Legfrissebben feltöltött Kulturális hírek az Antikregiseg.hu-n https://www.antikregiseg.hu/piacter/index.php Legfrissebben feltöltött Kulturális hírek az Antikregiseg.hu mûkereskedelmi portálon hu <![CDATA[2023.06.22. - Csontváry Kosztka Tivadar a táltos Napút-festő]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/csontvary_kosztka_tivadar_a_taltos_naput-festő_4682.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/csontvary_kosztka_tivadar_a_taltos_naput-festő_4682.php
Ám Csontváry személyisége, életműve, öröksége nem csupán az egyetemes értékű magyar művészettörténet monolitja. Sokkal több annál. Életútja, sorsa, sőt festményeinek sorsa is szimbólum. Örökösei kis híján kocsiponyvának adták el azokat, és ha egy fiatal építész, Gerlóczy Gedeon nem keres épp akkor és épp ott műtermet, ahol a Csontváry-képek összetekerve hevertek, akkor a nagy festő hagyatéka talán örökre az enyészeté lett volna. Szerencsés véletlen? Aligha. A véletlen valójában, ahogy mondani szokták: Isten inkognitóban.

Csontváry művei ugyanis nem könnyed kézzel vászonra vitt l’art pour l’art csendéletek, nem flaszteren termett elvágyódás szülte plen-air piknikek.

Az utánozhatatlan, egyedi Csontváry-univerzum zsilip az égi és a földi világ között. Csontváry az Istentől kapott küldetés felelősségének terhét kínnal, szenvedéllyel hordozó, látó ember volt prófétai hevülettel, átszellemült küldetéstudattal. Médium, akinek éppen ott, a felvidéki Iglón és éppen akkor, 1880. október 13-án kellett küldetést kapnia; önéletírásából tudjuk, hogy a „lángoló Kárpátok” alján bandukoló ökrösszekérről készített rajzán tűnődve egyszer csak egy hang azt mondta neki: „Te leszel a világ legnagyobb napútfestője, nagyobb Raffaelnél.”

E kifejezést ő használta először. A napúton járt, nem csatlakozva semmilyen divatos képzőművészeti irányzathoz, iskolához, izmushoz. Mágnesként vonzotta a fény, meg akarta érteni, meg akarta festeni annak minden árnyalatát és azok teljességét. Korábban soha senki által vászonra nem vitt színeket elevenített meg, megértve, hogy ezek érzéseket keltenek fel, mintegy stimulálják a szellemet és a lelket, ilyképp formálják, építik és, ne féljünk a szótól, javítják az embert – végső soron ez az alapja a színterápiának. Fény és árnyék, világos és sötét egymásba áttűnő árnyalatait, elmosódó határait egyedülálló valósághűséggel megmutató, mégis álomlátó festészete egyetlen nagy kitörés az éjfeketeségből, a kortárs létvakságból.

Önéletírása esszenciája mindennek. Ez nem annyira személyes visszaemlékezés, inkább tanúságtétel és a felszínessé vált, Istentől elszakadt, létrontó nyugati civilizációt vádoló kiáltvány. A mából visszatekintve különösen dermesztő az a váteszi éleslátás, amellyel vádolja az Isten tagadására, a tekintély lerombolására, a történelem meghamisítására, a „fajbeli erény” elpusztítására szövetkezett titkos társaságokat. (E kifejezésnek semmi köze a későbbi hamisan biologizáló nemzetiszocialista fajelmélethez, Csontvárynál, miként a korban általában, nemzetkaraktert, nemzeti sajátosságok együttesét jelenti.) Ugyancsak elgondolkodtató mai európai viszonyaink ismeretében az a megállapítása, miszerint a Római Birodalomból istentelen káosz áradt szét, s a nagy hun király, Attila küldetése volt a közerkölcs helyreállítása.]]>
Thu, 22 Jun 2023 10:56:02 +0200
<![CDATA[2023.05.16. - Megnyílt a veszprémi várnegyed, elkészültek a homlokzati munkák, több épület megújult]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/megnyilt_a_veszpremi_varnegyed__elkeszultek_a_homlokzati_munkak__tobb_epulet_megujult_4679.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/megnyilt_a_veszpremi_varnegyed__elkeszultek_a_homlokzati_munkak__tobb_epulet_megujult_4679.php
A Work In Progress 2023 kiállítás több mint klasszikus tárlat. A Körmendy Házban és a Biró-Giczey Házban hagyományos kiállítások várják a látogatókat, míg a tematikus várséták egészen más aspektust tárnak a résztvevők elé.

A WIP’23 célja, hogy az építőipari és restaurátori munkálatok közelebb engedjék a látogatókat a megújuló várnegyedben.
„A Work In Progress 2023 kiállításunk bepillantást enged a munkánk különböző fázisaiba, vezetett sisakos túrákon tekinthetnek be a résztvevők a kulisszák mögé. Ezzel párhuzamosan a Körmendy Házban olyan tárlat nyílt, ahol a fel- és megújítás tíz dilemmáját járjuk körbe. Az állandó kiállításunk majd 2025-ben nyitja meg kapuit” – tájékoztatott Dr. Nagy Veronika múzeumigazgató, kurátor.

A 2020–2025 között zajló beruházás első ütemében megújult a Veszprémi Érsekség tulajdonában lévő 18 műemléki épület homlokzata és tetőszerkezete. Több épület, így a Biró-Giczey Ház, a Körmendy Ház, a Szent Mihály Főszékesegyház és az Érseki Palota egyes terei ismét látogathatóvá váltak.

A kivitelezési munkák idén szünetelnek. Csak olyan feladatokat végez el a beruházó (Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság), amely a látogatók várélményét nem zavarja. Ez azt is jelenti, hogy május 12-re lebontották az összes állványzatot és darut, és a védőrétegként lefektetett aszfaltot is visszabontották a Vár utcában. A történelmi léptékű beruházás keretében a projekt végéig mintegy 35 ezer négyzetméter épített és 10 ezer négyzetméter szabad terület, kert újul meg. Utóbbiak közül több már az első ütemben elkészült, így többek között látogathatóvá vált a Nagyszeminárium, a Körmendy Ház és a Biró-Giczey Ház kertje.]]>
Tue, 16 May 2023 12:23:56 +0200
<![CDATA[2023.03.16. - Lecserélik a híres prágai toronyóra festett kalendáriumát]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/lecserelik_a_hires_pragai_toronyora_festett_kalendariumat_4678.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/lecserelik_a_hires_pragai_toronyora_festett_kalendariumat_4678.php
A megállapodás szerint a Subterra vállalja az óra újbóli szétszedését, a mostani naptár eltávolítását, illetve az új naptár behelyezését az órába, míg Prága az új kalendárium elkészítését biztosítja és fizeti. Közölték, hogy a kalendáriumot ezúttal a prágai Képzőművészeti Akadémia fogja elkészíteni.

Az Orloj kalendáriumának az év hónapjait ábrázoló képeit Josef Mánes festette 1866-ban a toronyóra akkori felújításakor. 1882 óta azonban a toronyórán csak a képek másolatai láthatók, a rendkívül értékes eredeti művet ugyanis múzeumban helyezték el, hogy megvédjék az időjárás viszontagságaitól.

A kalendárium jelenlegi, felújított változatát Stanislav Jircík festő és restaurátor készítette 2018-ban. A Régi Prágáért Klub tagjainak azonban feltűnt, hogy az új kalendárium portréi nem tükrözik hűen a Josef Mánes által festett képeket, ezért másfél éve tiltakozást nyújtottak be az országos műemlékvédelmi hivatalnál.

A hivatal megvizsgálta és összevetette az eredeti kalendáriumot a felújított változattal, és igazat adott a hagyományőrzőknek. A nyilvánosságra hozott felvételek egyértelműen bizonyítják, hogy az új képek számos részletben eltérnek az eredetiektől.

Ráadásul Stanislav Jircík néhány arcképet jelentősen módosított, és ma élő személyek arcát kölcsönözte a figuráknak.
A festő azzal védekezik, hogy a szerződés szerint egy „technológiai másolat” elkészítésére kapott megbízatást, ami nem jelenti az eredeti képek teljesen hű másolatát.

A műemlékvédelmi hivatal szakértői arra a következtetésre jutottak, hogy az ügyben minden érintett fél – a festő, a város és a műemlékvédelem is – hibázott. A festő azzal, hogy jelentősen eltért az eredeti műtől, míg a város és a műemlékvédelem azzal, hogy a restaurálási munkálatokat nem ellenőrizték megfelelően. Büntetést végül is senki sem kapott, de a városi tanács már tavaly bejelentette, hogy rövidesen pályázatot hirdet egy újabb felújításra, és annak elkészülte után a sok kritikát kiváltó mostani kalendáriumot lecseréli.

„A megállapodás kölcsönösen előnyös, és mindenkinek jobb, mintha várhatóan évekig elhúzódó bírósági per lenne az ügyből” – mondta a megállapodás kapcsán Vít Hoffman, az önkormányzat szóvivője újságíróknak.]]>
Tue, 16 May 2023 12:22:07 +0200
<![CDATA[2023.04.16. - Rejtélyek, sorsok, múmiák Békéscsabán]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/rejtelyek__sorsok__mumiak_bekescsaban_4677.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/rejtelyek__sorsok__mumiak_bekescsaban_4677.php
A váci Fehérek templomának 1994-es felújítása közben a munkások megtalálták a templomtorony alatt lévő kriptát, melyről az utókor megfeledkezett. A kripta a padlótól a mennyezetig zsúfolásig tele volt egymás tetejére halmozott, gazdagon díszített koporsókkal. Amikor felnyitották őket, meghökkenve látták, hogy a legtöbb koporsóban nem csontok, hanem természetes úton mumifikálódott holttestek voltak. A kriptában kialakult, barlangokéhoz hasonló klíma lehetővé tette, hogy a testek ilyen jó állapotban fennmaradjanak, továbbá a fenyőfából készült, faforgáccsal bélelt koporsók is elősegítették a kiszáradást.

A nem mindennapi leletegyüttes feltárását a Váci Püspökség engedélyével a Tragor Ignác Múzeum munkatársai végezték. A feltárás során 262 koporsót és 263 ember maradványait (az egyikben egy anyát és gyermekét temették) találtak, negyven emberi holttest egy osszáriumban pihent. Közülük több mint 200 kifejezetten jó állapotban maradt fenn. Ez Európában a második legnagyobb múmiakollekció.

A kriptát 1731–1841 között használták temetkezésre a váci lakosok. A mumifikálódott elhaltak között több egyházi személy, kereskedő, lovassági ezredes, nemesi testőrségi főtiszt és számos polgári tisztségviselő is volt. Eddig 166 embert sikerült azonosítani a koporsókra festett nevek és évszámok segítségével.

Szvák Enikő, Magyar Természettudományi Múzeum muzeológusa, a vándorkiállítás kurátora a megnyitón elmondta, nem lehet méltó módon bemutatni a múmiákat a történelmi kontextus és az egyéni élettörténetük nélkül, és erre eddig a három évtized alatt sosem volt példa.

Zomborka Márta, a feltárás vezetője, a váci múzeum néprajzos muzeológusa hozzátette: szeretnék a saját, 1998-ban nyílt és 2016-ban felújított állandó kiállításukat megújítani, valamint a Természettudományi Múzeum vándorkiállítását frissíteni saját leletanyagukkal, ugyanis a kriptában talált mintegy 1800 tárgy a Tragor Ignác Múzeum gyűjteményébe került.

Matkovich Ilona, Vác polgármestere elmondta, megpróbálták felkutatni a ma élő rokonokat, néhányat közülük találtak is, senkinek nem volt ellenére, hogy felmenőiket egy tárlat anyagaként lássák. Hozzátette, számára is érdekes volt nemcsak fényképen, hanem élőben látnia Würth Ferenc kétméteres múmiáját: Würth a váci nagypréposti palotát építtette, amelynek a felújítását éppen most kezdték el.

A békéscsabai tárlaton tíz múmia látható, köztük Sándor Teréziáé.
A nő pontos kilétét sokáig homály fedte, támpontot egyedül a múmián lévő apácaruha jelentett. A koporsón az elhunyt neve egyáltalán nem, csupán a halálozás éve szerepel. A halotti anyakönyvek átnézésekor kiderült, hogy 1783-ben 17 nőt temettek el, akiknek életkora 30–50 év közé volt tehető, de közülük csak egy volt apáca. A bejegyzés szerint 1783. szeptember 4-én hunyt el Sándor Terézia pozsonyi klarissza apáca.

A múmia vizsgálatakor kiderült, a szívtájékon 8 cm átmérőjű, éles peremű, kerek bemetszés nyoma látható. A mellkas radiológiai felvételein jól látszik a szív elől eltávolított bordarész helye és a tüdő meszes tbc-s gócmaradványának árnyéka. Előrehaladott tuberkulózisra utal a csigolyatest teljes pusztulása is, ami miatt a gerincvelő összenyomódott és az apáca meghalt.

Vajon miért távolították el az apáca szívét?
A rejtély megoldására több elmélet is létezik. Talán tudományos vizsgálatok céljából vették ki a szívét, vagy esetleg gyilkosság áldozata lett? Ezen feltevések azért nem állják meg a helyüket, mert egyrészt nem szabályos boncolás történt, másrészt más egyéb külsérelmi nyom nem észlelhető a testen. A szív eltávolításának egy újabb – és talán legvalószínűbb – magyarázata az elhunyt jelképes hazatemetése lehetett. Bár testét a Fehérek templomának kriptájába temették, szívét kivették, és vélhetően hazaszállították szülővárosába, hogy ott jelképesen örök nyugalomba helyezzék. Ezt alátámaszthatja az is, hogy az enyhe időjárás miatt a holttestet nem lehetett a bomlás megindulása nélkül hazaszállítani.

A tárlaton látható egy anya és gyermeke maradványa is. A 26 éves nő, Weiskopfné Borsodi Terézia 1794-ben szülés közben vesztette életét, császármetszést hajtottak végre rajta, hogy a gyermek életét megmentsék. Bár a kisfiú élve született, csak néhány órával élte túl anyját.

A kiállítás október 29-ig tekinthető meg a Munkácsy Mihály Múzeumban Békéscsabán.]]>
Tue, 16 May 2023 12:20:11 +0200
<![CDATA[2023.04.29. - Petőfi útkereső éveit mutatja be A Magyar Nyelv Múzeuma új kiállítása]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/petőfi_utkereső_eveit_mutatja_be_a_magyar_nyelv_muzeuma_uj_kiallitasa_4676.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/petőfi_utkereső_eveit_mutatja_be_a_magyar_nyelv_muzeuma_uj_kiallitasa_4676.php
A kiállítás elsősorban ezekből a szövegekből válogat, amelyek a költői-írói válaszutakról, lelki vívódásokról, boldogságkeresésről is vallanak. A látogatók a költő vándoréveit jelképező, a terem közepén installált szekeret megkerülve követhetik végig Petőfi fizikai és lelki-gondolati útját. A kiállítótérben három asztalon interaktív játékokkal várják az érdeklődőket, akik társasjátékkal és fabábukkal eleveníthetik fel János vitéz varázsmesés történetét, vagy Petőfi útitársaként küldetéseket teljesíthetnek, megismerve a költő és kora utazási szokásait.

A kiállítás kurátora Nyiri Péter.]]>
Tue, 16 May 2023 12:17:51 +0200
<![CDATA[2023.05.10. - Megnyitották az Operaház Simándy-épületét a Hajós utcában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/megnyitottak_az_operahaz_simandy-epuletet_a_hajos_utcaban_4675.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/megnyitottak_az_operahaz_simandy-epuletet_a_hajos_utcaban_4675.php
Ezt a dátumot az avatásra már jóval korábban kitűzték, noha a felső szintek teljes birtokba vételéhez még idő és pénz szükségeltetik. A tetőteraszról jó időben pazar kilátás nyílik Budapestre, sőt a budai hegyek északi pereméig is ellátni. A panorámát a terasz alatt lévő emeleteken dolgozó kórus és gyermekkar élvezheti leggyakrabban.

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár az ünnepségen emlékeztetett arra, hogy a Magyar Állami Operaház elmúlt évtizede mozgalmas volt, egymást érték az intézmény nagyberuházásai, az Erkel Színház korszerűsítése, az Eiffel Műhelyház és próbacentrum 2021-es átadása, majd az Andrássy úti Ybl-palota teljes körű felújítása. Mint mondta, a Hajós utcai üzemház a dalszínház megújulásának legújabb mérföldköve.

A nemzetnek régi adóssága tisztelegni a 20. század egyik legnagyobb tenoristája előtt azzal, hogy egy operai intézményt róla neveznek el.
Az üzemház belső újraépítése az Operaház 2017–2022-es rekonstrukciójának részeként valósult meg, utómunkálatait várhatóan 2023 végéig önerőből valósítja meg az Opera.]]>
Tue, 16 May 2023 12:15:49 +0200
<![CDATA[2023.05.11. - Hold a felhők felett – Vay Péter japán műgyűjtése]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hold_a_felhők_felett_–_vay_peter_japan_műgyűjtese_4674.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hold_a_felhők_felett_–_vay_peter_japan_műgyűjtese_4674.php
A mintegy 2400 darabos gyűjteményi egység a Hopp Múzeum egyik legalapvetőbb és legrégibb gyűjteménye, amelyet 1907-ben az állami megbízásból eljáró Vay Péter (1863–1948) püspök vásárolt meg a Szépművészeti Múzeum számára. Feltárásával és egy jelentős részének bemutatásával a múzeum régi adósságát törleszti, mondta bevezetőül Fajcsák Györgyi igazgató, a kiállítás kurátora.

Vay Péter élete és működése alig ismert, diplomáciai és misszionárius tevékenységének számos részletét homály fedi. A papi pályára lépését megelőző időkben az arisztokrata ifjak életét élte: kiváló és sokrétű oktatásban részesült, barátokkal hosszas utazásokra indult Európában és a Közel-Keletre, külföldi egyetemeken folytatott rövidebb-hosszabb ideig tanulmányokat. Pappá szentelése után pápai titkos kamarássá nevezték ki és kiemelt diplomáciai feladatokkal bízták meg (jelen volt például Viktória királynő gyémántjubileumán).

Vay Péter a római katolikus missziók vizitálása során XIII. Leó, a szociális pápa megbízásból Japánt is bejárta, emellett kiváló felkészültségű műgyűjtő volt, aki behatóan foglalkozott a szigetország művészetével. Mivel a Szépművészeti Múzeum a 20. század elején még egyáltalán nem birtokolt ázsiai – ezen belül japán – anyagot, Vay elképzelése az volt, hogy utazásai során japán fametszeteket és kard tartozákokat vásárol az intézmény számára – jegyezte meg a kurátor.

Vay háromszor kelt útra: már 1902–1903-ban eljutott az ázsiai kontinens belsejébe, sőt a Távol-Keletre is. 1907-ben ismét felkereste Kínát és Japánt. 1913-ban hosszú hajóútra indult India, Sri Lanka (akkor Ceylon-sziget), Malajzia, Szingapúr, Jáva, Borneó, Szumátra, Thaiföld (akkor Sziám), Vietnám, Hongkong és Shanghai érintésével. 1914. március 25-én érkezett meg Nagaszakiba.

Vay nevéhez fűződik az első, ennek a témának szentelt művészettörténeti könyv is magyar nyelven. Többeket (köztük a Hopp Múzeum első igazgatóját, Felvinczi Takács Zoltánt is) ő indította el pályájukon.

A kiállítás a Vay-gyűjteménynek, valamint történetének és szélesebb értelemben vett történeti kontextusának első átfogó bemutatása. A bevezető részében Vay Péter életútjáról készült összeállítás fogadja a látogatót. A püspök alakját mellszobra, személyes tárgyai és főpapi ékszerei idézik meg. A gyűjtemény súlypontja a képzőművészeti anyag, amelyben a legjelentősebb egységet a sokszorosított grafikák (fametszetek, fametszetes könyvek) és a festmények (tekercsképek) képviselik, de hétszáz kisplasztika (netsuke, inrō), valamint 11 db faszobor is a részét képezi.]]>
Tue, 16 May 2023 12:13:25 +0200
<![CDATA[2023.05.13. - Az örökké megújuló üveg magyar innovátorai]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/az_orokke_megujulo_uveg_magyar_innovatorai_4673.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/az_orokke_megujulo_uveg_magyar_innovatorai_4673.php
Talán kevésbé került a figyelem középpontjába, de a magyarországi üvegművesség 2021-ben felkerült az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére. A magyar üveg helyzete azonban ennél árnyaltabb.

A magyar üvegművészet abban a formában, ahogy például magyar kerámiáról beszélhetünk, nem létezik. A magyar kerámia sokkal jobban köthető a népi kultúrához, a népművészethez, a népi kincshez. A magyar üvegművészet ennél mindig sokkal kozmopolitább volt. Természetesen ezzel nem tagadva, hogy az a fajta magyar népi üveg, ami például Parádon vagy Pécs, a Mecsek és a Bakony környékén volt, az érvényes történet. A magyar népi üveg ma már egyáltalán nem olyan élő hagyomány, mint például a magyar népi textilművészet. Az egykori üveges dinasztiák vagy kihaltak, vagy nem folytatták, vagy a gyári körülmények megszűnését követően tűntek el.

Az üzemek bezárását – tavalyelőtt történt az utolsó Ajkán – tragédiaként élte meg a magyar üvegművészet, hiszen a gyártási bázis és a gyárakhoz kapcsolódó tudásbázis is megszűnt. Szinte vadászni kell azokat a régi szakembereket, akik még értenek az üveghez, és nagyon fontos feladata lenne a magyar üvegművészetnek, illetve a kulturális vezetésnek, hogy megmentsék ezt az örökséget.

Miközben a magyarországi üvegművességet szellemi örökséggé nyilvánították, művelőiknek folyamatos fenyegetettséggel kell szembenézniük, hiszen például az energiaválság az üveget pária anyaggá tette.

Már a rómaiak is – kezdhetnénk a magyar üveg történetét, de a história összetettebb…

A történelem során Magyarországon többször is megszületett az üvegművészet, amely mint a főnixmadár, újra és újra föltámadt hamvaiból. Pécs környékéről már a római korból sok lelet került elő, azután a honfoglalás és a történelem viharai elsodorták az üvegművességet, viszont az Árpád-korban ismét megtalálhatók az üveghuták, a különböző kisebb üvegműhelyek, amelyeket majd a török kor söpör el. Újabb állomásként a 17–18. században éled újjá, amikor Bethlen Gábor fejedelem Muránóból hoz be üvegműveseket, s belőlük lesznek majd az erdélyi üvegművesség alapjait letevő nagymesterek. Az ő munkásságukat később német mesterek veszik át, és sok esetben már a szászokhoz fog kötődni kulturálisan az erdélyi üvegművesség, amibe azután a magyarok is bekapcsolódnak. A felvidéki üvegművesség pedig a sziléziai és csehországi üvegművességhez való kapcsolódást hozza létre. Olyanról tehát, hogy magyar üveg, nem nagyon lehet beszélni, mert inkább közép-európai üvegről van szó, ami Erdélytől a Felvidéken keresztül Csehországig tart, aminek vannak különböző leágazásai, és ami akkoriban egy nagy, egységes üvegművességi, üvegművészeti „dialektust” alkotott. Tehát az üvegművészetben is megtalálható egy művészeti nyelvi kontinuum, amely elkezdődik valahol Szászországban, véget ér valahol Erdélyben, és ebbe csatlakozik bele Magyarország.

A magyar nemzeti üveg atyjának tekintett Sovánka István (1859–1944) egy liptószentmiklósi szlovák nyelvű családba születik, de végül Székelyföldön hal meg. Úgy tekintjük őt a magyar nemzeti üveg megteremtőjének, hogy egy szlovák ember, aki Erdélyig jut.

A trianoni békediktátum után jelentős változások történnek, hiszen a fő gyártási központok a Felvidéken és Erdélyben voltak. Az első világháború után teljesen új helyzet állt elő, mert a magyar üveg történelmi központjai más országokhoz kerültek. Ekkortól kezdtek fölértékelődni azok az üvegműves központok, amelyek a korábbiakban egyáltalán nem voltak se művészeti szempontból izgalmasak, se pedig gyártási szempontból kiemelkedőek. Ezek közé tartoznak például a Bakony, a Mecsek, a Bükk és a Veszprémi-hegység kis üveghutái. Ilyen Ajka, Parád, Tokod és társaik, illetve a baranyai pécsi központú huták. Ezek fölértékelődtek, és ekkor jöttek létre azok az új központok, amelyek ma is érvényesek.]]>
Tue, 16 May 2023 12:10:56 +0200
<![CDATA[2023.05.12. - Csontváry, a világító sárgák, lángoló pirosak és fájdalmas rózsaszínek festője]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/csontvary__a_vilagito_sargak__langolo_pirosak_es_fajdalmas_rozsaszinek_festője_4672.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/csontvary__a_vilagito_sargak__langolo_pirosak_es_fajdalmas_rozsaszinek_festője_4672.php
„Mit csinál, hisz maga festőnek született?!” – kiáltott fel Csontváry iglói gyógyszertári principálisa, amikor egy vénypapírra készült skiccét meglátta. A dicséret hallatán gondolataiba merült Csontváry kinyilatkoztatást vélt hallani: „Te leszel a világ legnagyobb napút festője, nagyobb Raffaelnél…” Bevallása szerint ekkor határozta el, hogy festő lesz. Hamarosan Rómába utazott, hogy élőben tanulmányozhassa Raffaello művészetét, de nem találta meg az általa keresett „élő természetet”. Húsz évet adott magának arra, hogy beteljesítse a jóslatot. Mindenekelőtt gácsi patikusi munkájával megteremtette a biztos anyagi hátteret, majd tizennégy év után elindult, hogy beváltsa küldetését.

Csontváry nem illeszthető bele egyetlen művészeti irányzatba sem, de talán éppen ezért is olyan vonzó.

]]>
Tue, 16 May 2023 12:08:20 +0200
<![CDATA[2023.05.16. - Itt lesznek jövőre is – Öt PFZ-koncert a Müpában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/itt_lesznek_jovőre_is_–_ot_pfz-koncert_a_mupaban_4671.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/itt_lesznek_jovőre_is_–_ot_pfz-koncert_a_mupaban_4671.php Öt eltérő karakterű hangversenyt játszunk a 2023–24-es sorozatban. Az összeállításunk természetesen jellemzi az együttes sokszínű játékkultúráját Beethoventől a kortárs szerzőkig – mondja a PFZ igazgatója, Horváth Zsolt. Az idei tavaszon már túl vagyunk a 135-ik müpás koncertünkön, és épp ma jutott eszembe, hogy barokk muzsikát még sosem hoztunk a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterembe, pedig öt évvel ezelőtt alapítottunk egy barokk kórust, amellyel igen intenzíven dolgozik együtt a PFZ. Nincs most olyan ambíciónk, hogy ez az öt est valamiféle mértanilag hibátlan ívet alkosson, inkább valamiféle ízelítőt kínálunk a pécsi hétköznapjainkból. A Kodály Központban évadonként mintegy 35 nagyzenekari estet adunk. Ahogy a Müpában időpontot kapunk, aszerint szervezzük ide elő- vagy utójátékként a „hazaiból” a programot. Természetesen törekszünk rá, hogy a zenekar kvalitásait, érdeklődését prezentáljuk itt is. ]]> Tue, 16 May 2023 12:05:26 +0200 <![CDATA[2023.02.23. - Baranta a Hagyományos Magyar Harcművészet ]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/baranta_a_hagyomanyos_magyar_harcműveszet__4180.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/baranta_a_hagyomanyos_magyar_harcműveszet__4180.php
A régi magyaroknál nem teljesen különültek el az egyes foglalkozások, ezért a közösségek tagjainak harci „előkészítése” társadalmi alapfeladatként jelent meg. Az úgynevezett baranta-képességeket mintegy 500 éve folyamatosan korlátozták törvényi rendeletekkel és helyi szabályozással.

Először 1928–41 között kezdték meg a (magyar) harci mozgások gyűjtését, amit az 1990-es évek elején az akkori szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskolán Vukics Ferenc folytatott tovább. Ekkorra tehető e stílus kialakulása is.

Bár a kilencvenes években kezdték rendszerbe foglalni, a baranta legkorábbi változatának a 9. század előtti időkben még létező alakulatot tekintik, ez az úgynevezett baranta had. E csoport a magyar törzsek szövetségének egy kivételes képességű, törvényeket és szokásokat védő harci alakulata volt.

Rekonstruálni a képességek jelentős részét megőrző, a hagyományokhoz ragaszkodó magyar pásztorkultúra alapján próbálják. A legtöbb mozgásos elemet a harci és eszközös táncok (pl. botolók) őrizték meg. A néprajzi kutatások kimutatták, hogy ezek mintegy „iskolagyakorlatai” voltak a valódi harci képességeknek. A mozdulatok elsősorban a harci törvényszerűségeket, és nem a zene alapritmusát követik. Mivel a harci tartalommal rendelkező táncok, az ősi küzdelmi vetélkedések, játékok áthagyományozása, a fegyveres gyakorlatokra történő felkészítés folyamatosnak tekinthető, a baranta nagyon korai tartalmakkal is rendelkezik.

A stílus mai formája a két újraalapító személyéhez köthető. Vukics Ferenc a gyalogos, Könczey Bence a lovas képességek rekonstruálását irányítja.

Ma 105 helyszínen közel 3000 fő foglalkozik barantával Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában. Jelentős baranta-központok alakultak a Székelyföldön és a Felvidéken. 2005 óta a Magyarországi Harci-művészetek Össz-szövetségének tagjai.]]>
Fri, 24 Feb 2023 19:17:46 +0100
<![CDATA[2019.05.01. - Fesztivál ajánló - 2019. májusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2019__majusi_fesztival_esemenyek_4179.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2019__majusi_fesztival_esemenyek_4179.php
22. Budaörs Fesztivál
máj. 01. - máj. 05.
2. CsokoláDays Debrecen
máj. 03. - máj. 05.
17.Debreceni Pulykanapok
máj. 03. - máj. 05.
I. Motoros Rock Majális
máj. 03. - máj. 05.
Nagy Budai Sörfesztivál, a II. Felvonás
máj. 03. - máj. 05.
III. Motoros Családi Nap
máj. 03. - máj. 05.
Szentendrei Sörfesztivál 2019
máj. 03. - máj. 05.
XII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál
máj. 03. - máj. 05.
Tavaszi Lóverseny és IX. Food Truck Show Budapest
máj. 03. - máj. 05.
IX. Food Truck Show Budapest - Street Art Show Országos döntő
máj. 03. - máj. 05.
Jazztavasz 2019
máj. 03. - máj. 05.
Budapest100 - A Bauhaus nyomában
máj. 04. - máj. 05.
Tavaszi MondoCon 2019
máj. 04. - máj. 05.
Paksi Csokoládé Fesztivál
máj. 04. - máj. 05.
Sör, Kolbász, Világbéke - Tavaszi Fesztivál
máj. 05.
Jógízz! Fesztivál - Vegán Gasztro & Jóga Nap
máj. 05.
NAGY-SZÍN-PAD!
máj. 08. - máj. 16.
45. Budafok-Tétényi Tavaszi Művészeti fesztivál
máj. 09. - máj. 26.
VII. VEGAN FOOD FEST - A növényi ételek ünnepe
máj. 09. - máj. 12.
Öt Templom Fesztivál
máj. 09. - máj. 13.
25. Lengyel Filmtavasz - Budapest-Szeged-Debrecen
máj. 09. - máj. 15.
VIII. Avasi Borangolás
máj. 09. - máj. 11.
VIII. Fenyővirágzás Fesztivál és Falunap
máj. 09. - máj. 10.
XXXII. Miskolci Egyetemi Napok
máj. 09. - máj. 13.
Nemzetközi Akusztikus Gitárzenei Fesztivál
máj. 09.
15. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál
máj. 09. - máj. 12.
Kürtőskalács Vigalom a Holnemvolt Várban
máj. 10. - máj. 12.
V. Sümegi Gesztenyevirág Fesztivál
máj. 10. - máj. 12.
V. Székely Fesztivál
máj. 10. - máj. 12.
IX. Forgórózsa Fesztivál és VII. Népművészeti KI-MIT-TUD
máj. 10. - máj. 12.
Szimbiózis Napok 2019
máj. 10. - máj. 11.
X. Helyi Termék Ünnep - Hungarikum Fesztivál Kecskeméten
máj. 10. - máj. 12.
Szentiváni Fesztivál 2019 GYŐR
máj. 10. - máj. 12.
Gyulai Virágok Fesztiválja 2019
máj. 10. - máj. 12.
VII. Magyar Gyapjúfesztivál
máj. 11.
Belvárosi Családi Piknik
máj. 11.
PlayIT Show Debrecen
máj. 11.
3. Korzó Drónfesztivál - Drónfesztivál a Korzón
máj. 11.
IV. Gyümölcsbor és FRÖCCSFESZTIVÁL Boldogkő várában
máj. 11.
IV. Maroshegyi Családi Mesenap
máj. 11.
Nagy Szombathelyi Retro Fesztivál
máj. 11. - máj. 12.
Szabadtéri Retro Party Pécs
máj. 11. - máj. 12.
Emlékek Éjszakája - Répcelak, Sportcsarnok
máj. 11. - máj. 12.
Európa-nap 2019
máj. 12.
AmCars vol. 11. - Amerikai Autó Kiállítás
máj. 12.
Pesterzsébeti Művészeti Napok
máj. 14. - jún. 05.
Contact mini
máj. 16.
GIF8 - VIII. Győri Impró Fesztivál
máj. 16. - máj. 19.
OTP Bank Budapest Gourmet Fesztivál
máj. 16. - máj. 19.
Zsolnay Piknik
máj. 17. - máj. 19.
IV. Palacsintafesztivál Szolnok
máj. 17. - máj. 19.
Artmozik éjszakája 2019
máj. 17. - máj. 18.
XXV. Szegedi Borfesztivál - Szeged Napja Ünnepségsorozat 2019
máj. 17. - máj. 26.
Kávéházak Éjszakája 2019
Budapest, máj. 17.
IX. Simontornyai Várnap
máj. 18.
XVIII. Ivó Nap
máj. 18.
IV. Tős Open és Holi Color Fesztivál
máj. 18. - aug. 17.
Charity Fest 2019 - Az adományfesztivál
máj. 18. - máj. 19.
II. Kutyafesztivál
máj. 18.
VII. Bálint Ágnes Mesefesztivál
máj. 18. - máj. 19.
Múzeumok Majálisa
máj. 18. - máj. 19.
VI.Palotási Tortafesztivál
máj. 18.
XX. JamBoryVár
máj. 18.
Total Dance Festival Cabrio
máj. 18. - máj. 19.
Emlékek Éjszakája™ - Nagykanizsa, Partysátor
máj. 18. - máj. 19.
Bábfesztivál
máj. 20. - máj. 24.
A Tánc Fesztiválja - XXI. Országos és Nemzetközi Kortárs Összművészeti Találkozó
máj. 22. - máj. 26.
Budapest Folk Fest 2019
máj. 22. - máj. 25.
V. Nemzetközi Természetfilm Fesztivál
máj. 23. - máj. 26.
MOL Nagyon Balaton 2019
máj. 24. - szept. 07.
Örvényeshegy Piknik 2019
máj. 24. - máj. 26.
XXIV. Budapesti Nagy Sportágválasztó
máj. 24. - máj. 25.
Kecskeméti Kézműves Sörfesztivál-Kisüzem 2019
máj. 24. - máj. 26.
Riders Fest 2019 - Motoros és Rock Fesztivál
máj. 24. - máj. 26.
III. Rozé Torony / Rozé és Habzóbor Fesztivál
máj. 24. - máj. 26.
BelFeszt - 13. Belvárosi Fesztivál
máj. 24. - máj. 26.
Gondolat Generátor Fesztivál
máj. 24. - máj. 26.
FelviFilmFeszt
máj. 24.
Mályi Beach Nyitóbuli
máj. 24. - máj. 25.
Hetedhét Játékfesztivál
máj. 25. - máj. 26.
Régi és új álmok – ART CAPITAL 2019
máj. 25. - szept. 01.
Háry János Mesefesztivál
máj. 25. - máj. 26.
Egervári GyermekFesztiVár
máj. 25.
A Ritmus Ünnepe - Krisna-völgyi Táncforgatag
máj. 25.
DM Gyereknap
máj. 25. - máj. 26.
Zsidó Művészeti Napok 2019
máj. 25. - jún. 02.
7. Pécsi Családi Színházi Fesztivál
máj. 25. - jún. 02.
St.Andrea Napbor Ünnep 2019
máj. 25.
Kertvárosi Gyereknap
máj. 26.
Ezer Lámpás Éjszakája - Budapest
máj. 26.
Ezer Lámpás Éjszakája - Siófok
máj. 26.
Ezer Lámpás Éjszakája - Miskolc
máj. 26.
Ezer Lámpás Éjszakája - Eger
máj. 26.
Ezer Lámpás Éjszakája - Vác
máj. 26.
Ezer Lámpás Éjszakája - Dunaújváros
máj. 26.
26. Országos Ifjúsági Sajtófesztivál
máj. 28.
Gozsdu Jazz Fesztivál
máj. 28. - máj. 29.]]>
Sun, 05 May 2019 13:35:33 +0200
<![CDATA[2019.04.01. - Fesztivál ajánló - 2019. áprilisi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2019__aprilisi_fesztival_esemenyek_4154.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2019__aprilisi_fesztival_esemenyek_4154.php
Népi Kézműves Alkotóházak és Műhelygalériák VI. Országos Hétvégéje
ápr. 05. - ápr. 07.
Budapesti Tavaszi Fesztivál - BTF
ápr. 05. - ápr. 22.
Oldtimer Show 2019
ápr. 05. - ápr. 07.
József Attila Vers-Dal Fesztivál 2019
ápr. 05. - ápr. 07.
Akvárium Tavasz Terasz 2019
ápr. 05. - ápr. 22.
David Lynch útvesztőjében - A Budapesti Tavaszi Fesztivál és az Uránia vetítésso...
ápr. 05. - ápr. 14.
VI. Hurka-pite Fesztivál és Húsvéti kirakodó vásár
ápr. 06.
VII. Fehérvári Halünnep
ápr. 06.
Freelancer Festival 2019 - Szabadúszó Fesztivál
ápr. 06.
XXXVIII. Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár
ápr. 06. - ápr. 07.
Eger I.Csokoládé Fesztivál
ápr. 06. - ápr. 07.
Bárány Fesztivál Vasvár 2019
ápr. 06.
Tavaszi Társasjáték Játékfesztivál
ápr. 06.
Tavaszi Etyeki Piknik
ápr. 06. - ápr. 07.
I.Gödöllői Csokoládé Édesség Fesztivál
ápr. 06. - ápr. 07.
Áprilisi Marhaságok - FIRST Beer & Barbecue Feszt feat. Bp BARbq
ápr. 06.
Magyar Ízek Tavaszi Vására
ápr. 06. - ápr. 07.
Nagy Szegedi Retro Fesztivál
ápr. 06. - ápr. 07.
Táncháztalálkozó - Éjszakai bál
ápr. 06. - ápr. 07.
Zsabó Fesztivál - Moszkvától a múzeumig
ápr. 07. - ápr. 08.
REKAMIÉ – Regionális Kamaraszínházi Fesztivál
ápr. 08. - ápr. 13.
Szeged IGF | International Guitar Festival
ápr. 08. - ápr. 14.
Palacsinta csodák 9.0
ápr. 08.
Budapest Art Week
ápr. 09. - ápr. 14.
XIII. KSE Nemzetközi Sörverseny és Sörmustra
ápr. 10. - ápr. 13.
Banff Hegyifilm Fesztivál – Budapest 2019
ápr. 10. - ápr. 12.
VI. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó - MITEM
ápr. 11. - máj. 05.
Gyulai Pálinkafesztivál
ápr. 12. - ápr. 14.
Cinemira - Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál 2019
ápr. 12. - ápr. 14.
3. Kecskeméti Palacsinta Fesztivál az 50s 60s évek jegyében
ápr. 12. - ápr. 14.
Gerilla Gourmet Kulináris Rock Roll 2019 Szeged
ápr. 12. - ápr. 14.
Tulipánfesztivál
ápr. 12. - ápr. 14.
II Monori RETRO Fesztivál
ápr. 12. - ápr. 13.
IX. Sóstó Gulyásfesztivál Kiskunhalas
ápr. 13.
Sebesség Fesztivál 2019 - Drifted.hu
ápr. 13. - ápr. 14.
PONT Fesztivál Mi a csoda?
ápr. 13. - ápr. 14.
13. Mustang Találkozó
ápr. 13.
XIII. Bábolnai Sonkafesztivál
ápr. 13. - ápr. 14.
I. Decathlon Családi Piknik
ápr. 13.
Kiscelli Húsvét
ápr. 13.
Nagy Velencei-tavi Halfesztivál
ápr. 13. - ápr. 14.
II. Kishegyi Kortyok és Falatok
ápr. 13.
Kékfrankos Április Nagykóstoló
ápr. 13.
Hyperspace 2019
ápr. 13. - ápr. 14.
ExpoFest
ápr. 13. - ápr. 14.
XVII. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztivál
ápr. 14. - ápr. 17.
SZEN 2019 - Széchenyi Egyetemi Napok
ápr. 16. - ápr. 20.
Vidéki Színházak Fesztiválja - UPSZÍN
ápr. 17. - ápr. 26.
Határon Túli Magyar Színházak Szemléje 2019
ápr. 18. - ápr. 22.
IV. Húsvéti Nyuladalom
ápr. 19. - ápr. 22.
Hollókői Húsvéti Fesztivál a Kürtős Legendával
ápr. 19. - ápr. 22.
Hollókői Húsvéti Fesztivál
ápr. 19. - ápr. 22.
III. Húsvétoló a régi Városi Mozinál
ápr. 20.
Húsvét a Várkert Bazárban
ápr. 20. - ápr. 22.
II. Miskolci Retro Fesztivál
ápr. 20. - ápr. 21.
Green Fest 420
ápr. 20. - ápr. 21.
III. Ceglédi Retro Fesztivál
ápr. 20. - ápr. 21.
Asztalitenisz VB 2019
ápr. 21. - ápr. 28.
Matyó Húsvét
ápr. 21. - ápr. 22.
Ibolya nap és Húsvét Gödöllői a Gödöllői Királyi kastélyban
ápr. 21.
II. Fonyódi Kulinária
ápr. 21.
5. Magyar Filmhét
ápr. 22. - ápr. 27.
Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál
ápr. 24. - ápr. 27.
10. VinCE Budapest Wine Show
ápr. 25.
26. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál
ápr. 25. - ápr. 28.
RS9 OFF 2019 Fesztivál
ápr. 25. - ápr. 28.
2.Szerpentin Táncfilm Fesztivál
ápr. 25. - ápr. 28.
Food Truck Show Eger 2019
ápr. 25. - ápr. 28.
XIII. Tapolca Tavasz fesztivál
ápr. 26. - ápr. 28.
Szájharmonika Fesztivál
ápr. 26. - ápr. 27.
Mini Alpárfeszt - Dürer
ápr. 26.
Keresztény Színházi Fesztivált - KerFeszt
ápr. 26. - ápr. 30.
Egri Csillag Weekend
ápr. 27. - máj. 01.
Floralia – tavaszünnep Gorsiumban
ápr. 27. - ápr. 28.
PlayIT Show Győr
ápr. 27.
Dél-alföldi Szlovák Kulturális Nap és Szárazkolbász Fesztivál Tótkomlóson
ápr. 27. - ápr. 28.
Európai Elsőkönyvesek Fesztiválja
ápr. 27.
24. Szent György-napi Sokadalom
ápr. 27.
HúSvét extrákkal 2019
ápr. 27. - ápr. 28.
Füst Fesztivál - Az első
ápr. 27.
Petőfi Kulturális Fesztivál 2019
ápr. 27. - ápr. 28.
IV. Székesfehérvári Székely Bál
ápr. 27. - ápr. 28.
Sárkányölő lovagok éjszakája
ápr. 27.
Virág és Kertészeti Expo
ápr. 28.
Árkád Szeged Futófesztivál 2019
ápr. 28.
Street Art Show Hungary
ápr. 28. - szept. 08.
Fitt a tavasz! 2019
ápr. 28.
Föld napja a Zsolnay Negyedben
ápr. 28.
VEN - Veszprémi Egyetemi Napok 2019
ápr. 29. - máj. 04.
ErődFeszt Open:Up Vol.1.
ápr. 29. - máj. 02.
I. Pepita Oroszlán Jazz Fesztivál
ápr. 29. - ápr. 30.
A magyar film napja
ápr. 30.
VIII. Ceglédi Utcazene Fesztivál
ápr. 30.
VIII. Pálinka és Mangalica Majális
ápr. 30. - máj. 01.
20. Beethoven Budán Fesztivál - BBF
Budapest, ápr. 30. - máj. 07.
Nemzetközi Jazznap
ápr. 30.
]]>
Wed, 03 Apr 2019 10:05:12 +0200
<![CDATA[2019.01.01. - Fesztivál ajánló - 2019. januári fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2019__januari_fesztival_esemenyek_4140.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2019__januari_fesztival_esemenyek_4140.php
Made in Pécs
jan. 04. - jan. 05.

