hadsereg végül átűzte őt a határ túloldalára, Indiába, ahol nem hagyta abba tevékenységét, és a feljegyzések szerint további 236 emberrel végzett.

Napjainkban a bengáli tigris vagy királytigris (Panthera tigris tigris) veszélyeztetett fajnak számít, alig két-három ezer példány él belőle Délkelet-Ázsiában, így a rájuk vadászókat általános megvetés (nem mellesleg óriási pénzbüntetés) várja. Ez száz évvel ezelőtt még teljesen másképp működött, amikor több tízezer tigris űzte zsákmányállatát a térségben, és nem egy falut tartottak rettegésben. Akkoriban egy tigrist leterítő vadásznak falubeliek százai mondhattak köszönetet életükért. A századfordulós Indiában az ír származású James Corbett ezredes volt a legismertebb „megmentő”, aki nagy nevet szerzett magának „emberevő szörnyetegek” levadászásával.

Amikor a kormányzat felkérte őt, hogy akadjon a hírhedt champawati tigris (egy észak-indiai, a nepáli határ közelében lévő faluról nevezték el) nyomára, két feltétellel vállalta a küldetést: a tigrisre kitűzött vérdíjat törlik, az almorai (a közeli nagyváros) rendőreit és a helyi vadászokat (shikaris) visszarendelik. „Az okok, amelyek miatt ezen feltételeket megszabom, nem szorulnak magyarázatra, biztos vagyok benne, hogy minden sportember osztja az ellenszenvemet bármiféle vadászati jutalmazással kapcsolatosan, továbbá szeretném elkerülni a vadászbaleseteket” – szólt az érvelés. A hatóságok villámgyorsan belementek a feltételekbe, és a hajsza 1907-ben kezdetét vette.

Véres nyomok

A nőstény tigrisek akár 2,8 méteresre is megnőhetnek, tömegük pedig a másfél mázsát is elérheti. Nincs szükségük az emberhúsra, nem természetes ellenségei az embernek, ám hogy mégis miért támadnak a „simabőrűekre”, arról számos teória látott már napvilágot. Corbett maga úgy vélte, a külső körülmények hatására változtatják meg egyes tigrisek étrendjüket, amelyen újabb, ám számukra meglehetősen idegennek számító ínyencségek tűnnek fel. Mint például az ember. Ilyen körülménynek nevezte tízből kilenc esetben a sérüléseket, a maradék egy esetben pedig az öregség számlájára írta az étlapbővítést.

A champawati tigris leölése után kiderült, hogy ez esetben igaza volt a vadásznak, ugyanis a ragadozónak el volt törve néhány foga, így nehezebbé tette a szokásos ebédjének megszerzését és elfogyasztását, így valószínűleg a lassabb és törékenyebb emberek felé fordult. A vadászok jól tudták, hogy a népi hiedelmekkel ellentétben a tigrisek nem csupán éjszaka cserkészik be a zsákmányállatot, és azt is kifigyelték már, hogy azt szeretik a legjobban, ha az ember egyedül van, valamint akkor támadnak, mikor a legsebezhetőbbek vagyunk, vagyis ha például lehajol vagy éppen ürít az ember.

Corbett a tigris nyomait Champawat faluig követte, ahol bezárt ajtókra és otthonaikban reszkető emberekre bukkant. Akkor már ötödik napja senki sem merte megkockáztatni, hogy kitegye a lábát a házából. A ragadozó az ír vadász érkezése előtt nem sokkal végzett egy 16 éves lánnyal, Premka Devivel a közeli Fungar faluban. Ő volt az utolsó zsákmánya, és ennek köszönhetően tudta Corbett megtalálni a friss nyomokat, amelyek elvezettek a „szörnyeteghez”. Becserkészéséhez háromszáz falubeli segédkezett.

Ahogy visszaemlékezett, „a nyomai tisztán láthatóak voltak, az egyik oldalán – ahol vélhetően a leány feje lógott – vérnyomok tarkították”. Az elejtett leány vére tehát elvezette őt a célhoz, és le tudta teríteni puskájával a veszedelmes állatot, amelyhez négy év leforgása alatt 436 emberi áldozatot kapcsoltak.

A champawati tigris a Guiness Rekordok Könyvébe is bekerült, mint a legtöbb ember halálát okozó tigris, azonban egyes beszámolók szerint volt egy kevéssé ismert fajtársa is, aki akár hétszáz embert is legyilkolhatott Közép-Indiában a 20. század elején. Corbett vadászkarrierje ekkor még nem ért véget, néhány évvel később leterítette a „powlgarhi agglegény” néven emlegetett példányt, aki a méreteivel került a rekordok közé. Az ír vadász később már azon fáradozott, hogy létrehozza India első nemzeti parkját, amelyet 1955-ös halála után róla neveztek el.

Forrás: MTI]]>
Sun, 01 Jul 2018 10:54:22 +0200
<![CDATA[2018.06.29. - Hadifogolyként kivégzett emberek maradványait találták őskori tömegsírokban]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hadifogolykent_kivegzett_emberek_maradvanyait_talaltak_oskori_tomegsirokban_4064.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hadifogolykent_kivegzett_emberek_maradvanyait_talaltak_oskori_tomegsirokban_4064.php
A vonaldíszes kerámia kultúrájának idejében (7500-7000 évvel ezelőtt) alakultak ki Európában az első földműves kultúrák, amelyek eredményeképpen állandó települések jöttek lére. Az ezt megelőző gyűjtögető és vadászó időszakból egyáltalán nem maradtak fenn a kollektív erőszakra, háborúra utaló nyomok, ekkor azonban valószínűleg megszaporodtak az ilyen esetek.

Az ausztriai Aspern/Schletznél és különböző németországi lelőhelyeken lemészárolt férfiak, nők és gyerekek maradványait tartalmazó tömegsírokat találtak. Miközben a maradványok nagy része a megtámadott és elesett falusiakhoz tartozott, a németországi Szász-Anhalt tartományban lévő Halberstadtnál egy ásatáson a régészek foglyul ejtett támadók csontjaira is bukkantak.

2013-ban kilenc csontvázat tárt fel Halberstadtnál a Kurt Alt, a kremsi Duna Egyetem munkatársa vezette kutatócsoport. A csontvázakat egy csupán mintegy két méter átmérőjű halomban egymásra fektetve temették el. Az eltört végtagok nem voltak kiigazítva lefektetve, minden koponyán – ráadásul a tarkón – sérülések mutatkoztak. A sérülések tompa fegyverektől származtak, például kőbaltától, buzogánytól vagy hasonlótól – mondta Alt.