SzólóDuó 2019 Nemzetközi Tánc Fesztivál
jan. 10. - jan. 12.

Farsangnyitó Dalidó
jan. 12. - jan. 13.

Winterfest Budapest - Téli Sörfesztivál
jan. 18.

Debreceni Horgász-Vadász Expo
jan. 19. - jan. 20.

VII. Vendégváró Fesztivál
jan. 25. - jan. 27.

Jász Kolbásztöltő Fesztivál
jan. 26. - jan. 27.

5. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál - BIDF MEZTELEN VALÓSÁG A FILMV...
jan. 28. - febr. 03.

VI. Magyar Marketing Fesztivál
jan. 31.

Négy meztelen férfi
jan. 18.]]>
Mon, 31 Dec 2018 14:30:24 +0100
<![CDATA[2018.12.01. - Fesztivál ajánló - 2018. decemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__decemberi_fesztival_esemenyek_4129.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__decemberi_fesztival_esemenyek_4129.php
Kecskeméti Téli Fesztivál
dec. 01.
Advent Liget - Családi Advent a Városligetben
dec. 01. - jan. 12.
Advent Szentendrén
dec. 01. - jan. 06.
Advent Gyálon
dec. 01. - dec. 23.
Aranycsengő Adventi Vásár Siófokon
dec. 01. - dec. 23.
II. Kaposvári Csokoládé Örömünnep
dec. 01. - dec. 02.
Afrika Napok
dec. 01. - dec. 02.
Bálna Advent
dec. 01. - dec. 31.
V. Dusnoki Tamburafesztivál
dec. 01. - dec. 02.
Csizmafényesítő hét - Mikulásváró a Vojtinában
dec. 02. - jan. 07.
I. Jótékonysági Sütés - Főzés Újlipótvárosban
dec. 02.
A Természetgyógyász Magazin XXII. Ezoterikus Karácsonyi fesztiválja
dec. 02.
Advent a Gasztrosétányon
dec. 02.
Advent a Várkert Bazárban
dec. 02. - dec. 23.
Adventi Várakozás Tapolcán
dec. 02. - dec. 16.
Szekszárdi Advent 2019
dec. 02.
Mézes-Bábos Mesefesztivál
dec. 06. - dec. 09.
BoogieFeszt - Győri Nemzetközi Boogie Woogie Fesztivál
dec. 06. - dec. 09.
Ünnepváró vásár
dec. 07. - dec. 16.
M2 Mikulás Expressz
dec. 07. - dec. 09.
XXXII. FLORA Virágfesztivál és XVI. Keceli Országos Fazekas Kiállítás
dec. 07. - dec. 09.
Adventi vásár az Esterházy-kastélyban
dec. 07. - dec. 16.
Hanuka Fesztivál
dec. 07. - dec. 08.
Adventi Mesehotel
dec. 08. - dec. 09.
III. Történelmi Kézműves Vásár és Hagyományőrző Találkozó
dec. 08. - dec. 09.
V.Soproni Sütemény- és Tortafesztivál
dec. 08.
Tepertősütő verseny 2018
dec. 08.
X. Forraltbor-főző verseny
dec. 09.
Aszú Day
dec. 10.
Adventi Forgatag - Tokaj - 2018
dec. 15.
I. Győri Retro Fesztivál
dec. 15. - dec. 16.
Nagy Győri Retro Fesztivál
dec. 22. - dec. 23.
Szárnyas malac nap
dec. 29.]]>
Sun, 02 Dec 2018 19:06:46 +0100
<![CDATA[2018.11.01. - Fesztivál ajánló - 2018. novemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__novemberi_fesztival_esemenyek_4113.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__novemberi_fesztival_esemenyek_4113.php
All Stars Festival 2018, Budapest
nov. 01. - nov. 05.
4. Budavári Bach-fesztivál / Nemzetközi Orgonafesztivál "Bach + 1"
nov. 04. - nov. 16.
Koreai Filmfesztivál 2018
nov. 05. - nov. 11.
Japán Napok 2018
nov. 06. - nov. 08.
VERZIÓ 15 Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál
nov. 06. - nov. 11.
Olasz Filmfesztivál 2018 Budapest
nov. 06. - nov. 16.
A tudomány hete
nov. 07. - nov. 11.
Héttorony Fesztivál X. 2019
nov. 07. - nov. 20.
LUX filmnapok 2018
nov. 07. - nov. 09.
Márton napi Borfesztivál a Gellértben
nov. 08. - nov. 11.
Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál és Verseny
nov. 09. - nov. 11.
PontyShow 2018. Horgász kiállítás és vásár
nov. 09. - nov. 11.
Márton napi jótékonysági vigadalom
nov. 09.
Szegedi Jazz Napok 2018.
nov. 09. - nov. 10.
Esküvő Kiállítás
nov. 10. - nov. 11.
III. Nemzeti VERSeny
nov. 10. - nov. 11.
Szent Márton Újborfesztivál és Libator
nov. 10. - nov. 11.
Esküvő Kiállítás Ősz - CEWES 2018
nov. 10. - nov. 11.
Társasjátékok ünnepe
nov. 10. - nov. 11.
Egy Csepp Világnap - Ingyenes családi egészségnap
nov. 11.


Budapest Fashion Week 2018/Autumn
nov. 14. - nov. 16.
Kamara.hu: Üveggyöngyjáték
nov. 15. - nov. 18.
Reel Rock 13 Budapest]]>
Mon, 05 Nov 2018 09:43:15 +0100
<![CDATA[2018.08.01. - Fesztivál ajánló - 2018. augusztusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__augusztusi_fesztival_esemenyek_4080.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__augusztusi_fesztival_esemenyek_4080.php
Auer Fesztivál
aug. 01. - aug. 05.
Keszthelyi Borünnep
aug. 01. - aug. 05.
KolorCity Fesztivál
aug. 01. - aug. 20.
15. Crescendo Nyári Akadémia - Nemzetközi mesterkurzus és fesztivál
Tokaj, aug. 01. - aug. 13.
Ábrahámhegyi Bornapok
Ábrahámhegy, aug. 01. - aug. 05.
Bozsoki Zenei Fesztivál
aug. 02. - aug. 08.
Debreceni Bor- és Jazznapok
aug. 02. - aug. 05.
Jazzfőváros Fesztivál Kecskemét
aug. 02. - aug. 05.
Utcafesztivál Zalakaros
aug. 02. - aug. 05.
Desz-Kexx Feszt Könnyűzenei Extrémsport Fesztivál
aug. 02. - aug. 05.
Zenei és gasztronómiai Fesztivál - Gasztro és Utcza Fesztivál
aug. 02. - aug. 05.
Körös-Toroki Napok
aug. 02. - aug. 06.
Balatonlellei Borhét
aug. 03. - aug. 12.
XIV. Elekiek Világtalálkozója
aug. 03. - aug. 05.
Félhold és Telihold Kőszegi Ostromnapok
aug. 03. - aug. 05.
Matyóföldi Folklórfesztivál
aug. 03. - aug. 05.
Szoboszlói Dixieland Napok
aug. 03. - aug. 05.
Szent Lőrinc Napi Kézműves Sörfesztivál
aug. 03. - aug. 05.
Balatonalmádi Borfesztivál
aug. 03. - aug. 20.
28. Thealter Színházi Fesztivál
aug. 03. - aug. 11.
Felsőtárkányi Rétesnapok
aug. 04. - aug. 05.
Mineshow Nyár 2018
aug. 04. - aug. 05.
Parti-Túra Szolnoki Szimfonikus Nyár
aug. 04. - aug. 31.
Samsara Fesztivál
aug. 06. - aug. 12.
Kolor Kölyöksziget
aug. 06. - aug. 16.
XVIII. Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál
aug. 06. - aug. 12.
Csángó Fesztivál
aug. 07. - aug. 12.
Sziget Fesztivál 2018
aug. 08. - aug. 15.
ArTúr Fesztivál
aug. 08. - aug. 11.
Esterházy Barokk Ételfőző Fesztivál
aug. 09. - aug. 11.
Kun László Fesztivál
Körösszegapáti, aug. 09. - aug. 11.
Katonazenekari Fesztivál
aug. 09. - aug. 11.
Hungarikum Fesztivál Szeged
aug. 09. - aug. 12.
Zalakarosi Bornapok
aug. 09. - aug. 12.
17. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál
aug. 09. - aug. 12.
Palkonya Hangja
aug. 10. - aug. 12.
Badacsonyi Szürkebarát és Szürkemarha Ünnepe
aug. 10. - aug. 12.
Mohácsi Sörfesztivál
aug. 10. - aug. 11.
Hungarian Blitz Weekend
aug. 10. - aug. 12.
Székesfehérvári Király Napok
aug. 10. - aug. 20.
Györöki Bor & Dal Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Ősök Napja - Kulturtaj Magyar Törzsi Gyűlés
Bugac, aug. 10. - aug. 12.
IV. TiszaFeszt Zenei és Kulturális Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Tarka Marhafesztivál
aug. 10. - aug. 11.
Tokaj Kincsei Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Siklósi Várfesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Balatonfüredi Borhetek
aug. 10. - szept. 02.
Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztivál
Abaliget, aug. 10. - aug. 12.
Szürkemarha és Szürkebarát Fesztivál
Badacsonytördemic, aug. 10. - aug. 12.
Kéktó Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Gyarmati Vigasságok
aug. 10. - aug. 12.
Szent István napi Zenei Fesztivál
aug. 10. - aug. 20.
Sörfesztivál Eger
aug. 10. - aug. 11.
RockBalaton Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Vörösvári Napok
aug. 10. - aug. 13.
Tokajikum Fesztivál
Tokaj, aug. 10. - aug. 12.
Solymári Sör- és Kolbászfesztivál
Solymár, aug. 10. - aug. 12.
15. Tolcsvai Borfesztivál
Tolcsva, aug. 10. - aug. 12.
Őrült Hajók Versenye
aug. 10. - aug. 11.
Szurdokpüspöki Libafesztivál
aug. 10. - aug. 11.
Barokk Randevú
aug. 10. - aug. 12.
X. Al-Ahram Hastánc Fesztivál
aug. 10. - aug. 12.
Zempléni Fesztivál 2018
Tokaj, Sátoraljaújhely, Szerencs, Sárospatak, Bodrogkeresztúr, Mád, aug. 10. - aug. 19.
Végvári Vigasságok Történelmi Fesztivál és Ostromjáték
aug. 10. - aug. 12.
Dinnyetörő Fesztivál
Heves, aug. 10. - aug. 12.
MagasFüvesPart Rock Fesztivál
aug. 10. - aug. 13.
Barokk Esküvő
aug. 10. - aug. 12.
Nipon Weekend - Japán Autók és Motorok Hétvégéje
aug. 11. - aug. 12.
Füzéri Várnapok
aug. 11. - aug. 20.
Grill Fesztivál
Piliny, aug. 11. - aug. 12.
Joskar-Ola Napok Kulturális Sportfesztivál
aug. 11. - aug. 12.
Hétrétország Fesztivál
aug. 11. - aug. 20.
Balatoni Retro Láz
aug. 11. - aug. 12.
Summerfest Százhalombatta - Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár
aug. 12. - aug. 22.
Cell-Cup Nemzetközi Kézilabda Fesztivál
aug. 12. - aug. 18.
Summerfest Nemzetközi Folklórfesztivál
aug. 12. - aug. 21.
Summerfest Tököl - Nemzetközi Folklórfesztivál és Népművészeti Vásár
aug. 12. - aug. 21.
Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál
aug. 13. - aug. 19.
Óbudai Világzenei Hét a Kobuci Kertben
aug. 13. - aug. 19.
Galiba Gyermekfesztivál
aug. 15. - aug. 20.
Hévízi Borünnep
aug. 16. - aug. 20.
Nyárbúcsúztató és Vendégmarasztaló Fesztivál
aug. 16. - aug. 20.
DeathCrew Fesztivál
Nyírbátor, aug. 16. - aug. 19.
Hajdúhét
aug. 16. - aug. 19.
Koronázási Ünnepi Játékok
aug. 17. - aug. 19.
Operettfesztivál
aug. 17. - aug. 19.
Abaliget Prog Camp
Abaliget, aug. 17. - aug. 19.
VW Fanatic Márkatalálkozó
aug. 17. - aug. 19.
Jósvafői Hucul Lovasnapok Falunap és Nemzetközi Patkolókovács Verseny
Jósvafő, aug. 17. - aug. 19.
Szamárfül Családi Fesztivál
aug. 17. - aug. 19.
Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál
aug. 17. - aug. 20.
Szent István Napok Nyári Fesztivál
aug. 17. - aug. 20.
Rózsakő Fesztivál
Badacsonytomaj (Badacsony), aug. 17. - aug. 20.
Balatonboglári Szüreti Fesztivál
aug. 17. - aug. 20.
Bor és Kenyér Ünnepe
aug. 17. - aug. 20.
RakpartFeszt - Sörünnep Szegeden
aug. 17. - aug. 20.
Borfesztivál
aug. 17. - aug. 20.
Mohácsi Nemzetközi Néptánc Fesztivál
aug. 17. - aug. 20.
32. Mesterségek Ünnepe
aug. 17. - aug. 20.
Borok Utcája - Hegykői Borfesztivál
Hegykő, aug. 17. - aug. 20.
Nagykunsági Kulturális Napok
Karcag, aug. 17. - aug. 20.
Fekete Zaj Fesztivál
aug. 17. - aug. 20.
PlayIT Show Balaton
aug. 18. - aug. 19.
Betyáros hétvége
aug. 18. - aug. 20.
Strand Fesztivál
aug. 18. - aug. 20.
IV. Szent István Napi Borünnep
aug. 18. - aug. 19.
Bujtor István Filmfesztivál
aug. 18. - aug. 20.
XII. Európai Kerti Vasutak Találkozója
aug. 18. - aug. 19.
Nemzedékek Fesztiválja
aug. 18. - aug. 20.
Minden Magyarok Nemzetközi Néptáncfesztiválja
aug. 18. - aug. 20.
Aszód Fesztivál
Aszód, aug. 18. - aug. 20.
II. Helikoptersimogató Nyíltnap
aug. 18.
Hagyományőrző Napok
aug. 19. - aug. 20.
Tatai Barokk Fesztivál
aug. 19. - aug. 30.
Hírös Hét Fesztivál - XXI. Társégi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállítás és Vá...
aug. 19. - aug. 26.
Országos Diákfilmszemle
aug. 21. - aug. 26.
VI. Óbudai Bornapok
aug. 21. - aug. 23.
Zorall Sörolimpia 2018
aug. 22. - aug. 26.
Strand Fesztivál
aug. 22. - aug. 25.
SZIN 50 - Szegedi Ifjúsági Napok
aug. 22. - aug. 26.
B.my.Lake
aug. 22. - aug. 26.
Ponty így jó! Vonyarcvashegyi Pontyfesztivál
aug. 23. - aug. 25.
Bakáts Feszt
aug. 23. - aug. 26.
Győri Bornapok - Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál
aug. 23. - aug. 26.
Savaria Történelmi Karnevál
aug. 23. - aug. 26.
Gyüttment Fesztivál
Zebegény, aug. 23. - aug. 26.
Esztári Lecsófesztivál
aug. 23. - aug. 25.
X. Moto-Rock Weekend
aug. 23. - aug. 26.
Sörfesztivál a Budai Várban
aug. 23. - aug. 26.
V4 Nemzetközi Zongorafesztivál
aug. 24. - aug. 30.
Bőköz Fesztivál
Drávacsehi, aug. 24. - aug. 26.
Foltvarró Fesztivál Budaörsön
aug. 24. - aug. 26.
Sitkei Rockfesztivál
aug. 24. - aug. 25.
XI. Országos Csokoládé Fesztivál
aug. 24. - aug. 26.
Arcus Temporum Pannonhalmi Művészeti Fesztivál
aug. 24. - aug. 26.
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál
aug. 24. - aug. 26.
VIDOR Fesztivál
aug. 24. - szept. 01.
New Orleans Swingfesztivál
aug. 24. - aug. 26.
Kunmadarasi Extrém Fesztivál
Kunmadaras, aug. 25. - aug. 26.
Aloha fesztivál
aug. 25.
Zsidó Kulturális Fesztivál
aug. 26. - szept. 02.
BuSho Rövidfilm Fesztvál
aug. 28. - szept. 02.
BuSho - Budapesti Rövidfilm Fesztivál
aug. 28. - szept. 02.
Hangzó Város Zenei Fesztivál
aug. 30. - szept. 01.
III. UbikEklektik
aug. 30. - szept. 02.
XX. Pesthidegkúti Művészeti Fesztivál
aug. 30. - szept. 02.
Dunapest Fesztivál
aug. 31. - szept. 02.]]>
Sun, 05 Aug 2018 13:17:58 +0200
<![CDATA[2018.06.01. - Fesztivál ajánló - 2018. júniusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__juniusi_fesztival_esemenyek_4047.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__juniusi_fesztival_esemenyek_4047.php
Jegy Feszt! Eger 2018
2018. május 31.
Feszt! Eger 2018 - Csakazértis Zene! Május 31-én Egerben, az ország legszerethetőbb eseményével indítjuk a fesztiválszezont! A legjobb hazai koncertek indítják a nyári szezont a Bolyki-völgy tíz méteres falai között. A festői környezetből adódó magával ragadó hangulatú fesztivál idén is a hazai zenei élet krémjét vonultatja fel.
Időpontok:
Eger, Bolyki Völgy: 2018. május 31. - 2018. június 2.
11. Országos Siller Fesztivál
2018. június 1.
Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Országos Sillerfesztivált Pakson. Az elmúlt évek hagyományait követve megrendezésre kerül a siller borok versenye, ahol szakmai értékelés dönti el a nevezett borok minőségét. A szakmai zsűri tagjai elismert borbírók, akik szakértelmükkel biztosítják a rendezvény színvonalas lebonyolítását, a beérkezett borminták értékelését. Mindemellett a fesztivál borversenyét színes kulturális program kíséri idén is.
Időpontok:
Paks: 2018. június 1. - 2018. június 2.
Csuszafesztivál Csurgó
2018. június 1.
Csurgón már tizennégy éve rendezik meg a Csuszafesztivál elnevezésű kulturális és gasztronómiai fesztivált. A Csuszafesztivál minden évben május végén, június elején forgatja fel a város életét. A fesztivált az önkormányzat szervezi, a civil szervezetek és a Közösségi Ház bevonásával. 2018-ban a fesztivál sztárvendégei az Ismerős Arcok Zenekar és Oszvald Marika lesznek!
Időpontok:
Csurgó, Csokonai Közösségi Ház: 2018. június 1. - 2018. június 2.
Kék Madár Fesztivál
2018. június 1.
A Kék Madár Alapítvány már 26. alkalommal hívja életre Kalocsa színes és nívós programsorozatát a Kék Madár Fesztivált. A három napos rendezvény folyamán, koncerteken, előadásokon, gyermekműsorokon és kézműves bemutatókon is részt vehetnek a látogatók. A jótékonysági fesztivál programja sajátos célú és mindenképp kiemelt fontosságú Kalocsa város programjai között, hisz a beteg gyermekek támogatása e rendezvény elsődleges célja.
Időpontok:
Kalocsa, Kalocsa: 2018. június 1. - 2018. június 3.
Paksi Országos Siller Fesztivál
2018. június 1.
Tizenegyedik alkalommal rendezik meg az Országos Sillerfesztivált Pakson. Az elmúlt évek hagyományait követve megrendezésre kerül a siller borok versenye, ahol szakmai értékelés dönti el a nevezett borok minőségét. A szakmai zsűri tagjai elismert borbírók, akik szakértelmükkel biztosítják a rendezvény színvonalas lebonyolítását, a beérkezett borminták értékelését. Mindemellett a fesztivál borversenyét színes kulturális program kíséri idén is.
Időpontok:
Paks: 2018. június 1. - 2018. június 2.
Dürer Kert Fesztivál
2018. június 1.
A Dürer Kert Budapest legnagyobb underground szórakozóhelye a régi ELTE épület falai között, a Városliget déli partján sok koncerttel, fiatalos, jó hangulattal várja a bulizni vágyó fiatalokat.
Időpontok:
Jegy Nyárköszöntő Jazz Fesztivál
2018. június 1.
Smooth jazztől a funky-ig a kényeztető dallamok jegyében. Zenei csemegék, finom borok, kézműves sörök, streetfood, kerthelyiség – nyárköszöntő jazz fesztiválunkon fellép Jász Andris & DJ Zoohacker, Majsai Gábor, Váczi Eszter & Quartet, a Peet Project, a Pankastic, a Seven Days Jam, Zolbert valamint Pálinkás Gergely és zenekara. Igazi különlegességet ígér a kétszeres Grammy-díjas amerikai jazz gitáros Paul Brown első magyarországi koncertje, és a megszokott zenei varázslattal érkezik Európa kedvenc jazz-funky formációja, az izlandi Mezzoforte. A fesztiválra a belépés napközben ingyenes, jegy csak az esti koncertekre – Paul Brown, Mezzoforte – szükséges. Mindenkit szeretettel várunk!
Időpontok:
Budapest, Dürer Kert: 2018. június 1. - 2018. június 2.
Jegy Borsodi Fonó Folkfesztivál
2018. június 1.
Autentikus magyar népzene és világzene, táncházak, népművészeti bemutatók és sokszínű kísérőprogramok várják a látogatókat az idei Borsodi Fonó Folkfesztiválon a Diósgyőri várban. Pörgős táncok, élő hagyományok. Június 1., péntek16:00 Fodor Shodor Balázs – Vásártér17:30 Szinvavölgyi Néptáncműhely- Vásártér18:30 Fodor Shodor Balázs – Vásártér19:30 CSÍK ZENEKAR + Karácsony János James – Lovagi Tornák Tere21:00 PETRUSKA – Vásártér22:00 OCHO MACHO – Lovagi Tornák Tere23:30 LuiBig – Vásártér Június 2., szombat18:00 Kardos Horváth János szerzői estje – Vásártér19:30 Zion refresh – Vásártér21:00 RÚZSA MAGDI – Lovagi Tornák Tere23:00 LuiBig – Vásártér Folyamatos programok a Diósgyőri várban:hintalóménes és szőnyegovi, kézműves bemutatók (fazekas, kovács, teknővájó, fafaragó, gyöngyfűző), „Fonó liget”, fényfestés Folyamatos programok a Vásártéren:szekrényjátékok (repülő angyal, zuhanó ördög, Noé bárkája), falusi „utcácska” ahol a Számadó zenekar húzza a talpalávalót, szalmabála-labirintus, gasztronómiai- és kézműves vásár JegyekNapijegy: 3500 FtGyermek napijegy (3-14 éves korig): 1200 Ft0-3 éves korig ingyenes regisztrációs jegy váltható.Kétnapos bérlet: 5500 Ft
Időpontok:
Miskolc (Diósgyőr), Diósgyőri vár: 2018. június 1. - 2018. június 2.
Gyermekbábosok XXV. Országos Fesztiválja
2018. június 1.
2018. június 1-3. kerül megrendezésre a Gyermekbábosok XXV. Országos Fesztiválja. Az egri esemény a megyei és regionális fesztiválok kulturális seregszemlék legszínvonalasabban szereplő, tovább juttatott csoportjainak az országos döntője. A rendezvény célja a versengésen túl a tapasztalatcsere, az önkifejezés lehetőségeinek, a bábozás értékeinek bemutatása, a csoportok és vezetőik közötti kapcsolatok kiépítése, elmélyítése.
Időpontok:
Eger, Egri Kulturális és Művészeti Központ: 2018. június 1. - 2018. június 3.
Európai Fenntarthatósági Hét - Zöldág Fesztivál Nap
2018. június 1.
Környezettudatosság és fenntarthatóság szemléletét átadó művészeti workshopokmelyeken dísztárgyak, használati tárgyak és ékszetek készíthetők.
Időpontok:
Budapest, Klebelsberg Kultúrkúria: 2018. június 1.
Tokaji Bornapok
2018. június 1.
A hagyományokhoz hűen Tokaj-Hegyalja minőségi pincészetei kínálják jobbnál jobb boraikat a belvárosban, ami mellé számos helyi borász is csatlakozik a nyitott pincék programban. A világhírű nedű mellé pedig gasztronómiai különlegesség is társul.
Időpontok:
Tokaj, Tokaj belvárosa: 2018. június 1. - 2018. június 3.]]>
Fri, 01 Jun 2018 17:59:45 +0200
<![CDATA[2018.04.01. - Fesztivál ajánló - 2018. áprilisi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__aprilisi_fesztival_esemenyek_4045.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__aprilisi_fesztival_esemenyek_4045.php
Akvárium Tavasz Terasz - - ápr. 01. - ápr. 22.
Húsvét a Diósgyőri Várban - - ápr. 01. - ápr. 02.
Tavaszköszöntő Húsvét - - ápr. 01. - ápr. 02.
Matyó Húsvét - Mezőkövesd - ápr. 01. - ápr. 02.
Húsvét a domonyvölgyi Lázár Lovasparkban - - ápr. 01. - ápr. 02.
Örökségünk a Húsvét - - ápr. 01. - ápr. 02.
Ibolya Nap és Húsvét a Gödöllői Királyi Kastélyban - - ápr. 01. - ápr. 02.
Húsvét Noszvajon - - ápr. 01. - ápr. 02.
Szeri Húsvét - - ápr. 01. - ápr. 02.
6. Friss Hús Nemzetközi Rövidfilmfesztivál - - ápr. 03. - ápr. 08.
25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál - Budapest - ápr. 04. - ápr. 13.
VinCE Budapest Wine Show - - ápr. 05. - ápr. 07.
Cinemira - Nemzetközi Gyerekfilm Fesztivál - - ápr. 06. - ápr. 08.
Barbecue és Zenei Fesztivál - - ápr. 06. - ápr. 08.
XII. DESZKA Fesztivál - - ápr. 06. - ápr. 14.
Kerfeszt - - ápr. 06. - ápr. 13.
Get Closer Jazz Fest 2018 - - ápr. 06. - ápr. 08.
VI. Fehérvári Halünnep - - ápr. 07.
Palotai Kürtőskalácsozás - - ápr. 07.
József Attila Vers-Dal Fesztivál - - ápr. 07. - ápr. 08.
Tavaszi Játékfesztivál - - ápr. 07.
Orczy-park: Nyitva - Ingyenes családi nap - - ápr. 07.
6. Portugeiser du Monde Nemzetközi Kóstolófesztivál - - ápr. 07.
Öcsi 50! Blues-Rock Fesztivál - - ápr. 07.
Szlovén Filmnapok - - ápr. 09. - ápr. 11.
V. Madách Imre Nemzetközi Színházi Találkozó (MITEM) - - ápr. 10. - ápr. 29.
19. IGF - Szegedi Nemzetközi Gitárfesztivál - - ápr. 11. - ápr. 15.
Az űrhajózás hete - - ápr. 11. - ápr. 15.
24. Lengyel Filmtavasz - - ápr. 12. - ápr. 18.
I. Országos Diákszínházi Fesztivál - - ápr. 13. - ápr. 15.
22. Pszinapszis - Budapesti Pszichológiai napok - - ápr. 13. - ápr. 15.
Oldtimer Show - - ápr. 13. - ápr. 15.
VII. Székesfehérvári Toros Pálinkafesztivál - - ápr. 13. - ápr. 15.
2. Palacsinta Fesztivál - - ápr. 13. - ápr. 15.
KSE XII. Nemzetközi Sörverseny és Sörmustra - - ápr. 13. - ápr. 14.
XXXVII. Országos Táncháztalálkozó és Vásár - - ápr. 13. - ápr. 15.
Zsabó Fesztivál - - ápr. 13. - ápr. 14.
Fit for Life 2018 tavasz - - ápr. 14.
Drifted.hu Sebesség Fesztivál - - ápr. 14. - ápr. 15.
Hú!SVÉT+SWEET 2018 - - ápr. 14. - ápr. 15.
Tavaszi Etyeki Piknik - - ápr. 14. - ápr. 15.
VII. WekerleFeszt Művészeti Találkozó - - ápr. 14. - ápr. 15.
Kinder Tojás Fesztivál - - ápr. 15. - ápr. 22.
Indiai Íz- és Egészségfesztivál - - ápr. 15.
World Voice Day 2018 - A hang világnapja - - ápr. 16.
Budapest Art Week - Budapest - ápr. 17. - ápr. 22.
SZEN 2018 - Széchenyi Egyetemi Napok - - ápr. 18. - ápr. 22.
Határon Túli Magyar Színházak Szemléje - - ápr. 18. - ápr. 22.
Helikoni Ünnepségek - - ápr. 19. - ápr. 21.
25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál - - ápr. 19. - ápr. 22.
Vidám Denevér Napok - Esztergom - ápr. 20. - ápr. 22.
IV. Celldömölki Tulipánfesztivál - - ápr. 20. - ápr. 22.
Fizika élménynapok - - ápr. 20. - ápr. 21.
Tavaszkert Dísznövény 2018 Szakkiállítás és Vásár - - ápr. 20. - ápr. 22.
Pataki Csörte - - ápr. 20. - ápr. 22.
A mi bolygónk - A Föld hétvégéje az Agórában - - ápr. 21. - ápr. 22.
Rügyfakadás - Tavaszünnep - - ápr. 21. - ápr. 22.
Szent György-nap a Csobánka téren - - ápr. 21.
I. Miskolci Retro Fesztivál - - ápr. 21. - ápr. 22.
10. Corvin Moziéjszaka - - ápr. 21. - ápr. 22.
Árkád Szeged Futófesztivál 2018 - Szeged - ápr. 22.
Szenthelyi Nap - Négy koncert egy napon - - ápr. 22.
2018 IIHF Jégkorong Világbajnokság Divízió I, A csoport - - ápr. 22. - ápr. 28.
I bike Budapest - - ápr. 22.
"Süssünk, süssünk valamit!" - Kemencés hét a Csili udvarán - - ápr. 23. - ápr. 27.
Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál - - ápr. 24. - ápr. 28.
XXVII. Komáromi Napok - - ápr. 26. - máj. 01.
XXIX. Országos Diákszínházi Találkozó - - ápr. 27. - ápr. 29.
Gyulai Pálinkafesztivál - - ápr. 27. - ápr. 30.
Tartóshullám MEDIAWAVE 28. Nemzetközi Film és Zenei Együttlét - - ápr. 27. - máj. 01.
RómerKvelle 2018 - - ápr. 27. - ápr. 28.
Tarcali Tavasz - Bűbájos Hétvége - Tarcal - ápr. 28. - ápr. 30.
Majális a Kaland Hegyen - - ápr. 28. - máj. 01.
IV. Városligeti Majális - - ápr. 28. - máj. 01.
I. Tokaji Halas Boros Fesztivál és Hacacáré - - ápr. 28. - ápr. 29.]]>
Mon, 02 Apr 2018 16:31:17 +0200
<![CDATA[2018.03.01. - Fesztivál ajánló - 2018. márciusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__marciusi_fesztival_esemenyek_4038.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__marciusi_fesztival_esemenyek_4038.php
Utazás Kiállítás 2018 - - márc. 01. - márc. 04.
8. Frankofón Filmnapok Szombathelyen - - márc. 01. - márc. 06.
VI. Budapesti Halfesztivál - - márc. 02. - márc. 04.
Tavaszi HorgászShow - - márc. 02. - márc. 04.
Konyhakiállítás - - márc. 02. - márc. 04.
Szentendrei Tavaszi Fesztivál - - márc. 02. - ápr. 28.
Trópusi hétvége a Camponában - - márc. 03. - márc. 04.
Magyar Ízek Tavaszi Vására - - márc. 03. - márc. 04.
Futsal Magyar Kupa Final Tour - - márc. 03. - márc. 04.
Nők Hete Keszthelyen - - márc. 03. - márc. 09.
Mozart-nap - - márc. 04.
XIV. Országos Étterem Hét - Budapest - márc. 05. - márc. 11.
33. Kecskeméti Tavaszi Fesztivál - - márc. 05. - márc. 28.
Tatabányai Tavaszi Fesztivál - Tatabánya - márc. 08. - márc. 25.
XVI. Váci Tavaszi Fesztivál - - márc. 08. - ápr. 30.
Budapesti Építészeti Filmnapok - - márc. 08. - márc. 11.
Trópusi hétvége a Camponában - - márc. 10. - márc. 11.
Nőnapi Tavaszi Retro Fesztivál - - márc. 10. - márc. 11.
Nőnapi Tavaszi Retro Fesztivál - - márc. 10. - márc. 11.
Brand Tester Park Budapest - - márc. 11.
Time and Dance Mini Fesztivál - - márc. 13. - márc. 14.
X. Magyarok Vására - - márc. 15.
Hosszú hétvége az Avalon Parkban - - márc. 15. - márc. 18.
VI. Füredi Tavaszi Fesztivál - Balatonfüred - márc. 15. - márc. 18.
VIII. Gyulai Kolbász- és Sódarmustra - - márc. 16. - márc. 18.
XII. Tiszator - Abádszalóki Böllérfesztivál - - márc. 16. - márc. 18.
Győri Tavaszi Fesztivál - - márc. 16. - ápr. 03.
Csillagászati Hét 2018 - - márc. 19. - márc. 25.
Bach Mindenkinek Fesztivál - Budapest - márc. 21. - márc. 25.
BÁBU Fesztivál - - márc. 21. - márc. 23.
HolnapUtán Fesztivál - Nagyvárad - márc. 21. - márc. 25.
"Együtt táncol, s issza borát" - lengyel-magyar programsorozat - - márc. 21. - márc. 24.
MOST Fesztivál - - márc. 21. - márc. 25.
V4 Future Sports Festival - - márc. 23. - márc. 25.
Tisza-tavi napok - TÓMÉK - Tiszafüred - márc. 23. - márc. 24.
GardenExpo és Orchidea Ünnep - - márc. 23. - márc. 25.
Gamer Expo 2018 - - márc. 24. - márc. 25.
MINI Textúra 2018 - - márc. 25. - ápr. 22.
38. Budapesti Tavaszi Fesztivál - Budapest - márc. 30. - ápr. 22.
Húsvéti Nyuladalom - - márc. 30. - ápr. 02.
PONT Fesztivál - - márc. 30. - ápr. 01.
Várkapunyitó - - márc. 31. - ápr. 01.
V. Palkonyai Húsvéti Családi Nap - - márc. 31.
I. Kaposvári Retro Fesztivál - - márc. 10.
Bábszínházi Világnap - - márc. 21.
VIII. Rotary Futófesztivál - Debrecen - márc. 25.
Húsvéti TojáSKA Feszt - - márc. 29.]]>
Sun, 04 Mar 2018 12:02:46 +0100
<![CDATA[2018.02.27. - Több mint 17 milliárdért kelt el Picasso szeretőjéről készített festménye]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/tobb_mint_17_milliardert_kelt_el_picasso_szeretőjeről_keszitett_festmenye_4031.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/tobb_mint_17_milliardert_kelt_el_picasso_szeretőjeről_keszitett_festmenye_4031.php
A portré az impresszionista, modern és szürrealista művészeti aukció legdrágábban eladott alkotása lett. Az árverés több mint 136 millió fontos bevétellel zárt, gazdára talált többek között Picasso A matador című képe és Alberto Giacometti egy csillára is.

A világrekord nem került veszélybe, a legdrágábban elárverezett Picasso-alkotás továbbra is a 2015-ben New Yorkban 179 millió dollárért elkelt Algíri nők (O változat).