Mielőtt elföldelték volna őket, a testeket valószínűleg a földön fekve hagyták egy ideig, mivel néhány csonton állatoktól származó harapásnyomok láthatóak, egyes testrészek teljesen hiányoztak. A szakértők szerint ezeket valószínűleg dögevők vihették el.

A kilenc áldozat közül hét biztosan férfi, két másik esetében nem lehet bizonyossággal megállapítani a nemet. A legfiatalabb 16-20 év közötti, a legidősebb 30-40 év közötti, tehát mindannyian viszonylag fiatalok voltak. A friss sérüléseken kívül semmilyen testi problémájuk nem volt. Fogzománcuk és csontjaik izotópos vizsgálata alapján megállapították, hogy nem a helyi falu lakosságához tartoztak. Genetikailag azonban nem különböztek az akkoriban itt letelepedett csoporttól, tehát valószínűleg nem túl távolról érkeztek.

„Hétezer évvel ezelőtt tehát nyilvánvalóan célzottan megöltek egy csoport fiatal és nem helyi felnőttet” – közölték a kutatók. A kivégzést harc előzhette meg. Az áldozatoknak a koponyasérüléseik mellett kéz-, láb- és bordatöréseik is voltak, amelyek éles fegyverektől származtak. A nyomok arra utalnak, hogy csődöt mondott támadók lehettek, akiket tompa fegyverrel a tarkójukra mért célzott ütéssel sorban kivégeztek. Az egyik egyén, egy 25-35 éves, 162 centiméteres férfi koponyáját több halálos trauma is érte.

Forrás: MTI]]>
Sun, 01 Jul 2018 10:48:00 +0200
<![CDATA[2018.07.12. - KRISZTINA AUKCIÓSHÁZ 76. Aukció: papírrégiségek]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/krisztina_aukcioshaz_76__aukcio__papirregisegek_4063.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/krisztina_aukcioshaz_76__aukcio__papirregisegek_4063.php
KRISZTINA AUKCIÓSHÁZ 76. Aukció: papírrégiségek, dokumentumok, bélyeg előtti levelek, fotók, alacsony licittel induló...

Aukció időpont: 2018. 07. 12. csütörtök 18:00]]>
Sun, 01 Jul 2018 10:43:48 +0200
<![CDATA[2018.07.15. - PINTÉR AUKCIÓSHÁZ júliusi online aukció]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_juliusi_online_aukcio_4062.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_juliusi_online_aukcio_4062.php
PINTÉR AUKCIÓSHÁZ JÚLIUSI ONLINE AUKCIÓ - 2018. | klasszikus és 20. századi modern festmények, szobrok, műtárgyak,...

Aukció időpont: 2018. 07. 15. vasárnap 20:00]]>
Sun, 01 Jul 2018 10:42:43 +0200
<![CDATA[2018.07.19. - DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 326. Gyorsárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_326__gyorsarveres_4061.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/darabanth_aukcioshaz_326__gyorsarveres_4061.php
DARABANTH AUKCIÓSHÁZ 326. Gyorsárverés

Aukció időpont: 2018. 07. 19. csütörtök 19:00]]>
Sun, 01 Jul 2018 10:41:07 +0200
<![CDATA[2018.07.24. - PERLENSIS 36. online Perlensis fotóárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/perlensis_36__online_perlensis_fotoarveres_4060.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/perlensis_36__online_perlensis_fotoarveres_4060.php
PERLENSIS 36. online Perlensis fotóárverés | 2018. július 24 - 31.]]>
Sun, 01 Jul 2018 10:40:19 +0200
<![CDATA[2018.07.05. - STUDIO ANTIKVÁRIUM 41. könyvárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/studio_antikvarium_41__konyvarveres_4059.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/studio_antikvarium_41__konyvarveres_4059.php
STUDIO ANTIKVÁRIUM 41. könyvárverés

Aukció időpontja: 2018. 07. 05. csütörtök 17:00]]>
Sun, 01 Jul 2018 10:38:43 +0200
<![CDATA[2018.05.27. - A diktátor fogazata bizonyítja, hogy Hitler valóban meghalt 1945-ben]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__juniusi_fesztival_esemenyek_4058.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__juniusi_fesztival_esemenyek_4058.php
Adolf Hitler valóban meghalt 1945-ben Berlinben, halálát kétségkívül cián és egy pisztolygolyó okozta - állapították meg francia tudósok a náci diktátor Moszkvában őrzött fogdarabjai és a neki tulajdonított koponyacsont vizsgálata révén. „A fogak valódiak, nincs semmi kétség. Tanulmányunk bizonyítja, hogy Hitler meghalt 1945-ben” - mondta az AFP francia hírügynökségnek Philippe Charlier orvosszakértő

A tanulmány, amelyet négy másik kutatóval jegyez, pénteken jelent meg a European Journal of Internal Medicine című tudományos folyóiratban. A Hitler rossz fogazatából és protéziséből származó minták elemzése kimutatta, hogy a fehér lerakódások fogkövek, és nem találták nyomát húsfogyasztásnak. A diktátor vegetáriánus volt.

Az eredmények révén Philippe Charlier szerint véget lehet vetni az arról szóló összeesküvés-elméleteknek, hogy Hitler nem halt meg a második világháború végén. „Nem ment tengeralattjáróval Argentínába, sem egy eldugott bázisra az Antarktiszon, sem a Holdra” - ironizált a szakértő.

A tudósoknak 2017 márciusában és júliusában engedélyezte az Orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és az orosz állami levéltár a Hitlertől származó maradványok vizsgálatát, Philippe Charlier szerint 1946 óta először.

A francia szakértők megvizsgálhattak egy Hitlernek tulajdonított koponyadarabot, amelynek baloldalán egy valószínűleg golyó ütötte nyílás van, de mintát nem vehettek belőle. Alakja azonban teljes egyezést mutatott a diktátornak a halála előtt egy évvel készült egyik röntgenfelvételével.

Philippe Charlier szerint tanulmányuk alátámasztja a Hitler haláláról szóló és általánosan elfogadott változatot, miszerint a náci vezér 1945. április 30-án egy berlini bunkerben halt meg feleségével, Eva Braunnal, de új elemeket is feltárt a halál okáról. „Nem tudni pontosan, hogy cianidot használt, hogy megölje magát vagy golyót repített a fejébe. Valószínűleg mindkettő” - mondta a tudós.

A fogazat vizsgálata nem találta lőpor nyomát, ami kizárja, hogy pisztolyt dugott a szájába, és inkább arra utal, hogy a nyakához vagy a homlokához tartotta a fegyvert. A protézisen észlelt kékes lerakódások „valószínűleg” a cián és a protézis fémje közötti kémiai reakcióval állnak összefüggésben - fejtette ki Philippe Charlier.

Az orvosszakértői antropológiára szakosodott kutató korábban többek közt Oroszlánszívű Richárd szívének vizsgálatával hívta fel magára a figyelmet.

Forrás: MTI]]>
Fri, 01 Jun 2018 18:36:13 +0200
<![CDATA[2018.05.18. - Előkelő rómaiak érintetlen szarkofágjára bukkantak Szerbiában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/elokelo_romaiak_erintetlen_szarkofagjara_bukkantak_szerbiaban_4057.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/elokelo_romaiak_erintetlen_szarkofagjara_bukkantak_szerbiaban_4057.php
A díszítés és felirat nélküli szarkofágban egy középkorú férfi és egy fiatal nő maradványai voltak. A csontok mellett arany- és ezüstékszerekre, dísztárgyakra, három üvegedényre, 3. századi bronz pénzérmékre, és parfümös, illetve balzsamtartó üvegcsékre leltek a kutatók. A nő aranyfülbevalót és nyakláncot viselt, mellette ezüsttükör és drága hajdíszek feküdtek, az ujján arany jegygyűrű volt, a férfi pedig ezüstövet hordott.

A leletekből az archeológusok arra következtettek, hogy a férfi és a nő a Római Birodalom felső osztályába tartozhatott. A régészek most azt vizsgálják, hogy egy jegyespárt temettek-e el együtt vagy apa és lánya feküdt a koporsóban. Miomir Korac, a szerb Régészeti Intézet igazgatója rámutatott: érdekességnek számít, hogy a férfi mellett semmilyen személyes tárgyat nem találtak, míg a nőt egyértelműen a saját ékszereivel együtt temették el.

A lelőhelyen eddig több tízezer leletre bukkantak, közöttük aranyozott, varázsláshoz használatos cserepekre, márványból és jádekőből készült szobrokra, freskókra és edényekre, valamint mintegy 14 ezer sírra.

Viminacium, amely a Belgrádtól mintegy 70 kilométerre keletre fekvő Kostolachoz tartozik, a Római Birodalom egyik katonai táborhelye, az egykori Felső-Moesia központja volt. A rajta áthaladó út kötötte össze a birodalom nyugati részét Konstantinápollyal.

Az első emlékek a városról az 1. századból származnak, amikor már virágzó településnek számított. A történészek szerint az 5. században a hunok elpusztították, később azonban Justinianus császár - stratégiai jelentősége miatt - újjáépítette, ám Viminacium lassan elpusztult. Viminacium mára a régészek értékes lelőhelyévé vált, ám eddig a 450 hektáron fekvő ókori településnek csupán 4 százalékát tárták fel. A kutatás 1882 óta folyik.

Forrás: MTI]]>
Fri, 01 Jun 2018 18:33:27 +0200
<![CDATA[2018.05.19. - Elhunyt Párizs magyar származású felszabadítója, Yves de Daruvar]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/elhunyt_parizs_magyar_szarmazasu_felszabaditoja__yves_de_daruvar_4056.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/elhunyt_parizs_magyar_szarmazasu_felszabaditoja__yves_de_daruvar_4056.php
A Francia Köztársaság Becsületrendjének Nagykeresztjével 2015-ben kitüntetett Yves de Daruvar az utolsó túlélője volt a Philippe Lecrerc tábornok vezette Szabad Franciaország 2. páncéloshadosztályának, amely 1944. augusztusban felszabadította Párizst. Halálával ötre csökkent a második világháborús francia ellenállás veteránjainak száma. A magyar származású veteránnak Emmanuel Macron francia államfő közleményben fejezte ki „a nemzet háláját a hősies cselekedeteiért”.

Yves de Daruvar a nagy múltú nemesi Kacskovics családból származott, 1921. március 31-én Isztambulban született. Apja daruvári Kacskovics Tibor egykori tüzértiszt, anyja osztrák származású francia volt. Az 1920-as évek végén anyjával és húgával emigrált Franciaországba.

Párizsban érettségizett, majd a második világháború kitöréséig a gyarmati tisztviselői iskolába járt. 1940-ben katonai szolgálatra jelentkezett a helyi csendőrségen, de a túl fiatalnak talált önkéntest elküldték, titokban elhagyta Franciaországot, s a lengyel Batory gőzösön lengyel katonákkal együtt Angliába hajózott, hogy Londonban csatlakozzon a Szabad Francia Erőkhöz.

1941 júniusában elhagyta Angliát és Csádba ment, ahol beosztották a Philippe Leclerc de Hauteclocque ezredes csádi gépesített csoportjához (G.M.T.) tartozó Csádbeli szenegáli lövészezred harcfelderítő századába. 1942. március elején Daruvar járőralegysége kísérte Leclerc ezredest az ismét északra tartó hadoszlopban és küzdöttek az olaszok ellen a sivatagi harcban, részt vett mindkét Fezzanért folyó hadjáratban, a továbbiakban Tunéziában harcolt az olaszok és a németek ellen.

Többször is megsérült, ezért Egyiptomban kórházi kezelésre szorult, de azért hogy részt vehessen Franciaország felszabadításában, 1944 elején, nem várva meg teljes felépülését, visszatért a közben átszervezett, Marokkóban állomásozó alakulatához, a Csádi Menetezredhez, majd – mint az ezredparancsnok segédtisztje – Leclerc tábornok 2. páncélos hadosztályával ő is Angliába hajózott.
1944. augusztus elején a hadosztály törzskarával szállt partra Normandiában, ahol saját kérésére egy szakasz élén ismét a frontvonalban harcolhatott, 1944. augusztus 24-én Leclerc tábornokkal együtt vonult be Párizsba.