Forrás: MTI]]>
Sun, 04 Mar 2018 10:47:31 +0100
<![CDATA[2018.02.01. - Fesztivál ajánló - 2018. februári fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__februari_fesztival_esemenyek_4024.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__februari_fesztival_esemenyek_4024.php
FACT - Színház- és Filmművészeti Egyetemek Nemzetközi Fesztiválja - - febr. 01. - febr. 04.
Állatok Farsangja - - febr. 02. - febr. 04.
0. UbikEklektik - - febr. 02. - febr. 04.
Becherovka Miskolci Farsang - - febr. 02. - febr. 04.
IX. Fonyódi Kolbászfesztivál - - febr. 02. - febr. 04.
Pécsi Csokoládé Karnevál - - febr. 03. - febr. 04.
Maraton 2018 - Bernstein és az amerikai zene - Budapest - febr. 04.
XVII. Debreceni Maskarádé - - febr. 06. - febr. 10.
Visegrádi Napok - - febr. 07. - febr. 18.
Magyar Filmhét - - febr. 07. - febr. 11.
Finn Filmnapok - - febr. 07. - febr. 11.
Busójárás - - febr. 08. - febr. 13.
9. KÖSZI Téli berek értékkereső tábor - Balatongyörök - febr. 08. - febr. 11.
Határtalan Napok - - febr. 08. - febr. 10.
XI. Budapesti Mangalica Fesztivál - - febr. 09. - febr. 11.
II. Budai Farsangi Fánkfesztivál - Budapest - febr. 09. - febr. 11.
X. Országos Farsangi Fánkfesztivál - - febr. 09. - febr. 11.
Szentendrei Karnevál - Farsangfarka Fesztivál - - febr. 10. - febr. 11.
Velencei Karnevál - - febr. 10.
Pilisi Kavalkád - Fánkfesztivál - - febr. 10. - febr. 11.
Jégtörő Fesztivál - - febr. 10. - febr. 11.
Házasság Hete Keszthelyen - - febr. 13. - febr. 23.
Előhívás - #V4 Filmfeszt - - febr. 14. - febr. 17.
FeHoVa - - febr. 15. - febr. 18.
KerekFest - - febr. 15. - febr. 16.
XII. Nemzetközi Kevi Böllértalálkozó - - febr. 16. - febr. 17.
III. Indoor Sörfesztivál - - febr. 16. - febr. 18.
New Moon Winter Festival - - febr. 17. - febr. 18.
Disznótoros Fesztivál - Budapest - febr. 18.
Táncfarsang 2018 - - febr. 19. - febr. 21.
Cziffra Fesztivál - - febr. 19. - febr. 27.
Budapest Táncfesztivál - - febr. 20. - márc. 01.
2. Palacsinta Fesztivál - - febr. 23. - febr. 25.
Pedagógus Expo 2018 - - febr. 24.
VIII. Budapest Tattoo Convention - - febr. 24. - febr. 25.
Kórusok Téli Éjszakája - - febr. 24.
Régizene Fesztivál - - febr. 27. - márc. 11.
Frankofón Fesztivál - - febr. 28. - márc. 31.
Budapest Fotófesztivál - - febr. 28. - ápr. 20.
I. Kecskeméti Retro Fesztivál - - febr. 10.
Tribute Farsang - - febr. 16.
Szepes Mária Akadémia - Mágia, Tarot, Asztrológia, Meditáció - - febr. 17.
I. Székesfehérvári Retro Fesztivál - - febr. 17.]]>
Sun, 04 Feb 2018 17:01:49 +0100
<![CDATA[2018.01.01. - Fesztivál ajánló - 2018. januári fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__januari_fesztival_esemenyek_4013.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2018__januari_fesztival_esemenyek_4013.php
100 éves a Csili Művelődési Központ - Budapest - szept. 01. - febr. 24.
Cziffra Fesztivál - Budapest - nov. 05. - febr. 27.
Adventi Ünnep a Bazilikánál - - nov. 24. - jan. 01.
Debreceni Adventi Vásár - - nov. 25. - jan. 06.
Müpa Kultúr Kültér - - dec. 02. - jan. 28.
Advent Szentendrén - - dec. 02. - jan. 07.
Kaposvári Advent - - dec. 03. - jan. 02.
Balatonfüredi Klasszikus Zenei Esték - - dec. 27. - jan. 20.
Pécsi Városi Szilveszter 2017 - - dec. 31. - jan. 01.
Búgócsiga FesztiválSzilveszter - - dec. 31. - jan. 01.
FuGA Barokk Napok - - jan. 04. - jan. 07.
III. Made in Pécs Fesztivál - - jan. 05. - jan. 07.
DBW Tribute Fesztivál - - jan. 05. - jan. 06.
13. Sípmester Fesztivál - - jan. 06. - jan. 07.
Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál - - jan. 06. - jan. 22.
Budapesti Nemzetközi Cirkuszfesztivál - - jan. 08. - jan. 14.
SzólóDuó 2018 Nemzetközi Tánc Fesztivál - - jan. 11. - jan. 13.
The Tea Party - A Tea Napja 2018 - - jan. 14.
Operavizsga-fesztivál 2018 - - jan. 16. - jan. 28.
Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál - - jan. 23. - jan. 28.
Óvári Winter Feszt - - jan. 26.
Esküvői Kiállítás 2018 - - jan. 27. - jan. 28.
Mese Habbal - családbarát szombat délelőttök a Jurányiban - - jan. 27.]]>
Mon, 01 Jan 2018 11:34:27 +0100
<![CDATA[2017.12.03. - Fesztivál ajánló - 2017. decemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__decemberi_fesztival_esemenyek_4005.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__decemberi_fesztival_esemenyek_4005.php
Nekem Velence Advent - Velence - dec. 03. - dec. 17.
Negyedszázados Fesztivál - - dec. 05. - dec. 08.
Jubileumi Boogiefeszt - Győri Nemzetközi Boogie Woogie Fesztivál - Győr - dec. 07. - dec. 09.
O.K. Filmszemle - Budapest - dec. 08. - dec. 10.
"Slow" Karácsony - - dec. 08.
Történelmi Kézműves Vásár és Hagyományörző Találkozó - - dec. 09.
Csak a Mentes Karácsonyi Vásár - - dec. 09. - dec. 10.
Adventi Vasárnap - Szigetszentmiklós - dec. 03.
Ezoterikus Karácsonyi Fesztivál - - dec. 03.
VIII. Jótékonysági Adventi Vásár - - dec. 03.
V. Chronomeeting - - dec. 03.
Családszervezetek II. Jótékonysági Adventi Vására - - dec. 03.
Adventi Kölyöknapok - - dec. 03.
Diótörő Fesztivál - - dec. 03. - dec. 31.
Hungarocomix 2017 - - dec. 09.
Advent a Gödöllői Királyi Kastélyban - - dec. 09. - dec. 30.
Retronic Fesztivál - Veszprém - dec. 09. - dec. 10.
Bónusz Electronic Music Festival 2017 - Budapest - dec. 09.
Jótékonysági Mikulás Futás és Adventi Vásár - - dec. 10.
Adventi Kölyöknapok - - dec. 10.
Adventi Kastélynapok - - dec. 16. - dec. 17.
Adventi Kölyöknapok - - dec. 17.
Fekete Zaj 2017 tél - Budapest - dec. 29.
Ügetőszilveszter - Budapest - dec. 31.]]>
Sun, 03 Dec 2017 11:42:16 +0100
<![CDATA[2017.11.01. - Fesztivál ajánló - 2017. novemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__novemberi_fesztival_esemenyek_3975.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__novemberi_fesztival_esemenyek_3975.php

Budapesti Nemzetközi Gitárverseny - Budapest - nov. 06. - nov. 11.
Olasz Filmfesztivál - Budapest - nov. 06. - nov. 16.
WAKO Kick-box Világbajnokság - Budapest - nov. 06. - nov. 11.
Debreceni Őszi Fesztivál - Debrecen - nov. 06. - nov. 18.
Debreceni Irodalmi Napok - Debrecen - nov. 06. - nov. 08.
Román filmnapok Szegeden - Szeged - nov. 07. - nov. 09.
LUX-filmnapok - Budapest - nov. 08. - nov. 10.
Márton napi Borfesztivál a Gellértben - Budapest - nov. 09. - nov. 12.
Polska Jazz - 5. Lengyel Jazz Fesztivál - Budapest - nov. 09. - nov. 12.
Héttorony Fesztivál - Több városban - nov. 09. - nov. 20.
Őszi Orchidea és Bromélia Kiállítás és Vásár - Budapest - nov. 09. - nov. 12.
Budapesti Karácsonyi Vásár - Budapest - nov. 10. - dec. 31.
Szegedi Jazz Napok - Szeged - nov. 10. - nov. 11.
Székely Nagyvásár - Budapest - nov. 10. - nov. 12.
Classic Tribute Fesztivál - Budapest - nov. 10.
Szombathelyi Retro Fesztivál - Szombathely - nov. 10.
Szolnoki Csokoládé Fesztivál és Nemzetközi Csokoládé Találkozó - Szolnok - nov. 11. - nov. 12.
Nemzeti VERSeny döntője - Budapest - nov. 11. - nov. 12.
Szent Márton Újborfesztivál és Libator - Szentendre - nov. 11. - nov. 12.
KockaFeszt Debrecen - Debrecen - nov. 11. - nov. 12.
Libadalom a Gasztrosétányon - Etyek - nov. 11.
Országos Star Wars Rajongói Találkozó - Budapest - nov. 11.
Lelki Egészség Éjszakája - Budapest - nov. 11.
A Zsidó Tanulás Világnapja - Szépség és a csúfság - Budapest - nov. 12.
OPEN Fesztivál - Budapest - nov. 13. - nov. 18.
VERZIÓ Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál - Több városban - nov. 14. - nov. 25.
Sissi Őszi Tánchét - SŐT7 - Budapest - nov. 14. - nov. 24.
BUSH - Budapest Showcase Hub - Budapest - nov. 15. - nov. 17.
kamara.hu - Budapest - nov. 16. - nov. 19.
BabaMama Expo - Budapest - nov. 17. - nov. 19.
Marie Claire Fashion Days - Budapest - nov. 17. - nov. 19.
Budo- és Küzdősport Gála - Budapest - nov. 18.
XBOX ONE PlayIT Show Budapest - 2017. ősz - Budapest - nov. 18. - nov. 19.
Mitiszol Fesztivál - Budapest - nov. 18.
Szenthelyi Nap - Négy koncert egy napon - Budapest - nov. 19.
Flow2 Fesztivál - Sepsiszentgyörgy - nov. 22. - nov. 26.
Kaleidoszkóp VersFesztivál - Vác - nov. 23. - nov. 26.
Franc&Franc - Több városban - nov. 24. - nov. 25.
Vallai Péter Kortárs Előadóművészeti Fesztivál - Budapest - nov. 24. - nov. 26.
Boldogság Nap - Budapest - nov. 25.
Társasjátékok Ünnepe - Budapest - nov. 25. - nov. 26.
Total Dance Festival Circus - Budapest - nov. 25. - nov. 26.
Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál - Budapest - nov. 29. - dec. 03.
dunaPart - Kortárs Előadóművészeti Platform - Budapest - nov. 29. - dec. 02.
Budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztivál - Budapest - nov. 29. - dec. 03.]]>
Mon, 06 Nov 2017 19:40:11 +0100
<![CDATA[2017.10.01. - Fesztivál ajánló - 2017. októberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__oktoberi_fesztival_esemenyek_3953.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__oktoberi_fesztival_esemenyek_3953.php
UH Fest - Budapest - okt. 01. - okt. 08.
Budavári Bach-Fesztivál - Budapest - okt. 01. - okt. 27.
Magdafeszt - Debrecen - okt. 02. - okt. 10.
Országos Könyvtári Napok - Budapest - okt. 02. - okt. 07.
FuxFeszt - Erdélyi Magyar Hivatásos Bábszínházak Fesztiválja - Nagyvárad - okt. 02. - okt. 07.
Boldogság: Dánia a neved - Budapest - okt. 03. - nov. 16.
Móri Bornapok Népzenei és Néptánc Fesztivál - Mór - okt. 04. - okt. 08.
Magyar Könyvkiadók Napja - "Könyves Gesamtkunstwerk" - Szeged - okt. 04.
Zeneszüret Fesztivál - Pécs - okt. 05. - okt. 10.
Oktoberfest Budapest - Budapest - okt. 05. - okt. 08.
Sátorfeszt - Budapest - okt. 05. - okt. 08.
Indiai Filmhét - Budapest - okt. 05. - okt. 11.
Budapest Ritmo - Budapest - okt. 05. - okt. 08.
Budapest Music Expo - Budapest - okt. 06. - okt. 08.
Siófoki Halfesztivál - Siófok - okt. 06. - okt. 08.
Villányi Vörösbor Fesztivál - Villány - okt. 06. - okt. 08.
CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál - Budapest - okt. 06. - okt. 22.
Design Hét Budapest 2017 - Budapest - okt. 06. - okt. 15.
Tokaji Szüreti Napok - Tokaj - okt. 06. - okt. 08.
Borhíd Fesztivál és Borünnep - Esztergom - okt. 06. - okt. 08.
Vöröstorony 2017 - Vörösbor Fesztivál - Debrecen - okt. 06. - okt. 08.
Tállya Challenge - Magyarország Legújabb Kihívása! - Tállya - okt. 06. - okt. 08.
Nemzetközi Hárfafesztivál - Budapest - okt. 06. - okt. 08.
PirosLábos Fesztivál - Szigetmonostor - okt. 07.
Ágfalvi Gesztenye Fesztivál - Ágfalva - okt. 07. - okt. 08.
Nagy Szüreti Vigadalom - Kecskemét - okt. 07. - okt. 08.
Sütnicake, Sütemény és Tortafesztivál - Budapest - okt. 07. - okt. 08.
Mindszent Havi Mulatság - Bodrogkeresztúr - okt. 07.
Gesztenye Liget Fesztivál - Pécs - okt. 07.
Stefánia Országos Mazsorett Fesztivál - Több városban - okt. 07.
Dallamos Villamos - Budapest - okt. 07.
Csinnadratta - Budapest - okt. 07. - okt. 08.
Indiai Vegán Gasztrofesztivál - Budapest - okt. 08.
Országos Étterem Hét - Budapest - okt. 09. - okt. 15.
Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle 2017 - Budapest - okt. 09. - okt. 15.
Mini-Fesztivál - Budapest - okt. 09. - okt. 15.
Román Filmhét - Budapest - okt. 10. - okt. 15.
Nemzetközi Tudományos Filmfesztivál - Szolnok - okt. 12. - okt. 15.
Art Market Budapest - Budapest - okt. 12. - okt. 15.
EHTET - Erdélyi Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozója - Nagyvárad - okt. 12. - okt. 15.
A Képzőművészet Ünnepe - Szolnok - okt. 12. - okt. 26.
Kürtőskalács Fesztivál - Budapest - okt. 13. - okt. 15.
Jazzy Fesztivál 2017 - Budapest - okt. 13. - okt. 14.
Tállya BBQ Verseny & Fesztivál - Tállya - okt. 13. - okt. 15.
Disznótoros Kolbászfesztivál - Budapest - okt. 13. - okt. 15.
Rock Aid Fest - Jánossomorja (Mosonszentjános) - okt. 13. - okt. 14.
Terézvárosi Búcsú - Budapest - okt. 14. - okt. 15.
Szüreti fesztivál - Budapest - okt. 14. - okt. 15.
Whisky Show 2017 - Budapest - okt. 14. - okt. 15.
Tisztára Tészta NEON Fitness Party 2017 - Győr - okt. 14.
Zalaegerszegi Retro Fesztivál - Zalaegerszeg - okt. 14.
Luxuria Party - Budapest - okt. 14. - okt. 15.
BlooseStock Fest 7. - Győr - okt. 14. - okt. 15.
Egri Stúdiószínházi Táncfesztivál - Eger - okt. 18. - okt. 22.
Primanima Nemzetközi Elsőfilmes Animációs Fesztivál - Budaörs - okt. 18. - okt. 21.
KuplungSoundsGood! - Budapest - okt. 19. - okt. 22.
Mozinet Filmnapok - Több városban - okt. 20. - okt. 23.
Darufesztivál a Hortobágyon - Hortobágy - okt. 20. - okt. 22.
Hacktivity IT-biztonsági Fesztivál - Budapest - okt. 20. - okt. 21.
Nyitott Műtermek Délutánja - Budapest - okt. 21. - okt. 22.
30Y - Egy Hétvége a Negyedben - Pécs - okt. 21. - okt. 22.
Magyar Snooker Gála - Budapest - okt. 23.
Szabadulószobák Éjszakája - Több városban - okt. 27.
Budapest Auto Show 2017 - Budapest - okt. 27. - okt. 29.
DECATHLON FittAréna - Budapest - okt. 28]]>
Mon, 02 Oct 2017 18:53:56 +0200
<![CDATA[2017.09.01. - Fesztivál ajánló - 2017. szeptemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__szeptemberi_fesztival_esemenyek_3933.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__szeptemberi_fesztival_esemenyek_3933.php
Könyvek diadalíve - Budapest - szept. 01. - szept. 24.
YouFest.hu - Több városban - szept. 02. - szept. 09.
Zsidó Kulturális Fesztivál - Budapest - szept. 03. - szept. 14.
Vidéki Színházak Fesztiválja - Budapest - szept. 04. - szept. 10.
Érdi Jazz Fesztivál 2017 - Érd - szept. 05. - szept. 10.
ELTE SEK Gólyahét - Szombathely - szept. 05. - szept. 09.
Szolnoki Gulyásfesztivál - Szolnok - szept. 07. - szept. 10.
Vegan Food Fest - Budapest - szept. 07. - szept. 10.
Budapest Borfesztivál - Budapest - szept. 07. - szept. 10.
Art Capital - Szentendre - szept. 07. - szept. 24.
Szarvasi Szilvanapok - Szarvas - szept. 08. - szept. 10.
Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál - Miskolc - szept. 08. - szept. 17.
Bókay-kerti Napok - Csülökfesztivál - Budapest - szept. 08. - szept. 09.
Erdővarázs Családi Nap - Budapest - szept. 08. - szept. 09.
Nyelvparádé - A Nyelvtanulási Lehetőségek Vására - Budapest - szept. 08. - szept. 10.
Folyékony szerelem - Badacsonyi Szüret 2017 - Badacsonytomaj (Badacsony) - szept. 08. - szept. 10.
Rock Fesztivál Budapest 2017 - Budapest - szept. 08. - szept. 09.
Miskolci Sörfesztivál - Miskolc - szept. 08. - szept. 10.
Mohács és vidéke Rosé Fesztivál - Mohács - szept. 08. - szept. 10.
Kerekdomb Fesztivál 2017 ősz - Tállya - szept. 08. - szept. 10.
Tribute Revolution - Budapest - szept. 08. - szept. 09.
Örkény kert - Budapest - szept. 09.
Gyenesdiási Szüreti Vigasságok - Gyenesdiás - szept. 09.
Sakk-nap - Budapest - szept. 09.
Spinoza Zsidó Fesztivál - Budapest - szept. 09. - szept. 24.
Gödöllői Belvárosi Napok - Gödöllő - szept. 09. - szept. 10.
Nagykőrösi Arany Napok - Nagykőrös - szept. 09. - szept. 10.
Magyar Ízek Őszi Vására - Budapest - szept. 09. - szept. 10.
Magyar Értékek Napja - Budapest - szept. 09.
Mágnás Elza Kastélya - Egy nap Kiscellben - Budapest - szept. 09.
Independent Label Fair Budapest - Budapest - szept. 09.
Gallery Weekend Budapest - Budapest - szept. 09. - szept. 10.
Bartók Világverseny és Fesztivál - Budapest - szept. 10. - szept. 17.
Ebugatta Kutya Piknik - Gödöllő - szept. 10.
VÍGnap 2017 - Budapest - szept. 10.
Everness Indián Nyár - Alsóörs - szept. 14. - szept. 17.
Keszthelyi Táncpanoráma - Keszthely - szept. 14. - szept. 16.
Szegedi Repülőnapok és Légiparádé - Szeged - szept. 15. - szept. 17.
Davis Cup by BNP Paribas - Budapest - szept. 15. - szept. 17.
Budapesti Nagy Sportágválasztó - Budapest - szept. 15. - szept. 16.
Nemzeti Vágta - Budapest - szept. 15. - szept. 17.
Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó - Pécs - szept. 15. - szept. 21.
Ars Sacra Fesztivál - Több városban - szept. 16. - szept. 24.
Womanity Fesztivál - Merj látszani! - Budapest - szept. 16.
Puskin kuckó - Budapest - szept. 16. - dec. 31.
Magyar Népdal Napja - Martonvásár - szept. 16. - szept. 17.
Színházak Éjszakája 2017 - Budapest - szept. 16.
Gyenesdiási Burgonyanap - Gyenesdiás - szept. 16.
Vanishing Point - Budapest - szept. 16. - szept. 17.
Bridging Europe - Európai Hidak 2017 - Budapest - szept. 17. - szept. 30.
XIII. Kerületi Családi Sportnap - Budapest - szept. 17.
Szemrevaló Filmfesztivál - Budapest - szept. 21. - szept. 30.
L1danceFest 2017 - Budapest - szept. 21. - szept. 27.
Mesefesztivál - Veszprém - szept. 22. - szept. 24.
Mihály-napi Búcsú - Budapest - szept. 23.
Mihály-napi Búcsú 2017 - Budapest - szept. 23.
Puttonyos Fesztivál - Paks - szept. 23.
Szent Mihály Napi Búcsú - Budapest - szept. 24.
BODY.RADICAL Nemzetközi Előadóművészeti Biennálé - Több városban - szept. 26. - okt. 03.
Szegedi Nagy Sörfesztivál 2017 - Szeged - szept. 28. - okt. 01.
Újbuda Jazz Fesztivál - Budapest - szept. 28. - okt. 01.
OktóberPest Tangofest - Budapest - szept. 29. - okt. 03.
Pesthidegkúti Sörfesztivál - Budapest - szept. 29. - szept. 30.
OFF-Biennále GAUDIOPOLIS 2017 - Az öröm városa - Budapest - szept. 29. - nov. 05.
Kutatók Éjszakája - Több városban - szept. 29.
Szentendrei Borfesztivál - Szentendre - szept. 29. - okt. 01.
Egészség Kiállítás - Budapest - szept. 30. - okt. 01.
90 éves a Magyar Jégkorong Szövetség - Budapest - szept. 30.
KAFF-nap az Urániában - Budapest - szept. 30.]]>
Mon, 04 Sep 2017 10:18:19 +0200
<![CDATA[2017.08.01. - Fesztivál ajánló - 2017. augusztusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__augusztusi_fesztival_esemenyek_3921.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__augusztusi_fesztival_esemenyek_3921.php
Ördögkatlan Fesztivál - Több városban - aug. 01. - aug. 05.
Woodstock az Ugaron 2017 - Ópusztaszer - aug. 01. - aug. 04.
Zalai Borcégér - Keszthelyi Borünnep - Keszthely - aug. 02. - aug. 06.
Sambosi-Törley Jazzfesztivál - Budapest - aug. 02. - aug. 03.
FEZEN Fesztivál - Székesfehérvár - aug. 02. - aug. 05.
Auer Fesztivál - Veszprém - aug. 02. - aug. 06.
Debreceni Bor- És Jazznapok - Debrecen - aug. 03. - aug. 06.
Paloznaki Jazzpiknik - Paloznak - aug. 03. - aug. 05.
Körös-Toroki Napok - Csongrád - aug. 03. - aug. 06.
JAZZFŐVÁROS Fesztivál - Kecskemét - aug. 03. - aug. 06.
Balaton100szó - Balatonföldvár - aug. 03.
Zamárdi Gasztro és Utcza Fesztivál - Zamárdi - aug. 03. - aug. 06.
Tolcsvai Borfesztivál - Tolcsva - aug. 04. - aug. 06.
Fröccs & Lángos Fesztivál - Budapest - aug. 04. - aug. 06.
Gömör-Tornai Népművészeti Találkozó - Tornabarakony - aug. 04. - aug. 05.
MineShow Nyár 2017 - Budapest - aug. 05. - aug. 06.
Dinnyenap Ópusztaszeren - Ópusztaszer - aug. 05.
Paradicsomi Ökonap - Tata - aug. 05.
Középkori Hétvége a Katica Tanyán - Patca - aug. 05. - aug. 06.
Nyírbátori Zenei Napok - Nyírbátor - aug. 05. - aug. 18.
Alba Regia Feszt - Székesfehérvár - aug. 07. - aug. 09.
Fehérvári Borfesztivál - Székesfehérvár - aug. 07. - aug. 09.
Csángó Fesztivál - Jászberény - aug. 08. - aug. 13.
Ellátótér fesztivál - Budapest - aug. 08.
Sziget Fesztivál 2017 - Budapest - aug. 09. - aug. 16.
Balatonszárszói Sör és Gasztro Napok - Balatonszárszó - aug. 09. - aug. 13.
Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál - Komárom - aug. 10. - aug. 13.
DeathCrew Könnyűzenei & Filmfesztivál 2017 - Nyírbátor - aug. 10. - aug. 13.
Korzó estek - Gyenesdiás - aug. 11. - aug. 13.
Szent István Napi Zenei Fesztivál - Esztergom - aug. 11. - aug. 20.
Székesfehérvári Királyi Napok - Székesfehérvár - aug. 11. - aug. 20.
RockBalaton - Fonyód - aug. 11. - aug. 13.
Zempléni Fesztivál - Több városban - aug. 11. - aug. 19.
I Love 2000s Festival - Budapest - aug. 11.
Dirty Black Summer Tribute Fest - Budapest - aug. 11.
Debreceni Virágkarnevál - Debrecen - aug. 12. - aug. 23.
Galiba Gyermekfesztivál - Debrecen - aug. 12. - aug. 20.
Balatoni Retro Láz - Siófok - aug. 12.
Kaposfest - Kaposvár - aug. 13. - aug. 19.
Bor és Kenyér Ünnepe - Siófok - aug. 16. - aug. 20.
Mesterségek Ünnepe - Budapest - aug. 17. - aug. 20.
Boglári Szüreti Fesztivál - Balatonboglár - aug. 17. - aug. 20.
Balatonkenesei Tófesztivál - Balatonkenese - aug. 17. - aug. 19.
Nyári Fesztivál - Szent István Napok - Mosonmagyaróvár - aug. 18. - aug. 20.
Szent István Ünnepe - Keszthely - aug. 18. - aug. 20.
Extrémsportok fesztiválja Budapesten - FISE World Series - Budapest - aug. 18. - aug. 20.
Szamárfül Családi Fesztivál - Pécs - aug. 18. - aug. 20.
Szentendrei Szerb Búcsú és Augusztus 20. - Szentendre - aug. 18. - aug. 20.
Vodka Fesztivál Budapest - Budapest - aug. 19. - aug. 20.
Szent István Napi Borünnep - Nagymaros - aug. 19. - aug. 20.
Országos Gothic Találkozó - OGT 2017 - Budapest - aug. 19.
WeLove Balaton Festival - Siófok - aug. 19.
RetroStars - Balatonfüred - aug. 19.
Országos Diákfilmszemle - Budapest - aug. 21. - aug. 27.
Hungarian Trombone Boot Camp 2017 - Budapest - aug. 22. - aug. 25.
SZIN - Szegedi Ifjúsági Napok - Szeged - aug. 23. - aug. 26.
B.my.LAKE Fesztivál 2017 - Zamárdi - aug. 23. - aug. 26.
KEXX - Könnyűzenei és Extrémsport Fesztivál - Hajdúböszörmény - aug. 23. - aug. 27.
STRAND Fesztivál - Zamárdi - aug. 23. - aug. 27.
Zorall Sörolimpia - Alsóörs - aug. 23. - aug. 27.
Gyüttment Fesztivál 2017 - Oszkó - aug. 24. - aug. 27.
Moto-Rock Weekend - Hajdúnánás - aug. 24. - aug. 27.
Arcus Temporum - Pannonhalmi Művészeti Fesztivál - Pannonhalma - aug. 25. - aug. 27.
Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál - Szentendre - aug. 25. - aug. 27.
Aranyhíd Fesztivál 2017. Nemzetközi Ifjúsági Énekverseny és Fesztivál - Siófok - aug. 25. - aug. 27.
Handball City Festival - Veszprém - aug. 25. - aug. 27.
Országos Csokoládé Fesztivál - Szerencs - aug. 25. - aug. 27.
New Orleans Swingfesztivál - Budapest - aug. 25. - aug. 27.
Kamion Európa-bajnokság és Fesztivál - Budapest - aug. 26. - aug. 27.
Nemzetközi Néptáncfesztivál 2017 - Siófok - aug. 26.
Vegetáriánus Fesztivál - Budapest - aug. 26. - aug. 27.
Szárszói Lecsófesztivál - Balatonszárszó - aug. 26.
Freedom X Fest - Budapest - aug. 26. - aug. 27.
GyereKi! Fesztivál - Velence - aug. 26. - aug. 27.
Judo Világbajnokság - Budapest - aug. 28. - szept. 03.
BUSHO Nemzetközi Rövidfilm Fesztivál - Budapest - aug. 29. - szept. 03.
Pesthidegkúti Nyári Művészeti Fesztivál - Budapest - aug. 30. - szept. 03.
UbikEklektik - Zebegény - aug. 31. - szept. 03.]]>
Thu, 27 Jul 2017 17:20:49 +0200
<![CDATA[2017.07.01. - Fesztivál ajánló - 2017. júliusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__juliusi_fesztival_esemenyek_3911.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__juliusi_fesztival_esemenyek_3911.php
38. KALÁKA Fesztivál, Eger
Koncert zene Kulturális Fesztivál Vásár Hétvégi programok fesztivál
2017-06-29 - 2017-07-02
program Eger
Megnézem »
VI. Gönci Barack Vigasság_ , VI. Gönci Barack Vigasság ,
VI. Gönci Barack Vigasság, Boldogkőváralja
Koncert Gasztronómiai Helyi Kulturális Fesztivál Gyermek és Családi Vásár Hétvégi programok Falusi rendezvények
2017-07-01 - 2017-07-02
program Boldogkőváralja
Megnézem »
FEZEN_ , FEZEN ,
FEZEN, Székesfehérvár
Koncert Fesztivál
2017-08-02 - 2017-08-05
program Székesfehérvár
Megnézem »
XVIII. Körös-völgyi Sokadalom és Határmenti Összművészeti...
XVIII. Körös-völgyi Sokadalom és Határmenti Összművészeti Találkozó, Gyula
Koncert Helyi Fesztivál Hagyományőrző Gyermek és Családi Vásár Hétvégi programok Kiemelt programok összművészeti fesztivál
2017-06-30 - 2017-07-02
program Gyula
Megnézem »
Zsolnay Fényfesztivál_ , Zsolnay Fényfesztivál ,
Zsolnay Fényfesztivál, Pécs
Fesztivál
2017-06-30 - 2017-07-02
program Pécs
Megnézem »
VILÁGFI — Népzenei, világzenei műhely és Fesztivál_ , VILÁGFI —...
VILÁGFI — Népzenei, világzenei műhely és Fesztivál, Agárd
Koncert Fesztivál Gyermek és Családi Hétvégi programok fesztivál
2017-07-01 - 2017-07-03
program Agárd
Megnézem »

Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj_ , Gyulai István...
Gyulai István Memorial - Atlétikai Magyar Nagydíj, Székesfehérvár
Sport Fesztivál Egészség és életmód Gyermek és Családi Hétvégi programok fesztivál
2017-07-03 - 2017-07-04
program Székesfehérvár
Megnézem »
14. VeszprémFest_ , 14. VeszprémFest ,
14. VeszprémFest, Veszprém
Koncert zene Fesztivál Vasárnapi programok Hétvégi programok fesztivál
2017-07-12 - 2017-07-15
program Veszprém]]>
Sun, 02 Jul 2017 10:41:19 +0200
<![CDATA[2017.06.01. - Fesztivál ajánló - 2017. júniusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__juniusi_fesztival_esemenyek_3902.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__juniusi_fesztival_esemenyek_3902.php
Hamburger Days - Budapest - jún. 01. - jún. 04.
FESZT!Eger - Eger - jún. 01. - jún. 03.
Budapest Open: the big test in the Arena - Budapest - jún. 01. - jún. 04.
Deja Vu Fesztivál 2017 - Szeged - jún. 02. - jún. 04.
ÉTER Plusz Tehetségkutató Fesztivál 2017 - Eger - jún. 02. - jún. 03.
100szikra, 100sparks - Ipolytarnóc - jún. 02. - jún. 05.
Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé - Békéscsaba - jún. 02. - jún. 04.
Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok - Fehérvárcsurgó - jún. 02. - jún. 04.
Pünkösdi Fesztivál - Gencsapáti - jún. 02. - jún. 05.
Nemzeti Összetartozás Napja - Budapest - jún. 02. - jún. 04.
Alfa Fesztivál - Várpalota - jún. 02. - jún. 04.
Pünkösdi Virágálom - Székesfehérvár - jún. 02. - jún. 05.
Duna Karnevál Nemzetközi Kulturális Fesztivál - Budapest - jún. 03. - jún. 18.
Comedium Corso Utcaszínház és Kortárs Művészeti Fesztivál - Esztergom - jún. 03. - jún. 05.
Borsodi Fonó - Miskolc - jún. 03. - jún. 05.
Pünkösdi Sokadalom - Budapest - jún. 03. - jún. 05.
ArboFeszt - Gödöllő - jún. 03. - jún. 04.
LEGO Store Show - Budapest - jún. 03. - jún. 04.
Varázskastély Családi Fesztivál - Nagykovácsi - jún. 03. - jún. 04.
Pünkösdi Kemencés Gasztrofesztivál - Bikal - jún. 03. - jún. 05.
Miénk a Vár! - Budapest - jún. 03. - jún. 05.
Nemzetközi Sárkányeresztő Találkozó - Pákozd - jún. 03. - jún. 04.
Generali Gyerek Sziget - Budapest - jún. 03. - jún. 25.
Palkonyai Pünkösdi Nyitott Pincék - Palkonya - jún. 03. - jún. 04.
Budafoki Blues- és Jazz Fesztivál a Törleyben - Budapest - jún. 03.
Pünkösd a Budai Várban - Budapest - jún. 04. - jún. 05.
Pünkösdi Királyság - Budapest - jún. 05.
Kolorádó Fesztivál - Nagykovácsi - jún. 07. - jún. 10.
Margó Irodalmi Fesztivál - Budapest - jún. 07. - jún. 11.
18. Harley-Davidson Open Road Fest - Alsóörs - jún. 07. - jún. 11.
Sétatér Fesztivál - Pécs - jún. 08. - jún. 18.
Pécsi Országos Színházi Találkozó - POSZT - Pécs - jún. 08. - jún. 17.
Ünnepi Könyvhét és Gyermekkönyvnapok - Budapest - jún. 08. - jún. 12.
Budapesti Wagner-napok 2017 - Budapest - jún. 08. - jún. 21.
Gárdonyi Piknik - Budapest - jún. 08. - jún. 15.
Geopark Családi Napok - Salgótarján - jún. 09. - máj. 11.
Szerelmünk, Shakespeare - Fesztivál a Madách Színházban - Budapest - jún. 09. - júl. 16.
Budapesti Nyári Fesztivál - Budapest - jún. 09. - aug. 31.
Szihalmi Kemencés Gasztronómiai Fesztivál és Lakodalmas - Szihalom - jún. 09. - jún. 11.
Gere Jazz Fesztivál - Villány - jún. 09. - jún. 10.
Keceli Meggyfesztivál - Kecel - jún. 09. - jún. 10.
Levéltári Piknik - Budapest - jún. 09. - jún. 10.
Spirit Színház Nyári Fesztivál - Budapest - jún. 09. - aug. 03.
KisUdvarKoncertek Móron - Mór - jún. 09. - aug. 25.
Mátrai Múzeumok Éjszakája - Több városban - jún. 10.
Jó éjszakát, Mád! - Mád - jún. 10.
Fesztiválakadémia Budapest - Budapest - jún. 10. - jún. 16.
Budapest A Cappella Fesztivál - Budapest - jún. 10. - jún. 11.
X. Pannon Borrégió TOP25 Kóstolófesztivál - Pécs - jún. 10.
Kispesti Városünnep - Budapest - jún. 10. - jún. 11.
Ötkert Absolut Battle - Budapest - jún. 10.
Napfényes Fesztivál - Budapest - jún. 11.
PlayIT Szeged - Szeged - jún. 11.
Gödi Kakaós Csiga Fesztivál - Göd (Alsógöd) - jún. 11.
Budapest Rooftop Cinema - Budapest - jún. 12. - máj. 30.
Japán Filmhét - Gasztrofilmek a terítéken - Budapest - jún. 13. - jún. 17.
VárKERTmozi - Budapest - jún. 14. - aug. 30.
Belvárosi Sörfesztivál - Budapest - jún. 15. - jún. 18.
Várkert Bazár - Volt egyszer egy Ifipark! - Budapest - jún. 15. - aug. 26.
Csabai Nyár 2017 - Békéscsaba - jún. 16. - júl. 15.
Óbudai Nyár - Budapest - jún. 16. - aug. 26.
Bartók Plusz Operafesztivál - Miskolc - jún. 16. - jún. 25.
Kerekdomb Fesztivál 2017 nyár - Tállya - jún. 16. - jún. 18.
Gamer Expo - Zalaegerszeg - jún. 16. - jún. 18.
Visegrock - Visegrád - jún. 16. - jún. 17.
Kabóciádé Családi Fesztivál - Veszprém - jún. 17. - jún. 18.
Total Dance Festival - Piknik - Budapest - jún. 17. - júl. 18.
Magyar Táncfesztivál - Győr - jún. 18. - jún. 25.
Budavári Bach Fesztivál - Budapest - jún. 18. - jún. 23.
Napforduló Jógafesztivál - Budapest - jún. 18.
Everness Fesztivál - Alsóörs - jún. 20. - jún. 25.
Fishing on Orfű - Orfű - jún. 20. - jún. 24.
Surf Beach Fesztivál - Balatonfűzfő - jún. 21. - jún. 25.
Gyermek Táncfesztivál - Győr - jún. 21. - jún. 24.
Kecskeméti Animációs Filmfesztivál és 10. Európai Animációs Játékfim és TV-film Fesztivál - Kecskemét - jún. 21. - jún. 25.
CSTP Feszt - Budapest - jún. 21. - jún. 24.
Pécsi Nyári Színház - Pécsi Szabadtéri Játékok - Pécs - jún. 21. - aug. 05.
Városmajori Színházi Szemle - Budapest - jún. 22. - júl. 11.
Szabad Animációs Filmkészítők Találkozója - Kecskemét - jún. 22. - jún. 24.
Pécs - Plácido Domingo Classics - Pécs - jún. 22. - jún. 25.
XXI. Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivál - Komló - jún. 23. - jún. 25.
Nyárnyitó Fesztivál Esztergom - Esztergom - jún. 23. - jún. 24.
Szentendrei Ivan Dan - Szentendre - jún. 23. - jún. 25.
Agria Nyári Játékok - Eger - jún. 23. - aug. 18.
Kapolcska Fesztivál - Kapolcs - jún. 23. - jún. 25.
Méz és Meggyfesztivál - Szank - jún. 23. - jún. 24.
A Mi Velencénk - Velence - jún. 23. - jún. 25.
Víz-Hang Feszt - Budaörs - jún. 23. - jún. 25.
Víz, Zene, Virág Fesztivál - Tata - jún. 23. - jún. 25.
Régi Zenei Napok - Fertőd - jún. 24. - júl. 01.
Soproni Tündérfesztivál - Sopron - jún. 24.
Múzeumok Éjszakája 2017 - Több városban - jún. 24. - jún. 25.
Nemzetközi Jóga Nap & Gangesz-Duna Kulturális Fesztivál - Több városban - jún. 24. - jún. 25.
Lehet jobb? - PszichoFilo Expo 2017 - Budapest - jún. 24. - jún. 25.
ChardonnÉJ - Etyek - jún. 24.
Kolompos Családi Tábor - Szerencs - jún. 26. - júl. 02.
VOLT Fesztivál 2017 - Sopron - jún. 27. - júl. 01.
X. Armel Opera Festival - Budapest - jún. 28. - júl. 04.
Benczúr Kerti Esték - Budapest - jún. 28. - szept. 07.
Kaláka Fesztivál - Eger - jún. 29. - júl. 02.
Double Rise Fesztivál - Torockó - jún. 29. - júl. 02.
Alpárfeszt 2017 - Tiszaalpár (Alpár) - jún. 29. - júl. 02.
Gyulai Várszínház 54. évad nyári programja - Gyula - jún. 29. - aug. 13.
Moto-Rock Fesztivál - Hajdúdorog - jún. 29. - júl. 02.
Louis Armstrong Jazzfesztivál - Bánk - jún. 30. - júl. 02.
Szegedi Szabadtéri Játékok - Szeged - jún. 30. - aug. 24.
Zsolnay Fényfesztivál - Pécs - jún. 30. - júl. 02.
Derby és Kincsem Film Fesztivál - Budapest - jún. 30. - júl. 02]]>
Wed, 31 May 2017 17:53:22 +0200
<![CDATA[2017.05.02. - Fesztivál ajánló - 2017. májusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__majusi_fesztival_esemenyek_3886.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__majusi_fesztival_esemenyek_3886.php
LEN - Lágymányosi Eötvös Napok - Budapest - máj. 02. - máj. 05.
Beethoven Budán - Budapest - máj. 03. - máj. 07.
Para Erőemelő Világkupa - Eger - máj. 04. - máj. 07.
Bor, Mámor, Pécs & Fűszerünnep - Pécs - máj. 04. - máj. 07.
Jazztavasz 2017 - Budapest - máj. 04. - máj. 06.
Orfeum Fesztivál - Budapest - máj. 04. - jún. 25.
Óbuda Napja - Budapest - máj. 05. - máj. 06.
Tavaszi Lóverseny és Food Truck Show - Budapest - máj. 05. - máj. 07.
New York Portuguese Shorts - Rövidfilmfesztivál - Budapest - máj. 05. - máj. 06.
Zsidó Művészeti Napok - Budapest - máj. 06. - máj. 14.
Budapest Coffee Festival - Budapest - máj. 06. - máj. 07.
Belvárosi Családi Piknik - Budapest - máj. 06.
Madarak és Fák napja - Budapest - máj. 06.
Belvárosi Kutyafesztivál - Budapest - máj. 06.
PlayIT+ Plus Debrecen - Debrecen - máj. 06. - máj. 07.
Európa-nap - Budapest - máj. 07.
43. Budafoki Tavaszi Fesztivál - Budapest - máj. 08. - máj. 19.
Születés Hete Pécs - Pécs - máj. 10. - máj. 13.
Zsigmond Vilmos Filmfesztivál - Szeged - máj. 10. - máj. 13.
IX. CAIRO! Festival Budapest - Budapest - máj. 11. - máj. 14.
Kortárs Művészeti Fesztivál - Székesfehérvár - máj. 12. - máj. 20.
Szentiváni Fesztivál - Győr (Győrszentiván) - máj. 12. - máj. 14.
Egyszeregy Magyar Mesefesztivál - Budapest - máj. 13.
Múzeumi Majális - Pécs - máj. 13.
PlayIT Show Pécs - Pécs - máj. 13.
Ludovika Fesztivál - Budapest - máj. 13.
PlayIT+ Plus Pécs - Pécs - máj. 13. - máj. 14.
Fantasztikus Gyereknap - Állati Vasárnap - Kecskemét - máj. 14.
Határtalan táncfőváros - Budapest - máj. 16. - máj. 18.
Zsolnay Piknik - Pécs - máj. 19. - máj. 21.
Tokaj Fesztiválkatlan - Tokaj - máj. 19. - szept. 08.
Nagy-Szín-Pad! - Budapest - máj. 19. - máj. 27.
Szolnoki Palacsintafesztivál - Szolnok - máj. 19. - máj. 21.
Európai Kőfaragó Fesztivál - Kiskunfélegyháza - máj. 19. - máj. 21.
Ritmikus Gimnasztika Európa-bajnokság - Budapest - máj. 19. - máj. 21.
Belga Sörfesztivál - Budapest - máj. 19. - máj. 21.
Múzeumok Majálisa - Budapest - máj. 20. - máj. 21.
Női Futógála - Budapest - máj. 21.
Budapest Folk Fest - Budapest - máj. 24. - máj. 28.
Trambulin Fesztivál - Budapest - máj. 25. - máj. 27.
Vízilabda Bajnokok Ligája - Hatos Döntő - Budapest - máj. 25. - máj. 27.
Budapesti Nagy Sportágválasztó - Budapest - máj. 26. - máj. 27.
Családi Játék Hétvége - Budapest - máj. 26. - máj. 28.
Belvárosi Fesztivál - Budapest - máj. 26. - máj. 28.
Városligeti Gyermeknap - Budapest - máj. 27. - máj. 28.
Gyereknapi hétvége az Agórában - Debrecen - máj. 27. - máj. 28.
V. Pécsi Családi Színházi Fesztivál - Pécs - máj. 27. - jún. 03.
Lurkócia Gyereknap 2017 - Szentendre - máj. 27. - máj. 28.
stART Fesztivál - Budapest - máj. 30.
Con Spirito - Egyházzenei Fesztivál - Több városban - máj. 30. - jún. 05.]]>
Tue, 02 May 2017 18:20:07 +0200
<![CDATA[2017.04.01. - Fesztivál ajánló - 2017. áprilisi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__aprilisi_fesztival_esemenyek_3806.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__aprilisi_fesztival_esemenyek_3806.php
Primavera17 Fesztivál - Budapest - ápr. 04. - ápr. 09.
Banff Hegyifilm Fesztivál - Banff World Tour Budapest 2017 - Budapest - ápr. 04. - ápr. 06.
Kucsmagomba Fesztivál - Tatabánya - ápr. 07. - ápr. 09.
Koreai Kulturális Fesztivál - Budapest - ápr. 07. - ápr. 09.
A Magyar Jazz Ünnepe - Budapest - ápr. 07. - ápr. 08.
Oldtimer Show - Budapest - ápr. 07. - ápr. 09.
Sebesség Fesztivál - Tököl - ápr. 08. - ápr. 09.
Fehérvári Halünnep - Székesfehérvár - ápr. 08.
PlayIT Show Debrecen - Debrecen - ápr. 08.
16. Budapesti Nemzetközi Kórusverseny és Fesztivál - Budapest - ápr. 09. - ápr. 12.
Versünnep Fesztivál - Budapest - ápr. 09.
Indiai Íz - és Egészség Fesztivál - Budapest - ápr. 09.
IV. Madách Nemzetközi Színházi Találkozó - Budapest - ápr. 12. - ápr. 30.
Húsvéti Nyuladalom - Siófok - ápr. 14. - ápr. 17.
Gerilla Gourmet - kulináris Rock & Roll - Szeged - ápr. 14. - ápr. 16.
Hollókői Húsvéti Fesztivál - Hollókő - ápr. 15. - ápr. 17.
Húsvét a Várkert Bazárban - Budapest - ápr. 15. - ápr. 17.
Budapest Art Week - Budapest - ápr. 18. - ápr. 23.
Úszó Országos Bajnokság - Debrecen - ápr. 19. - ápr. 22.
24. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál - Budapest - ápr. 20. - ápr. 23.
Karakulit Nemzetközi Árny-Játék Fesztivál - Pécs - ápr. 21. - ápr. 25.
Országos Táncháztalálkozó és Kirakodóvásár - Budapest - ápr. 21. - ápr. 23.
Budapest100 - Budapest - ápr. 22. - ápr. 23.
Hungarian Open - Budapest - ápr. 22. - ápr. 30.
V. Portugieser du Monde Nemzetközi Kóstolófesztivál - Palkonya - ápr. 22.
I Bike Budapest bringás felvonulás - Budapest - ápr. 22.
Horizont Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál - Miskolc - ápr. 25. - ápr. 29.
Gyulai Pálinkafesztivál - Gyula - ápr. 28. - ápr. 30.
RS9 OFF Fesztivál - Budapest - ápr. 28. - ápr. 30.
Akkor és Most Jármű Expo - Esztergom - ápr. 29. - máj. 01.
PlayIT Show Budapest - Budapest - ápr. 29.]]>
Mon, 03 Apr 2017 19:41:32 +0200
<![CDATA[2017.03.01. - Fesztivál ajánló - 2017. márciusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__marciusi_fesztival_esemenyek_3794.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__marciusi_fesztival_esemenyek_3794.php
7. Frankofón Filmnapok és Fesztivál - Budapest - márc. 01.
Budapesti Építészeti Filmnapok - Budapest - márc. 02. - márc. 05.
Elhallgatott Zenekarok Fesztiválja - Budakalász - márc. 03. - márc. 04.
Székesfehérvári Toros Pálinkafesztivál - Székesfehérvár - márc. 03. - márc. 05.
Konyhakiállítás - Budapest - márc. 03. - márc. 05.
Szentendrei Tavaszi Fesztivál - Szentendre - márc. 03. - ápr. 11.
Bikavér Párbaj - Budapest - márc. 03.
III. Womanity Fesztivál - Budapest - márc. 04.
Connector Dance Festival - Veszprém - márc. 04. - márc. 05.
Csillagászati Hét - Pécs - márc. 06. - márc. 12.
MÉRTÉK Összművészeti Fesztivál - Gyöngyös - márc. 06.
Daalarna Fashion Show 2017 - Budapest - márc. 10.
Szoboszlói Toros Napok - Hajdúszoboszló - márc. 10. - márc. 12.
Egri Pálinkafesztivál - Eger - márc. 10. - márc. 11.
Debreceni Édességfesztivál és Vásár - Debrecen - márc. 11. - márc. 12.
MINI Textúra 2017 - Budapest - márc. 11. - ápr. 22.
Tiszator Böllérfesztivál Abádszalók - Abádszalók - márc. 11.
6. Wine and Violin Hegedűkészítők Szalonja - Budapest - márc. 11. - márc. 12.
PlayIT Show Győr - Győr - márc. 11.
Veszprémi Tavaszi Fesztivál - Veszprém - márc. 12. - máj. 14.
Szegedi Toros Pálinkafesztivál - Szeged - márc. 15. - márc. 19.
IX. Magyarok Vására - Kiskunhalas - márc. 15.
Füredi Tavaszi Fesztivál - Balatonfüred - márc. 15. - márc. 19.
Kecskeméti Fringe Fesztivál - Kecskemét - márc. 16. - márc. 19.
VinCE Budapest Wine Show - Budapest - márc. 17. - márc. 19.
Bakony Néptáncfesztivál - Ajka - márc. 17. - márc. 18.
5. Thália Humorfesztivál - Budapest - márc. 17. - márc. 19.
Légrádi Antal Tehetségkutató Rockfesztivál - Balatonboglár - márc. 18.
Pesthidegkúti Kamarazenei Fesztivál - Budapest - márc. 18.
11. Fitnesznap - Budapest - márc. 18.
Kecskeméti Csokifesztivál - Kecskemét - márc. 18. - márc. 19.
MineShow Budapest Tavasz 2017 - Budapest - márc. 18. - márc. 19.
BÁBU Fesztivál - Budapest - márc. 20. - márc. 24.
MOST FESZT 2017 - Tatabánya - márc. 22. - márc. 26.
FÉL10 minifeszt - 10 éves a FÉLonline.hu - Budapest - márc. 23. - márc. 25.
Get Closer Budapest Jazz Fesztivál - Budapest - márc. 24. - márc. 26.
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó - Fegyvernek - márc. 24.
MineShow Pécs - Pécs - márc. 25.
A Fészek Színház Éjszakája - Budapest - márc. 25.
Nagykanizsai Tavaszi Művészeti Fesztivál - Nagykanizsa - márc. 31. - ápr. 10.
Budapesti Tavaszi Fesztivál 2017 - Budapest - márc. 31. - ápr. 23.
Gyulai Kolbász- és Sódarmustra - Gyula - márc. 31. - ápr. 02.]]>
Mon, 27 Feb 2017 17:13:32 +0100
<![CDATA[2017.01.31. - Fesztivál ajánló - 2017. februári fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__februari_fesztival_esemenyek_3772.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__februari_fesztival_esemenyek_3772.php
Uránia Filmnapok - Budapest - febr. 01. - febr. 06.
Állatkerti Mackófesztivál - Budapest - febr. 02. - febr. 06.
Fonyódi Kolbászfesztivál - Fonyód - febr. 03. - febr. 05.
Jazz Showcase - Budapest - febr. 03. - febr. 05.
FACT - Színház- és Filmművészeti Egyetemek Nemzetközi Fesztiválja - Budapest - febr. 03.
Keresztény Színházi Fesztivál - Több városban - febr. 03. - febr. 09.
LEGO Batman építőnapok - Budapest - febr. 04. - febr. 27.
WHB Hungarian Open - Budapest - febr. 04. - febr. 13.
Kistarcsai Böllérfesztivál - Kistarcsa - febr. 04. - jan. 13.
Science NO Fiction 2.0 Tudományfesztivál - Debrecen - febr. 04. - febr. 05.
Pécsi Csokoládé Karnevál - Pécs - febr. 04. - febr. 05.
DownMall extrém bicikliverseny az ÁRKÁDban - Budapest - febr. 04.
Finn Filmnapok - Budapest - febr. 08. - febr. 13.
Budapesti Mangalica Fesztivál - Budapest - febr. 10. - febr. 13.
V. Budapesti Halfesztivál a Városligetben - Budapest - febr. 10. - febr. 13.
Volvo Kupa - Budapest - febr. 10. - febr. 13.
Csokoládéünnep Szeged 2017 - Szeged - febr. 10. - febr. 13.
Ónódi Böllérverseny - Ónod - febr. 11.
Filmfesztivál az Igazgyöngy Alapítvány támogatásáért - Budapest - febr. 11.
Happy Cat Nemzetközi Macskakiállítás - Budapest - febr. 11. - febr. 12.
Csömöri hájastészta- és fánksütő verseny - Csömör - febr. 11.
Árkád Csokoládéfesztivál - Szeged - febr. 12. - febr. 14.
Kiskertpiac és zöld szerelem vasárnap - Budapest - febr. 12.
Hollywood Magyarországon - Hans Zimmer est Lisa Gerrarddal - Több városban - febr. 12. - febr. 21.
Hot Chocolate Festival - Budapest - febr. 16. - febr. 20.
Becherovka Miskolci Kocsonya Farsang - Miskolc - febr. 17. - febr. 20.
Indoor Sörfesztivál - Budapest - febr. 17. - febr. 19.
Budapest Táncfesztivál - Budapest - febr. 18. - márc. 02.
Budapest Tattoo Convention - Budapest - febr. 18. - febr. 20.
Kecskeméti Palacsinta Fesztivál - Kecskemét - febr. 18.
II. Szarvasi Medencés Sárkányhajó Bajnokság - Szarvas - febr. 18.
KávéBár Bazár 2017 - Budapest - febr. 18. - febr. 19.
Régizene Fesztivál 2017 - Budapest - febr. 19. - márc. 05.
Hungarian Ladies Open - Budapest - febr. 20. - febr. 27.
Debreceni Maskarádé - Debrecen - febr. 21. - febr. 27.
Cziffra Fesztivál - Budapest - febr. 21. - febr. 27.
Busójárás - Mohács - febr. 23. - márc. 01.
Farsangi Fánkfesztivál - Budapest - febr. 24. - febr. 27.
Budapest Motor Fesztivál - Budapest - febr. 24. - febr. 27.
Food Truck Rally - Budapest - febr. 24. - febr. 27.
Magyar Borok Bálja - Budapest - febr. 25.
Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál - Pilisszentkereszt - febr. 25.
BBU Föld Alatti Futás 2017 - Budapest - febr. 25.
Budapest FotóFesztivál - Budapest - febr. 28. - máj. 01.]]>
Tue, 31 Jan 2017 17:18:08 +0100
<![CDATA[2016.12.23. - Mi a különbség a kiskarácsony és a nagykarácsony között?]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/mi_a_kulonbseg_a_kiskaracsony_es_a_nagykaracsony_kozott__3757.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/mi_a_kulonbseg_a_kiskaracsony_es_a_nagykaracsony_kozott__3757.php
Mivel az evangéliumok nem nyújtottak támpontot Jézus pontos születésnapjának megállapításához, kezdetben azt többféle időponthoz kötötték, majd évszázadokig január 6-án, vízkeresztkor ünnepelték. A karácsony időpontja a 325-ben tartott niceai zsinaton különült el a vízkeresztétől, és került át december 25-re. (Az ortodox keresztényeknél szintén december 25. a dátum, amely a Julián-naptárnak a Gergely-naptárhoz viszonyított késése miatt esik január 7-re.) Az abban a korban népszerű Mithrász-kultuszban ugyanezen a napon ünnepelték a Napisten születésnapját és a sötétség feletti győzelmet, ami alkalmat és lehetőséget teremtett a kereszténységnek a pogány ünnep ellensúlyozására, egy új eszmeiséggel való felváltására.

Karácsony napját négyhetes adventi (Úrjövet) időszak előzi meg, ennek első vasárnapjával kezdődik az egyházi év. A karácsonyi ünneplés december 24-én a szentestével, karácsony vigíliájával veszi kezdetét, amelyen régi hagyomány szerint virrasztottak, böjtöltek és imádkoztak, e hagyomány nyomai maradtak fenn az ilyenkor feltálalt halételekben. A karácsony katolikus liturgiájának sajátossága a három szentmise: az éjféli mise, a pásztorok miséje és a karácsonyi ünnepi szentmise. A liturgiamagyarázat szerint az éjféli mise Jézus (az Ige) örök születését, a hajnali pásztorok miséje a megtestesült Ige földi születését, az ünnepi mise ezekkel együtt az ember kegyelmi újjászületését ünnepli.

A pápa karácsony napján délben ünnepi Urbi et Orbi (a városnak, azaz Rómának és a világnak szóló) áldást ad a vatikáni Szent Péter-bazilika erkélyéről. Karácsony ikonográfiájának központi témája a jászolban fekvő újszülött Jézus szüleivel, Máriával és Józseffel. A katolikus templomokban karácsonykor megtalálható betlehemi jászol állításának szokása Assisi Szent Ferenctől ered, aki 1223-ban az éjféli misére egy barlangot rendezett be. A protestáns egyházak karácsonya puritánabb a katolikusénál, templomaikat ekkor sem díszítik fel. A karácsonyfa-állítás a 17. századtól, német területről terjedt el, a karácsonyi ajándékozás a kezdetektől szokásos. A hagyományos magyar paraszti kultúrában a népszokások közé tartozik a betlehemezés, a paradicsomjáték, a kántálás és a vacsora.

Forrás: MTI]]>
Sun, 01 Jan 2017 11:36:38 +0100
<![CDATA[2017.01.01. - Fesztivál ajánló - 2017. januári fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__januari_fesztival_esemenyek_3756.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2017__januari_fesztival_esemenyek_3756.php
Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál - Budapest - jan. 06. - jan. 16.
FUGA Barokk Napok 2017 - Budapest - jan. 06. - jan. 09.
Made in Pécs Fesztivál - Pécs - jan. 06. - jan. 07.
Nextfeszt 2017 - Budapest - jan. 11. - jan. 28.
Operavizsga-fesztivál - Budapest - jan. 18. - jan. 23.
Brahms-maraton - Budapest - jan. 22.
Esküvői Kiállítás - Budapest - jan. 28. - jan. 29.]]>
Sun, 01 Jan 2017 11:26:33 +0100
<![CDATA[2016.12.01. - Fesztivál ajánló - 2016. decemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__decemberi_fesztival_esemenyek_3747.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__decemberi_fesztival_esemenyek_3747.php
Izraeli Filmhét - Budapest - 12.01-07
Gozsdu Karácsonyi Vásár - Budapest - 12.02-16
FLORA Virágfesztivál és Keceli Országos Fazekas Kiállítás - Kecel - 12.02-04
Balatongyörök Adventi Forgatag - Balatongyörök - 12.02-04
Tetoválók Éjszakája - Budapest - 12.03
Monarchia Keringő - Bécsi Spanyol Lovasiskola - Budapest - 12.03-04
Forralt bor főző verseny és adventi forgatag - Tokaj - 12.03
Zempléni Disznótoros és Adventi Vásár - Mikóháza - 12.03
Mikulásvonat - Budapest - 12.03-06
Adventi Mesehotel - Budapest - 12.03-04
Ezoterikus Karácsonyi Fesztivál - Budapest - 12.04
Saturnalia - A karácsony gyökerei az antikvitásban - Budapest - 12.04
Tél a Krúdy-negyedben - Budapest - 12.04
VII. Jótékonysági vásár a gödi Búzaszem Iskolában - Göd (Alsógöd) - 12.04
Békéscsabai Mikulásfesztivál - Békéscsaba - 12.06
Aquaticum Jótékonysági Mikulás Futás - Debrecen - 12.06
Boogiefeszt - Győri Nemzetközi Boogie Woogie Feszt - Győr - 12.08-10
Kiskőrösi Advent - Kiskőrös - 12.09-18
Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál - Gyula - 12.09-11
MineShow Debrecen - Debrecen - 12.10-11
Falusi Advent a Sóstói Múzeumfaluban - Nyíregyháza - 12.10
II. Országos Star Wars Rajongói Találkozó - Budapest - 12.10
Adventi Nyitott Pince Napok - Hajós - 12.10-11
Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár Gyenesdiáson - Gyenesdiás - 12.10-11
Hungarocomix 2016 - A magyar képregények napja - Budapest - 12.10
Múzeum+ KARÁCSONY - Budapest - 12.10
Aranycsengő Adventi Vásár - Siófok - 12.12-01
Magyarok Karácsonya - Ópusztaszer - 12.16
Adventi Kastélynapok a Gödöllői Királyi Kastélyban - Gödöllő - 12.17-18
Decathlon FittAréna - Budapest - 12.17
Advent a Tisza-tavi Ökocentrumban - Poroszló - 12.18-06
Karácsonyi Hoki Buli - Winter Classic a Városligetben - Budapest - 12.28-30
Óévbúcsúztató Operettgála - Aggtelek - 12.30
Petőfi Szilveszter - Kiskőrös - 12.31
2016. december
Izraeli Filmhét - Budapest - 12.01-07
Gozsdu Karácsonyi Vásár - Budapest - 12.02-16
FLORA Virágfesztivál és Keceli Országos Fazekas Kiállítás - Kecel - 12.02-04
Balatongyörök Adventi Forgatag - Balatongyörök - 12.02-04
Tetoválók Éjszakája - Budapest - 12.03
Monarchia Keringő - Bécsi Spanyol Lovasiskola - Budapest - 12.03-04
Forralt bor főző verseny és adventi forgatag - Tokaj - 12.03
Zempléni Disznótoros és Adventi Vásár - Mikóháza - 12.03
Mikulásvonat - Budapest - 12.03-06
Adventi Mesehotel - Budapest - 12.03-04
Ezoterikus Karácsonyi Fesztivál - Budapest - 12.04
Saturnalia - A karácsony gyökerei az antikvitásban - Budapest - 12.04
Tél a Krúdy-negyedben - Budapest - 12.04
VII. Jótékonysági vásár a gödi Búzaszem Iskolában - Göd (Alsógöd) - 12.04
Békéscsabai Mikulásfesztivál - Békéscsaba - 12.06
Aquaticum Jótékonysági Mikulás Futás - Debrecen - 12.06
Boogiefeszt - Győri Nemzetközi Boogie Woogie Feszt - Győr - 12.08-10
Kiskőrösi Advent - Kiskőrös - 12.09-18
Gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál - Gyula - 12.09-11
MineShow Debrecen - Debrecen - 12.10-11
Falusi Advent a Sóstói Múzeumfaluban - Nyíregyháza - 12.10
II. Országos Star Wars Rajongói Találkozó - Budapest - 12.10
Adventi Nyitott Pince Napok - Hajós - 12.10-11
Adventi gesztenyesütés és karácsonyi vásár Gyenesdiáson - Gyenesdiás - 12.10-11
Hungarocomix 2016 - A magyar képregények napja - Budapest - 12.10
Múzeum+ KARÁCSONY - Budapest - 12.10
Aranycsengő Adventi Vásár - Siófok - 12.12-01
Magyarok Karácsonya - Ópusztaszer - 12.16
Adventi Kastélynapok a Gödöllői Királyi Kastélyban - Gödöllő - 12.17-18
Decathlon FittAréna - Budapest - 12.17
Advent a Tisza-tavi Ökocentrumban - Poroszló - 12.18-06
Karácsonyi Hoki Buli - Winter Classic a Városligetben - Budapest - 12.28-30
Óévbúcsúztató Operettgála - Aggtelek - 12.30
Petőfi Szilveszter - Kiskőrös - 12.31]]>
Wed, 30 Nov 2016 19:39:24 +0100
<![CDATA[2016.11.01. - Fesztivál ajánló - 2016. novemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__novemberi_fesztival_esemenyek_3713.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__novemberi_fesztival_esemenyek_3713.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2016. NOVEMBERI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

Advent a Tisza-tavi Ökocentrumban - Poroszló - (11.27.-12.18.)
Advent és Karácsony Keszthelyen - Keszthely - (11.27.-12.24.)
Advent Orosházán - Orosháza - (11.27.-12.24.)
Adventi előkészületek - Hortobágy - (11.26.)
Adventi Téli Fesztivál és Vásár Győr - Győr - (11.25.-12.23.)
Adventi ünnep a Bazilikánál - Budapest - (2016.11.27.-2017.01.02.)
Adventi vasárnapok a Várkert Bazárban - Budapest - (11.27.-12.18.)
Adventtől Vízkeresztig Szentendrén - Szentendre - (2016.11.28.-2017.01.03.)
Arcadia Játéktermi Nosztalgia Kiállítás - Budapest - (11.18.-20.)
Asia GasztroFesztivál - Budapest - (11.12.)
BabaArt - Budapest - (11.06.-07.)
BabaMama Expo - Budapest - (11.18.-20.)
Bajai Baba-mama Expo - Baja - (11.06.)
Bakony Expo - Veszprém - (11.04.-06.)
Balaton maraton és félmaraton - Siófok - (11.19.-20.)
Bánhorváti Krumplis Lángos Fesztivál - Bánhorváti - (11.26.)
Beauty Szakkiállítás és Vásár - Budapest - (11.05.-06.)
Boltkór Gardrób Garázsvásár - Budapest - (11.06.)
Bónusz Electronic Music Festival - Budapest - (11.11.)
Budapest Showcase Hub - BUSH Fesztivál - Budapest - (11.16.-19.)
Budapest Tattoo Expo - Budapest - (11.19.)
Budapesti Adventi- és Karácsonyi Vásár - Budapest - (2016.11.11.-2017.01.01.)
Budapesti Big Band Találkozó - Budapest - (11.12.-13.)
Budapesti Nemzetközi Gitárfesztivál - Budapest - (11.04.-06.)
Budapesti Zsidó Filmfesztivál - Budapest - (11.17.-20.)
Budapesti Zsidó Filmfesztivál - Budapest - (11.17.-20.)
Ceglédi Advent - Cegléd - (11.27.-12.23.)
Egris Kamaraopera Fesztivál - Eger - (11.04.-06.)
Ékszerek Éjszakája - Több városban - (11.04.-06.)
Everness Weekend - Budapest - (11.04.-06.)
Fehérvári Advent - Székesfehérvár - (11.27.-12.24.)
Fordulópont - Budapest - (11.17.-20.)
Garda Fesztivál - Tihany - (11.04.-06.)
Gasztronómiai és Böllérfesztivál - Eger - (11.19.-20.)
Globalista Konyha - Budapest - (11.19.-20.)
Győri Könyvszalon - Győr - (11.18.-20.)
Harry Potter családi nap - Tatabánya - (11.28.)
Havannai Forralt Bor Fesztivál - Budapest - (11.12.)
Héttorony Fesztivál - Több városban - (11.04.-20.)
Józsefvárosi Advent - Budapest - (11.25.-12.23.)
Karácsonyváró napok - Tihany - (11.27.-12.21.)
Kecskeméti Téli Fesztivál - Kecskemét - (2016.11.25.-2017.01.01.)
Klebelsberg Kuno Hét - Budapest - (11.09.-16.)
KockaFeszt - Több városban - (11.19.-20.)
Koreai Filmfesztivál - Több városban - (11.08.-12.)
Lelki Egészség Éjszakája - Budapest - (11.05.)
Marie Claire Fashion Days - Budapest - (11.11.-13.)
Márton Napi Libalakoma - Hajdúszoboszló - (11.11.-13.)
Márton napi libaságok - Balatonkenese - (11.12.)
Márton Napi Pálinkafesztivál - Siófok - (11.11.-13.)
Márton napi vigasságok - Zalaegerszeg - (11.12.)
Márton-nap - Fonyód - (11.11.)
Márton-napi Családi Fesztivál - Hévíz - (11.12.-13.)
Márton-napi libanap - Felsőörs - (11.12.)
Márton-napi libator - Hajdúböszörmény - (11.12.)
Mézfesztivál és Termelői Vásár - Zalaegerszeg - (11.26.-27.)
Microsoft Play It Show Budapest - Budapest - (11.26.)
Minecinema - A fénytelen királyság - Budapest - (11.05.-06.)
Mitiszol Fesztivál - Budapest - (11.12.)
MittelCinemaFest - Budapest - (11.05.-22.)
Mórahalmi Pálinkaverseny - Mórahalom - (11.26.)
Nagy Dia Nap - Budapest - (11.07.)
Nagy Orfűi Szalonna Fesztivál - Orfű - (11.05.)
Nagykanizsai Tortafesztivál - Nagykanizsa - (11.26.)
Nemzetközi Rovarbörze - Budapest - (11.13.)
Noise Anatomy Festival - Budapest - (11.11.)
OPEN Fesztivál - Budapest - (11.21.-26.)
Orchidea Kiállítás és Vásár - Budapest - (11.10.-13.)
Országos Táncjáték Fesztivál - Budapest - (11.12.)
Palócgála - Eger - (11.18.-20.)
Pécsi Adventi Kézműves és Mesevásár - Pécs - (11.25.-12.24.)
Photoexpo - Budapest - (11.05.-06.)
Reel Rock - Budapest - (11.10.-11.)
Savaria Salsa Fesztivál - Szombathely - (11.25.-27.)
Soproni Sütemény és Tortafesztivál - Sopron - (11.06.)
Sütemény és Tortafesztivál - Budapest - (11.12.-13.)
Szegedi Jazz Napok - Szeged - (11.11.-12.)
Szegedi Mangalica Fesztivál - Szeged - (11.04.-06.)
Szekszárdi Advent - Szekszárd - (11.27.-12.23.)
Szekszárdi Néptáncfesztivál - Szekszárd - (11.19.)
Szent Márton Újborfesztivál és Libator - Szentendre - (11.12.-13.)
Társasjátékok ünnepe - Budapest - (11.26.-27.)
Tatai Vadlúd Sokadalom - Tata - (11.25.-26.)
Telekom Electronic Beats Festival - Budapest - (11.04.-05.)
Téli Ünnepi Napok Vác - Vác - (11.23.-12.31.)
Tematikus hétvégék a gyenesdiási - Gyenesdiás - (11.05.-26.)
TerraAkva - Budapest - (11.20.)
Textúra 2016 Összművészeti Fesztivál - Budapest - (11.08.-12.13.)
Total Dance Festival - Budapest - (11.19.)
Újbor- és Sajtfesztivál - Budapest - (11.26.-27.)
Ukrán Filmhét - Budapest - (11.06.-11.)
Városi Advent Gyulán - Gyula - (11.29.)
Verzió - Budapest - (11.08.-13.)
Zirc advent - Zirc - (11.26.-12.18.)
100 Hungarikum Bormustra - Keszthely - (11.26.)
50+ Nyugdíjas Expo - Budapest - (11.25.-26.)
56-os filmek a Corvinban - Budapest - (11.05.-06.)]]>
Thu, 03 Nov 2016 09:05:07 +0100
<![CDATA[2016.10.16. - Egészen mostanáig lappangott Aba-Novák Vilmos feleségét ábrázoló remekműve]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/egeszen_mostanaig_lappangott_aba-novak_vilmos_feleseget_abrazolo_remekműve_3709.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/egeszen_mostanaig_lappangott_aba-novak_vilmos_feleseget_abrazolo_remekműve_3709.php
Az Olvasó nő a művész feleségét, Vulkovic Katót és az Aba-Novák körül gyülekező művésztársasághoz tartozó Mattioni Eszter festőnő egyik kedvenc dobermannját ábrázolja. Aba-Novákék még 1924-ben költöztek az addigi lakásukként szolgáló, pár négyzetméternyi pesti mosókonyhából, a budai Zugliget egyik hangulatos kiskocsmájának melléképületébe. Aba-Novák több remek képen is megörökítette a Csillagvölgyi út 3-as szám alatti vendéglő kertjét és az azt gyakran benépesítő művésztársaságot. Így kerülhetett a képbe Mattioni dobermannja, mely Aba-Novák több, ezekben az években született festményén is feltűnik.

A festőnő így emlékezett erre az időszakra: "Már egészen fiatalon, [...] kellemes időtöltés és kikapcsolódás volt a kollégákkal a világ dolgairól való eszmecsere, fesztelen diskurzus. Leginkább összeverődött a társaság az Aba-Novák Vilmosék megrendezte szilvesztereken. Erre az eseményre szinte egész éven át készültünk. Aba-Novákék akkoriban Zugligetben, egy öreg vendéglő oldalszárnyában éltek, ahol Kató, a feleség vaskályhán sütötte a hurkát, mi pedig ródliztunk a 28 fokos hidegben. Később budai, mostmár nagy műtermes lakásukban érdekes, intellektuális kisugárzású társaság gyűlt össze: a képzőművészek mellett írók, színészek, másfajta bohémek." (Mattioni 1990.) Visszatérve az Olvasó nőre, bár az életből ellesett pillanatot mutató festményen az 1927-es évszám olvasható, mutatkozik némi, de csak látszólagos ellentmondás a dátum, a kép kiállításának időpontja és a látható jelenet között.

Aba-Novák 1925-ben elnyerte a Szinyei Merse Pál Társaság ötmillió koronás utazási ösztöndíját, melyet a következő év első felében váltott be, körutat téve Itália, Svájc és Franciaország érintésével. Az 1926-os év második felében viszont már bizonyosan Budapesten tartózkodott, ezért készülhetett olyan sok zugligeti témájú festmény ebben az időszakban. Az Olvasó nő ötlete, első változata és java része biztosan ekkor, 1926 nyarán-őszén született; feltehetően csak az utolsó, befejező ecsetvonások miatt kerülhetett rá az 1927-es dátum. Az egészen kimagasló kvalitású képen, Aba-Novák egyenrangú fontosságot tulajdonított a fénytelített színek és plasztikus formák egyensúlyának. A virtuóz ecsetkezeléssel pedig mesteri módon fogta egységbe a kompozíciót. A mű egyik legközelebbi analógiája, az ugyancsak 1927 februárjában bemutatott, szintén az előző, zugligeti nyáron készült Borlopó című remekmű.

A festmény a BÁV 69. Művészeti aukcióján kerül kalapács alá november 10-én a MOM Kulturális Központban 12.000.000 forintos kikiáltási áron.]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:42:55 +0100
<![CDATA[2016.10.28. - Új érvvel rukkolt elő a 271 Picasso-művet 40 évig a garázsában rejtegető villanyszerelő]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/uj_ervvel_rukkolt_elő_a_271_picasso-művet_40_evig_a_garazsaban_rejtegető_villanyszerelő_3708.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/uj_ervvel_rukkolt_elő_a_271_picasso-művet_40_evig_a_garazsaban_rejtegető_villanyszerelő_3708.php
Az Aix-en-Provence-ban hétfőn kezdődött és december 16-ig tartó fellebbviteli perben Pierre Le Guennec egy újabb verzióval állt elő. Azt mondta, hogy azért kerültek hozzá a művek, mert Jacqueline Picassónak problémái voltak a festő fiával, Claude-dal. Néhány hónappal Picasso halála után Jacqueline "megkért, hogy mintegy 15-17 szemetes zsákban helyezzem biztonságba magamnál (a műveket). Később azt kérte, hogy majd adjam vissza őket, kivéve egyet, amire azt mondta, tartsa meg, ez a magáé" - mondta a bíróság előtt a volt villanyszerelő.

Pierre Le Guennec szerint elképzelhető, hogy a hagyatéki eljárás alól akarta a család kivonni a zsákokba tett műveket. Azt állította, azért nem mondta el korábban az igazságot, mert félt, hogy azzal vádolják meg, hogy ellopta ezeket a zsákokat. Az örökösök képviselői szerint a villanyszerelő az első fokú per után a fellebbviteli perben egy újabb hazugsággal állt elő. A kisnyugdíjas házaspárt "lopásból származó vagyonnal való csalásban" mondta ki bűnösnek a bíróság másfél évvel ezelőtt, de a nyomozás nem tudta megállapítani, hogy a lopásnak ki vagy kik voltak az elkövetői.

Az ügyészség szerint a házaspár kihasználta Pablo Picasso bizalmát és emlékét, amikor a művekhez hozzájutott. Az ügyész ugyanakkor arra is emlékeztetett, hogy az ügyből a gyanúsítottaknak nem származott anyagi hasznuk. Az ügy 2010-ben robbant ki, amikor a villanyszerelő a Picasso Administrationnál akarta hitelesíttetni a 271 művet, amelyet elmondása szerint ajándékba kapott a művésztől. Jean-Jacques Neuer, Claude Picasso ügyvédje gyanúsnak találta, hogy az alperesek nem emlékeztek, hogy 1970-ben, 1971-ben vagy 1972-ben kapták a csomagot.

A művek az 1900 és 1932 közötti időszakból származnak. Az ügyvédszerint erős képzelőerő kell ahhoz, hogy az ember elhiggye: Picasso 70 évig őrizgette a műveket, majd egyszerre csak elajándékozta őket. A gyűjtemény nagyon vegyes, a művek többsége nincs aláírva és nem szerepel a festő 1973-as halála után készített hagyatéki nyilvántartásban. Vannak közötte rendkívül értékes kubista kollázsok, rajzfüzetek, sőt hat kis olajfestmény és 28 kőnyomat is.