A háború után 1944 novemberében Yves de Daruvar megkapta a francia állampolgárságot, s befejezte tanulmányait a Tengerentúli Franciaország Nemzeti Iskolájában. 1947 és 1950 között Madagaszkárban, majd Mauritániában (1952-1954), Elefántcsontparton (1955-1956) és Kamerunban (1957-1958) dolgozott a francia közigazgatásban. Ezt követően másfél évig volt Francia Nyugat-Afrika Utazási Irodájának megbízott vezetője a szenegáli Dakarban, 1959-től 1962-ig pedig Francia Szomália főjegyzői tisztét töltötte be. 1962 júliusától 1963 januárjáig a Comore-szigeteki Köztársaság főbiztosa (gyarmati kormányzója) volt. 1963-ban visszatért az anyaországba és az Atomenergia-bizottság főtisztviselőjeként dolgozott 1981-ig.

Számos kitüntetéssel rendelkezett, a Becsületrend nagykeresztje mellett 1992-ben megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal kitüntetést. 1945-ben megírta visszaemlékezéseit Londontól Tunéziáig: a Szabad Franciaország útinalója címmel, származása révén pedig sokat foglalkozott a magyar történelemmel is, 1971-ben Párizsban jelent meg Le Destin dramatique de la Hongrie: Trianon ou la Hongrie écartelée (Magyarország tragikus sorsa: Trianon avagy a feldarabolt Magyarország) című kötete.

Forrás: MTI]]>
Fri, 01 Jun 2018 18:26:22 +0200
<![CDATA[2018.05.25. - A Római Birodalom idején már lezajlott egy „brexit”]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/kincsekert__dicsosegert_vagy_vallasuk_vedelmeben_tamadtak_a_vikingek_europara__4055.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/kincsekert__dicsosegert_vagy_vallasuk_vedelmeben_tamadtak_a_vikingek_europara__4055.php
A 3. században a Római Birodalom súlyos válságot élt át. Nagyméretű zavargások és határ menti betörések kísérték ezt az időszakot, ezek pedig rengeteg katonai és gazdasági erőforrást foglaltak le. Az infláció és a pénzrontás korszaka volt, amelyben a hadsereg ellenszegült a hagyományos római elitnek. E körülmények közepette jött létre a Gall Császárság nevű rövid életű szakadár állam, amely 260-tól 274-ig állt fenn. Területe a mai Franciaország nagy részét és Nagy-Britannia római irányítás alatt lévő részét, továbbá a mai Spanyolország és Németország területeit érintette. Vezetője Postumus, Germania provincia kormányzója volt 260-tól 269-es meggyilkolásáig, független birodalma pedig néhány éven belül megszűnt. Ezután a 280-as években Britannia – ezúttal egyedül – ismét elszakadt a Római Birodalomtól.

Carausius
A független Britannia vezetőjének életéről kevés adat áll rendelkezésünkre. Megbízhatatlan szöveges forrásokból, néhány propagandisztikus ábrázolásból, valamint pénzérméken és medálokon található rövid szövegekből tudunk róla bármit. Emiatt az események bármilyen rekonstruálásában rendkívül körültekintőnek kell lennünk.

Carausius úgy tűnik, a Gallia Belgica nevű terület (nagyjából a mai Belgium) part menti részéről származott, katonai parancsnokként őt bízta meg Maximianus császár egy flotta létrehozásával az északi-tengeri kalózkodás megfékezésére. A források szerint Carausius ezt követően kegyvesztett lett Maximianusnál, mivel a tengeri hadjárat zsákmányát inkább megtartotta ahelyett, hogy beszolgáltatta volna. A császár Carausius halálát rendelte el – vélhetően növekvő befolyása is szerepet játszhatott ebben.

A feljegyzések szerint a halál elkerülésére igen ambiciózus tervhez folyamodott – 286-ban császárrá kiáltotta ki magát Britanniában. A valóságban ez ennél hosszadalmasabb folyamat lehetett, a támogatás és befolyás lassú felépítése, amelyet vélhetően elősegített a provincia távoli elhelyezkedése a birodalom szélén, valamint lakosságának növekvő elégedetlensége Róma viszonyaival.

Carausius sokféle pénzérmét veretett propagandacélokra, olyan témákat kiemelve rajtuk – mint például a helyi mezőgazdasági és egyéb termelést – amelyek Britannia birodalmon kívüli túléléséhez nélkülözhetetlenek voltak. Pozíciója azonban bizonytalan lehetett, 293-ban meggyilkolta pénzügyminisztere, Allectus, aki ezután szintén a császár szerepében tetszelgett. Végül Róma visszahódítási kísérletei sikerrel jártak, és 296-ban vélhetően Allectust is megölték. A római propaganda tárgyai közé tartozik egy medál, amelyen az inváziós csapatok vezetője, Constantius Chlorus „redditor lucis aeternae”, azaz az örök fény visszahozója címmel szerepel.

A spórolás korszaka
Érdekes adalék, hogy a kutatók a 3. századból a megszokottnál sokkal több felhalmozott pénzérmét találnak a római Britannia területén. Ennek akár a pénzügyi válság is lehet az egyik oka, de a kérdést még vizsgálják. A rendkívül bonyolult római pénzügyi viszonyok között azonban mindenképpen gyanítható, hogy a központi devalválás és egyéb pénzügyi reformok okozhattak készpénzfelhalmozást a lakosság körében. Britannia lakóinak növekvő elégedetlensége pedig az opportunista Carausius kezére játszhatott, aki talán sikerrel szólította meg a társadalom alsóbb osztályait.

Mai szóhasználattal élve a 3. században Britannia provincia társadalma rendkívül egyenlőtlen volt, ekkoriban jelentek meg itt is a nagy földbirtokokra épült villák, illetve ezek birtokosainak nagy kiterjedésű városi lakhelyei. Ezekben a grandiózus épületekben a tartomány lakosságának igen kis része lakott, a többség pedig úgy érezhette, az aránytalanul nagy vagyonnal rendelkezők lenéznek rájuk nagy házaikból és az európai kontinens hatalmi központjaihoz fűződő kapcsolataik védelme mögül. A Britanniában állomásozó katonai egységek meggyőzése szintén fontos támogatói bázist adhatott Carausiusnak.