Forrás: MTI]]>
Thu, 03 Nov 2016 08:39:28 +0100
<![CDATA[2016.10.01. - Fesztivál ajánló - 2016. októberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__oktoberi_fesztival_esemenyek_3679.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__oktoberi_fesztival_esemenyek_3679.php
Almádi Tökfesztivál - Balatonalmádi - (10.08.)
Anda Géza Fesztivál - Budapest - (10.07.-09.)
Art Market Budapest - Budapest - (10.13.-16.)
Az Egri Vár Napja - Eger - (10.17.)
Az olvasás éjszakája - Több városban - (10.08. 18:00-09. 00:00)
Balatoni Filmfesztivál - Keszthely - (10.05.-08.)
Borhíd Fesztivál és Borünnep - Esztergom - (10.07.-09.)
Bud Spencer - Terence Hill Filmünnep - Budapest - (10.30.)
Budapest Music Expo - Budapest - (10.07.-09.)
Budapest Ritmo - Budapest - (10.13.-16.)
CAFe Budapest - Budapest - (10.07.-23.)
Cinema City FilmÜnnep - Több városban - (10.06.-09.)
Cosmopolitan Blogger Day - Budapest - (10.16.)
Decathlon FittAréna - Budapest - (10.29.)
Dekor- és Esküvő Kiállítás - Budapest - (10.22.)
Disznótoros Kolbászfesztivál - Budapest - (10.21.-23.)
Dunakanyar Bor- és Pálinkafesztivál - Vác - (10.07.-09.)
Faszénen Sült Ételek Udvara - Budapest - (10.07.-08.)
Folk-Rock Maraton - Budapest - (10.15.)
Fool Moon Acapella Fesztivál - Szeged - (10.07.-08.)
Füredi Szüret és Süllő Kupa - Balatonfüred - (10.07.-09.)
Garabonciás Napok - Békéscsaba - (10.09.-14.)
Gárdonyi Napok - Eger - (10.21.-23.)
Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál - Geresdlak - (10.08.)
Gesztenye Liget Fesztivál - Pécs - (10.08.)
Gödöllői Nemzetközi Hárfafesztivál - Gödöllő - (10.07.-09.)
III. Kiskunhalasi Burgonya Napok - Kiskunhalas - (10.07.-08.)
Indiai Filmhét - Bollywoodi sikerfilmek - Budapest - (10.06.-12.)
Indiai vegán gasztronómiai nap - Budapest - (10.09.)
Játékválasztó Családi Élménynap - Budapest - (10.09.)
Kacskaringó Fonalfesztivál - Budapest - (10.08.-09.)
kiskertpiac feat chili - Budapest - (10.16.)
Koccintós Néptáncfesztivál - Budapest - (10.22.)
KockaFeszt - Több városban - (10.08.-09.)
KockaFeszt Pécs - Pécs - (10.08.-09.)
Kürtőskalács Fesztivál - Budapest - (10.07.-09.)
Lelkes Ásványbörze - Budapest - (10.08.-09.)
Live Autumn Fest - Szeged - (10.21.-23.)
Magyar Fürdőkultúra Napja - Budapest - (10.08.)
Magyarinda Családi Fesztivál - Budapest - (10.08.)
Magyarországi Bábszínházak Találkozója - Kecskemét - (10.12.-16.)
Margó Fesztivál - Budapest - (10.12.-16.)
Mindszent Havi Mulatság - Bodrogkeresztúr - (10.07.-08.)
Mini Fesztivál - Budapest - (10.10.-13.)
Mozinet Filmnapok - Több városban - (10.28.-31.)
Nagy Befőzés Nagykörűben - Nagykörű - (10.08.)
Nemzetközi Macskakiállítás - Budapest - (10.08.-09.)
Nyílt Nap a Herosz Állatotthonban - Budapest - (10.08.)
Oktoberfest Sörfesztivál Zalaegerszeg - Zalaegerszeg - (10.07.-09.)
OktóberPest TangoFest - Budapest - (10.06.-09.)
Orfűi Tökfesztivál - Orfű - (10.08.-09.)
Orsolya-napi Vásár - Kőszeg - (10.22.)
Országos Étterem Hét - Budapest - (10.10.-16.)
Öreg-tavi Nagy Halászfesztivál - Tata - (10.14.-16.)
Őszi Képregénybörze - Budapest - (10.16.)
Pécsi Piaci Parádé - Pécs - (10.08.)
Pécsváradi Leányvásár - Pécsvárad - (10.14.-16.)
PirosLábos Fesztivál - Szigetmonostor - (10.08.)
Régészet napjai a Diósgyőri várban - Miskolc (Diósgyőr) - (10.13.-16.)
Rizling Vakáció - Badacsonytomaj (Badacsony) - (10.08.-09.)
Román Filmhét - Budapest - (10.11.-15.)
Siófoki Halfesztivál - Siófok - (10.07.-09.)
Spanyol Filmhét - Budapest - (10.18.-22.)
Star Wars Fantasy - Budapest - (10.30.)
Szent Dömötör-napi Behajtási Ünnep - Hortobágy - (10.22.)
Szigligeti Süllőfesztivál - Szigliget - (10.22.-23.)
Szlovén Filmnapok - Budapest - (10.14.-16.)
Szoboszlói Szüreti Mulatság - Hajdúszoboszló - (10.21.-23.)
Terézvárosi Búcsú - Budapest - (10.15.-16.)
TerraPlaza - Budapest - (10.16.)
Tisza-tavi Madaras Fesztivál - Poroszló - (10.15.-16.)
Tortamustra - Békéscsaba - (10.15.-16.)
Várfutás - Szigliget - (10.08.)
Velemi Gesztenyenapok - Velem - (10.08.-09.)
Vésztői Népdal- és Katonadal Fesztivál - Vésztő - (10.08.)
Viharsarki Mézesnap - Orosháza - (10.08.)
Világsakkfesztivál - Budapest - (10.08.)
Virányosi Méz és Lekvár Fesztivál - Budapest - (10.08.-09.)
Whisky Show Budapest - Budapest - (10.28.-29.)
World Food Day Concert - Budapest - (10.14.)
Zöldturmix Fesztivál - Budapest - (10.09.)]]>
Tue, 04 Oct 2016 19:49:16 +0200
<![CDATA[2016.09.01. - Fesztivál ajánló - 2016. szeptemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__szeptemberi_fesztival_esemenyek_3671.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__szeptemberi_fesztival_esemenyek_3671.php

Bácska Kincsei Természeti Napok - Baja - (09.23.-24.)
Balatoni Hajós Fesztivál és Kulturális - Siófok - (09.17.-18.)
Bioétel- és Borfesztivál - Hajdúszoboszló - (09.09.-11.)
Bor Tér - Szeged - (09.14.-18.)
Boregyetem - Budapest - (09.05.-06.)
Bridging Europe - Európai Hidak - Budapest - (09.21.-28.)
Budapest csokoládé- és édességünnep - Budapest - (09.16.-18.)
Budapest International Documentary - Budapest - (09.24.-10.02.)
Budunkpest - Budapest - (09.10.)
Csabai Házipálinka-kóstoló Fesztivál - Békéscsaba - (09.16.-18.)
Csepel-szigeti Halászléfőző Verseny - Szigetszentmiklós - (09.10.)
Debreceni Zamat Fesztivál - Debrecen - (09.23.-25.)
Dunaföldvári Szüreti Fesztivál - Dunaföldvár - (09.23.-25.)
Eleven Ősz - Budapest - (09.16.-18.)
Érdi Jazz Fesztivál - Érd - (09.06.-11.)
Erdővarázs Családi Nap - Budapest - (09.09.-10.)
ESZME Fesztivál - Budapest - (09.23.-25.)
Európai Bordalfesztivál - Több városban - (09.23.-25.)
Évadnyitó utcabál a Révay utcában - Budapest - (09.11.)
Everness Indián Nyár - Balatonkenese (Balatonakarattya) - (09.15.-18.)
Faiskolai Börze - Szombathely - (09.08.-09.)
Férfi Revütánc Világbajnokság - Budapest - (09.23.-24.)
FESZT- FEST a MU Színházban - Budapest - (09.09.-10.)
Főzdefeszt - Budapest - (09.09.-11.)
GaLiba Gasztrofesztivál - Szombathely - (09.09.-11.)
Gallery Weekend Budapest - Budapest - (09.10.-11.)
Gödöllői Vadásznap - Gödöllő - (09.18.)
Győri Pálinkafesztivál - Győr - (09.16.-18.)
Hadházi Káposztás Napok - Hajdúhadház - (09.23.-25.)
Haluskafesztivál - Vanyarc - (09.10.)
HungaroCon - Budapest - (09.24.)
II. Körtefesztivál - Délegyháza - (09.24.)
II. Mulatós és Retro Fesztivál - Budapest - (09.24.-25.)
III. Máriai Dixieland Fesztivál - Balatonmáriafürdő - (09.17.)
innoLignum - Sopron - (09.08.-10.)
InStyle Beauty Bar - Budapest - (09.10.-11.)
IV. Oktoberfest Budapest - Budapest - (09.29.-10.02.)
IVI Karrier- és Nyílt Nap - Budapest - (09.10.)
Ízek Korok Hangulatok Fesztivál - Esztergom - (09.09.-11.)
Jazzy Fesztivál 2016 - Budapest - (09.15.-18.)
Jótékonysági est Botondért - Budapest - (09.09.)
Kalocsai Paprikafesztivál - Kalocsa - (09.16.-17.)
Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál - Nagykanizsa - (09.09.-10.)
Kaposvári Mézfesztivál - Kaposvár - (09.09.-10.)
Kerekdomb Fesztivál - Tállya - (09.23.-25.)
Keszthelyi Szezonzáró és Szüret - Keszthely - (09.23.-25.)
Kiskertpiac - Budapest - (09.11.)
Koreai-Magyar Komolyzenei Fesztivál - Budapest - (09.13.-22.)
Kőszegi Szüret - Kőszeg - (09.22.-25.)
Kulturális Örökség Napok - Budapest - (09.17.-18.)
Kutatók Éjszakája - Budapest - (09.30.)
KutyaFesztivál - Budapest - (09.10.)
Libafesztivál - Kiskunfélegyháza - (09.09.-10.)
L1danceFest - Budapest - (09.13.-22.)
Magyar Dal Napja - Budapest - (09.11.)
Magyar Népdal Napja - Martonvásár - (09.10.-11.)
Mesefesztivál - Veszprém - (09.16.-18.)
Microsoft PlayIt Pécs - Pécs - (09.10.)
Mihály Napi Sokadalom - Kunhegyes - (09.24.)
Mohács és vidéke Rosé Fesztivál - Mohács - (09.09.-11.)
Muzsikál az erdő - Gyula - (09.30.-10.02.)
Nagyrédei Szüreti Napok - Nagyréde - (09.24.)
Nemzeti Vágta - Budapest - (09.16.-18.)
Óbudai Piknik - Budapest - (09.17.)
Őrmező Ünnepe - Budapest - (09.10.-11.)
Őrségi Tökfesztivál - Őriszentpéter - (09.23.-25.)
Őszi Ászok Fesztivál - Ráckeve - (09.17.-18.)
Őszi Cosplay Party & Fantasy Expo - Budapest - (09.17.)
Őszi Kaktuszkiállítás és Vásár - Budapest - (09.09.-11.)
Őszköszöntő Fesztivál a Bikás Parkban - Budapest - (09.17.)
Pápai Csülök-, Cicege- és Borfesztivál - Pápa - (09.09.-11.)
Pécsi Napok - Pécs - (09.19.-25.)
Puskin kuckó - Budapest - (09.24.-12.31.)
Puskin 90 - Budapest - (09.17.-18.)
Romantikus reformkor - Balatonfüred - (09.15.-18.)
Spinoza Zsidó Fesztivál - Budapest - (09.10.-25.)
Summásság - Bogács - (09.24.)
Sváb Gasztronómiai Kulturális Fesztivál - Újhartyán - (09.10.)
Szarvasi Szilvanapok - Szarvas - (09.09.-11.)
Szekszárdi Szüreti Napok - Szekszárd - (09.15.-18.)
Szemrevaló Fesztivál - Több városban - (09.26.-10.06.)
Szent Mihály-napi Búcsú és vásár - Veszprém - (09.24.-25.)
Szentegyedi Játékok - Dány - (09.10.)
Szeptemberi Kóstoló - Budapest - (09.09.-11.)
Szigetköz ízei, Vármegye borai - Mosonmagyaróvár - (09.09.-11.)
Színházak Éjszakája 2016 - Budapest - (09.17.)
Szüreti Felvonulás Almádiban - Balatonalmádi - (09.10.)
Szüreti Felvonulás és Bál - Balatonfenyves - (09.10.)
Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál - Gyöngyös - (09.16.-18.)
Szüreti Vigadalom - Szigliget - (09.24.)
Taksonyi Mustra - Taksony - (09.24.)
Tánciskolák éjszakája - Budapest - (09.09.)
Tapolcai Pisztráng és Borfesztivál - Tapolca - (09.30.-10.02.)
Tihanyi Szüreti Napok - Tihany - (09.09.-11.)
V. Gyenesdiási Burgonya Nap - Gyenesdiás - (09.17.)
V. Stúdiószínházi Táncfesztivál - Eger - (09.21.-25.)
Vidéki Színházak Fesztiválja - Budapest - (09.05.-11.)
Vígnap - Budapest - (09.11.)
VII. Európai Vonósnégyes Fesztivál - Székesfehérvár - (09.22.-24.)
Villányi Vörösbor Fesztivál - Villány - (09.30.-10.02.)
Vulcano Nemzetközi Ketrecharc Gála - Szombathely - (09.17.)
X. Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó - Pécs - (09.27.-10.03.)
X. Szabacsi Nap - Szigetszentmiklós - (09.17.)
XIII. Fehérvári Lecsófőző Vigasság - Székesfehérvár - (09.10.)
XIII. Rácalmási Tökfesztivál - Rácalmás - (09.23.-25.)
XIV. Keszthelyi Táncpanoráma - Keszthely - (09.15.-17.)
XIX. Budapesti Nagy Sportágválasztó - Budapest - (09.16.-17.)
ZeneSzüret Fesztivál - Pécs - (09.28.-10.02.)
Zrínyi Napok - Szigetvár - (09.05.-11.)
18. Szolnoki Gulyásfesztivál - Szolnok - (09.08.-10.)
25. Budapesti Borfesztivál - Budapest - (09.08.-11.)]]>
Sun, 04 Sep 2016 18:02:03 +0200
<![CDATA[2016.08.02. - Fesztivál ajánló - 2016. augusztusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/_fesztival_ajanlo_-_2016__augusztusi_fesztival_esemenyek_3651.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/_fesztival_ajanlo_-_2016__augusztusi_fesztival_esemenyek_3651.php
Belvárosi Siófolk Estek
2016. augusztus 2. - 2016. augusztus 23.
Siófok


Ördögkatlan Fesztivál
2016. augusztus 2. - 2016. augusztus 6.
KEXX - Könnyűzenei Extrémsport Fesztivál
2016. augusztus 3. - 2016. augusztus 7.
Hajdúböszörmény

Zalai Borcégér - Keszthelyi Borünnep
2016. augusztus 3. - 2016. augusztus 7.
Keszthely


Auer Lipót Nemzetközi Hegedűfesztivál
2016. augusztus 3. - 2016. augusztus 7.
Veszprém

Bohém Ragtime Jazz Band
Jazzfőváros Fesztivál
2016. augusztus 4. - 2016. augusztus 7.
Kecskemét


Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál
2016. augusztus 4. - 2016. augusztus 7.
Komárom

St Germain
Paloznaki Jazz Piknik
2016. augusztus 4. - 2016. augusztus 6.
Paloznak


I love retro fesztivál
2016. augusztus 5. - 2016. augusztus 7.
Balatonfűzfő

Gold Beer Fest - Nemzeti Sörnapok
2016. augusztus 5. - 2016. augusztus 7.
Budapest


Csopakabana
2016. augusztus 5. - 2016. augusztus 6.
Csopak


Jósvafői Hucul Lovasnapok és Nemzetközi Patkolókovács Verseny
2016. augusztus 5. - 2016. augusztus 7.
Jósvafő


Panyolafeszt
2016. augusztus 5. - 2016. augusztus 6.
Panyola


Mátraalja Fesztivál
2016. augusztus 5. - 2016. augusztus 7.
Szécsény


Balatonfüredi Borhetek
2016. augusztus 6. - 2016. augusztus 28.
Balatonfüred


Bujtor István Filmfesztivál
2016. augusztus 6. - 2016. augusztus 6.
Balatonszemes


MineShow Nyár
2016. augusztus 6. - 2016. augusztus 7.
Budapest


Schweppes JazzMobil
2016. augusztus 6. - 2016. augusztus 27.
Budapest


Dinnyenap
2016. augusztus 6. - 2016. augusztus 6.
Ópusztaszer


Győri Reneszánsz és Barokk Hét
2016. augusztus 7. - 2016. augusztus 13.
Győr


Alba Regia Feszt
2016. augusztus 9. - 2016. augusztus 11.
Székesfehérvár


Sziget Fesztivál 2016
2016. augusztus 10. - 2016. augusztus 17.
Budapest]]>
Wed, 03 Aug 2016 08:54:30 +0200
<![CDATA[2016.07.27. - A Múzeumkert minden értelemben zöldebb lesz]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/a_muzeumkert_minden_ertelemben_zoldebb_lesz_3645.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/a_muzeumkert_minden_ertelemben_zoldebb_lesz_3645.php
A józsefvárosi Palotanegyed zöldfelületeire is hatással lesznek azok a tervek, amelyeket a 2016. július 21-én a Magyar Közlönyben megjelent határozat is támogat. Eszerint a Magyar Rádió volt épületegyütteséből a Pollack Mihály téri Károlyi-palota, az Esterházy-palota (a rádió Márványtermeként ismert) valamint a Bródy Sándor utcában található Stúdiópalota hasznosítását átgondolva szeptember 30-ig kell elkészülnie az „Új Nemzeti Múzeum” koncepciójának. Ugyaneddig kell dönteni a Pollack Mihály térre néző rádió-irodaépület és -üzemépület lebontásához szükséges intézkedésekről is. Ez utóbbiak ugyancsak a zöldfelületek bővülését jelentik majd, összhangban a kormányhatározattal. A tervek középpontjában a Múzeumkert és a Pollack Mihály téri paloták mögötti terület parkosítása, fák telepítése, a közönség felé forduló, modern Magyar Nemzeti Múzeum megteremtése áll. A Múzeumkert fáit semmilyen veszély nem fenyegeti, a Magyar Nemzeti Múzeum régi és új épületei körül gondozott, dús kertek és fák fogják várni a látogatókat.]]>
Thu, 28 Jul 2016 16:40:19 +0200
<![CDATA[2016.07.24. - Helyspecifikus, nagyméretű papírinstallációk a Bazilikában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/helyspecifikus__nagymeretű_papirinstallaciok_a_bazilikaban_3644.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/helyspecifikus__nagymeretű_papirinstallaciok_a_bazilikaban_3644.php

A bábeli torony és a hozzá kapcsolódó társadalmi jelenségek visszatérő elemei a művészet történetének. A téma egyik legklasszikusabb ábrázolása id. Pieter Bruegel festménye, mely jelen kiállítás mindkét alkotója számára fontos kiindulópont, inspiráció. A bábeli tematika jelenkori áthallásai a kommunikáció, annak torzulása, vagy teljes hiánya. Ezen keresztül pedig a közös élmény, és közösség széthullása, megszűnése. Jelenünk a „nagy közös értetlenség kora”, a szétesés előtti pillanat. Munkáikat összekapcsolja az ember monumentalitás iránti vágya, illetve ezen vágy létjogosultságának megkérdőjelezése. Úgy látják: az ember mára észrevétlenül megépítette a maga „Bábelét”: az információdömping és a fogyasztói társadalom termékei egyaránt fogyaszthatatlan mennyiségben állnak rendelkezésre. A feldolgozhatatlanság hátráltató tényező és ezek a jelenségek legalább annyira hátráltatják, mint amennyire megkönnyítik mindennapi életünket.


Boros Mátyás központi műve egy internetes közösségi felület bevonásán alapuló munka. A mű fontos eleme az itt zajló kommunikáció: a legnagyobb közösségi portálon osztotta meg felhívását és kérte ismerőseit, hogy saját portréik megosztásával járuljanak hozzá alkotásához, melynek végeredménye egy arcokból felépülő torony (zikkurát) térinstalláció. Az ember itt úgy jelenik meg, mint rész az egészben, rajta keresztül Boros individuum és közösség viszonyát vizsgálja. Az emberi arcok mint téglák alkotják a hétszintes, csonka építményt.


Kerekes Gábor képi világára jelentős hatást tett a sci-fi irodalom, azon belül is a steam-punk irányzat. Kerekes az újrahasznosított alapanyaggal illeszkedik a nemzetközi recycling art tendenciákhoz is. A világ jelenlegi állapotával egyfajta apokalipszis felé tart: a feltornyosuló, fel nem dolgozott kommunikációs és fogyasztói termékek a pusztulásunkat okozhatják. Az újrahasznosítás, melynek elvét követve ő maga is készíti installációit, egy alternatív megoldás a túlélésre. Saját Bábel tornyának megépítésével reprodukálja az elérhetetlen felé törekvést, jeleneteivel pedig olykor fiktív, de részleteiben igencsak valóságos mini-világokat teremt.]]>
Tue, 26 Jul 2016 13:11:06 +0200
<![CDATA[2016.07.18. - Szilasi Alex zongorázik az ókori romok között]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/szilasi_alex_zongorazik_az_okori_romok_kozott_3643.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/szilasi_alex_zongorazik_az_okori_romok_kozott_3643.php

Nemesvámos Balácapusztán, Veszprémtől és Balaton parttól is mindössze 9-9 km-re, a római villagazdaságban 2016. július 23-án most megidézhetjük az egykori tulajdonos gazdagságát és életmódját. Egy ilyen tehetős ember és család számtalan dologgal szórakoztatta magát és vendégeit. Ezek között minden bizonnyal voltak zenei események is, amelyekre megtehette, hogy kora legjobb, legtehetségesebb művészeit invitálja meg. A Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó Villa Romana Baláca most is saját kora kiválóságai közül választhat.]]>
Tue, 19 Jul 2016 11:23:46 +0200
<![CDATA[2016.07.01. - Fesztivál ajánló - 2016. júliusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/_fesztival_ajanlo_-_2016__juliusi_fesztival_esemenyek_3642.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/_fesztival_ajanlo_-_2016__juliusi_fesztival_esemenyek_3642.php
Almádi napok

2016. július 1. - 2016. július 17.
Balatonalmádi
Almádi Napok - zenés, táncos program, kulináris élményekkel. Kézműves standok, lacikonyhák, zenés-táncos felvonulás, helyi tehetségek produkciói, esténként pedig házibuli zenekarok koncertjei Balatonalmádiban.

Derby Fesztivál

2016. július 1. - 2016. július 3.
Budapest
Július 1-3. között a budapesti Kincsem Parkban Derby, a család fesztiválja. A lélegzetelállító lóversenyfutamok mellett idén ismét starthoz állnak a versenyagarak is. Ingyenes gyerekprogramokkal és ismert előadók esti koncertjeivel várják az érdeklődőket: színpadra lép Caramel, Radics Gigi és Király Viktor. Szombaton és vasárnap a design szerelmesei is megtalálják számításukat a WAMP művészeti forgatagában.

Győrkőcfesztivál

2016. július 1. - 2016. július 3.
Győr
"10 helyszínen, 1000 program, Zsebpénz nem kell, mert ingyen van! Belépő a mosolyod, mit hozz magaddal, meg egy rólad készült fotón!" A Vaskakas Bábszínház szervezésében Győr belvárosa egy hatalmas játszótérré változik, minden év július első hétvégéjén.

KeszthelyFest

2016. július 1. - 2016. július 3.
Keszthely
Kössük össze képzeletben a Festetics-kastélyt és a keszthelyi Balaton-partot, és képzeljünk még oda négy szabadtéri színpadot és további zárt koncerthelyszíneket. Adjunk hozzá zenét a következő összetevők elegyítésével: világzene, blues, jazz, dixieland, latin és mai modern pop és rock, majd öntsük nyakon egy kis borral. Így jutunk el a 2016-os, vagyis a harmadik Keszthelyfesthez, ami három napon és estén át folyamatos programokkal és gasztro örömökkel üdvözli a júliust.

Monoki Babfesztivál

2016. július 1. - 2016. július 2.
Monok
Immáron negyedik alkalommal rendezik meg Monokon, az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő babfesztivált. A rendezvény 2016. Július 1- én veszi kezdetét, és változatos programokkal várja az ide érkező vendégeket. A programok folyamatosan bővülnek: Boney M élő koncert Kállay-Saunders András élő koncert Rúzsa Magdi élő koncert Pál Dénes Koncert

Nagyvázsonyi várjátékok

2016. július 1. - 2016. augusztus 20.
Nagyvázsony
Július elsejétől egész nyáron napi két alkalommal Lovaggá ütés, apród választás, de talán még asszonyrablás is lesz a közkedvelt nagyvázsonyi várjátékokon. A kosztümös közel egy órás bemutató a család minden tagja számára élvezetesen és sajátos humorral mutatja be Kinizsi történetét, azon kor jellegzetességeit.

Nemzetközi Gastroblues Fesztivál

2016. július 1. - 2016. július 3.
Paks
Hazánk egyik legnagyobb múltú fesztiválja immár huszonnegyedik alkalommal várja a blues és más színvonalas zenei stílusok kedvelőit a Duna menti városba. Paks az eltelt bő két évtizedben a zenerajongók, a gasztronómia iránt érdeklődők és a borbarátok számára kihagyhatatlan helyszínné, mondhatni kötelező programmá vált július első hétvégéjén. A színvonalas koncerteket borbarát találkozó, a vasárnapi borral készült ételek főzőversenye, valamint a kuriózumnak számító templomi hangverseny kíséri.


Zsolnay Fényfesztivál

2016. július 1. - 2016. július 3.
Pécs
Július első hétvégéjén a kikapcsolódni vágyókat tematikus, összművészeti fesztivál várja, amely a város majd 2000 éves múltjának lenyűgöző hagyatékát a fantázia világával szövi össze, színes programjával az impozáns múlt és egy elképzelt jövő határán játékra és gondolkodásra sarkall, értéket közvetít, szórakoztat, és gyönyörködtet.

Salföldi Dalföld

2016. július 1. - 2016. július 3.
Salföld
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szeretettel várja az érdeklődőket a II. Salföldi Dalföld rendezvényre, melynek egyik helyszíne a Salföldi Major. 2016. július 1-3. között második alkalommal kerül megrendezésre a Káli-medence szívében a II. Salföldi Dalföld összművészeti hétvége. A Bíró-Gombos Alapítvány által megálmodott programsorozat célja, hogy igényes, a művészetekre, a tájra és saját magára reflektáló tudatos közönséget szolgáljon ki.

Szegedi Szabadtéri Játékok

2016. július 1. - 2016. augusztus 27.
Szeged
A bolygó hollandi, Drakula utolsó tánca, Én és a kisöcsém, Mamma Mia!, A nyomorultak, Ének az esőben, Tévedések vígjátéka: bejelentette 2016-os műsorát a Szegedi Szabadtéri Játékok. A nagy múltú fesztivál a nyáron ünnepli fennállásának 85. évfordulóját. Ez alkalomból az elmúlt évek legnagyobb sikerei is visszatérnek a Dóm téri színpadra, amellett, hogy három új produkció is színre kerül. 2016-ban ünnepli 85. születésnapját a Szegedi Szabadtéri Játékok.

ARTjáró Összművészeti Fesztivál

2016. július 1. - 2016. július 2.
Szolnok
Havasi Balázs
Tokaj Fesztiválkatlan

2016. július 1. - 2016. október 22.
Tokaj
A 2016-os esztendőt katlantrengető produkciókkal indítják. A világ egyik legrangosabb cirkuszművészeti seregszemléje a színpadon. A legjobb, legsikeresebb cirkuszi produkciók a világ minden pontjáról. A szakma legkiválóbb képviselői, cirkuszigazgatók, művészeti vezetők egy helyen.

ZAKO Fesztivál

2016. július 1. - 2016. július 10.
Zalaegerszeg
Idén negyedik alkalommal, július 1-10. között rendezi meg a Manna a ZAlaegerszegi KOrtárs Művészeti Fesztivált a Kvártélyházzal közösen, amelynek programjában kilenc előadást láthat a Zalaegerszegre látogató közönség. A ZAKO Fesztiválnak idén is Kvártélyház Szabadtéri Színház ad otthont, amely idén már a tizedik nyári évadát kezdi.

Gönci Barack Vigasság

2016. július 2. - 2016. július 3.
Boldogkőváralja
Az év legbarackosabb bulija! Gönci Barack Vigasság - 2016. július 2-3. Boldogkőváralja. Igényes, klassz, barátságos és családias. A vidék az utóbbi időben sorra bizonyítja, hogy van élet Budapesten és a Balatonon túl is.

Szekérfesztivál

2016. július 2. - 2016. július 2.
Budapest
Szekérfesztivál Budapesten A Krisna-hívők 2015/16-ban a Környezetvédelem Éve programsorozattal várják az érdeklődőket. A hagyományos vallási fesztiválokon is megjelenik a környezetvédelem kérdésköre, különösen az, hogy szellemileg, etikailag mit tehetünk mi, kis emberek azért, hogy egy zöldebb világot hagyjunk hátra. Az új látásmód bolygónknak is új perspektívákat nyit. A Szekérfesztivál július 2-án, szombaton kerül megrendezésre. Az ünnepi menet 10 órakor indul a Vörösmarty térről.

Bélatelepi Nap

2016. július 2. - 2016. július 2.
Fonyód
A hagyományosan megrendezésre kerülő, egész napos, Bélatelepi napon gyermekeket és felnőtteket egyaránt színes és szórakoztató programokkal várnak a szervezők.

Rábastock

2016. július 2. - 2016. július 2.
Körmend
Július második napján, szombaton, várják mindazokat akik kedvelik a Woodstock-i zenéket, a blues, rock és most már a nagy magyar előadok dalait is. Tartsuk meg a fesztivált, hiszen peace, love, tábortűz, szúnyogok, barátság, kiváló zenék a 60-as évektől. Helyszín: Rába Szabadidőcentrum, Körmend, kapunyitás 13-kor! Belépő: 1.500 Ft, (Alterába Fesztivál bérlet bemutatásával 1.

Help! Feszt

2016. július 2. - 2016. július 2.
Sellye
Belépő: 1000Ft (12 éves kor alatt ingyenes, tartalmazza a fesztiválon való részvételt, a strandbelépőt és lehetőséget ad a nyereményjátékon való részvételhez) 10:00 és 18:00 között véradási lehetőséget biztosítanak, amelyet ugyancsak értékes nyereményekkel jutalmaznak.

Balaton-átúszás

2016. július 2. - 2016. július 2.
Több városban
A 2016. évi Balaton-átúszás a kedvező idő esetén 2016. július 2-án szombaton kerül megrendezésre. Hagyomány már, hogy az 5.2 km-t a révfülöpi kikőtőből indulva, a balatonboglári Platán strandra érkezve kell teljesíteni. A rajt időszak reggel 8.00 órától délután 14.00-ig tart. Nevezni Révfülöpön, a kikötőhöz közeli labdarúgópályán lehet. A nevezés 7.00 órától 13.30-ig tart. A nevezési lap olvasható kitöltése után az általános orvosi vizsgálat alapján alkalmasak indulhatnak.

Bivalyfesztivál

2016. július 3. - 2016. július 3.
Balatonmagyaród
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szeretettel várja az érdeklődőket Kápolnapusztára, a Bivalyrezervátumba. A fesztiválon kézműves foglalkozásokkal, kirakodóvásárral várjuk látogatóinkat! Találkozó helye: Kápolnapuszta, Bivalyrezervátum Időpont: 9:00-19:00

Miszla Barokk Régi Zene Akadémia

2016. július 3. - 2016. július 10.
Több városban
A Miszla Barokk Régi Zene Akadémia elnevezésű nemzetközi projekt 2011-ben indult útjára, állandó házigazdája és szervezője a Miszla-Art Kulturális Központ és Alkotóház (Miszla, Tolna megye). Az évente megrendezésre kerülő intenzív mesterkurzusok célja, hogy a korabeli zene és hangszerei iránt érdeklődő, ifjú zenészeknek teret és lehetőséget teremtsen az információ és technikai tudás megszerzésére.

Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztivál

2016. július 4. - 2016. augusztus 4.
Budapest
Július 4. és augusztus 4. között összesen tíz koncertre várják a nagyérdeműt Budapest egyik legvarázslatosabb történelmi emlékhelyére, a Vajdahunyadvárba. Vájtfülűek előnyben: komolyzene, első osztályú cigányzene, egy kis pop zenével és további unikumnak számító előadókkal. A szimfonikus zenekarok mellett, a magyar világsztár Roby Lakatos, a Budapest Bár, Orosz Zoltán és Borbély Mihály, Polyák Lilla és Wolf Kati valamint a 100 Tagú Cigányzenekar estéin vehetünk részt.

Nemzeti Hét Balatongyörökön

2016. július 6. - 2016. július 10.
Balatongyörök
A magyarság múltjáról, kultúrájáról, hagyományairól és a jelen gazdasági-politikai helyzet aktualitásait boncolgató előadások, esténként könnyűzenei koncertek várják a Balaton-parti rendezvényhelyszínen az érdeklődőket.

Csopaki Fröccsöntő

2016. július 6. - 2016. július 9.
Csopak
Nincs csopaki nyár fröccs nélkül... Ezt már minden borbarát tudja! Idén 5. alkalommal kerül megrendezésre a Fröccsöntő Csopakon, amikor a boros pavilonokban a különböző fajtájú fröccsök kerülnek hagyományosan előtérbe, hiszen a kiváló csopaki borok nemcsak önmagukban fogyasztva, hanem fröccs formájában is kitűnő italok.

Balaton Sound

2016. július 6. - 2016. július 10.
Zamárdi

Lakeside Rock & Roll Weekend and Us Car Weekend

2016. július 7. - 2016. július 10.
Agárd
Jegyárak: 4 napos (Csüt-Pén-Szom-Vas) 10.000,- Ft/fő 2 napos (Szombat-Vasárnap) 6.000,- Ft/fő A jegyár tartalmazza a koncertbelépőt, a strandbelépőt, a sátorozás díját és a camping közös helyiségeinek használatát. 10 éven aluli gyermekeknek a belépés ingyenes, de szülői kíséret szükséges. Helyszín: Agárd, Park Camping

Bajai Halfőző Fesztivál

2016. július 7. - 2016. július 10.
Baja
Baja, a halászlé fővárosa! Baja nemzetközileg ismert, a rekordok könyve által jegyzett halfőző fesztiválja az idők során valódi fiesztává lett. Július második szombatján évről évre közel kétezer helyi és vidéki alkalmi szakács vendégeli meg barátait halászlével a belvárosban. A fesztivál négynapos programsorozattá nőtte ki magát, mely több tízezer embert vonz. A bekebelezett étek mennyisége is gigászi: több mint húszezer adag bajai halászlé készül.


Lakeside Rock & Roll Weekend and Us Car Weekend

2016. július 7. - 2016. július 10.
Agárd
Jegyárak: 4 napos (Csüt-Pén-Szom-Vas) 10.000,- Ft/fő 2 napos (Szombat-Vasárnap) 6.000,- Ft/fő A jegyár tartalmazza a koncertbelépőt, a strandbelépőt, a sátorozás díját és a camping közös helyiségeinek használatát. 10 éven aluli gyermekeknek a belépés ingyenes, de szülői kíséret szükséges. Helyszín: Agárd, Park Camping

Bajai Halfőző Fesztivál

2016. július 7. - 2016. július 10.
Baja
Baja, a halászlé fővárosa! Baja nemzetközileg ismert, a rekordok könyve által jegyzett halfőző fesztiválja az idők során valódi fiesztává lett. Július második szombatján évről évre közel kétezer helyi és vidéki alkalmi szakács vendégeli meg barátait halászlével a belvárosban. A fesztivál négynapos programsorozattá nőtte ki magát, mely több tízezer embert vonz. A bekebelezett étek mennyisége is gigászi: több mint húszezer adag bajai halászlé készül.

Györöki Jazzfiesta

2016. július 7. - 2016. július 28.
Balatongyörök
Ha csütörtök, akkor Jazzfiesta! A nyári szezonban minden héten jazzkoncertekkel várják a műfaj kedvelőit a Kossuth utcában, a műemlék templom alatti kis téren, karnyújtásnyira a Balaton-parttól. Játszik a Major?s Band és SoulFool Band. Színvonalas jazz zenével várunk szeretettel minden érdeklődőt. A fellépő zenekarok, dobosok, táncosok garantálják a jó hangulatot. Az igazi színes fiesta érzést a júliusi nyitó és augusztusi záró rendezvényen élhetik át.

Egri Bikavér Ünnep

2016. július 7. - 2016. július 10.
Eger
Harmincnál is több borászat és közel húsz étterem garantálja a páratlan borgasztronómiai élményt a XX. Egri Bikavér Ünnepen. Eger legnagyobb fesztiválján számos koncert, családi és szabadidős program ígér felhőtlen kikapcsolódást. A már huszadik Egri Bikavér Ünnep az évek során Eger legnagyobb borgasztronómiai fesztiváljává nőtte ki magát.

Shakespeare Fesztivál

2016. július 7. - 2016. július 17.
Gyula
400 éve halt meg a világ legismertebb drámaírója, William Shakespeare. Ennek keretében ünnepi fesztiválra kerül sor Gyulán július 7. és 17. között. 2005 óta rendezik meg július elején a tíznapos Shakespeare Fesztivált, amellyel a Gyulai Várszínház kilépett a nemzetközi fesztiválok közé. A tíznapos Shakespeare Fesztivál célja egy olyan rangos nemzetközi fesztivál megteremtése volt, ahova a legjelentősebb Shakespeare előadásokat hívják meg itthonról és külföldről.

Szegedi Várjátékok

2016. július 7. - 2016. július 31.
Szeged
A Szegedi Várjátékok immár tizennegyedik alkalommal kerül megrendezésre. Idén is a közkedvelt Gyermeknapokkal nyitjuk a háromhetes rendezvényt, melynek keretein belül is sok-sok ingyenes programra (ugrálóvár, ügyességet fejlesztő játéko, lovasszekér és állatsimogató) számíthatnak az érdeklődők. Az első hétvégén mesejátékokkal várjuk a gyermekeket: itt lesz velünk többek között Csizmás kandúr, Maugli, Lúdas Matyi, Pom pom, és még sokan mások.

Tihanyi Orgonahangversenyek

2016. július 7. - 2017. január 1.
Tihany

Bud Spencer és Terence Hill rajongói fesztivál

2016. július 7. - 2016. július 10.
Velence
Idén szomorú apropója is van a fesztiválnak, 86 éves korában elhunyt Bud Spencer. A rajongói fesztivál a Magyar Bud Spencer és Terence Hill Rajongói Klub legnagyobb eseménye, minden évben több száz érdeklődőt vonz.

Parti Pezsgés Fesztivál

2016. július 8. - 2016. július 10.
Balatonboglár
Ha nyár, napfény, strand, zene, pezsgés... ...akkor II. Parti Pezsgés Fesztivál! A boglári Parti Pezsgés onnan kapta a nevét, hogy középpontjába a dél-balatoni borászatok legjobb pezsgőit, gyöngyöző-és habzóborait helyezi. Balatoni borfesztiválból sok van, de olyan, ahol kifejezetten a buborékos italoké a főszerep, csak egy.

Balaton Bike Fest

2016. július 8. - 2016. július 10.
Balatonfüred
A Specialized Balaton-felvidék országúti maratonon 2016. július 10-én, 10 órától, Balatonfüredtől indulva, kis forgalmú utakon kalandozunk a felvidék legszebb tájain, a táv 105 km. 2014-ben az útvonalból mintegy 35 km-nyi részt újraaszfaltoztak, így hazánk legjobb útminőségű maraton pályáján tekerhetsz és csodálatos kilátás nyílik közben a Balcsira is. A várható indulói létszám a maratonon 2016-ban 500 fő fölött lesz.

Balatonvilágosi falunap

2016. július 8. - 2016. július 9.
Balatonvilágos
A balatonvilágosi falunap fontos esemény a falu életében. Minden évben július második szombatján kerül megrendezésre, mely egész napos szórakozással, mulatsággal várja az idelátogatókat. Programjait próbálják úgy kialakítani, hogy a gyerekek, fiatalok és idősebbek számára egyaránt élvezetes legyen: kirakodóvásár, evés-ivás, sportversenyek, sztárfellépő.

Hell Vill Fesztivál

2016. július 8. - 2016. július 10.
Bősárkány
Idén 11. alkalommal kerül megrendezésre a Hell Vill fesztivál, összesen több mint 25 fellépővel, amely az évek során koncertsorozatból kétnapos, szabadtéri eseménnyé nőtte ki magát. A felhozatal idén is színes lesz. A megszokott Punk, Hardcore zenekarok mellett lesznek, akik Oi, Hip hop vagy a metál szférában reprezentálják magukat.

Rockmaraton

2016. július 8. - 2016. július 17.
Dunaújváros
Egy hétvégével hosszabb lesz a buli. Megvan, hogy mit fogunk csinálni 2016. július 8 és 17. között. Headbangelni fogunk a 2016-os Rockmaratonon, ami idén 10 napos esemény lesz! A Rockmaraton szervezői mindig is nagy figyelmet fordítottak arra, hogy pénztárcabarát megoldásokkal várják a fesztiválozókat, a kapcsolódó szolgáltatások terén is.

Örök szerelem hétvégéje

2016. július 8. - 2016. július 9.
Fonyód
Ha július, akkor szerelem! Ha szerelem, akkor Fonyód! Rúzsa Magdi szuperkoncert! Szerelmesek útlevele ? minden, ami romantika. A Kripta Villa feléled. Szerelmes ízek a Panoráma sétányon. Naplemente az Örök szerelem hajóján. Vivat Bacchus koncert. Intim előadások, szerelmes slágerek, izzító táncok. Ha nyár, akkor szerelem, ha szerelem, akkor Fonyód! A fonyódi Kripta Villa kultikus zarándokhellyé vált, az örök szerelmet és az emlékekhez való hűséget hirdetve.

Hortobágyi Lovasnapok

2016. július 8. - 2016. július 10.
Hortobágy
Hortobágyi Lovasnapok az elmúlt évtizedekben a térség meghatározó és országhatárokon átívelő ismertségű rendezvényévé nőtte ki magát, amelynek legfőbb célja a Hortobágyra jellemző pásztorkultúra múltjának és jelenének, valamint a Mátai Ménes lótenyésztő munkájának, és a ma is használt és működő fogatgyűjteményének megismertetése, népszerűsítése.

Szentendrei Teátrum és Nyár 2016

2016. július 8. - 2016. augusztus 14.
Szentendre
18 színházi előadással, köztük két magyarországi ősbemutatóval, öt gyerekteátrumi darabbal, négy koncerttel, négy fesztiválprogrammal és új játszóhellyel várja a közönséget idén nyáron Szentendre. A széles programkínálat mellett új arculattal jelenik meg a kulturális rendezvénysorozat.

Tihanyi Szabadtéri Játékok

2016. július 8. - 2016. augusztus 27.
Tihany
Immár 13. alkalommal kerül megrendezésre a Bujtor István által életre hívott Tihanyi Szabadtéri Játékok. A róla elnevezett szabadtéri színpadon, a Belső-tó partján, csodálatos környezetben színvonalas és népszerű előadásokat tekinthetnek meg a színház és koncertkedvelők július 8-tól augusztus 27-ig minden pénteken és szombaton.

Rozé, Rizling és Jazz Napok

2016. július 8. - 2016. július 17.
Veszprém
A Rozé Rizling Jazz Napok a VeszprémFest kísérőrendezvényeként hat évvel ezelőtt indult, az esemény ez évben július 8. és 17. között várja vendégeit. A Rozé: merthogy a nyár bora, a frissesség és a fiatalosság üzenete. A Rizling: merthogy a Veszprémhez legközelebbi, balatonfüred-csopaki borvidék legjellemzőbb, tradicionális fajtája, a fröccsök alapja.

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok

2016. július 8. - 2016. július 10.
Visegrád
A Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok immár 32 éve állít emléket az 1335-ös visegrádi királytalálkozónak, a középkori Európa egyik legfontosabb eseményének. E három napon látványos lovagi tornák, pompás királyi menet és esti fáklyás felvonulás, vásár, koncertek és királyi borudvar várja az idelátogatókat, megidézve azt az utánozhatatlan középkori hangulatot, melynek egyik hiteles helyszíne Visegrád.

Balatoni Halak Napja

2016. július 9. - 2016. július 9.
Balatonföldvár
Különleges élményekkel gazdagodhat, ha kilátogat Balatonföldváron a Keleti Strandra.


Balaton100szó

2016. július 9. - 2016. július 9.
Balatonszárszó
Hip-Hop/Slam poetry fesztivál, Balatonszárszón. Második alaklommal kerül megrendezésre a szövegcentrikus műfajok népszerűsítésére megalkotott programsorozat - a Balaton100szó. SLAM POETRY / József Attila emlékház, Balatonszárszó József Attila utca 7.

Világosi Borfesztivál

2016. július 9. - 2016. július 16.
Balatonvilágos
Tavaly álmodtak egy nagyot és hozták létre a szervezők a Balaton Déli partján egy rendkívül hangulatos, tömegeket vonzó 9 napos Borhetet. Az ország összes termőhelyét bemutatva a borászok és borkereskedők lehetőséget kaptak, hogy a különböző szőlőfajták és borkészítési stílust megismertessék a rendezvényre látogató vendégekkel. Idén e gondolatot tovább víve újabb helyszíneken várják a bor szerelmeseit. A lényeg a bor, de helyet kapnak a kézművesek, valamint a gasztronómia és a kultúra is.

Aloha Fesztivál

2016. július 9. - 2016. július 9.
Budapest

Jubileumi X. Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok

2016. július 9. - 2016. július 10.
Bükkszentkereszt
Harmóniában önmagunkkal, a családunkkal és a természettel. A bükki füvesember, Szabó Gyuri bácsi által megálmodott Bükkszentkereszti Gyógynövénynapok tizedik alkalommal várja a természetbarátokat. A 88 éves Gyuri bácsi a népi gyógyítás egyik legtapasztaltabb mestere, aki kisgyermekként nagyanyjától, a falusi gyógyító asszonytól tanulta a gyógyfüvek ismeretét, és még nyolcvan fölött is fáradhatatlanul járja az országot, hogy továbbadja a tudást, amit kapott.

Gyenesdiási Keszegfesztivál

2016. július 9. - 2016. július 10.
Gyenesdiás
Ha szereted a keszeget akkor Gyenesen a helyed! 2016. Július 9. Szombat 10:00 Keszegsütés 15:00-19:00 Szemfüles játszóház 16:00 Rendezvény ünnepélyes megnyitója Halétel-, és halászléfőző verseny.
Molnár Ferenc Caramel
Hollókői Ördögfiak Fesztivál

2016. július 9. - 2016. július 10.
Hollókő
Új könnyűzenei rendezvénnyel várja a látogatókat az UNESCO Világörökség- listáján is megtalálható gyönyörű nógrádi falu. A szervezők célja, hogy egy olyan kétnapos fesztiválprogramot nyújtsanak az idelátogatóknak ami megjelenésében és tartalmában is méltóképpen illeszkedik bele Észak-Magyarország egyik legszebb településének eseménysorozatába.

Sukorói Zenei Nyár

2016. július 9. - 2016. augusztus 13.
Sukoró
Immár 10. éve rendezik meg Sukorón, a református templomban a nyári hangversenysorozatot, melyre szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Szent Márton Találkozó

2016. július 9. - 2016. július 10.
Szombathely
Ifjúsági-, Családi- és Zarándoknapok Szombathely, az Egyházmegye, sőt, a nemzetünk számára is meghatározó, fontos ünnep Szent Márton születésének 1700 éves jubileumi évfordulója. Az egész éven át tartó ünnepségsorozat kiemelt eseménye a július 9-én és 10-én Szombathelyen tervezett zarándok, ifjúsági és családi találkozó. Ide várjuk azokat a hívőket és nem hívőket, akik nyitottak, érdeklődőek, törekszenek a jóra és annak továbbadására.

Bozsoki Zenei Fesztivál

2016. július 10. - 2016. július 19.
Bozsok
Kőszeghegyalján, Bozsok, az alpokaljai kis falucska különleges helyszínként szolgál a Bozsoki Zenei Fesztiválhoz. A falu bensőséges hangulata, a Sibrik-kastély termei, gyönyörű kertje, a Malomporta ízléses udvara és a világ különböző pontjairól érkező fiatalok koncertjei páratlan hangulatot teremtenek. A rendezvény során a zene mellett a gasztronómia is méltó helyet kap. Érdemes felfedezni a térség egyik legújabb, minőségi élményt nyújtó eseményét.

Alterába Fesztivál

2016. július 12. - 2016. július 16.
Körmend
Átalakul idén az Alterába, amely nagyobb színpaddal, megújult látványelemekkel, valamint több délutáni programmal várja a Körmendre látogatókat. A 2016-os fesztivált július 12. és 16. között rendezik meg a Rába Szabadidőcentrumban.

EFOTT

2016. július 12. - 2016. július 17.
Velence
Egy évre abbahagyja a vándorlást, és 2016. július 12-17. között ismét Velencét veszi birtokba az EFOTT. Nem ez lesz azonban az egyetlen duplázás a fesztivál szervezésében: a házigazda szerepét ezúttal két egyetem megosztva látja el. A hallgatók már most felpörögtek mindkét helyen, és a tökéletes fesztiválhangulathoz konkrét ötleteket várnak. A látogatók kényelmének fokozására a szervezők Velence várossal összefogva területet is fejlesztenek.

Jazz és a Bor fesztiválja

2016. július 13. - 2016. július 16.
Balatonboglár
XVII. "Jazz és a Bor fesztiválja" egyedi színfolt a Balaton déli partján. Balatonboglár Város kiemelt rendezvénye. Nyáron, fesztivál keretek közepette csempésszük a nyaraló vendégek életébe ezt az igényes műfajt. A helyi jellegzetességek népszerűsítése mindannyiunk feladata. A öt nap alatt minden este 20 órától kezdődnek a programok. A mediterrán hangulatú udvarunkon esténként két jazz koncert és 4-6 borász várja a látogatókat.

Szemes Fesztivál

2016. július 13. - 2016. július 17.
Balatonszemes
Thievery Corporation
VeszprémFest

2016. július 13. - 2016. július 17.
Veszprém
Az immár 13 éves VeszprémFest idén sem szűkölködik Grammy-díjakban, ahogy magyar színpadon először fellépő művészekben sem. Július 13-án a 85.

VinCE Balaton

2016. július 14. - 2016. július 17.
Balatonfüred
Balatonfüred kétségtelenül nagy borkedvelő, a Tagore sétány pedig tökéletes cinkostárs ha borhoz kapcsolódó események szervezéséről van szó. Július közepén is éppen itt állnak majd a standok, ahol a VinCE Magazin vaktesztje alapján kiválasztott borászok bontják meg becses palackjaikat, és persze mindemellett olyan kötelező fesztiválkellékek sem maradnak el, mint a frissensült ételek.

Kékszalag Vitorlásverseny

2016. július 14. - 2016. július 17.
Balatonfüred
A Kékszalag maga a balatoni vitorlázás. Egyesíti annak legnemesebb hagyományait, és versenylehetőséget nyújt a legmodernebb technológiával felszerelt hajóknak. Résztvevői egyszerre küzdenek meg az ellenfelekkel és az elemek kihívásaival, két napon át egyszerre teszi próbára a vitorlázni tudást, a kitartást és az akaraterőt. A Kékszalag a Balaton és a vitorlázás legkiemelkedőbb ünnepe, a Magyar Vitorlás Szövetség legnagyobb eseménye.

Bánkitó Fesztivál

2016. július 14. - 2016. július 16.
Bánk
A Bánkitó Fesztivál idén is szeretne minél több hazai, a kulturális és civil szférában aktív szervezetnek megjelenési lehetőséget biztosítani. A fesztivál 3 napja kiváló lehetőség a kapcsolatteremtésre, jövőbeli együttműködések kialakítására, a tópartra kitelepülő standoknál pedig a fesztiválozóknak lehetősége nyílik megismerkedni a szervezetek munkájával.

Gyenesdiási Bornapok

2016. július 14. - 2016. július 17.
Gyenesdiás
A júliusi Bormuri keretein belül kerül megrendezése a Gyenesdiási Bornapok, ahol bor utcával, népművészeti- és kézművesvásárral, kulturális programokkal, gyerekműsorral és Varázshangok játszóházzal várjak a szervezők a kedves vendégeket. PROGRAMOK 2016-BAN: Július 14. (csütörtök) 18:30 A fesztivál ünnepélyes megnyitója, majd Folklórműsor helyi művészeti csoportok fellépésével 21:00-01:00 tánczene, zenél a Silver Band Július 15.

Badacsony Bor7

2016. július 15. - 2016. július 31.
Badacsonytomaj (Badacsony)
A Parti Pezsgés és a VinCE Balaton után pár nappal már Badacsonyban folytatódik az örök érvényű borfesztiválos tematika, méghozzá 17 napon át. A borvidék 14 legnevesebb pincéjének legjobb borait lehet úgy megkóstolni, hogy csak pár lépést kell tenni egyiktől a másikig, de az sem számít majd vérlázítónak, ha esetleg egy Badacsonyi Pálinkaház-féle törkölypálinka is becsúszik közöttük.

Budapesti Vonósok XXII. Haydn Fesztiválja

2016. július 15. - 2016. július 24.
Fertőd
A Budapesti Vonósok nem kisebb feladatra adták fejüket 21 évvel ezelőtt, mint, hogy újra felpezsdítsék a zenei életet Fertődön, az Esterházy-kastélyban. A cél egy zenei fesztivál megrendezése volt, amely azután minden évben újabb programmal, és zenei csemegével várta a zeneszerető közönséget. Mára már egy egész nyáron át tartó programsorozat várja az érdeklődőket, a kastély otthont ad több műfajnak, az Eszterházi vigasságok címmel.


Misztrál Fesztivál

2016. július 15. - 2016. július 16.
Nagymaros
Immár a magyar hagyományok közé tartozik a Misztrál együttes Regejáró fesztiválja, amelyet a Duna-kanyarban, Nagymaroson rendeznek 2016 július 15-16-án, tizenötödször. A fesztivál küldetése az európai és ezen belül különös hangsúllyal a Kárpát-medencében élő népek irodalmi, népzenei kultúrájának megőrzése és élővé tétele. Annak elősegítése, hogy a tapasztaltabb művészgeneráció a közös szereplések alkalmával átadhassa a hosszú évek alatt felhalmozódott tudását a feltörekvő művészgenerációnak.

Nádasdy Történelmi Fesztivál

2016. július 15. - 2016. július 17.
Sárvár
A sárvári Nádasdy-vár nyolcadszorra népesül be: végvári vitézek és ostromló oszmán katonák néznek farkasszemet egymással, megelevenítve a török-kor mindennapjait. A katonai hagyományőrzés mellett gasztronómiai időutazásra is invitáljuk a fesztiválra látogatókat, hiszen idén is Báthory Lakoma vezeti fel a rendezvényt és idén is Nádasdy Ételmustra színesíti a fesztivál szombati napját.
Snétberger Ferenc
Természet Operaháza Tisza-tavi Fesztivál

2016. július 15. - 2016. július 17.
Tiszafüred
A Természet Operaháza, egy nagyszabású komolyzenei rendezvény, mely egy háromnapos fesztivál keretén belül kerül megrendezésre 2016. július 15-16-17-én. A cél, a minőségi kultúra összekapcsolása az egészséges életmóddal, valamint a Tisza-tó csodálatos természeti adottságainak, madár- és állatvilágának megismertetése a nemzetközi és a hazai közönséggel.

Villányi Rozé Fesztivál

2016. július 15. - 2016. július 16.
Villány
Rozé színbe öltözik Villány július 15-16-án, hogy az országban egyedülálló módon ünnepelje a rozé borokat. A borvidéken ötödik alkalommal rendezik meg a népszerű Rozé Fesztivált, amely az ország egyik legvidámabb és legszínesebb borfesztiválja. A rendezvény fénypontja - a koncertek, gasztronómiai- és sportprogramok mellett - kétség kívül a RozéMaraton, ahol a jelentkezők karneváli hangulatban a rozé színét idéző ruhadarabokban, rozé fröccs frissítők kíséretében futják végig a 3 km-es távot.

Rétes és Lakodalmas Fesztivál

2016. július 16. - 2016. július 16.
Balatonrendes
Balatonrendesen péntek délután 16 órától ?Nyújtják, mint a rétest? igazi Falusi Rétes nyújtással kezdődik a rendezvény, majd SZOMBATON elleshető a lakodalmas ételek készítése, s természetesen délelőtt a rétes készítés fortélyaiba is betekintést nyerhetnek a rendezvényre látogatók. SZOMBATON délután kezdődik az igazi falusi lagzi a lakodalmas menettel a fiús háztól a lányos házig, ahol a menyasszonyt a lakodalmi ceremóniamester: vőfély kéri ki, majd búcsúztatja a szülőktől.

Latin Strand Fesztivál

2016. július 16. - 2016. július 17.
Fonyód
Idén is megrendezésre kerül a tavaly nagy sikert aratott Latin Strand Fesztivál a Fonyódi Panoráma Strandon 2016. július 16-án és 17-én. 016. július 16. (szombat) Helyszín: Sándortelepi strand 16:00 Gyerekfittness 17:00 Latin Fittness 18:00 Pilates 17:00 II. Országos Strandsalsa Bajnokság döntője, élőben kísér a Lobo Latino zenekar, színes programok táncshow Közreműködnek ismert táncosok és az Eraklin TSE 22:00 Beach Party kifulladásig 2016. július 17.

Zánkai Bornapok

2016. július 16. - 2016. július 30.
Zánka
Zánkai Bornapok 2016 a Balatonnál. Szórakoztató kulturális és gasztronómiai programok Zánkán. Néptánc, népzene, könnyűzene, musical, operett előadások, táncház, utcabál kicsiknek és nagyoknak. Hangulatos nyári esték Zánkán, a Balaton partján. A Borhét alatt minden este vidám zene, borkóstolás várja a látogatókat!

Babel Sound

2016. július 19. - 2016. július 24.
Balatonboglár
A nemzetközi zenei színtér változatos kínálatának itthon kevésbé ismert kuriózumait felsorakoztató Babel Sound interaktív világzenei fesztivál ismét jelentkezik nyáron, július 19-től 24-ig.

Campus Fesztivál

2016. július 20. - 2016. július 24.
Debrecen
A 2016. július 20-án kezdődő Campus Fesztiválnak idén is a debreceni Nagyerdő ad otthont. Kelet-Magyarország legnagyobb nyári bulijára évről évre többen látogatnak ki, tavaly hetvenezren fesztiváloztak a négy nap alatt. Több száz program várja idén is a látogatókat: a legismertebb hazai és külföldi sztárfellépők, humoristák, színészek, filmvetítések, civil utca, gasztro- és borfalu garantálja a minőségi szórakozást.

Utcazene Fesztivál

2016. július 20. - 2016. július 23.
Veszprém
Lezárult a jelentkezés az idei OTP Bank Utcazene Fesztivál versenyére, ahol a "szerencse az utcán hever". A több száz jelentkezőből kiválasztott 20 zenekart a közönség és neves ítészek is figyelik, s választják majd ki a legjobbakat, akik közt 1 millió forintot osztanak ketté, felét a közönség kedvencének, másik felét a zsűri kiválasztottjának.

ARTplacc

2016. július 21. - 2016. július 24.
Tihany
Zenei fesztiválokból akad bőven a Balatonnál, színházi programok is vannak, hogy mást ne mondjunk, a túlparti Kultkikötőben. Kortárs művészeti és designfesztivál viszont csak ez egy van, az idén hatodszorra megrendezett ARTplacc. Tihanyban a művészet tényleg jelen van ? körbesétálható, megnézhető, alkalmanként megfogható.

Rosé Fesztivál Zamárdiban

2016. július 21. - 2016. július 24.
Zamárdi
Balatoni és villányi borok, szórakoztató programok, koncertek. Helyszín: Kossuth Lajos utca vége, Kiss Ernő utca rendezvény terület és szabad strand. Mindennap 16.00 órától kirakodó termelői és kézműves vásár, neves villányi és balatoni borok.

Hungarikum Fesztivál Balatonalmádiban

2016. július 22. - 2016. augusztus 2.
Balatonalmádi
Klasszikus magyar finomságok tányéron és pohárban! Népművészeti és kézműves remekek, magyar filmek és népmesék, retro diszkó vár mindenkit Balatonalmádiban 2016. július 22 és augusztus 2 között. A hatalmas színpadon estéről estére izgalmas és változatos, a közönség igényeinek sokszínűségét kiszolgáló programokkal várják a szórakozásra, kultúrára szomjazókat. Helyszín: Szent István sétány

DumaFüred

2016. július 22. - 2016. július 31.
Balatonfüred
Július 22-31-ig, azaz tíz napon át tart majd az idei, ötödik alkalommal megrendezésre kerülő humorfieszta. A helyszín változatlanul a Balaton Szabadidő és Konferencia Központ lesz (8230 Balatonfüred, Horváth Mihály utca).
Kokas Katalin és Kelemen Barnabás
Fesztiválakadémia

2016. július 22. - 2016. július 24.
Budapest
A Fesztiválakadémia egyik különlegessége, hogy a mesterkurzusokba a közönség is betekinthet majd előzetes regisztráció alapján. A fesztiválon fellépő világhírű művészek pedig - egyedülálló módon - a növendékekkel együtt próbálnak és lépnek fel egy-egy tétel erejéig a Solti teremben. "Úgy gondoljuk, sikerült az első Fesztiválakadémiára igen rangos névsort megnyernünk, amely igazi kuriózum a hazai koncertkínálatban.

Retro Balaton Fesztivál

2016. július 22. - 2016. július 23.
Fonyód
Világsztárok és legendák Fonyódon. Július 22-23-án visszautazunk egy kicsit az időben egészen a hetvenes-, nyolcvanas-, kilencvenes évekig, amikor a strandon a nyaralók még magnókazettákon hallgatták a zenéket, amikor dübörgött a fonyódi Gyöngyhalász, amikor a Balatonon csodáltuk az NSZK-ból érkező autócsodákat. Jegyár: Az első 150 darab bérlet, mely mindkét napra érvényes 3000 forint! Napijegyek: 2016.07.01-ig 1990 Helyszín: Fonyód, Piactér

Harkányi Fürdőfesztivál

2016. július 22. - 2016. július 24.
Harkány
A Harkányi Gyógy- és Strandfürdő legnépszerűbb tradicionális eseménye, a Fürdőfesztivál mindenki számára kínál valami érdekes eseményt. Családi- és gyermekprogramok, vizes-pólós szépségverseny, pocak szépségverseny, kulturális programok, könnyűzenei koncertek, medence melletti tánc- és nótaműsorok gazdagítják a kínálatot. Az idei XIII. fesztivál július 22-24. között kerül megrendezésre.

JazzFröccs

2016. július 22. - 2016. július 24.
Keszthely
Három kellemes nyári este a hullámzó Balaton partján, frissítő balatoni fehér és rosé borokkal, pezsgőkkel és habzóborokkal, hangulatos jazz zenével és ízletes balatoni halételekkel. Ezt kínálja a bor és jazz rajongóknak a második alkalommal megrendezésre kerülő JazzFröccs programsorozat, melyen a gasztronómiai kínálatot hazánk tehetséges fiatal jazz zenészei és zenekarai egészítik ki.

Krisna-völgyi Búcsú

2016. július 22. - 2016. július 24.
Somogyvámos
Ttöbbek között a fesztiválszínpad egész napos zenés-táncos kulturális programjaival, a valóság show-ban kipróbálható "Krisnás" szokásokkal, az éttermi sátrak laktató menüjével, édes és sós csemegékkel, a kézművesek utcájával, szentélylátogatással egybekötött templomi körsétával, öko falurészlettel, indiai védikus esküvővel és tűzceremóniával, pantomimmel, jógabemutatóval, valamint sok új családi és gyermek programmal fogadjnak mindenkit.

Művészetek Völgye

2016. július 22. - 2016. július 31.
Több városban
A 26. Művészetek Völgye július 22. és július 31. között várja a látogatókat Taliándörögdön, Kapolcson és Vígántpetenden. A főszerep idén is a művészeté, a célközönség azonban bővült. A Művészetek Völgye az elmúlt években alapos ráncfelvarráson ment keresztül, aminek nem titkolt célja a megújulás és a frissülés. Ahhoz, hogy a fesztivál meg tudja őrizni eredeti értékeit, a fiatalos design mellett a programok is szükségszerűen bővültek, a helyszínek, technikai feltételek is alakultak.]]>
Fri, 01 Jul 2016 11:23:47 +0200
<![CDATA[2016.06.28. - REJTÉLYFEJTŐ – Pizsamaparti Da Vincivel Mátyás udvarában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/rejtelyfejtŐ___8211__pizsamaparti_da_vincivel_matyas_udvaraban_3632.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/rejtelyfejtŐ___8211__pizsamaparti_da_vincivel_matyas_udvaraban_3632.php
A Da Vinci PIZSAMAPARTI olyan egyedülálló program, ahol a 7-13 éves gyermekek élményeken keresztül, szórakoztató módon ismerkednek meg a helyszínekhez kapcsolódó tematikákkal.

A Magyar Nemzeti Múzeum sorozata folytatódik 2016. július 2-án, hogy az iskolás látogatók ismét az éj leple alatt fedezhessék fel a múzeum kiállításait.
]]>
Wed, 29 Jun 2016 20:43:09 +0200
<![CDATA[2016.05.31. - Fesztivál ajánló - 2016. júniusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__juniusi_fesztival_esemenyek_3626.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__juniusi_fesztival_esemenyek_3626.php
Budavári Sörfesztivál
2016. június 2. - 2016. június 5.
Budapest


Brain Bar Budapest
2016. június 2. - 2016. június 4.
Budapest


Budapest Essentials
2016. június 2. - 2016. június 5.
Budapest


Belvárosi Fesztivál
2016. június 3. - 2016. június 5.
Budapest


Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok
2016. június 3. - 2016. június 5.
Fehérvárcsurgó


Nemzetközi Harcászati és Military Fesztivál
2016. június 3. - 2016. június 5.
Kunszállás


Országos Sillerfesztivál Paks
2016. június 3. - 2016. június 4.
Paks

Dejavu Fesztivál
2016. június 3. - 2016. június 5.
Szeged


Tokaji Borfesztivál
2016. június 3. - 2016. június 5.
Tokaj


Borsodi Fonó Folkfesztivál
2016. június 3. - 2016. június 5.
Több városban


Háromlábú fesztivál
2016. június 4. - 2016. június 4.
Balatongyörök


Kárpát-medencei Halfőző verseny
2016. június 4. - 2016. június 4.
Balatonszárszó

2016. június 4. - 2016. június 26.
Budapest

Garázsband Fesztivál
2016. június 4. - 2016. június 4.
Budapest


Óbudai Nyár
2016. június 4. - 2016. augusztus 28.
Budapest


Debreceni Pulykanapok
2016. június 4. - 2016. június 5.
Debrecen


Etyeki Piknik
2016. június 4. - 2016. június 5.
Etyek

ArboFeszt
2016. június 4. - 2016. június 4.
Gödöllő


Varázskastély Családi Fesztivál
2016. június 4. - 2016. június 5.
Nagykovácsi


Kádártai Vigasságok
2016. június 4. - 2016. június 4.
Veszprém (Kádárta)


Strand- és szezonnyitó ünnepség Vonyarcvasheyen
2016. június 4. - 2016. június 4.
Vonyarcvashegy

Judafest Utcafesztivál
2016. június 5. - 2016. június 5.
Budapest


Mozdulj Solymáron! Futófesztivál
2016. június 5. - 2016. június 5.
Solymár

Hey, June!
2016. június 6. - 2016. június 28.
Budapest


Harley-Davidson Open Road Fest
2016. június 8. - 2016. június 12.
Alsóörs

Margó Irodalmi Fesztivál
2016. június 8. - 2016. június 12.
Budapest


Ünnepi Könyvhét
2016. június 9. - 2016. június 13.
Budapest


JAK-Piknik
2016. június 9. - 2016. június 10.
Budapest


Pécsi Országos Színházi Találkozó - POSZT
2016. június 9. - 2016. június 18.
Pécs


Nemzetközi Veteránjármű Találkozó és Kiállítás
2016. június 10. - 2016. június 12.
Balatonfenyves


Budapesti Nyári Fesztivál
2016. június 10. - 2016. augusztus 28.
Budapest


Főzdefeszt
2016. június 10. - 2016. június 12.
Budapest


Újpalotai napok
2016. június 10. - 2016. június 12.
Budapest


Bartók Plusz Operafesztivál
2016. június 10. - 2016. június 19.
Miskolc


Gere Jazz Fesztivál
2016. június 10. - 2016. június 11.
Villány


Nemzetközi Strandkézilabda Fesztivál Vonyarcvashegyen
2016. június 10. - 2016. június 12.
Vonyarcvashegy

Debrecziner Gourmet Fesztivál
2016. június 11. - 2016. június 12.
Debrecen


Agria Nyári Játékok
2016. június 11. - 2016. augusztus 19.
Eger


Borvidékek Hétvégéje
2016. június 11. - 2016. június 11.
Monor

Zolbert Jazz & Wine Fest
2016. június 11. - 2016. június 12.
Neszmély


Magyar Pásztorkutyás Hétvége
2016. június 11. - 2016. június 12.
Salföld


Nemzeti Regatta
2016. június 11. - 2016. június 12.
Siófok


"Turán Innen, Turán Túl" Mesefesztivál
2016. június 11. - 2016. június 11.
Tura
Helyszín: Turai Schossberger Kastély Park út 37., Tura, 2194

Kabóciádé Családi Fesztivál
2016. június 11. - 2016. június 12.
Veszprém


Itt a vége, fuss el véle! - Kapuzáró a Vojtinában
2016. június 12. - 2016. június 12.
Debrecen


Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé
2016. június 15. - 2016. június 18.
Békéscsaba


Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé
2016. június 15. - 2016. június 18.
Békéscsaba


Budapesti Wagner-napok
2016. június 16. - 2016. június 26.
Budapest


Kolorádó Fesztivál
2016. június 16. - 2016. június 19.
Budapest


Városmajori Színházi Szemle
2016. június 16. - 2016. július 2.
Budapest


Budapesti Wagner Napok
2016. június 16. - 2016. június 24.
Budapest


Dunapest - Fesztivál a vízen
2016. június 16. - 2016. június 19.
Budapest


myStory
2016. június 16. - 2016. június 19.
Budapest


Veszprémi Sörfesztivál
2016. június 16. - 2016. június 19.
Veszprém


Földváriak Találkozója
2016. június 17. - 2016. június 19.
Balatonföldvár


Magyar Úszás Napja és Nyíltvízi Felnőtt Világkupa
2016. június 17. - 2016. június 19.
Balatonfüred


Budapesti A Cappella Fesztivál
2016. június 17. - 2016. június 19.
Budapest

Országos Tojás Sokadalom
2016. június 17. - 2016. június 19.
Kecskemét


Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiválja
2016. június 17. - 2016. június 25.
Kisvárda


Nemzetközi Söröm
2016. június 17. - 2016. június 19.
Szeged

A Mi Velencénk
2016. június 17. - 2016. június 19.
Velence


Jó Éjszakát! Mád
2016. június 18. - 2016. június 18.
Mád


Sétatér Fesztivál
2016. június 18. - 2016. június 26.
Pécs


Nemzetközi Sirály Táncfesztivál
2016. június 19. - 2016. június 21.
Balatonfüred


Gold Beer Fest - Nemzeti Sörnapok
2016. június 20. - 2016. június 26.
Budapest


Gyulai Nyári Fesztivál
2016. június 20. - 2016. augusztus 20.
Gyula

Magyar Táncfesztivál
2016. június 20. - 2016. június 26.
Győr


Gyermek Táncfesztivál
2016. június 20. - 2016. június 26.
Győr

Levendula Fesztivál és Levendula Hetek
2016. június 20. - 2016. június 24.
Tihany


Surf Beach Fesztivál
2016. június 22. - 2016. június 26.
Balatonfűzfő


Fishing on Orfű
2016. június 22. - 2016. június 25.
Orfű


Balatoni Hal- és Borünnep
2016. június 23. - 2016. június 26.
Balatonfüred


Rock Part
2016. június 23. - 2016. június 25.
Balatonszemes


Angyalok és csavargók estéi
2016. június 23. - 2016. június 26.
Hévíz

Szent László Napok
2016. június 24. - 2016. június 26.
Budapest

Víz, Zene, Virág Fesztivál
2016. június 24. - 2016. június 26.
Tata

Mindent Éváról
Kultkikötő
2016. június 24. - 2016. augusztus 27.
Több városban

Vonyarcvashegyi Kézműves Sörök és Házi Ízek Fesztiválja
2016. június 24. - 2016. június 26.
Vonyarcvashegy

Nyitott pincék napja - Egy hétvége a rómaiak nyomában
2016. június 25. - 2016. június 25.
Balatongyörök

Régi Zenei Napok
2016. június 25. - 2016. július 2.
Több városban


Múzeumok Éjszakája
2016. június 25. - 2016. június 25.
Több városban

Tepsiben a Balaton
2016. június 25. - 2016. június 25.
Zamárdi

Armel Opera Fesztivál
2016. június 27. - 2016. július 2.
Budapest

PIM Nyári Fesztivál
2016. június 27. - 2016. július 17.
Budapest

Everness Fesztivál
2016. június 28. - 2016. július 3.
Balatonkenese (Balatonakarattya)

V4 Fesztivál és Színházi Találkozó
2016. június 28. - 2016. július 3.
Vác

VOLT Fesztivál 2016
2016. június 29. - 2016. július 2.
Sopron

Y.EAST - Cseh-magyar színházi és zenei fesztivál
2016. június 30. - 2016. július 3.
Zsámbék]]>
Tue, 31 May 2016 18:17:53 +0200
<![CDATA[2016.05.01. - Fesztivál ajánló - 2016. májusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__majusi_fesztival_esemenyek_3613.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__majusi_fesztival_esemenyek_3613.php

Bor, Mámor, Pécs

2016. május 4. - 2016. május 8.
Pécs
Az idei, május 4-8. között a Széchenyi téren zajló fesztivál különlegessége, hogy déli szomszédaink gazdag gasztronómiai kínálatának legjava is megjelenik.

Bodzanapok és Fenyővirágzás Balatonfenyvesen

2016. május 6. - 2016. május 14.
Balatonfenyves
Bodzából készült ételek és italok széles választéka kóstolható a balatonfenyvesi vendéglátó egységekben, bodzatúra tehető a Fehérvízi Ősláphoz bodzavirágzás idején, gasztronómiai programok, népművészeti kirakodóvásár, zenei és gyermekműsorok színesítik a rendezvényt a május 6-8-i Bodza Napokon. Segal Viktor sztárchef és gasztronómiai tanácsadó külön erre a rendezvényre készít bodzás ételkülönlegességeket.

Rosalia Fesztivál

2016. május 6. - 2016. május 8.
Budapest
A Budapest Borfesztivál bemutatja: Rosalia Fesztivál 2016 - Rosé és Pezsgő Liget 2016. május 6-8. között Budapesten a Városligetben. Széles borkínálat, kiemelt rosé paletta, gyöngyöző és habzó borok, valamint pezsgők várják a borkedvelőket. A több mint 50 borász borai mellett a street food ételek széles kínálata mutatkozik be. A Jazzy Színpadon minden este koncert és éjszakába nyúló zene szórakoztatja a borozókat. Vasárnap gyerekprogramokkal várják a kicsiket. Idén, az 5.

Tavaszi Lóverseny és Food Truck Show

2016. május 6. - 2016. május 8.
Budapest
Programok: Péntek: Lóverseny az éjszakában telivérekkel, ügetőkkel és agarakkal. A versenyek 19:00 órakor kezdődnek. Szombat: Ügetőversenynap 14:00 órától. A klasszisok a Ferge László Emlékversenyben és a Dr. Borostyánkőy Tamás Emlékversenyben állnak starthoz. Vasárnap: 14:00 órától galopp. A legjobb háromévesek a Nemzeti Díjban és a Hazafi Díjban indulnak. - Mindhárom napon Kincsem+ játék. A jackpot összege minimum 600 millió forint naponta.

Egri Street Food Fesztivál

2016. május 6. - 2016. május 7.
Eger
Eger a díjnyertes borok, a szépség és az inspiráció városa. Ezúttal, a borok mellett a város és a környék kiváló konyhái is bemutatkoznak. A Street Food Fesztivál idén először kerül megrendezésre, a Moo-Week Filmhét keretében. A szombati napon szabadtéri koncert fokozza a hangulatot. Helyszín a történelmi belváros.

Kultkikötő Piknik

2016. május 7. - 2016. május 7.
Balatonföldvár
Ha Földvár, akkor Kultkikötő! Májusban zenés, piknikezős, borkóstolós, sütievős, kellemes tavaszi kikapcsolódás gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt a Kultkikötő Piknik. A Nyitott Balaton akció és a Kultkikötő Piknik keretén belül második alkalommal rendezi meg a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesület és a Kultkikötő a Ki mit süt? - desszertsütő versenyt, amire várjuk a legfinomabb házi készítésű dél-balatoni sós és édes desszertkreációkat.

Balaton Barista Bajnokság

2016. május 7. - 2016. május 7.
Gyenesdiás
A Nyugat-Balaton családbarát üdülőfalujában a már hagyományos, sokszínű rendezvények mellett 2016-ban is lesznek érdekes színfoltok a programok sorában, például a gasztronómia jegyében is.

Gourmet Fesztivál

2016. május 12. - 2016. május 15.
Budapest
A hazai gasztrotörténelem talán soha vissza nem térő pillanatával kötötte össze idei sajtótájékoztatóját a legmenőbb kulináris élményhömpöly, a Gourmet Fesztivál: az öt Michelin-csillagos étterem séfje egy ötfogásos ebédmenüt készítettek a vendégek számára. Az OTP Bank Gourmet Fesztivál most is Pünkösdkor, azaz május 12-15. között várja a gasztrokalandorokat a Millenárison, csakúgy mint tavaly, de idén több változás is lesz.

Belga Sörfesztivál

2016. május 13. - 2016. május 15.
Budapest
Május közepén hetedik alkalommal kerül megrendezésre a belga sörrajongók ünnepe, a Belga Sörfesztivál! Idén - a hetes szám jegyében - 43 belga sörfőzde 205 féle sörével, köztük 61 féle csapolt sörrel várjuk a belga sörök szerelmeseit! A kiváló sörökhöz kiváló ételek illenek! Sörkorcsolyaként fogyaszthatunk szarvaskolbászt, Knyihár féle házikolbászokat és sonkákat, tepertőt, valamint különleges sajtokat is.

Hajdúszoboszlói Grillétel- és Sörfesztivál

2016. május 13. - 2016. május 15.
Hajdúszoboszló
A tavasz első gasztronómiai fesztiválján Hajdúszoboszlón a grillezett ételek és a kiváló sörök a főszereplők. A jó idő beköszöntével megrendezett gasztronómiai eseményen grillezett, szabad tűzön készült ételeket és azokhoz illő ízletes söröket, sörkülönlegességeket kóstolhatnak meg az ínyencek. Frissen sütött szaftos grillek, kísérje le hideg sörrel! A rendezvény látogatása ingyenes!

Libamáj Fesztivál Orosházán

2016. május 13. - 2016. május 16.
Orosháza
Idén ismét Orosháza ad otthont a méltán híres Libamáj Fesztiválnak 2016. május 13. és 16. között a pünkösdi ünnepkör idején. Az Orosházi nyár 2016. rendezvénysorozat részeként, május közepén rendezzük meg a régiónk kiemelt májusi programját, a LibamájFesztivált a Gyopárosi Gyógy-, Park- és Élményfürdőtől mintegy 10 perces sétára található ősfás parkban.

Pünkösdi Hal- és Vad Fesztivál

2016. május 13. - 2016. május 16.
Szekszárd
A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ 2016. május 13-16. között idén is megrendezi a Pünkösdi Hal- és Vad Fesztivált a Béla király téren. A fesztiválra vásározók jelentkezését is várják.

Tihanyi Pünkösdi Pálinka Piknik

2016. május 14. - 2016. május 16.
Tihany
Hatodik alkalommal kerül megrendezésre a Pünkösdi Pálinka és Hungarikum Fesztivál 2016. május 14-15-én. A tihanyi Visszhang-dombon számos pünkösdi és gasztronómiai program várja a kicsiket és nagyokat. Helyszín: Akasztó-domb 2016. május 14. (szombat) 11.00 Pünkösdi ébresztő 14.00 Kézműves bütykölde gyerekeknek 15.00 Buborékvarázs show és játszóház 16.00 Tihanyi Hegyenjárók Táncegyüttes műsora 17.30 A színpadon Bányóczky Nóra és Szelle Szilárd 18.

Fröccs Piknik Fesztivál

2016. május 20. - 2016. május 22.
Budapest
Május 20-22. között a Városligetben Piknikezünk, a Vajdahunyadvár előtti zöld placcon három gyönyörű napon át. A rendezvény fő résztvevője a méltán híres magyar frissítő ital: a FRÖCCS, mely kezdetben Jedlik Ányos feltaláló által Spriccer néven vált ismertté. A borfröccsökön túl italmesterek sörből, pálinkából, és egyéb italokból is készítenek majd nagyszerű spriccereket és természetesen, hogy az egész családnak kedvezzenek, lesznek alkoholmentes friss gyümölcsfröccseink is.

Borvár Siklóson

2016. május 21. - 2016. május 21.
Siklós
Új-feltörekvő és már ismert villány-siklósi borászok bemutatkozása a Siklósi várban. A JEGY ÁRA: 4900 Ft/fő AMIT A JEGY TARTALMAZ: - korlátlan kóstolás a 11 kiállító borászat legkiemelkedőbb boraiból - közel 60-70 tétel - személyes találkozás a borászokkal - Sky Bar hangulat dj-vel (dj. HMC) - szemet gyönyörködtető kilátás a Villányi Hegységre

Visegrádi Gasztrofesztivál

2016. május 21. - 2016. május 21.
Visegrád
Idén 3. alkalommal rendezik meg 2016. május 21-én a Visegrádi Gasztrofesztivált a Rendezvénytéren. Délután 16-19 óra között egy helyen kóstolhatja meg a helyi étteremek és szállodák ételspecialitásait. Látogatóink a finom falatok mellett a magyar történelmi borvidékek legkiválóbb fajtáival is megismerkedhetnek. Az ételkóstolás mellett színpadi programok is várják az érdeklődőket. Étel kósotlójegy: 300 Ft/adag Bor kósotlójegy: 150 Ft/adag Helyszín: Visegrád, Rendezvénytér

Eperfesztivál

2016. május 27. - 2016. május 29.
Tahitótfalu
Eperfesztivál és kézműves vásár Tahitótfaluban. A Dunakanyar egyik legszebb falujában, Tahitótfaluban immár 18. alkalommal rendezik meg az Eperfesztivált. Ilyenkor itt minden az eper körül forog, megtaláljuk mindenféle formájában az epres méztől az eperpálinkáig. De van itt más is, kürtős kalács, sparhelten sült lepény, játszóház, jó muzsika és ördögszekeres kézműves vásár, minden ami egy jóízű és jókedvű tavaszi családi fesztiválhoz kell.
]]>
Mon, 02 May 2016 10:32:32 +0200
<![CDATA[2016.03.01. - Fesztivál ajánló - 2016. márciusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__marciusi_fesztival_esemenyek_3589.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__marciusi_fesztival_esemenyek_3589.php

VinCE Budapest

2016. március 3. - 2016. március 5.
Budapest
A borszakértőknek már csütörtökön szakmai nappal indul, pénteken és szombaton pedig a borkedvelőket is számos újdonsággal várja a 7. évébe lépő VinCE Budapest Wine Show. A régió legnagyobb boreseményén március 3. és 5. között megismerhetik a világ első okostelefonnal kommunikáló boradagoló -megőrző rendszerét, és a megkóstolt borokat egy mobil applikációval értékelhetik. Organikus Bortúrára is benevezhetnek a VinCE Budapesten, ahol kiderül, mitől bio egy bor. Idén 2.

Pécsi Csokoládé Karnevál

2016. március 5. - 2016. március 6.
Pécs
Az ország minden részéből érkező csokoládék kiállításán és vásárán az érdeklődők személyesen találkozhatnak a magyar kézműves manufaktúrák csokoládékészítőivel, és vásárolhatnak rengeteg különleges csokoládéból. Idén is a sokak által kedvelt csokoládé-szökőkútból tejcsokoládéjába lehet pillecukrot mártogatni. A látogatók figyelemmel kísérhetik, ahogy a Csoko-Láda Csokibolt munkatársai több ezer apró csokoládé-mozaikból Zsolnay csempeképet készítenek.

Édességfesztivál és Vásár Debrecenben

2016. március 11. - 2016. március 12.
Debrecen
Az idei év legédesebb hétvégéje a Debrecenben! Amivel találkozhatsz: kézműves csokoládé manufaktúrák, torták, sütemények, muffinok, bon-bonok, marcipánok, grillázsok, desszert borok - pálinkák, mézek, lekvárok, házi sütemények, szörpök, mézeskalácsok, cukor és glutén mentes édességek és még számos különlegesség várja önt és kedves családját.Gyereksarok: arcfestés, henna, pónicikli, óriás autópálya. Fotózkodás: Tom & Jerry-vel! Helyszín: Debrecen Plaza Belépés: INGYENES!

Egri Pálinkafesztivál

2016. március 11. - 2016. március 12.
Eger
Az Agria Park Bevásárlóközpont hangulatos díszkertjében idén már 5. alkalommal kap helyet a nagysikerű Pálinka Fesztivál. Prémium kategóriás pálinkák mellett színes programok, koncertek várják a látogatókat az ingyenes rendezvényen. Helyszín: Agria Park

Gyulai Kolbász- és Sódarmustra

2016. március 11. - 2016. március 15.
Gyula
Az igazi sódar formás és vörös színű, omlós, igazi füstölt ízű és illatú... Ön is megkóstolhatja nem csak a gyulai sódart, hanem a kolbászt is, melyeket a helyi termelők fognak elhozni a rendezvényre, így igazi húskészítményeket szerezhet be húsvétra közvetlenül a termelőktől. A számos ízletes húskészítmény mellett szórakoztató programok hada is várja mindazokat, aki Gyulán töltik ezt a hosszú hétvégét.

Szegedi Toros Pálinkafesztivál

2016. március 11. - 2016. március 15.
Szeged
Mindenkit vár egy igazi magyar eszem-iszom fesztivál 2016. március 11-15. között Szegeden! Immáron hetedik alkalommal kerül megrendezésre a magyar hagyományokat őrző Toros és Pálinkafesztivál, a Tisza Expo Zrt. szervezésében. A már öt naposra bővült rendezvénnyel az igazi falusi disznótoros hangulatot hozzuk Szeged szívébe, a Széchenyi térre.