A rövid életű „brexit” azonban nem javított különösebben Britannia átlagemberének életkörülményein. Miután a tartomány visszakerült Róma fennhatósága alá, az egyenlőtlenség valószínűleg nőtt is, mivel ezután még több nagy, villás birtok került fel a térképekre. A tartomány lakosságának nagy része feltehetően igen keserves körülmények között élt a római uralom alatt, azonban az, hogy jobb lett volna nekik Carausius alatt, igencsak valószínűtlen és nem támasztható alá régészetileg. Önjelölt császárként nem érdekelhette túlzottan a lakosság többségének sora.

A tágabban vizsgált harmadik századi válság eredményezett ugyan változásokat a birodalom struktúrájában, mint például a provinciák méreteinek csökkentését és a bürokrácia növekedését, de ezek a változtatások végső soron sikertelennek bizonyultak. Nagy-Britannia területén 410-ben végleg megszűnt a római irányítás, ez után néhány évtizeddel (476) maga a Nyugatrómai Birodalom is megszűnt.

Nagy-Britanniában ezután egy „sötét kornak” nevezett időszak következett (valódi „sötétségének” mértékéről az elmúlt évtizedekben parázs viták zajlottak, és zajlanak továbbra is), amely mind gazdasági, mind kulturális téren hatalmas változásokat hozott, és amelynek során csökkent a kereskedelem és a mobilitás a különféle területek között.

Forrás: MTI]]>
Fri, 01 Jun 2018 18:19:02 +0200
<![CDATA[2018.05.07. - DNS-vizsgálat igazolta az inkák eredetmítoszait]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/amerika_oslakosai_egy_igen_kis_csoport_ostol_szarmaznak_4054.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/amerika_oslakosai_egy_igen_kis_csoport_ostol_szarmaznak_4054.php
A limai Universidad de San Martín de Porres kutatói, Ricardo Fujita és Jose Sandoval az inka kultúrától megbabonázva döntöttek úgy, hogy utána járnak az ősi indián civilizáció eredetét övező történeteknek. A témáját tekintve egyedülállónak számító tanulmányuk célja annak kiderítése volt, hogy az inkák eredete egyetlen, vagy esetleg több patriarchára vezethető-e vissza - olvasható a PhysOrg tudományos-ismeretterjesztő hírportálon.

A vizsgált legendák egyike szerint az inkák egy szerelmes pártól származnak a Titicaca-tó környékéről, míg a másik történet szerint az első inkák az Ayar testvérek voltak, akik a Pacaritambo barlangból jöttek elő. A kutatók több mint háromezer perui, bolíviai és ecuadori őslakostól vett DNS-mintát vetettek össze az inkák azon leszármazottainak genetikai adataival, akik még ma is Cuzcóban, valamint a Titicaca-tó környéki településeken élnek.

A leszármazottak családfájának rekonstruálását követően a kutatók végül 200 olyan embert azonosítottak Cuzco déli részéről, valamint Bolívia északi területeiről, akik genetikai azonosságokat mutatnak a hajdani inka nemességgel.

„Három éven át vizsgáltuk a leszármazottak genetikai adatait, és most már megerősíthetjük, hogy az inka civilizáció eredetét övező két legenda összekapcsolódik egymással" - mondta Fujita. Hozzátette: "arra a következtetésre jutottunk, hogy az inka birodalom nemessége két ágról, a Titicaca-tó és a Cuzco környékéről származik”.

A kutatók munkájának azonban még koránt sincs vége, ugyanis még messzebbre vissza akarnak tekinteni a múltba, hogy „a lehető legpontosabb képet alkothassák meg a legjelentősebb prehispán civilizáció eredetéről”.

Ehhez viszont már ősi leletekből, például múmiákból vett DNS-mintákra lenne szükségük. Ez azonban meglehetősen nagy kihívást jelent, ugyanis az 1532-ben érkezett spanyol hódítók elpusztították az inka múmiákat, amikor kereszténységre akarták áttéríteni a helyieket. A kutatók ezért most olyan területek után kutatnak, ahol az inkák közvetlen leszármazottai nyugszanak. A mostani tanulmány előzetes eredményeit a Molecular Genetics and Genomics című folyóiratban közölték.

A mai Argentína nyugati felétől egészen Kolumbia déli részéig terjedő Inka Birodalom közigazgatási, politikai és katonai központja Cuzco volt. Az inkák több mint kétszáz évig uralkodtak a területen a spanyol hódítók 16. századi megérkezése előtt. A birodalomhoz tartozott a mai Peru területén található Machu Picchu romváros is, amely a világörökség része.

Forrás: MTI]]>
Fri, 01 Jun 2018 18:12:15 +0200
<![CDATA[2018.06.09. - ARTE GALÉRIA 80. aukció - grafika, érem, festmény, kisplasztika]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/arte_galeria_80__aukcio_-__grafika__erem__festmeny__kisplasztika_4053.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/arte_galeria_80__aukcio_-__grafika__erem__festmeny__kisplasztika_4053.php
ARTE GALÉRIA 80. aukció - grafika, érem, festmény, kisplasztika

aukció időpontja:2018. 06. 09. szombat 11:00 - 2018. 06. 09. szombat 14:00

aukció helyszíne:FUGA | 1052 Budapest, V., Petőfi Sándor utca 5.]]>
Fri, 01 Jun 2018 18:08:44 +0200
<![CDATA[2018.06.13. - PINTÉR AUKCIÓSHÁZ SOHA TÖBBET!HARMADSZOR… ]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_soha_tobbet_harmadszor__8230___4052.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/pinter_aukcioshaz_soha_tobbet_harmadszor__8230___4052.php
PINTÉR AUKCIÓSHÁZ SOHA TÖBBET!HARMADSZOR… tizenegyedszer!.. minden, ami szocreál, 1945-től 1963-ig.. | szocreál művek...

Aukció időpont: 2018. 06. 13. szerda 18:30]]>
Fri, 01 Jun 2018 18:06:55 +0200
<![CDATA[2018.06.14. - STUDIO ANTIKVÁRIUM 41. könyvárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/studio_antikvarium_41__konyvarveres_4051.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/studio_antikvarium_41__konyvarveres_4051.php
STUDIO ANTIKVÁRIUM 41. könyvárverés

Aukció időpontja: 2018. 06. 14. csütörtök 17:00]]>
Fri, 01 Jun 2018 18:05:25 +0200
<![CDATA[2018.06.20. - ABAÚJ ANTIKVÁRIUM ÉS KÖNYVLAP 90. könyvárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/abauj_antikvarium_es_konyvlap_90__konyvarveres_4050.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/abauj_antikvarium_es_konyvlap_90__konyvarveres_4050.php
ABAÚJ ANTIKVÁRIUM ÉS KÖNYVLAP 90. könyvárverés

Auikció időpontja: 2018. 06. 20. szerda 17:00]]>
Fri, 01 Jun 2018 18:04:35 +0200
<![CDATA[2018.06.20. - MŰGYŰJTŐK HÁZA 138. árverés, festmény, grafika, műtárgy]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_138__arveres__festmeny__grafika__mutargy_4049.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/mugyujtok_haza_138__arveres__festmeny__grafika__mutargy_4049.php
MŰGYŰJTŐK HÁZA 138. árverés, festmény, grafika, műtárgy

Aukció időpontja: 2018. 06. 20. szerda 18:00]]>
Fri, 01 Jun 2018 18:03:47 +0200
<![CDATA[2018.06.02. - CRYSTAL ANTIKVÁRIUM 17. könyvárverés - A dicsőséges tavasz]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/crystal_antikvarium_17__konyvarveres_-_a_dicsoseges_tavasz_4048.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/crystal_antikvarium_17__konyvarveres_-_a_dicsoseges_tavasz_4048.php
CRYSTAL ANTIKVÁRIUM 17. könyvárverés - A dicsőséges tavasz

aukció időpontja:2018. 06. 02. szombat 16:00

aukció helyszíne:Grand Hotel Aranybika | 4025 Debrecen, Piac u 11-15.]]>
Fri, 01 Jun 2018 18:02:00 +0200
<![CDATA[2018.06.01. - Fesztivál ajánló - 2018. júniusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__juniusi_fesztival_esemenyek_4047.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__juniusi_fesztival_esemenyek_4047.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2018. JÚNIUSI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

Jegy Feszt! Eger 2018
2018. május 31.
Feszt! Eger 2018 - Csakazértis Zene! Május 31-én Egerben, az ország legszerethetőbb eseményével indítjuk a fesztiválszezont! A legjobb hazai koncertek indítják a nyári szezont a Bolyki-völgy tíz méteres falai között. A festői környezetből adódó magával ragadó hangulatú fesztivál idén is a hazai zenei élet krémjét vonultatja fel.
Időpontok:
Eger, Bolyki Völgy: 2018. május 31. - 2018. június 2.
11. Országos Siller Fesztivál
2018. június 1.
Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Országos Sillerfesztivált Pakson. Az elmúlt évek hagyományait követve megrendezésre kerül a siller borok versenye, ahol szakmai értékelés dönti el a nevezett borok minőségét. A szakmai zsűri tagjai elismert borbírók, akik szakértelmükkel biztosítják a rendezvény színvonalas lebonyolítását, a beérkezett borminták értékelését. Mindemellett a fesztivál borversenyét színes kulturális program kíséri idén is.
Időpontok:
Paks: 2018. június 1. - 2018. június 2.
Csuszafesztivál Csurgó
2018. június 1.
Csurgón már tizennégy éve rendezik meg a Csuszafesztivál elnevezésű kulturális és gasztronómiai fesztivált. A Csuszafesztivál minden évben május végén, június elején forgatja fel a város életét. A fesztivált az önkormányzat szervezi, a civil szervezetek és a Közösségi Ház bevonásával. 2018-ban a fesztivál sztárvendégei az Ismerős Arcok Zenekar és Oszvald Marika lesznek!
Időpontok:
Csurgó, Csokonai Közösségi Ház: 2018. június 1. - 2018. június 2.
Kék Madár Fesztivál
2018. június 1.
A Kék Madár Alapítvány már 26. alkalommal hívja életre Kalocsa színes és nívós programsorozatát a Kék Madár Fesztivált. A három napos rendezvény folyamán, koncerteken, előadásokon, gyermekműsorokon és kézműves bemutatókon is részt vehetnek a látogatók. A jótékonysági fesztivál programja sajátos célú és mindenképp kiemelt fontosságú Kalocsa város programjai között, hisz a beteg gyermekek támogatása e rendezvény elsődleges célja.
Időpontok:
Kalocsa, Kalocsa: 2018. június 1. - 2018. június 3.
Paksi Országos Siller Fesztivál
2018. június 1.
Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Országos Sillerfesztivált Pakson. Az elmúlt évek hagyományait követve megrendezésre kerül a siller borok versenye, ahol szakmai értékelés dönti el a nevezett borok minőségét. A szakmai zsűri tagjai elismert borbírók, akik szakértelmükkel biztosítják a rendezvény színvonalas lebonyolítását, a beérkezett borminták értékelését. Mindemellett a fesztivál borversenyét színes kulturális program kíséri idén is.
Időpontok:
Paks: 2018. június 1. - 2018. június 2.
Dürer Kert Fesztivál
2018. június 1.
A Dürer Kert Budapest legnagyobb underground szórakozóhelye a régi ELTE épület falai között, a Városliget déli partján sok koncerttel, fiatalos, jó hangulattal várja a bulizni vágyó fiatalokat.
Időpontok:
Jegy Nyárköszöntő Jazz Fesztivál
2018. június 1.
Smooth jazztől a funky-ig a kényeztető dallamok jegyében. Zenei csemegék, finom borok, kézműves sörök, streetfood, kerthelyiség – nyárköszöntő jazz fesztiválunkon fellép Jász Andris & DJ Zoohacker, Majsai Gábor, Váczi Eszter & Quartet, a Peet Project, a Pankastic, a Seven Days Jam, Zolbert valamint Pálinkás Gergely és zenekara. Igazi különlegességet ígér a kétszeres Grammy-díjas amerikai jazz gitáros Paul Brown első magyarországi koncertje, és a megszokott zenei varázslattal érkezik Európa kedvenc jazz-funky formációja, az izlandi Mezzoforte. A fesztiválra a belépés napközben ingyenes, jegy csak az esti koncertekre – Paul Brown, Mezzoforte – szükséges. Mindenkit szeretettel várunk!
Időpontok:
Budapest, Dürer Kert: 2018. június 1. - 2018. június 2.
Jegy Borsodi Fonó Folkfesztivál
2018. június 1.
Autentikus magyar népzene és világzene, táncházak, népművészeti bemutatók és sokszínű kísérőprogramok várják a látogatókat az idei Borsodi Fonó Folkfesztiválon a Diósgyőri várban. Pörgős táncok, élő hagyományok. Június 1., péntek16:00 Fodor Shodor Balázs – Vásártér17:30 Szinvavölgyi Néptáncműhely- Vásártér18:30 Fodor Shodor Balázs – Vásártér19:30 CSÍK ZENEKAR + Karácsony János James – Lovagi Tornák Tere21:00 PETRUSKA – Vásártér22:00 OCHO MACHO – Lovagi Tornák Tere23:30 LuiBig – Vásártér Június 2., szombat18:00 Kardos Horváth János szerzői estje – Vásártér19:30 Zion refresh – Vásártér21:00 RÚZSA MAGDI – Lovagi Tornák Tere23:00 LuiBig – Vásártér Folyamatos programok a Diósgyőri várban:hintalóménes és szőnyegovi, kézműves bemutatók (fazekas, kovács, teknővájó, fafaragó, gyöngyfűző), „Fonó liget”, fényfestés Folyamatos programok a Vásártéren:szekrényjátékok (repülő angyal, zuhanó ördög, Noé bárkája), falusi „utcácska” ahol a Számadó zenekar húzza a talpalávalót, szalmabála-labirintus, gasztronómiai- és kézműves vásár JegyekNapijegy: 3500 FtGyermek napijegy (3-14 éves korig): 1200 Ft0-3 éves korig ingyenes regisztrációs jegy váltható.Kétnapos bérlet: 5500 Ft
Időpontok:
Miskolc (Diósgyőr), Diósgyőri vár: 2018. június 1. - 2018. június 2.
Gyermekbábosok XXV. Országos Fesztiválja
2018. június 1.
2018. június 1-3. kerül megrendezésre a Gyermekbábosok XXV. Országos Fesztiválja. Az egri esemény a megyei és regionális fesztiválok kulturális seregszemlék legszínvonalasabban szereplő, tovább juttatott csoportjainak az országos döntője. A rendezvény célja a versengésen túl a tapasztalatcsere, az önkifejezés lehetőségeinek, a bábozás értékeinek bemutatása, a csoportok és vezetőik közötti kapcsolatok kiépítése, elmélyítése.
Időpontok:
Eger, Egri Kulturális és Művészeti Központ: 2018. június 1. - 2018. június 3.
Európai Fenntarthatósági Hét - Zöldág Fesztivál Nap
2018. június 1.
Környezettudatosság és fenntarthatóság szemléletét átadó művészeti workshopokmelyeken dísztárgyak, használati tárgyak és ékszetek készíthetők.
Időpontok:
Budapest, Klebelsberg Kultúrkúria: 2018. június 1.
Tokaji Bornapok
2018. június 1.
A hagyományokhoz hűen Tokaj-Hegyalja minőségi pincészetei kínálják jobbnál jobb boraikat a belvárosban, ami mellé számos helyi borász is csatlakozik a nyitott pincék programban. A világhírű nedű mellé pedig gasztronómiai különlegesség is társul.
Időpontok:
Tokaj, Tokaj belvárosa: 2018. június 1. - 2018. június 3.]]>
Fri, 01 Jun 2018 17:59:45 +0200
<![CDATA[2018.03.02. - Visszanyerheti régi pompáját az Ördöglovas kastélya]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/visszanyerheti_regi_pompajat_az_ordoglovas_kastelya_4046.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/visszanyerheti_regi_pompajat_az_ordoglovas_kastelya_4046.php
Megkezdődött a bajnai Sándor-Metternich-kastély és a körülötte lévő park felújítása 1,7 milliárd forintos beruházással - jelentette be a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram végrehajtásáért felelős miniszteri biztos szerdán a kastély udvarán.]]>
Mon, 02 Apr 2018 18:43:31 +0200
<![CDATA[2018.04.01. - Fesztivál ajánló - 2018. áprilisi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__aprilisi_fesztival_esemenyek_4045.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__aprilisi_fesztival_esemenyek_4045.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2018. ÁPRILISI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