Szoboszlói Toros Napok

2016. március 12. - 2016. március 14.
Hajdúszoboszló
A Szoboszlói Toros napok nyitja meg a hajdúszoboszlói gasztrokulturális programok sorát a 2016-os évben is! A rendezvény célja a hagyományaink ápolása, a régmúlt disznóvágások hangulatának felidézése! A fesztiválon számos népi és táj jellegű étel mellett, lelket melengető magyar pálinkák és borok is szerepelnek a gasztronómiai kínálatban a változatos programok mellett! Fald fel Szoboszlót! Toros ételek kritikus mennyiségben!

Macaron Nap

2016. március 20. - 2016. március 20.
Budapest
Budapesten ötödik éve rendezik meg a Macaron Napot, amelynek során bemutatkozhatnak a macaront árusító üzletek és éttermek. Idén - hihetetlen, de már ötödik alkalommal - Magyarországon ismét szeretnénk megünnepelni az innovatív cukrászat egyik legnagyszerűbb termékét a csodálatos lehetőségeket magában foglaló macaront.

Kézműves Ízek Fesztiválja

2016. március 28. - 2016. március 28.
Szentes
Szentesen Húsvét hétfőn rendezik meg a Kézműves Ízek Fesztiválját a festői szépségű Kurca folyó partján, ( a Dózsa-házban) Művelődési és Ifjúsági Házban.]]>
Wed, 02 Mar 2016 20:39:52 +0100
<![CDATA[2016.02.27. - 10 érdekesség az Oscar-díjról]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/10_erdekesseg_az_oscar-dijrol_3576.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/10_erdekesseg_az_oscar-dijrol_3576.php
2. Az Oscar elnevezés a legközkeletűbb legenda szerint az Akadémia könyvtárosához, Margaret Herrickhez köthető, akit Oscar nevű bácsikájára emlékeztette a szobor. Az Oscar elnevezést az Akadémia 1939 óta használja.

3. Egy évben a legtöbb Oscart, szám szerint négyet Walt Disney kapta 1953-ban. Disney „összetettben” is abszolút csúcstartó: ötvenkilencszer jelölték összesen, és 22 alkalommal vehette át a filmes díjat (ebből négy tiszteletbeli Oscar volt).

4. A díjátadót eddig három alkalommal halasztották el: 1938-ban a Los Angeles környéki áradások miatt egy hetet, 1968-ban Martin Luther King temetése miatt két napot, 1981-ben pedig a Ronald Reagan elleni merényletkísérlet miatt egy napot csúszott a gála.

5. Anthony Quinn 1956-ban mindössze egy nyolcperces szerepet kapott Vincente Minnelli A nap szerelmese című filmjében (Gauguint alakította), mégis megkapta a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-díjat.

6. Liza Minnelli az egyetlen Oscar-díjas (1973-ban a Cabaret-ért kapta meg a legjobb színésznőnek járó szobrot), akinek a szülei is átvehették a díjat: apja, Vincente Minnelli 1958-ban a Gigi című film rendezéséért kapta meg a szobrot, anyja, Judy Garland pedig 1939-ben kapott „ifjúsági” Oscart.

7. Marlon Brando 1973-ban – amikor a Keresztapa főszerepéért jutalmazták – egy indián színésznőt, Sacheen Littlefeathert küldte a díjátadóra maga helyett, aki a nevében visszautasította a szobrot.

8. Cate Blanchett az egyetlen színész, akit ugyanannak a történelmi személyiségnek (I. Erzsébet angol királynő) a megformálásáért két alkalommal, 1998-ban és 2007-ben is jelölték Oscarra. Szintén 1998-ban fordult elő, hogy két filmben két színésznőt is ugyanazon szerepért jelöltek a díjra. I. Erzsébetet megformálásáért végül Judi Dench kapott Oscart.

9. A színészek közül a legtöbb Oscart (négyet) Katharine Hepburn kapta meg. Első és utolsó díjazása között 48 év telt el. A legtöbb, 19 jelölést Meryl Streep kapta. 1984-ben Linda Hunt volt az első nő, aki nadrágszereppel győzött (a legjobb női mellékszereplő díját kapta meg), 1987-ban pedig az Egy kisebb Isten című film főszereplője, Marlee Matlin lett az első fogyatékos (süketnéma) Oscar-díjas.

10. Három film - Ez történt egy éjszaka (1934), Száll a kakukk fészkére (1976) és A bárányok hallgatnak (1991) - büszkélkedhet azzal, hogy mind az öt fő kategóriában (legjobb film, legjobb férfi és női főszereplő, legjobb rendezés, legjobb forgatókönyv) elnyerte az elismerést. A filmek közül a negatív rekordot A fordulópont (1978) és A bíbor színe (1986) tartja, mindkét alkotás 11 kategóriában volt esélyes és egyetlen díjat sem kapott.]]>
Tue, 01 Mar 2016 19:00:27 +0100
<![CDATA[2016.02.01. - Fesztivál ajánló - 2016. februári fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__februari_fesztival_esemenyek_3566.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2016__februari_fesztival_esemenyek_3566.php

Fonyódi Kolbászfesztivál

2016. február 5. - 2016. február 7.
Fonyód
A Balaton egyik legnagyobb téli gasztronómiai programja a Fonyódi Kolbászfesztivál 2016-ben is remek kulináris élményekkel várja az ínyenceket. A Fonyódi Városi Sportcsarnok újra megtelik tekeredő kolbászokkal és túlcsordul a pálinkával. Idén is lesznek izgalmas ingerborzoló gasztronómiai versenyszámok, így minden vállalkozókedvű amatőr és profi böllért vár a Fonyód Városi Disznótor és Kolbásztöltő verseny.


Bácskai Hurka- és Kolbászkészítő Fesztivál

2016. február 6. - 2016. február 6.
Baja
Baján kilencedik alkalommal kerül megrendezésre a Bácskai Hurka- és Kolbászfesztivál. A szervezők a fesztiválra jelentkező csapatok számára versenyt hirdetnek BAJA VÁROS FESZTIVÁLKOLBÁSZA 2016. kitüntető cím elnyerésére. A hurka és kolbászkészítés mesterei és kedvelői találkozhatnak február 6-án, szombaton a bajai Szentháromság téren. Ahogy az elmúlt években, úgy idén is várják a szervezők a versenyre benevező csapatokat.


Hagyományos Hajdúsági Disznótor

2016. február 6. - 2016. február 6.
Hajdúböszörmény
A rendezvény a hajdúsági disznótor népi hagyományait és kulináris különlegességeit mutatja be, hagyományőrző programokkal, népművészeti bemutatókkal, disznótoros és kemencés ételek kóstolójával. Helyszín: Hajdúböszörményi Tájházak (Hajdúböszörmény, Polgári utca 92-100., 4220)


Országos Farsangi Fánkfesztivál

2016. február 6. - 2016. február 6.
Nagykanizsa
A fesztivál alapvető célja a hagyományápolás, a magyar gasztronómia, turisztika, kultúra értékeinek szélesebb körben való megismertetése. A fesztiválon minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelőt, ezáltal a családoknak is komplex és értékteremtő kikapcsolódási lehetőséget biztosít. A rendezvény sokszínűségével, kulturális és hagyományőrző programjaival hozzájárul a helyi közösség építéséhez.


Pilisi Kavalkád - Fánkfesztivál

2016. február 6. - 2016. február 6.
Pilisszentkereszt
Program: farsangi felvonulás, folklórműsor, fúvós zenekari és könnyűzenei koncert, játszóház, kirakodóvásár, lovaskocsizás, fánksütő verseny, házi fánkok.


Budapesti Mangalica Fesztivál

2016. február 12. - 2016. február 14.
Budapest
A továbbra is ingyenesen látogatható rendezvényen az érdeklődő közvetlenül találkozhat az ország minden pontjáról érkező tenyésztővel és őstermelővel: sok esetben attól veszi meg a terméket, aki maga állította elő. Csak a Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete által ellenőrzött állományból kikerült végtermék lehet jelen a rendezvényen, mely szakmai felügyeletét az egyesület garantálja.


Budapesti Halfesztivál

2016. február 12. - 2016. február 14.
Budapest
A Budapesti Halfesztivál a Millenáris Parkba költözik. Európa legnagyobb halfesztiválja több mint százféle halétellel, különleges halfajtákkal, főzőversennyel, gyermekprogrammal, és könnyűzenei koncertekkel várja a látogatókat új helyszínen, a Millenáris Parkban február 12-től 14-ig. A fellépők között Caramel, Irigy Hónaljmirigy, Dobrády Ákos, 100 Folk Celsius és a Beatrice. A IV. Budapesti Halfesztivál 2016.


Csokoládéünnep a Szegeden az Árkádban

2016. február 12. - 2016. február 13.
Szeged
A régió legnagyobb csokis őrülete 2016. február 12 és 13. között ismét Rátok vár! Amiért imádni fogjátok a fesztivált: Magyarország legkülönlegesebb, kézműves csoki-csodáival készülünk - még nagyobb választékban, még különlegesebb felhozatallal!


Badacsonytördemici Kocsonya Szépségverseny

2016. február 13. - 2016. február 13.
Badacsonytördemic
Badacsonytördemici Kocsonya Szépségversenyt rendeznek Badacsonytördemicen. Jellegzetes téli ételünket ezúttal a külső alapján bírálja a szakértő zsűri. A versenyző kocsonyákat névvel és fajta megjelöléssel ellátva kell leadni. Fajtája szerint lehet: hagyományos, vegetáriánus (zöldség, gyümölcs), halas. Az értékelés része a látvány, a tálalás, az ötletesség. A programot népi, kulturális műsor kíséri.


Indoor Sörfesztivál a Gellértben

2016. február 19. - 2016. február 21.
Budapest
Elérkezett az idő, hogy nem kell télen Csehországba zarándokolni egy jó sörfesztiválért: idén először a hideg napokban már itthon is belevethetjük magunkat a sörkavalkádba, méghozzá az első Indoor Sörfesztiválon, a Gellért Hotel összes termében, február 19. és 21. között. Mert egy sör nem csak sör, legyen éppen negyven fok vagy farkasordító hideg, egy korsó sör mindig tökéletes apropója a baráti beszélgetéseknek, jutalma egy fárasztó napnak és serkentője a feledhetetlen éjszakáknak.


Székesfehérvári Toros Pálinkafesztivál

2016. február 19. - 2016. február 21.
Székesfehérvár
2016. évben immár V. alkalommal rendezik meg a Székesfehérvári Toros és Pálinkafesztivált február 19-21. között. A megszokott színvonalat tovább emelve, még több programmal, jópofa vetélkedőkkel és nyereményekkel készülünk. Ismételten számos ismert fellépővel és vetélkedőkkel készülünk, finom falatokkal és kiváló pálinka különlegességekkel.


Télbúcsúztató Faludisznótor

2016. február 27. - 2016. február 27.
Szigetújfalu
A Petőfi Sándor Művelődési Házban és környékén versennyel egybekötött hagyományos disznóvágás és sváb látványkonyha. Egész napos gyermekfoglalkozások, sváb ínyencségek, pálinka, forralt bor, büfé, ugrálóvár, zenés mulatság, bál, jókedv, móka és kacagás. 16:30-tól disznótoros vacsora. A jó hangulatról a Satya Tibi Band gondoskodik. A zsűri elnöke: Reviczky Gábor. Kóstolás folyamatosan kóstolójegy ellenében, melyet a helyszínen lehet 300 Ft-os egységáron megvásárolni a kijelölt árusító helyen.]]>
Fri, 29 Jan 2016 16:17:40 +0100
<![CDATA[2015.12.23. - Ki vágta le van Gogh fülét?]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/ki_vagta_le_van_gogh_fulet__3547.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/ki_vagta_le_van_gogh_fulet__3547.php
December 23-án a két művész azon veszett össze, hogy emlékezetből vagy természet után célszerűbb-e festeni. A vita egy pontján Gaugain nem bírta tovább, és elviharzott szállásukról, Van Gogh azonban követte művésztársát. A hivatalos verzió szerint a holland festő ezután hazatérve levágta a fülcimpáját, Hans Kaufmann és Rita Wildegans sokak által vitatott elmélete szerint azonban valójában Gaugain egy ponton megunta barátja maradásra buzdító könyörgését, és párbajtőrével az utcán lenyisszantotta bal fülét.

A szerzőpáros azzal érvel, hogy az események hivatalos változatának alapjául szolgáló Gauguin-napló tele van ellentmondásokkal, ráadásul Van Gogh kis híján elvérzett, mire másnap reggel rátaláltak, ami egy fülcimpa levágása esetén semmiképpen sem történhetett volna meg. Szerintük Van Gogh azért hallgatott az igazságról, hogy megóvja barátját a felelősségre vonástól.

A két barát az eset után soha többé nem látta egymást. A súlyos pszichés zavarokkal küzdő Van Gogh néhány hónappal később öngyilkos lett.

Forrás: MTI]]>
Mon, 04 Jan 2016 08:27:58 +0100
<![CDATA[2015.12.01. - Fesztivál ajánló - 2015. decemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__decemberi_fesztival_esemenyek_3546.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__decemberi_fesztival_esemenyek_3546.php
V. Zempléni Disznótoros és Adventi Vásár (Ma kezdődik!)
Mikóháza
[2015. december 1. - 2015. december 31.]


Forraltbor fõzõ verseny
Badacsonytördemic
[2015. december 5. - 2015. december 5.]


Gyöngyöstarjáni Lucázás
Gyöngyöstarján
[2015. december 5. - 2015. december 5.]


Helytörténeti Szombatok: Mikulás
Budakeszi
[2015. december 5. - 2015. december 5.]


Miklós Napi Rendezvények
Hosszúhetény
[2015. december 5. - 2015. december 6.]


Mikulás járat
Felsõtárkány
[2015. december 5. - 2015. december 6.]


Mikulás járat
Gyöngyös-Mátrafüred
[2015. december 5. - 2015. december 6.]


Szent Miklós napja
Patca
[2015. december 5. - 2015. december 6.]


Miklás Kupa Baráti Pergetõ horgászverseny
Kaposvár
[2015. december 6. - 2015. december 6.]


A kisbéri csipkeverõk kiállítása
Kisbér
[2015. december 10. - 2015. december 31.]


Adventi Kézmûves Vásár
Visegrád
[2015. december 11. - 2015. december 13.]


VIII. Gyulai Méz és Mézeskalács Fesztivál
Gyula
[2015. december 11. - 2015. december 13.]


Luca napja
Patca
[2015. december 12. - 2015. december 13.]


Jótékonysági Adventi Koncert
Szigetszentmárton
[2015. december 13. - 2015. december 13.]


Adventi koncert a Szent Efrém férfikórussal
Nagyegyháza
[2015. december 19. - 2015. december 19.]


Élõ Betlehemes játék
Pápateszér
[2015. december 19. - 2015. december 19.]


Helytörténeti Szombatok: Karácsonyi készülõdés és helytörténeti karácsony
Budakeszi
[2015. december 19. - 2015. december 19.]


Höcögõ karácsony
Zsámbék
[2015. december 19. - 2015. december 19.]


Mesterségek napja: mézeskalács készítés és adventi játszó
Patca
[2015. december 19. - 2015. december 20.]


Mária napforduló
Zsámbék
[2015. december 20. - 2015. december 20.]


Téglási Ezüstcsengõ és Advent
Téglás
[2015. december 20. - 2015. december 20.]


Év végi játszó
Patca
[2015. december 26. - 2015. december 27.]


Orgonahangverseny a Bazilikában
Pannonhalma
[2015. december 26. - 2015. december 26.]


Szent János Napi Boráldás
Pannonhalma
[2015. december 27. - 2015. december 27.]


Téli rókavadászat, avagy lovas kirándulás terepakadályokal
Bóly
[2015. december 28. - 2015. december 29.]


Téli Boros-Toros
Markaz
[2015. december 29. - 2015. december 29.]


Óévbúcsúztató szilveszteri csergetés, tûzijáték, szabadtéri koncertek
Hajdúszoboszló
[2015. december 31. - 2015. december 31.]


Városi szilveszter
Sopron
[2015. december 31. - 2015. december 31.]]]>
Tue, 01 Dec 2015 09:57:39 +0100
<![CDATA[2015.11.01. - Fesztivál ajánló - 2015. novemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__novemberi_fesztival_esemenyek_3518.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__novemberi_fesztival_esemenyek_3518.php
Mozart Requiem
Szigetszentmárton
[2015. november 1. - 2015. november 1.]


Töklámpás szépségverseny
Albertirsa
[2015. november 2. - 2015. november 2.]


Demeter László kiállítása
Kisbér
[2015. november 6. - 2015. november 30.]


XV. Márton napi vigasságok Búcsú
Bogács
[2015. november 6. - 2015. november 8.]


Ásványgyûjtõk XXVII. Mátrai Találkozója
Mátrafüred
[2015. november 7. - 2015. november 8.]


Hegyháti Nagy Toborzó
Vasvár
[2015. november 7. - 2015. november 7.]


Ladányi Disznótoros
Körösladány
[2015. november 7. - 2015. november 7.]


Márton napi gyalogtúra
Szalafõ
[2015. november 7. - 2015. november 7.]


Márton napi medencebál
Bogács
[2015. november 7. - 2015. november 7.]


Márton napi mulatság
Egerszalók
[2015. november 7. - 2015. november 7.]


Márton-nap
Sopron
[2015. november 7. - 2015. november 7.]


Márton-napi Lúdasságok
Hajdúböszörmény
[2015. november 7. - 2015. november 7.]


Márton-napi Ludasságok
Hajdúböszörmény
[2015. november 7. - 2015. november 7.]


Szent Márton napja
Patca
[2015. november 7. - 2015. november 8.]


XXI. Banatski Sabor - szerb népzenei találkozó
Deszk
[2015. november 7. - 2015. november 7.]


Márton-napi vigasságok
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ
[2015. november 7. - 2015. november 7.]


Pergetõ Országos Bajnokság horgászverseny
Kaposvár
[2015. november 8. - 2015. november 8.]


Várvásár, Márton-napi lampionos felvonulás
Pécsvárad
[2015. november 8. - 2015. november 8.]


Szent Márton év megnyitása
Pannonhalma
[2015. november 11. - 2015. november 11.]


Márton Napi Libalakoma
Hajdúszoboszló
[2015. november 13. - 2015. november 15.]


Márton Napi Libalakoma
Hajdúszoboszló
[2015. november 13. - 2015. november 15.]


Márton-napi Borünnep
Markaz
[2015. november 13. - 2015. november 13.]


Boccherini: gitár kvintettjei
Nagyegyháza
[2015. november 14. - 2015. november 14.]


Márton Napi libavacsora
Badacsonytördemic
[2015. november 14. - 2015. november 14.]


Mesterségek napja: csipkeverés
Patca
[2015. november 14. - 2015. november 15.]


Nemzetközi Huszár találkozó
Sümeg
[2015. november 14. - 2015. november 15.]


Skóciai Szent Margit Emléktúra
Mecseknádasd - Pécsvárad
[2015. november 14. - 2015. november 14.]


Évadzáró rendezvény a Katonai Emlékparkban
Pákozd
[2015. november 15. - 2015. november 15.]


Somogy megyei Pergetõ horgászverseny - Salmo Kupa
Kaposvár
[2015. november 15. - 2015. november 15.]


VI.Pécsváradi Esküvõ Élménynap
Pécsvárad
[2015. november 15. - 2015. november 15.]


Klebelsberg-hét
Röszke
[2015. november 16. - 2015. november 20.]


KápolnaKultúra
Pécsvárad
[2015. november 17. - 2015. november 17.]


Borkorcsolya Napok
Egerszalók, Demjén, Egerszólát
[2015. november 20. - 2015. november 22.]


András havi disznótoros napok
országos
[2015. november 21. - 2015. november 29.]


Katalin-napi Disznótoros és Kolbásztöltõ Verseny
Vonyarcvashegy
[2015. november 21. - 2015. november 22.]


Környezetvédelmi napok
Patca
[2015. november 21. - 2015. november 22.]


Pilis-nyereg csillagtúra
Piliscsév
[2015. november 21. - 2015. november 21.]


VIII.-IX.: Hajdúböszörményi Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztivál
Hajdúböszörmény
[2015. november 21. - 2015. november 22.]


I. Hajdúsági Néptáncfesztivál
Hajdúböszörmény
[2015. november 22. - 2015. november 22.]


VI. Vonyarcvashegyi Süteménysütõ Verseny
Vonyarcvashegy
[2015. november 22. - 2015. november 22.]


Vadlúd Sokadalom
Tata
[2015. november 27. - 2015. november 28.]


Demjéni Disznótoros
Demjén
[2015. november 28. - 2015. november 28.]


Gácsérok és újborok
Györköny
[2015. november 28. - 2015. november 28.]


Helytörténeti Szombatok: Adventi koszorú készítés
Budakeszi
[2015. november 28. - 2015. november 28.]


Szennai Hurkafesztivál
Szenna
[2015. november 28. - 2015. november 28.]


Szent András napja
Patca
[2015. november 28. - 2015. november 29.]


XV. Vadlúd Sokadalom
Tata
[2015. november 28. - 2015. november 28.]


Adventi Hétvégék a Pannonhalmi Apátsági Múzeumban
Pannonhalma
[2015. november 29. - 2015. december 20.]]]>
Sun, 01 Nov 2015 19:50:38 +0100
<![CDATA[2015.10.01. - Fesztivál ajánló - 2015. októberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__oktoberi_fesztival_esemenyek_3500.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__oktoberi_fesztival_esemenyek_3500.php országos
[2015. október 3. - 2015. október 10.]


Deseda Pontyofogó Bojlis horgászverseny
Kaposvár
[2015. október 5. - 2015. október 10.]


X. Országos Középiskolás Képzõmûvészeti Diáktárlat
Hajdúszoboszló
[2015. október 6. - 2015. október 21.]


Az 1956-os forradalom tárgyi emlékei
Pákozd
[2015. október 8. - 2015. október 8.]


Bognár László kiállítása
Kisbér
[2015. október 8. - 2015. október 31.]


Siófoki Halfesztivál
Siófok
[2015. október 9. - 2015. október 11.]


Helytörténeti Szombatok: Kukoricamorzsolás
Budakeszi
[2015. október 10. - 2015. október 10.]


IX. Dunántúli Magyar Szürke Szarvasmarha Tenyészbika Szemle és Vásár
Fertõ-Hanság Nemzeti Park
[2015. október 10. - 2015. október 10.]


IX. Geresdlaki Gõzgombóc Fesztivál
Geresdlak
[2015. október 10. - 2015. október 10.]


Középkori hétvége
Patca
[2015. október 10. - 2015. október 11.]


Magyar Fürdõkultúra Napja
országos
[2015. október 10. - 2015. október 10.]


Magyar Fürdõkultúra Napjacol
Bogács
[2015. október 10. - 2015. október 10.]


Szarvasgombavadászat és fotóvonat
Szilvásvárad
[2015. október 10. - 2015. október 10.]


Velemi Gesztenyenapok
Velem
[2015. október 10. - 2015. október 11.]


VIII. V.A.D. Vénasszonyok Nyara Derbi.
Bükkösd
[2015. október 10. - 2015. október 10.]


Bemutatkozik az 1000 éves Hosszúhetény
Pécs
[2015. október 11. - 2015. október 11.]


Disznótoros Kolbászfesztivál Budapesten
Budapest, Vasúttörténeti Park 1142.Tatai út 95
[2015. október 16. - 2015. október 18.]


Öreg-tavi Nagyhalászat
Tata
[2015. október 16. - 2015. október 18.]


Pécsváradi Leányvásár
Pécsvárad
[2015. október 16. - 2015. október 18.]


VIII. Vasútmodell Kiállítás
Sopron
[2015. október 16. - 2015. október 18.]


Burgonyafesztivál
Balaton
[2015. október 17. - 2015. október 17.]


Horgászverseny
Gerjen
[2015. október 17. - 2015. október 17.]


I. Ebesi Sütemény fesztivál
Ebes
[2015. október 17. - 2015. október 17.]


Krumpli Nap
Dunaegyháza
[2015. október 17. - 2015. október 17.]


Mélyvonósok hangversenye
Nagyegyháza
[2015. október 17. - 2015. október 17.]


Mesterségek napja: fémmûvesség
Patca
[2015. október 17. - 2015. október 18.]


Musikfest im Herbst - Õszi Zenei Fesztivál
Szomód
[2015. október 17. - 2015. október 18.]


Bio Sütõtök Nap
Somogyvámos
[2015. október 18. - 2015. október 18.]


Évadzáró horgászverseny
Kaposvár
[2015. október 18. - 2015. október 18.]


KápolnaKultúra
Pécsvárad
[2015. október 20. - 2015. október 20.]


Évadzáró horgászverseny
Kaposvár
[2015. október 23. - 2015. október 23.]


Gyöngyi nap
Gyöngyös-Mátrafüred
[2015. október 23. - 2015. október 23.]


Nemzeti Parkok és Natúrpark ízei napok
országos
[2015. október 23. - 2015. október 25.]


Orgonahangverseny a Boldogasszony-kápolnában
Pannonhalma
[2015. október 23. - 2015. október 23.]


Pincés Kemencés Nap Aszalt Gyümölcsök Napja
Lukácsháza
[2015. október 23. - 2015. október 17.]


Szoboszlói Szüreti Mulatság
Hajdúszoboszló
[2015. október 23. - 2015. október 25.]


Visegrád, az élõ középkor városa
Visegrád
[2015. október 23. - 2015. október 23.]


Dömötör nap
Dunavecse
[2015. október 24. - 2015. október 24.]


Gesztenye napok
Patca
[2015. október 24. - 2015. október 25.]


Natúrpark Ízei Gasztronómiai Fesztivál, Orsolya-napi vásár
Kõszeg
[2015. október 24. - 2015. október 25.]


Natúrpark Ízei Gasztronómiai Fesztivál, Orsolya-napi vásár
Kõszeg
[2015. október 24. - 2015. október 25.]


Retro zenés éjszakai fürdõzés
Bogács
[2015. október 24. - 2015. október 24.]


Túrára fel!
Visegrád
[2015. október 24. - 2015. október 24.]


V. Tárcsás Ételek Fesztiválja
Bogács
[2015. október 24. - 2015. október 24.]


Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!col- Mihály napi ünnepség
Zselickislak
[2015. október 26. - 2015. október 27.]


V. Halloween napok
Ebes
[2015. október 27. - 2015. október 28.]


Böllérnap és Katalin bál
Domaszék
[2015. október 28. - 2015. október 28.]


Halloween party
Bogács
[2015. október 30. - 2015. október 30.]


Gyertya napok
Patca
[2015. október 31. - 2015. november 1.]
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2015. OKTÓBERI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK


II. Gyulai Halloween futás
Gyula
[2015. október 31. - 2015. október 31.]]]>
Wed, 07 Oct 2015 10:21:25 +0200
<![CDATA[2015.09.01. - Fesztivál ajánló - 2015. szeptemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__szeptemberi_fesztival_esemenyek_3487.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__szeptemberi_fesztival_esemenyek_3487.php
X. Cigándi Bélesfesztivál
Cigánd
[2015. szeptember 1. - 2015. szeptember 30.]


Erdészeti Nyílt Nap Eger
Eger
[2015. szeptember 3. - 2015. szeptember 3.]


InnoLignum Sopron Erdészeti és Faipari Szakvásár és Rendezvénysorozat
Sopron
[2015. szeptember 3. - 2015. szeptember 5.]


Csókakõi Várjátékok
Csókakõ
[2015. szeptember 4. - 2015. szeptember 5.]


Nagy Háború 100 - Mednyánszky a fronton
Pákozd
[2015. szeptember 4. - 2015. szeptember 4.]


Soproni Szüret
Sopron
[2015. szeptember 4. - 2015. szeptember 6.]


Tószegi Nyárestek
Tószeg
[2015. szeptember 4. - 2015. szeptember 6.]


Zrínyinap
Szigetvár
[2015. szeptember 4. - 2015. szeptember 6.]


Bányásznap
Hidas
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 6.]


Birka- és Slambucfõzõ Örömnap
Hajdúszoboszló
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]


Burgonya fesztivál
Mezõpeterd
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]


Fõzõverseny, Családi Nap, Libaterelõ teljesítménytúra"
Úri
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]


Helyi termelõi piac és vásár
Bordány
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]


Körösnagyharsányi Káposztafesztivál
Körösnagyharsány
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]


Középkori hétvége
Patca
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 6.]


Mátra Kör Országúti Kerékpárverseny
Gyöngyös / Mátra
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]


Olaszrizling Fesztivál
Egerszólát
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]


Õszi Ízek Fesztiválja
Dunaalmás
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]


Várgesztesi Lovagi Játékok
Várgesztes
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]

VII. Sportbarát napok
Ebes
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 6.]


XIII. Ágfalvi Futófesztivál
Ágfalva
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]


XVI. Birka- és Slambucfõzõ Örömnap
Hajdúszoboszló
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]


XVII. Szüreti Csirkepaprikás-fõzõ fesztivál
Bóly
[2015. szeptember 5. - 2015. szeptember 5.]


Stílusos Vidéki Értelmiség Találkozója Pannonhalmán
Pannonhalma
[2015. szeptember 6. - 2015. szeptember 6.]

Kettes fogathajtó világbajnokság
Fábiánsebestyén
[2015. szeptember 10. - 2015. szeptember 13.]


Bábolnai Kukorica Fesztivál
Bábolna
[2015. szeptember 11. - 2015. szeptember 12.]


Bioétel- és Borfesztivál
Hajdúszoboszló
[2015. szeptember 11. - 2015. szeptember 13.]


Hajdúszoboszlói Bioétel- és Borfesztivál
Hajdúszoboszló
[2015. szeptember 11. - 2015. szeptember 13.]


Szarvasbõgõ vonat
Felsõtárkány
[2015. szeptember 11. - 2015. szeptember 19.]


Ászár-Kerékteleki félmaraton
Ászár, Kerékteleki
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 12.]


Bólyi Lovas Napok
Bóly
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 13.]


Gulyásfesztivál
Téglás
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 12.]


Gyümölcsnapok és környezettudatos hétvége
Patca
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 13.]


III. Kecskeverseny és Helyi Ízek Fesztiválja
Bordány
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 12.]


Indián kenutúra
Gárdony - Agárd
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 12.]


IX. Hajdúszoboszlói Országos Régiségvásár
Hajdúszoboszló
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 12.]


KÖN- Kulturális Örökség Napok a Múzeumban
Ebes
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 12.]


Szatymazi Repülõnap
Szatymaz
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 12.]


Történelmi Ízek fesztiválja
Bikal
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 12.]


V. Ajvár Fesztivál
Deszk
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 12.]


Vadrózsa Teljesítménytúra
Rózsaszentmárton
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 13.]


VI. Õszköszöntõ Fesztivál
Váncsod
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 12.]


Árpád-kori dínom-dánom
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ
[2015. szeptember 12. - 2015. szeptember 12.]


Magyar dal napja
Zsámbék
[2015. szeptember 13. - 2015. szeptember 13.]


XXIV. Vonyarci búcsú
Vonyarcvashegy
[2015. szeptember 13. - 2015. szeptember 13.]


KápolnaKultúra
Pécsvárad
[2015. szeptember 15. - 2015. szeptember 15.]


Baráti Pontyfogó Bojlis horgászverseny
Kaposvár
[2015. szeptember 18. - 2015. szeptember 20.]


Csepreg Feszt Reneszánsz Lakodalmas és Szüreti Vígságok
Csepreg-Promenád
[2015. szeptember 18. - 2015. szeptember 19.]


Gyöngyösi Szüreti Napok és Fehérbor Fesztivál
Gyöngyös
[2015. szeptember 18. - 2015. szeptember 20.]


Városi Napok
Lábatlan
[2015. szeptember 18. - 2015. szeptember 19.]


A Karasica összeköt
Szederkény
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 19.]


Ars Sacra Fesztivál (Nyitott Templomok Napja szeptember 20.)
országos
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 28.]


III.Szendrõi Gazdanapok
Szendrõ
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 15.]


IV. Bordányi Lóbarátok Vándorkupa
Bordány
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 19.]


Kilátó napja
Sopron
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 19.]


Kisvasút napja
Nagycenk
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 20.]


Kulturális Örökség Napja
Kisbér
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 20.]


Kulturális Örökség Napja, Határtalan Lakoma
Pécsvárad
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 19.]


Kulturális Örökség Napjai
Szigetújfalu
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 19.]


Kulturális Örökség Napjai
Sopron
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 20.]


Mesterségek napja: szalma és csuhé
Patca
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 20.]


Nyitott Templomok Napja
országos
[2015. szeptember 19. - 2015. szeptember 19.]


Ciklámen-túra a Soproni-hegységben
Sopron
[2015. szeptember 20. - 2015. szeptember 20.]


Deres Kupa horgászverseny
Kaposvár
[2015. szeptember 20. - 2015. szeptember 20.]


Duna Maraton
Karva-Lábatlan
[2015. szeptember 20. - 2015. szeptember 20.]


Duna Maraton
Karva-Lábatlan
[2015. szeptember 20. - 2015. szeptember 20.]


Fájdalmas Szûzanya Nagybúcsú
Sümeg
[2015. szeptember 20. - 2015. szeptember 20.]


VI. Honvédfesztivál
Pákozd
[2015. szeptember 22. - 2015. szeptember 27.]


VI. Honvédfesztivál
Pákozd
[2015. szeptember 22. - 2015. szeptember 27.]


Kõszegi Szüret, Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
Kõszeg
[2015. szeptember 24. - 2015. szeptember 27.]


Kõszegi Szüret, Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó
Kõszeg
[2015. szeptember 24. - 2015. szeptember 27.]


XX. Kossuth Toborzó Ünnepély
Cegléd
[2015. szeptember 24. - 2015. szeptember 26.]


Itthon vagy Magyarország szeretlek!
Putnok
[2015. szeptember 25. - 2015. szeptember 27.]


Kutatók Éjszakája
Sopron
[2015. szeptember 25. - 2015. szeptember 25.]


Õrségi Tökfesztivál
Õriszentpéter
[2015. szeptember 25. - 2015. szeptember 27.]


Pákozdi Napok
Pákozd
[2015. szeptember 25. - 2015. szeptember 27.]Amatõr Baráti Horgásztalálkozó- V. Pontyfogó kupa
Bogács
[2015. szeptember 17. - 2015. szeptember 20.]

Szatmár-Beregi Szilvanapok - az új pálinka ünnepe
Tarpa
[2015. szeptember 25. - 2015. szeptember 26.]


XIX.Gerjeni Lovasnapok
Gerjen
[2015. szeptember 25. - 2015. szeptember 27.]


XIX.Gerjeni Lovasnapok
Gerjen
[2015. szeptember 25. - 2015. szeptember 27.]


Diófesztivál
Fertõhomok
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


Helytörténeti Szombatok: Lekvárfõzés
Budakeszi
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


Ihaj- Csuhé- III. Ebesi csuhé fesztivál
Ebes
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


Itthon vagy - Magyarország szeretlek
Újszász
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


Itthon vagy! Magyarország szeretlek!
Géderlak
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 27.]


Itthon vagy, Magyarország szeretlek!
Sümeg
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


IV. Vámosszabadi Halfesztivál
Vámosszabadi
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


Lutra nyomában
Kölked-Erdõfû
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


Õszi Vigalom
Nógrád
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


Szent Mihály napja és mesés napok
Patca
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 27.]


Szent Mihály-napi búcsú
Sopron
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 27.]


Szent Mihály-napi Tüzes Éjszaka
Pécsvárad
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


Szüreti felvonulás és bál
Szentpéterszeg
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


Szüreti medencebál-éjszakai fürdõzés
Bogács
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


Szüreti Mulatság (Magyarország szeretlek)
Zsombó
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


XII. Szüreti Mulatság X. Summásság Ételeinek Bemutatója
Bogács
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


XVI. Mihály-napi Lovas-és Pásztortalálkozó
Csákvár
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


XVII. Szent Mihály-napi búcsú
Vonyarcvashegy
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 27.]


„Tök jó” gombaismereti túra a Tökfesztiválon
Szalafõ
[2015. szeptember 26. - 2015. szeptember 26.]


Itthon vagy! Magyaroszág Szeretlek
Kékcse
[2015. szeptember 27. - 2015. szeptember 27.]


Itthon vagy- Magyarország, Szeretlek
Erdõkövesd
[2015. szeptember 27. - 2015. szeptember 27.]


Kézmûves foglalkozás a Palotaházban
Visegrád
[2015. szeptember 27. - 2015. szeptember 27.]


Pálos napforduló
Zsámbék
[2015. szeptember 27. - 2015. szeptember 27.]


Szent Mihály napi közös csurdítás
Bogács
[2015. szeptember 27. - 2015. szeptember 27.]


Szent Mihálynapi Forgatag
Nyírmártonfalva
[2015. szeptember 27. - 2015. szeptember 27.]


Turizmus Világnapja
országos
[2015. szeptember 27. - 2015. szeptember 27.]


„3 nap egy esztendõ” a magyar népmese jegyében
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ
[2015. szeptember 28. - 2015. szeptember 30.]]]>
Wed, 02 Sep 2015 10:22:08 +0200
<![CDATA[2015.08.01. - Fesztivál ajánló - 2015. augusztusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/_fesztival_ajanlo_-_2015__augusztusi_fesztival_esemenyek_3480.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/_fesztival_ajanlo_-_2015__augusztusi_fesztival_esemenyek_3480.php

Alsóregmeci Sztrapacska Fesztivál
Alsóregmec
[2015. augusztus 1. - 2015. augusztus 31.]


Szent István Napok
Pécsvárad
[2015. augusztus 1. - 2015. augusztus 20.]


V. Derelye Fõzõ Fesztivál
Füzérradvány
[2015. augusztus 1. - 2015. augusztus 31.]


XII. Tolcsvai Borfesztivál
Tolcsva
[2015. augusztus 1. - 2015. augusztus 30.]


XXVII. Nemzetközi Néptáncfesztivál
Sátoraljaújhely
[2015. augusztus 1. - 2015. augusztus 31.]


Zempléni Fesztivál
Sárospatak, Sátoraljaújhely, Széphalom, Tolcsva, Hollóháza, Telkibánya, Füzérradvány, Komlóska, Erdõ
[2015. augusztus 1. - 2015. augusztus 30.]


Lovas tábor (Ma kezdődik!)
Bóly
[2015. augusztus 3. - 2015. augusztus 7.]


MOSzT (Magánszínházak Országos Színházi Találkozója) (Ma kezdődik!)
Pécsvárad
[2015. augusztus 3. - 2015. augusztus 8.]


Ördögkatlan Fesztivál
Beremend
[2015. augusztus 4. - 2015. augusztus 8.]


arTúr fesztivál
Mezõtúr
[2015. augusztus 5. - 2015. augusztus 8.]


Bornapok
Ábrahámhegy
[2015. augusztus 5. - 2015. augusztus 9.]


Boszorkány Fesztivál
Szeghalom
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 8.]


Élõ Népmûvészetcol ONK Észak-Magyarországi Tárlat
Mezõkövesd
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 10.]


Fábiáni Falu Fesztivál XXI.
Fábiánsebestyén
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 9.]


IV. Bereki Vigasság
Berekfürdõ
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 9.]


Kiállítás Juhász János Air art gyûjteményébõl
Pákozd
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 30.]


Kõszegi Ostromnapok
Kõszeg
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 9.]


Kõszegi Ostromnapok
Kõszeg
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 9.]


Matyóföldi Folklórfesztivál
Mezõkövesd
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 9.]


Pannonhalmi Jazz-terasz 2015
Pannonhalma
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 7.]


Rékas Fesztivál
Zagyvarékas
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 8.]


XIX KOTTA Fesztivál 2015.
Hajdúböszörmény
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 8.]


XXIII. 40 halász emléknap-a balatoni halászok napja
Vonyarcvashegy
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 9.]


Zenei Fesztivál
Tarján
[2015. augusztus 7. - 2015. augusztus 9.]


Csillagok, csillagok...
Pákozd
[2015. augusztus 8. - 2015. augusztus 8.]


Dombay Sound
Pécsvárad
[2015. augusztus 8. - 2015. augusztus 9.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2015. augusztus 8. - 2015. augusztus 8.]


Hegykõi Vigasságok
Hegykõ
[2015. augusztus 8. - 2015. augusztus 9.]


Ínyenc utca és kézmûves vásár
Irota
[2015. augusztus 8. - 2015. augusztus 8.]


Lovas ügyességei játékok
Patca
[2015. augusztus 8. - 2015. augusztus 9.]


Nyári, szabadtéri, lovas színházi elõadás
Bikal
[2015. augusztus 8. - 2015. július 8.]


Parádés lovasfelvonulás
Hajdúszoboszló
[2015. augusztus 8. - 2015. augusztus 8.]


VIII. Hegyeskõ Nap
Demjén
[2015. augusztus 8. - 2015. augusztus 8.]


XXI. Végvári Napok
Sümeg
[2015. augusztus 8. - 2015. augusztus 9.]


Harsány - hegyi csata megemlékezés
Nagyharsány
[2015. augusztus 9. - 2015. augusztus 9.]