Akvárium Tavasz Terasz - - ápr. 01. - ápr. 22.
Húsvét a Diósgyőri Várban - - ápr. 01. - ápr. 02.
Tavaszköszöntő Húsvét - - ápr. 01. - ápr. 02.
Matyó Húsvét - Mezőkövesd - ápr. 01. - ápr. 02.
Húsvét a domonyvölgyi Lázár Lovasparkban - - ápr. 01. - ápr. 02.
Örökségünk a Húsvét - - ápr. 01. - ápr. 02.
Ibolya Nap és Húsvét a Gödöllői Királyi Kastélyban - - ápr. 01. - ápr. 02.
Húsvét Noszvajon - - ápr. 01. - ápr. 02.
Szeri Húsvét - - ápr. 01. - ápr. 02.
6. Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál - - ápr. 03. - ápr. 08.
25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál - Budapest - ápr. 04. - ápr. 13.
VinCE Budapest Wine Show - - ápr. 05. - ápr. 07.
Cinemira - Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál - - ápr. 06. - ápr. 08.
Barbecue és Zenei Fesztivál - - ápr. 06. - ápr. 08.
XII. DESZKA Fesztivál - - ápr. 06. - ápr. 14.
Kerfeszt - - ápr. 06. - ápr. 13.
Get Closer Jazz Fest 2018 - - ápr. 06. - ápr. 08.
VI. Fehérvári Halünnep - - ápr. 07.
Palotai Kürtőskalácsozás - - ápr. 07.
József Attila Vers-Dal Fesztivál - - ápr. 07. - ápr. 08.
Tavaszi Játékfesztivál - - ápr. 07.
Orczy-park: Nyitva - Ingyenes családi nap - - ápr. 07.
6. Portugeiser du Monde Nemzetközi Kóstolófesztivál - - ápr. 07.
Öcsi 50! Blues-Rock Fesztivál - - ápr. 07.
Szlovén Filmnapok - - ápr. 09. - ápr. 11.
V. Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) - - ápr. 10. - ápr. 29.
19. IGF - Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál - - ápr. 11. - ápr. 15.
Az űrhajózás hete - - ápr. 11. - ápr. 15.
24. Lengyel Filmtavasz - - ápr. 12. - ápr. 18.
I. Országos Diákszínházi Fesztivál - - ápr. 13. - ápr. 15.
22. Pszinapszis - Budapesti Pszichológiai napok - - ápr. 13. - ápr. 15.
Oldtimer Show - - ápr. 13. - ápr. 15.
VII. Székesfehérvári Toros Pálinkafesztivál - - ápr. 13. - ápr. 15.
2. Palacsinta Fesztivál - - ápr. 13. - ápr. 15.
KSE XII. Nemzetközi Sörverseny és Sörmustra - - ápr. 13. - ápr. 14.
XXXVII. Országos Táncháztalálkozó és Vásár - - ápr. 13. - ápr. 15.
Zsabó Fesztivál - - ápr. 13. - ápr. 14.
Fit for Life 2018 tavasz - - ápr. 14.
Drifted.hu Sebesség Fesztivál - - ápr. 14. - ápr. 15.
Hú!SVÉT+SWEET 2018 - - ápr. 14. - ápr. 15.
Tavaszi Etyeki Piknik - - ápr. 14. - ápr. 15.
VII. WekerleFeszt Művészeti Találkozó - - ápr. 14. - ápr. 15.
Kinder Tojás Fesztivál - - ápr. 15. - ápr. 22.
Indiai Íz- és Egészségfesztivál - - ápr. 15.
World Voice Day 2018 - A hang világnapja - - ápr. 16.
Budapest Art Week - Budapest - ápr. 17. - ápr. 22.
SZEN 2018 - Széchenyi Egyetemi Napok - - ápr. 18. - ápr. 22.
Határon Túli Magyar Színházak Szemléje - - ápr. 18. - ápr. 22.
Helikoni Ünnepségek - - ápr. 19. - ápr. 21.
25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál - - ápr. 19. - ápr. 22.
Vidám Denevér Napok - Esztergom - ápr. 20. - ápr. 22.
IV. Celldömölki Tulipánfesztivál - - ápr. 20. - ápr. 22.
Fizika élménynapok - - ápr. 20. - ápr. 21.
Tavaszkert Dísznövény 2018 Szakkiállítás és Vásár - - ápr. 20. - ápr. 22.
Pataki Csörte - - ápr. 20. - ápr. 22.
A mi bolygónk - A Föld hétvégéje az Agórában - - ápr. 21. - ápr. 22.
Rügyfakadás - Tavaszünnep - - ápr. 21. - ápr. 22.
Szent György-nap a Csobánka téren - - ápr. 21.
I. Miskolci Retro Fesztivál - - ápr. 21. - ápr. 22.
10. Corvin Moziéjszaka - - ápr. 21. - ápr. 22.
Árkád Szeged Futófesztivál 2018 - Szeged - ápr. 22.
Szenthelyi Nap - Négy koncert egy napon - - ápr. 22.
2018 IIHF Jégkorong Világbajnokság Divízió I, A csoport - - ápr. 22. - ápr. 28.
I bike Budapest - - ápr. 22.
"Süssünk, süssünk valamit!" - Kemencés hét a Csili udvarán - - ápr. 23. - ápr. 27.
Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál - - ápr. 24. - ápr. 28.
XXVII. Komáromi Napok - - ápr. 26. - máj. 01.
XXIX. Országos Diákszínházi Találkozó - - ápr. 27. - ápr. 29.
Gyulai Pálinkafesztivál - - ápr. 27. - ápr. 30.
Tartóshullám MEDIAWAVE 28. Nemzetközi Film és Zenei Együttlét - - ápr. 27. - máj. 01.
RómerKvelle 2018 - - ápr. 27. - ápr. 28.
Tarcali Tavasz - Bűbájos Hétvége - Tarcal - ápr. 28. - ápr. 30.
Majális a Kaland Hegyen - - ápr. 28. - máj. 01.
IV. Városligeti Majális - - ápr. 28. - máj. 01.
I. Tokaji Halas Boros Fesztivál és Hacacáré - - ápr. 28. - ápr. 29.]]>
Mon, 02 Apr 2018 16:31:17 +0200
<![CDATA[2018.04.26. - KÁRPÁTI ÉS FIA ANTIKVÁRIUM 41. Könyv- és kézirat árverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/a_kinai_agyaghadsereg_katonai_milliok_eletet_mentettek_meg_4044.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/a_kinai_agyaghadsereg_katonai_milliok_eletet_mentettek_meg_4044.php
KÁRPÁTI ÉS FIA ANTIKVÁRIUM (ANTIQUARIUM HUNGARICUM)
41. Könyv- és kézirat árverés

Aukció időpontja: 2018. 04. 26. csütörtök 17:00]]>
Mon, 02 Apr 2018 15:51:46 +0200
<![CDATA[2018.04.24. - ABAÚJ ANTIKVÁRIUM 89. könyvárverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/abauj_antikvarium__89__konyvarveres_4043.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/abauj_antikvarium__89__konyvarveres_4043.php
ABAÚJ ANTIKVÁRIUM ÉS KÖNYVLAP 89. könyvárverés

Aukció időpontja: 2018. 04. 24. kedd 17:00]]>
Mon, 02 Apr 2018 15:50:19 +0200
<![CDATA[2018.04.21. - HONTERUS ANTIKVÁRIUM 98. árverés könyv, kézirat, papírrégiség, fotó]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/honterus_antikvarium_98__arveres_konyv__kezirat__papirregiseg__foto_4042.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/honterus_antikvarium_98__arveres_konyv__kezirat__papirregiseg__foto_4042.php
HONTERUS ANTIKVÁRIUM 98. árverés könyv, kézirat, papírrégiség, fotó

aukció időpontja:2018. 04. 21. szombat 10:00 - 2018. 04. 21. szombat 13:00

aukció helyszíne:Kossuth Klub | 1088 Budapest, Múzeum utca 7.]]>
Mon, 02 Apr 2018 15:48:59 +0200
<![CDATA[2018.04.14. - SZŐNYI ANTIKVÁRIUM 40. árverés]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/szonyi_antikvarium_40__arveres_4041.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/szonyi_antikvarium_40__arveres_4041.php
SZŐNYI ANTIKVÁRIUM 40. árverés

aukció időpontja:2018. 04. 14. szombat 10:00

aukció helyszíne:Budapest Jazz Club, (volt Duna mozi) Budapest XIII. Hollán Ernő u. 7.]]>
Mon, 02 Apr 2018 15:47:02 +0200