Helytörténeti Szombatok: Búcsú
Budakeszi
[2015. augusztus 9. - 2015. augusztus 9.]


Kösely-kupa Lovasverseny
Hajdúszoboszló
[2015. augusztus 9. - 2015. augusztus 9.]


Túri Vásár
Mezõtúr
[2015. augusztus 9. - 2015. augusztus 9.]


XXXIV. Kösely Kupa Díjugrató Lovasverseny
Hajdúszoboszló
[2015. augusztus 9. - 2015. augusztus 9.]


Sziget Fesztivál
Budapest
[2015. augusztus 10. - 2015. augusztus 17.]


XV. Gyöngy Nemzetközi Folklórfesztivál
Gyöngyös
[2015. augusztus 11. - 2015. augusztus 16.]


Dögei Hagyományõrzõ Krumplifesztivál
Döge
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 15.]


Dózsa György, a nép fia c. musical elõadás
Bánk
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 14.]


Gubbantós Népmûvészeti Fesztivál
Uszód
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 16.]


Hajdúhét
Hajdúböszörmény
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 20.]


IV. Hajdúsági Expo, Traktorhúzó Európa Kupa, Ipari, Kereskedelmi és Mezõgazdasági Gépkiállítás, Termékbemutató és Nagy Talajmûve
Hajdúböszörmény
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 16.]


Koronázási Ünnepély
Sopron
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 16.]


Nagypáli Napkorona Fesztivál és III. Nemzetközi Hõlégballon találkozó
Nagypáli
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 16.]


Pannonhalmi Jazz-major 2015
Pannonhalma
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 14.]


Répcementi Napok, Csepregi Búcsú
Csepreg
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 16.]


Siófolk Fesztivál és Bor és Kenyér Ünnepe
Siófok
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 23.]


Szabadtéri színházi est
Albertirsa
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 14.]


VI. Levéli Veterántraktor Találkozó és Családi nap
Levél
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 15.]


XII. Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepe
Badacsonytördemic
[2015. augusztus 14. - 2015. augusztus 16.]


Esti elõadás
Bikal
[2015. augusztus 15. - 2015. július 15.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 15.]


Gyógynövényáldás a gyógynövénykertben
Pannonhalma
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 15.]


Gyógynövényhét
Pannonhalma
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 20.]


Gyógynövényhét Pannonhalmán
országos
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 20.]


III. Harsányi Szürkemarha Fesztivál
Harsány
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 15.]


Kávai Tökös Lecsó és Lecsós Jellegû Ételek Fesztiválja
Káva
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 15.]


Kolostori termékek vására és a Magyar Világörökségek utcája
Pannonhalma
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 16.]


Kolostori termékek vására és magyar világörökségek utcája, Pannonhalma
országos
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 16.]


Mesterségek napja: fafaragás
Patca
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 16.]


Nyílt Nap a Fõapátság gyógynövénymûhelyében
Pannonhalma
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 15.]


Repülõgép makett kiállítása
Pákozd
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 15.]


Tatai Barokk Fesztivál
Tata
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 25.]


Területi Fogathajtó Verseny
Téglás
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 15.]


Uborkafesztivál
Méhkerék
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 16.]


V. Halra fel! Bogácsi Országos Horgásztalálkozó és Verseny
Bogács
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 15.]


VIII. Döme Napi Vigasság
Rákóczifalva
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 15.]


X. Vasvári Rétes Fesztivál
Vasvár - Nagy Gáspár Kulturális Központ szabadtéri környezete
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 15.]


XVII. Bogácsi Fürdõfesztiválcol
Bogács
[2015. augusztus 15. - 2015. augusztus 15.]


Bio Karela és Paradicsom Nap
Somogyvámos
[2015. augusztus 16. - 2015. augusztus 16.]


Derecskei Verbunktalálkozó A határtalan barátságok néptánc fesztiválja a Kárpát-medencében-
Derecske
[2015. augusztus 18. - 2015. augusztus 20.]


Járási Szent István Napi Újkenyér Ünnep
Derecske
[2015. augusztus 19. - 2015. augusztus 19.]


Lampionúsztatás
Mezõtúr
[2015. augusztus 19. - 2015. augusztus 19.]


Páneurópai Piknik emléknap és Soproni Piknik
Piuszpuszta, Fertõrákos,Sopron
[2015. augusztus 19. - 2015. augusztus 20.]


Strand Fesztivál
Zamárdi
[2015. augusztus 19. - 2015. augusztus 22.]


Szent István Napja
Nagykörû
[2015. augusztus 19. - 2015. augusztus 20.]


V. Nyíracsádi Kenyérünnep
Nyíracsád,
[2015. augusztus 19. - 2015. augusztus 19.]


Borok Utcája
Hegykõ
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 22.]


Falunap és VI. Visontai Veterán Jármû Találkozó
Visonta
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


I. Nagydorogi Pörköltfõzõ Fesztivál és Fogathajtó Verseny
Nagydorog
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Kenyérünnep
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Öregfiúk Országos Lábtenisz Bajnokságának Vándorkupája 09:00
Bogács
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Orgonahangverseny a Bazilikában
Pannonhalma
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Sárkányhajó verseny
Mezõtúr
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Sellõpikkely Nap
BÖLCSKE
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Szent István napi sokadalom
Ebes
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Szent István napi ünnepség
Ráckeve
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Szent István napi ünnepség
Bánk
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Szent István Ünnepe
Pannonhalma
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Szomszédvári Olimpia és Fesztivál
Pap
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Termelõi piac
Bekölce
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Új kenyér ünnepe
Dusnok
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


Visegrád, az élõ középkor városa
Visegrád
[2015. augusztus 20. - 2015. augusztus 20.]


ARCUS TEMPORUM XII - Pannonhalmi mûvészeti fesztivál
Pannonhalma
[2015. augusztus 21. - 2015. augusztus 23.]


Bogácsi Lakodalmas
Bogács
[2015. augusztus 21. - 2015. augusztus 21.]


elõtte: egyéb rock, blues, könnyûzenei koncertek"
Bánk
[2015. augusztus 21. - 2015. augusztus 21.]


Ha péntek, akkor Villány
Villány
[2015. augusztus 21. - 2015. augusztus 21.]


IX. Bor-és Csemegeszõlõ fesztivál
Vonyarcvashegy
[2015. augusztus 21. - 2015. augusztus 23.]


Minden Magyarok XXI. Nemzetközi Néptáncfesztiválja
Gyula
[2015. augusztus 21. - 2015. augusztus 23.]


Visegrád, ahogy talán még nem látta
Visegrád
[2015. augusztus 21. - 2015. augusztus 21.]


XII. VW. Fanatic Találkozó
Gárdony
[2015. augusztus 21. - 2015. augusztus 23.]


XLV. Országos Szenior Úszóbajnokság
Gyulai Várfürdõ versenyuszodája
[2015. augusztus 21. - 2015. augusztus 23.]


1úton Mária út- col1úton az egységértcol- nemzetközi zarándoklat
Bogács
[2015. augusztus 22. - 2015. augusztus 22.]


Double Cross Challenge 2.
Bánk
[2015. augusztus 22. - 2015. augusztus 22.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2015. augusztus 22. - 2015. augusztus 22.]


Hooligans koncert
Bánk
[2015. augusztus 22. - 2015. augusztus 22.]


III. Fürdõbál
Berekfürdõ
[2015. augusztus 22. - 2015. augusztus 23.]


Ingyenes élõ Beatrice koncert 21:00 Tûzijáték
Bogács
[2015. augusztus 22. - 2015. augusztus 22.]


Katica napok
Patca
[2015. augusztus 22. - 2015. augusztus 23.]


Tárnics túra
Apátistvánfalva
[2015. augusztus 22. - 2015. augusztus 22.]


Városok Közötti Íjászverseny
Téglás
[2015. augusztus 22. - 2015. augusztus 23.]


Vésztõ-Mágori Fesztivál
Vésztõ-Mágor
[2015. augusztus 22. - 2015. augusztus 22.]


VIII. Biharugrai Lovasnapok
Biharugra
[2015. augusztus 22. - 2015. augusztus 22.]


Lovas tábor
Bóly
[2015. augusztus 24. - 2015. augusztus 28.]


Kárpátia Koncert
Derecske
[2015. augusztus 25. - 2015. augusztus 25.]


IV. Ponty így jó! - Vonyarcvashegyi Pontyfesztivál
Vonyarcvashegy
[2015. augusztus 27. - 2015. augusztus 29.]


Palóc Párnafesztivál
Mátraderecske
[2015. augusztus 28. - 2015. augusztus 29.]


Viator Jazz-vacsorák 2015
Pannonhalma
[2015. augusztus 28. - 2015. augusztus 28.]


Bor és mûvészeti fesztivál
Tök
[2015. augusztus 29. - 2015. augusztus 30.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2015. augusztus 29. - 2015. augusztus 29.]


Kecskédi Lovasnapok
Kecskéd
[2015. augusztus 29. - 2015. augusztus 29.]


Mályvád teljesítménytúra
Gyula
[2015. augusztus 29. - 2015. augusztus 29.]


Nyárvégi iskolaváró napok
Patca
[2015. augusztus 29. - 2015. augusztus 30.]


Szüretindító Bortúra
Egerszalók
[2015. augusztus 29. - 2015. augusztus 29.]


VII. Nyárbúcsúztató
Szigetújfalu
[2015. augusztus 29. - 2015. augusztus 29.]


VII. ROSE-VELO.Hu Kékes Csúcstámadás – Nyílt Országúti kerékpárverseny
Gyöngyös/Mátra
[2015. augusztus 29. - 2015. augusztus 29.]


”Népek Zenéje”- címû sorozat
Nagyegyháza
[2015. augusztus 29. - 2015. augusztus 29.]


Körös-Sárréti Hagyományõrzõ Íjász verseny
Vésztõ-Mágor
[2015. augusztus 30. - 2015. augusztus 30.]


Mátra Mountainbike Maraton
Sástó
[2015. augusztus 30. - 2015. augusztus 30.]


Népviselet Napja
Hosszúhetény
[2015. augusztus 30. - 2015. augusztus 30.]]]>
Mon, 03 Aug 2015 10:13:14 +0200
<![CDATA[2015.07.24. - Művészeti aukció Salfölfdön a Pajta Galériában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/műveszeti_aukcio_salfolfdon_a_pajta_galeriaban_3471.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/műveszeti_aukcio_salfolfdon_a_pajta_galeriaban_3471.php

A helyszín a salföldi Pajta Galéria, amelyet a Kodak és a holland World Press Photo díjas Török László és felesége birtokol és irányít. A Pajta Galéria nemcsak kellemes étterem, apartman és jazz koncertek helyszíne, de évtizedek óta kiállító térként is funkcionál. Nem csoda, hogy az aukción erős a fotós vonal. A fiatal Greskovits András, Harnóczy Örs, Lőrincz Miklós, Mészáros László és Török László fotói kerülnek árverésre. Az árveréshez egyre több művész csatlakozik, a rendezvény Facebook eseményén követhető az aukciós jegyzék.]]>
Sat, 25 Jul 2015 07:56:51 +0200
<![CDATA[2015.05.01. - Fesztivál ajánló - 2015. májusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__majusi_fesztival_esemenyek_3459.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__majusi_fesztival_esemenyek_3459.php

Eszterházi Vigasságok
Fertõd
[2015. május 1. - 2015. szeptember 1.]


Idõszaki Kiállítás a Pannonhalmi Apátsági Múzeumban
Pannonhalma
[2015. május 1. - 2015. szeptember 30.]


Nosztalgiázzunk - halgassunk táskarádiót!
Garamszentgyörgy
[2015. május 2. - 2015. augusztus 30.]


Pontyfogó Országos Bajnokság I. forduló
Kaposvár
[2015. május 7. - 2015. május 10.]


II. Nemzetközi Bonsai Kiállítás - Sopron
Sopron
[2015. május 8. - 2015. május 10.]


Kerékpártúra
Garamszentgyörgy
[2015. május 8. - 2015. május 8.]


Madarak és fák napja
Kõszeg
[2015. május 8. - 2015. május 9.]


Mária-litánia a mély úti colkaplonkáknálcol
Kesztölc
[2015. május 8. - 2015. május 8.]


Fagyosszentek hétvégéje
Patca
[2015. május 9. - 2015. május 10.]


Madarak és Fák napja
Pákozd
[2015. május 9. - 2015. május 9.]


Madarak és fák napja túra
Sopron
[2015. május 9. - 2015. május 9.]


Regionális Ifjúsági Lovas Bajnokság Bólyi Forduló
Bóly
[2015. május 9. - 2015. május 9.]


Táncház Napja
országos
[2015. május 9. - 2015. május 10.]


XXI. Dobos-és Ütõs Gála
Cegléd
[2015. május 9. - 2015. május 9.]


Gyulai Virágok Vasárnapja
Gyula
[2015. május 10. - 2015. május 10.]


Három Város Teljesítmánytúra
Békés-Békéscsaba-Gyula környéke
[2015. május 10. - 2015. május 10.]


Madarak és Fák napja
Vonyarcvashegy
[2015. május 10. - 2015. május 10.]
2015. május 6. - Szerda - Ivett, Frida napja


Borverseny és borászbál
Györköny
[2015. május 11. - 2015. május 11.]


’Hol sírjaik domborulnak’’ címû kiállítás megnyitója
Pákozd
[2015. május 14. - 2015. május 31.]


Borok-Vizek-Kúriák Zöldút megnyitó rendezvény
Bogyiszló
[2015. május 16. - 2015. május 16.]


Felvidéki nap
Pécsvárad
[2015. május 16. - 2015. május 16.]


Katona- és Bordal Fesztivál
Abasár
[2015. május 16. - 2015. május 17.]


Mesterségek napja: agyagozás
Patca
[2015. május 16. - 2015. május 17.]


Pálinkafesztivál
KÁRÁSZ
[2015. május 16. - 2015. május 16.]


Piliscsabai Negyvenesek teljesítménytúra
Piliscsaba
[2015. május 16. - 2015. május 16.]


Tanúhegyek Teljesítménytúra
Badacsonytördemic
[2015. május 16. - 2015. május 17.]


VI. Böszörményi dísznövény és ízek fesztiváljacol
Hajdúböszörmény
[2015. május 16. - 2015. május 16.]


Világörökség nap
Fertõ-táj
[2015. május 16. - 2015. május 16.]


Virágzás a tõzegmohás lápréten
Szõce
[2015. május 16. - 2015. május 16.]


Tó futás
Tata
[2015. május 17. - 2015. május 17.]


Múzeumi Világnap
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ
[2015. május 18. - 2015. május 18.]


Források világnapja
Sopron
[2015. május 19. - 2015. május 19.]


KápolnaKultúra
Pécsvárad
[2015. május 19. - 2015. május 19.]


Mozart: Szöktetés a szerájból (operakeresztmetszet)
Abony
[2015. május 19. - 2015. május 19.]


Carp Rodeo Pontyfogó horgészverseny
Kaposvár
[2015. május 20. - 2015. május 24.]


Sárközi Lakodalom
Õcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Pörböly, Báta
[2015. május 21. - 2015. május 24.]


Balatoni Szezonnyitó
Siófok
[2015. május 22. - 2015. május 25.]


Gyulavári Napok
Gyula/Gyulavári
[2015. május 22. - 2015. május 24.]


Ha péntek, akkor Villány
Villány
[2015. május 22. - 2015. május 22.]


Hajdúszoboszlói Grillétel- és Sörfesztivál
Hajdúszoboszló
[2015. május 22. - 2015. május 24.]


Õrállók Napja
Szalafõ
[2015. május 22. - 2015. május 24.]


Tatai Patara
Tata
[2015. május 22. - 2015. május 24.]


Tatai Patara
Tata
[2015. május 22. - 2015. május 24.]


Vitorlás Szezonnyitó
Siófok
[2015. május 22. - 2015. május 25.]


XXII. Ligetaljai Kulturális Napok
Nyíracsád
[2015. május 22. - 2015. május 24.]


Baranya Megyei Díjugrató Verseny
Bóly
[2015. május 23. - 2015. május 23.]


Három ágnak hat levele…col
Zsámbék
[2015. május 23. - 2015. május 23.]


II. Gyermek és Ifjúsági fesztivál
Pázmánd
[2015. május 23. - 2015. május 23.]


II. Visegrádi Gasztrofesztivál
Visegrád
[2015. május 23. - 2015. május 23.]


II.Tájak, Ízek, Hangulatok
Bogács
[2015. május 23. - 2015. május 23.]


Nemzetközi Strandkézilabda Torna
Vonyarcvashegy
[2015. május 23. - 2015. május 24.]


Nepumuki Szent János Ünnepe
Mohács
[2015. május 23. - 2015. május 23.]


Pünkösdi Sokadalom
Hajdúszoboszló
[2015. május 23. - 2015. május 3.]


Pünkösdi Tor-túra
Egerszalók
[2015. május 23. - 2015. május 23.]


Rác Pünkösd
Dusnok
[2015. május 23. - 2015. május 24.]


Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál
Újszilvás
[2015. május 23. - 2015. május 24.]


V. Bordányi Lovasnap
Bordány
[2015. május 23. - 2015. május 23.]


VI. Sportmaraton
Ebes
[2015. május 23. - 2015. május 23.]


VII. Pogányvári Borverseny és Bornap Dióskálon
Dióskál
[2015. május 23. - 2015. május 23.]


XIV. Bodzavirág Fesztivál
Fertõboz
[2015. május 23. - 2015. május 23.]


XXV.Nemzetközi Sárkányeresztõ Találkozó
Pákozd
[2015. május 23. - 2015. május 24.]


Kakaspaprikás-fõzõ verseny
Mecseknádasd
[2015. május 24. - 2015. május 24.]


Nyílt Nap az Apátsági Pincészetben
Pannonhalma
[2015. május 24. - 2015. május 24.]


Pünkösdi hétvége a Zöldutakon
országos
[2015. május 24. - 2015. május 25.]


Pünkösdi Kakas-paprikás Fõzõ Verseny
Mecseknádasd
[2015. május 24. - 2015. május 24.]


Pünkösdi túra
Szalafõ
[2015. május 24. - 2015. május 24.]


Pünkösdi vigasságok Nagyvisnyón
Nagyvisnyó
[2015. május 24. - 2015. május 24.]


Pünkösdölõ délelött
Dunaegyháza
[2015. május 24. - 2015. május 24.]


Pünkösdölõ Pityerszeren
Szalafõ
[2015. május 24. - 2015. május 24.]


Történelmi Ízek fesztiválja
Bikal
[2015. május 24. - 2015. május 24.]


VIII. Nyitott Pince Nap
Cegléd
[2015. május 24. - 2015. május 24.]


„Mátrai Csillagok” Éjszakai Teljesítménytúra
Mátra
[2015. május 24. - 2015. május 25.]


Falusi Pünkösd
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ
[2015. május 25. - 2015. május 25.]


II. Orbán-napi Borünnep
Vonyarcvashegy
[2015. május 25. - 2015. május 25.]


Orgonahangverseny a Boldogasszony-kápolnában
Pannonhalma
[2015. május 25. - 2015. május 25.]


Pünkösdi Kerékpáros Találkozó
Pécsvárad
[2015. május 25. - 2015. május 25.]


Derecskei Zenei Esték
Derecske
[2015. május 28. - 2015. május 30.]
]]>
Wed, 06 May 2015 11:28:53 +0200
<![CDATA[2015.04.01. - Fesztivál ajánló - 2015. áprilisi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__aprilisi_fesztival_esemenyek_3435.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__aprilisi_fesztival_esemenyek_3435.phpA Fény nemzetközi éve III.
Sümeg
[2015. április 1. - 2015. április 1.]


Csurgó-forrás feldíszítése hímes toljásokkal és szalagokkal (Ma kezdődik!)
Nógrád
[2015. április 1. - 2015. április 1.]


Komplett természetjáró program (Ma kezdődik!)
Kölked
[2015. április 1. - 2015. szeptember 30.]


H. Katona Erzsébet kiállítása
Kisbér
[2015. április 2. - 2015. április 30.]


Nagypénteki fehérgyász bemutatása a múzeumszobában.
Somogyszob
[2015. április 2. - 2015. április 2.]


Tojáspingálás gicával
Somogyszob
[2015. április 2. - 2015. április 2.]


Családi Húsvét
Bogács
[2015. április 4. - 2015. április 4.]


Élménybirtok Évadnyitó
Bikal
[2015. április 4. - 2015. április 4.]


Helyi termelõi piac és vásár
Bordány
[2015. április 4. - 2015. április 4.]


Húsvét és Mesterségek napja: tojásfestés
Patca
[2015. április 4. - 2015. április 5.]


Húsvéti kavalkád
Sopron
[2015. április 4. - 2015. április 6.]


Húsvéti Locsolkodás
Hajdúböszörmény
[2015. április 4. - 2015. április 4.]


Húsvéti locsolkodás
Hajdúböszörmény
[2015. április 4. - 2015. április 4.]


Húsvéti locsoló party- éjszakai fürdõzés
Bogács
[2015. április 4. - 2015. április 4.]


Húsvéti tojáskeresõ kenutúra
Gárdony - Agárd
[2015. április 4. - 2015. április 4.]


Húsvéti tojáskeresõ sétahajózás
Gárdony - Agárd
[2015. április 4. - 2015. április 4.]


Kockásliliom túra
Csákánydoroszló
[2015. április 4. - 2015. április 4.]


Pityerszeri húsvétváró
Szalafõ
[2015. április 4. - 2015. április 4.]


Szalóki Húsvétoló
Egerszalók
[2015. április 4. - 2015. április 4.]


Matyó Húsvét
Mezõkövesd
[2015. április 5. - 2015. április 6.]


Nyuszivonat Felsõtárkányban
Felsõtárkány
[2015. április 5. - 2015. április 6.]


Nyuszivonat Szilvásváradon
Szilvásvárad
[2015. április 5. - 2015. április 6.]


Tojásfutás
Szigetbecse
[2015. április 5. - 2015. április 5.]


Túrára fel!
Visegrád
[2015. április 5. - 2015. április 5.]


Emmausz – Húsvéthétfõi vigasságok a bólyi pincefaluban
Bóly
[2015. április 6. - 2015. április 6.]


Falusi Húsvét
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ
[2015. április 6. - 2015. április 6.]


Hántai tojásgurítás
Kisbér-Hánta
[2015. április 6. - 2015. április 6.]


Húsvéthétfõ a Tájházban
Budakeszi
[2015. április 6. - 2015. április 6.]


Húsvéti Sajtnapok
országos
[2015. április 6. - 2015. április 6.]


Orgonahangverseny a Bazilikában
Pannonhalma
[2015. április 6. - 2015. április 6.]


Madách: Az ember tragédiája
Abony
[2015. április 9. - 2015. április 9.]


Harcsafogó horgászverseny
Kaposvár
[2015. április 10. - 2015. április 12.]


Irodalmi Kávéház a Költészet Napja alkalmából
Pécsvárad
[2015. április 10. - 2015. április 10.]


Oldtimerek Hétvégéje
1142 Budapest Tatai út 95.
[2015. április 10. - 2015. április 12.]


XVII. Deszki Maros menti Fesztivál - Néptánc, egyéb tánc kategória
Deszk
[2015. április 10. - 2015. április 10.]


Borverseny
KÁRÁSZ
[2015. április 11. - 2015. április 11.]


Cseresznyevirág-ünnep
Nagykörû
[2015. április 11. - 2015. április 11.]


Élõ történelem – Életképek a II. világháború korszakából
Pákozd
[2015. április 11. - 2015. április 11.]


Középkori hétvége
Patca
[2015. április 11. - 2015. április 12.]


Mátrabérc Teljesítménytúra
Mátra (Sirok-Szurdokpüspöki)
[2015. április 11. - 2015. április 11.]


Medvehagyma Fesztivál
Sopron-Balf
[2015. április 11. - 2015. április 11.]


VI. colBöszörményi Csergetéscol
Hajdúböszörmény
[2015. április 11. - 2015. április 4.]


VI. Országos Fazekasmester Találkozó
Naszály
[2015. április 11. - 2015. április 12.]


XVII. Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégiós Mûvészeti Fesztivál
Bordány
[2015. április 11. - 2015. április 11.]


Csillagséták a Nemzeti Parkjainkban
országos
[2015. április 13. - 2015. április 18.]


Gyöngyösi XIX. századi piac, Gyöngyös Város Napja
Gyöngyös
[2015. április 17. - 2015. április 17.]


XVI. Nemzetközi Kisüsti Pálinka Fesztivál, Kiállítás és Vásár
Gyula
[2015. április 17. - 2015. április 19.]


A Nemzet Színészeinek faültetése
Bogács
[2015. április 18. - 2015. április 18.]


FA-TÁL-IS Fafaragók, famûvesek országos találkozója
Nagyegyháza
[2015. április 18. - 2015. április 18.]


Kompindító mulatság
Gerjen
[2015. április 18. - 2015. április 18.]


Kókai Borfesztivál
Kóka
[2015. április 18. - 2015. április 18.]


Legyél környezettudatoscol hétvége
Patca
[2015. április 18. - 2015. április 19.]


Magyarországi Németek Országos Borversenyének eredményhirdetés és Borbál
Mecseknádasd
[2015. április 18. - 2015. április 18.]


Medvehagyma Fesztivál
Orfû
[2015. április 18. - 2015. április 19.]


VIII. Hercegi Mandulás Napok
Vonyarcvashegy
[2015. április 18. - 2015. április 19.]


XIX. Medivid Agility Kupa és Jubileumi X. ParAgility Kupa
Gyula
[2015. április 18. - 2015. április 19.]


TakaríTÓ kenutúra
Gárdony - Agárd
[2015. április 19. - 2015. április 19.]


Gyöngyösi Mûvészeti Hetek
Gyöngyös
[2015. április 23. - 2015. május 17.]


Dr. Csernus Imre elõadása
Abony
[2015. április 24. - 2015. április 24.]


Duba Tájház
Garamszentgyörgy
[2015. április 24. - 2015. október 30.]


Lovas Áldás
Tata
[2015. április 24. - 2015. április 24.]


Pálinkafõzõ látogatása
Garamszentgyörgy
[2015. április 24. - 2015. október 30.]


Római katolikus templom meglátogatása
Garamszentgyörgy
[2015. április 24. - 2015. október 30.]


Szent György-napi Lovas ünnep, Ló- és Lovasáldás
Tata
[2015. április 24. - 2015. április 25.]


Szõlõ Jövésnek Könyve ünnepségsorozat
Kõszeg
[2015. április 24. - 2015. április 25.]


Szõlõ Jövésnek Könyve ünnepségsorozat
Kõszeg
[2015. április 24. - 2015. április 25.]


VIII. Üveges hétvége
Hosszúhetény
[2015. április 24. - 2015. április 26.]


A Neszmélyi Bor dícsérete
Neszmély
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


Bárány napok
Patca
[2015. április 25. - 2015. április 26.]


Bényei Pálinka Fesztivál
Bénye
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


Helytörténeti Szombatok: Tájházak napja
Budakeszi
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


II. Homokhát Félmaraton
Bordány
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


III. Pázmándi Ízes-Ínyes Ünnep és Vásár
Pázmánd
[2015. április 25. - 2015. április 26.]


III. Pázmándi Ízes-Ínyes Ünnep és Vásár
Pázmánd
[2015. április 25. - 2015. április 26.]


Kamilla és Koszta kalandjai a Gólyák Birodalmában
Kölked
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


Német Nemzetiségi Ifjúsági Fúvószenekarok Találkozója
Pécsvárad
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


Szent György napi forgatag és virágvásár Nagykõrösön
Nagykõrös
[2015. április 25. - 2015. január 26.]


Szent György Napi Vigalom
Dunaszentbenedek
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


Színházi elõadás
Kisbér
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


Szõlõ- és rügyfakadás ünnepe
Abasár
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


Tájházak Napja
Hosszúhetény
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


Tájházak Napja
országos
[2015. április 25. - 2015. április 26.]


Várhegy Teljesítménytúra
Vadna
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


VII. Võfélytalálkozó
Demjén
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


VIII. Üveges Hétvége a Zengõvidéken
Hosszúhetény, Óbánya, Kisújbánya, Pusztakisfalu
[2015. április 25. - 2015. április 26.]


XI. Hûvös Pincék - Forrró Kemencék Nagybörzsönyben
Nagybörzsöny
[2015. április 25. - 2015. április 25.]


Fábiánsebestyén Fogatverseny
Fábiánsebestyén
[2015. április 30. - 2015. május 3.]
]]>
Wed, 01 Apr 2015 09:29:46 +0200
<![CDATA[2015.03.08. - BUDAI ZSIBVÁSÁR BOLHAPIAC a Budaörsi úton minden SZ-V 7-14 óráig]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/budai_zsibvasar_bolhapiac_a_budaorsi_uton_minden_sz-v_7-14_oraig_3416.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/budai_zsibvasar_bolhapiac_a_budaorsi_uton_minden_sz-v_7-14_oraig_3416.php
Használt könyvek, régiségek, ruhák, ritkaságok, érdekességek, egyszóval minden lesz az Budai Zsibvásárokon, amit csak a rögtönzött árusok épp kínálnak! Ha ugyanis valaki feleslegessé vált tárgyait szeretné pénzzé tenni, az új Budai Zsibvásáron ezt megteheti!

A szervezők a zsibvásár mellett programokkal és tematikus börzékkel is tervezik szórakoztatni az ide látogató közönséget. A zsibvásár tehát vasárnapi programnak sem lesz utolsó.


Cím: 1112 Budapest, XI., Budaörsi út 172-178 Virágpiac (1092/6. hrsz)

Telefon: 0620/5550597

Email: budaizsibvasar@gmail.com
www.budaizsibvasar.hu

BUDAI ZSIBVÁSÁR BOLHAPIAC a Budaörsi úton minden SZ-V 7-14 óráig]]>
Mon, 09 Mar 2015 11:15:46 +0100
<![CDATA[2015.03.01. - Fesztivál ajánló - 2015. márciusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__marciusi_fesztival_esemenyek_3415.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__marciusi_fesztival_esemenyek_3415.php

Komáromi programok
Komárom
[2015. március 1. - 2015. március 31.]


Világcseppek kiállítás
Kisbér
[2015. március 5. - 2015. március 28.]


Szoboszlói Tavaszi Mûvészeti Napok
Hajdúszoboszló
[2015. március 6. - 2015. március 28.]


Szoboszlói toros napok
Hajdúszoboszló
[2015. március 6. - 2015. március 8.]


XVII. Deszki Maros menti Fesztivál - Vers- és prózamondás kategória
Deszk
[2015. március 6. - 2015. március 6.]


Mátrahegy Teljesítménytúra
Mátra
[2015. március 7. - 2015. március 7.]


Népi játékos hétvége
Patca
[2015. március 7. - 2015. március 8.]


Nõnapi Bál
Neszmély
[2015. március 7. - 2015. március 7.]


Nõnapi Borkóstoló
Pázmánd
[2015. március 7. - 2015. március 7.]


Nõnapi fürdõ buli
Bogács
[2015. március 7. - 2015. március 7.]


Orfeum 2015
Sajókaza
[2015. március 7. - 2015. március 7.]


Soproni Tavaszi Napok
Sopron
[2015. március 7. - 2015. április 11.]


Tavaszi tõzike túra
Körmend-Horvátnádalja
[2015. március 7. - 2015. március 7.]


VIII. Magyar-Román Lakodalmas és Võfélytalálkozó
Pocsaj
[2015. március 7. - 2015. március 7.]


A Fény nemzetközi éve I.
Sümeg
[2015. március 12. - 2015. március 12.]


Alma Együttes az Élménybirtokon
Bikal
[2015. március 14. - 2015. március 14.]


Humor Forgácsok- Forgács Gábor önálló elõadóestje
Tata
[2015. március 14. - 2015. március 4.]


Thermal Tour futóverseny a Gyógyvizek Völgyében
Egerszalók, Demjén
[2015. március 14. - 2015. március 14.]


Arcok, tárgyak Kismaros múltjábólcol c. néprajzi és helytörténeti állandó kiállítás
Kismaros
[2015. március 15. - 2015. november 15.]


Kalandozások a magyarországi pincefalvakban program inulása
Györköny és más pincefalvak
[2015. március 15. - 2015. március 15.]


Csehov: A sirály
Abony
[2015. március 19. - 2015. március 19.]


43. Városi Borverseny
Gyula
[2015. március 20. - 2015. március 20.]


A Fény nemzetközi éve II.
Sümeg
[2015. március 20. - 2015. március 20.]


III. Egészségpiac
Pécsvárad
[2015. március 20. - 2015. március 22.]


Ispotályos hétvége
Pécsvárad
[2015. március 20. - 2015. március 22.]


Siófoki Tavaszi Fesztivál
Siófok
[2015. március 20. - 2015. április 11.]


XVII. Deszki Maros menti Fesztivál - Népdaléneklés, Szólóhangszer, kamarazene kategória
Deszk
[2015. március 20. - 2015. március 20.]


Bordányi Kultúra Napja
Bordány
[2015. március 21. - 2015. március 21.]


Idõszaki Kiállítás a Fõmonostorban
Pannonhalma
[2015. március 21. - 2015. november 11.]


Madármegfigyelés az Albért-tavaknál
Lukácsháza
[2015. március 21. - 2015. március 21.]


Mesteségek napj: fafaragás
Patca
[2015. március 21. - 2015. március 22.]


Színházi elõadás
Kisbér
[2015. március 21. - 2015. március 21.]


Színházi elõadás
Kisbér
[2015. március 21. - 2015. március 21.]


VI. Soproni Ízutazás
Sopron
[2015. március 21. - 2015. március 22.]


Íjász napforduló
Zsámbék
[2015. március 22. - 2015. március 22.]


Víz világnapi kenutúra
Gárdony - Agárd
[2015. március 22. - 2015. március 22.]


Víz világnapi sétahajózás
Gárdony - Agárd
[2015. március 22. - 2015. március 22.]


Víz Világnapja 2015
országos
[2015. március 22. - 2015. március 22.]


Gyerekszínházi elõadás
Kisbér
[2015. március 23. - 2015. március 23.]


Gyerekszínházi elõadás
Kisbér
[2015. március 23. - 2015. március 23.]


Ifjúsági Bérletes Filharmónia elõadás
Kisbér
[2015. március 26. - 2015. március 26.]


Színházi Világnap
Cegléd
[2015. március 27. - 2015. március 27.]


XVII. Deszki Maros menti Fesztivál -Színjátszás kategória
Deszk
[2015. március 27. - 2015. március 27.]


27. Lepke túra
Vonyarcvashegy
[2015. március 28. - 2015. március 28.]


Bábolnai Sonkafesztivál
Bábolna
[2015. március 28. - 2015. március 29.]


Helytörténeti Szombatok: Húsvéti készûlõdés és német keresztút
Budakeszi
[2015. március 28. - 2015. március 28.]


Húsvétváró kézmûves foglalkozás a Fehér Gólya Múzeumban
Kölked
[2015. március 28. - 2015. március 28.]


Nagyhutai Mangalica Fesztivál
Nagyhuta
[2015. március 28. - 2015. március 28.]


Tavaszváró napok
Patca
[2015. március 28. - 2015. március 29.]


Vujity Tvrtko - Angyali és pokoli történetek
Bikal
[2015. március 28. - 2015. március 28.]


Töröcske: Évadnyitó horgásverseny
Kaposvár
[2015. március 29. - 2015. március 29.]


Virágvasárnapi húsvétváró
Kesztölc
[2015. március 29. - 2015. május 29.]


A Szimfonik Harsona Együttes koncertje
Abony
[2015. március 31. - 2015. március 31.]
]]>
Sun, 01 Mar 2015 13:43:16 +0100
<![CDATA[2015.02.01. - Fesztivál ajánló - 2015. februári fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__februari_fesztival_esemenyek_3372.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__februari_fesztival_esemenyek_3372.php FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2015. FEBUÁRI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK

A Magyar Film Éjszakája - Debrecen - (02.05.-06.)

Bácskai Hurka- és Kolbászfesztivál - Baja - (02.07.)

Balkan party - Budapest - (02.21.)

Barokk Bál - Győr - (02.07.)

BIG Filmfesztivál - Budapest - (02.14.)

Boat Show - Budapest - (02.12.-15.)

Borjour Magnum Valentin Napon - Budapest - (02.14.)

Budakeszi Fánk Fesztivál - Budakeszi - (02.15.)

Budapesti Halfesztivál - Budapest - (02.19.-22.)

Budapesti Mangalica Fesztivál - Budapest - (02.06.-08.)

Egerszalóki Boros-Toros - Egerszalók - (02.21.)

Farsangi Fesztivál - Budapest - (02.16.-19.)

FeHoVa - Budapest - (02.12.-15.)

FitBalance bodyART és Jóga Fesztivál - Budapest - (02.21.)

Fonyódi Kolbászfesztivál - Fonyód - (02.06.-08.)

Furmint Február - Budapest - (02.05.)

GLOBOPORT Afrika Expo és Vásár - Budapest - (02.26.-03.01.)

Házasság Hete - Budapest - (02.08.-15.)

Hétmérföldes Családi Játékbirodalom - Budapest - (02.07.-28.)

HolddalaNap Karnevál - Budapest - (02.13.)

Hurka és Kolbásztöltő Fesztivál - Szentpéterszeg - (02.07.)

Impró Fesztivál - Békéscsaba - (02.08.)

Jégvirág Fesztivál - Pécs - (02.07.-08.)

Kaposvári Farsang - Dorottya Napok - Kaposvár - (02.06.-08.)

Királyi Karnevál - Pécs - (02.07.)

Kistarcsai Böllérfesztivál - Kistarcsa - (02.07.)

Kocsonya Szépségverseny - Badacsonytördemic - (02.14.)

Kolbásztöltő Fesztivál - Székesfehérvár - (02.14.-15.)

Magyar Borok Bálja - Budapest - (02.21.)

Miskolci Kocsonya Farsang - Miskolc - (02.05.-08.)

Miskolci SZEM - Miskolc - (02.03.-08.)

Mohácsi Busójárás - Mohács - (02.12.-17.)

Olaszrizling Szerintünk - Több városban - (02.07.)

Országos Farsangi Fánkfesztivál - Nagykanizsa - (02.14.)

Pilisi Kavalkád - Fánkfesztivál - Pilisszentkereszt - (02.14.)

PORT.hu Bringaexpo - Budapest - (02.26.-03.01.)

Scallabouche 15 Fesztivál - Budapest - (02.19.-25.)

Stella Rose jegyesek bálja - Nyíregyháza - (02.07.)

Stravinsky-maraton - Budapest - (02.07.)

Tardi Hurkafesztivál - Tard - (02.28.)

Téli disznó-tour Palkonyán - Palkonya - (02.06.-07.)

Tenkesalja Böllérfesztivál - Siklós - (02.07.)

Thália Humorfesztivál - Budapest - (02.11.-15.)

Utazás kiállítás - Budapest - (02.26.-03.01.)

Valentin Expressz - Kismaros - (02.14.)

Valentin nap a Csokoládé Múzeumban - Budapest - (02.14.-15.)

Valentin napi hajózás - Budapest - (02.14.)

Valentin Napi Kisállat és Növényvásár - Budapest - (02.14.)

Valentin-napi Gyertyafény Expressz - Budapest - (02.14.)

Vámosi Lencse- és Hurkafesztivál - Nemesvámos - (02.14.)]]>
Mon, 02 Feb 2015 08:45:26 +0100
<![CDATA[2015.01.02. - Fesztivál ajánló - 2015. januári fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__januari_fesztival_esemenyek_3361.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2015__januari_fesztival_esemenyek_3361.php

1. SEUSO KIÁLLÍTÁS - Hazatért kincsek Székesfehérváron

Rendezvény kezdete: 2014. október 3., péntek
Rendezvény vége: 2015. január 15., csütörtök
Székesfehérvár
WEB: www.szekesfehervar.hu
Email: seusobejelentkezes@szikm.hu, szekesfehervar@tourinform.hu
Tel: (70) 669-9903


2. X. Újszilvási Ágyaspálinka Fesztivál és Hungarikumok Kiállítása és Vására

Rendezvény kezdete: 2015. május 23., szombat
Rendezvény vége: 2015. május 24., vasárnap
Újszilvás
WEB: www.bolyhos.hu
Email: palinka@bolyhos.hu
Kapcsolat: Bolyhos és Fia Bt. - Szebeni Erzsébet
Tel: (53) 587-510, (30) 924-1514


3. Képsorsok - fotók az I. világháborúból

Rendezvény kezdete: 2014. november 19., szerda
Rendezvény vége: 2015. január 10., szombat
BUDAPEST Budapest, I. kerület, Budavári Palota F épület
WEB: www.oszk.hu
Email: sebestyen.lilla@oszk.hu


4. Szaxipacsok, Virághangok - Matrica Castelluma ST. MARTIN

Rendezvény időpontja: 2015. január 10., szombat
Százhalombatta
WEB: www.matricamuzeum.hu


5. Országos Aranygyöngyös és Aranysarkantyús Szólótáncfesztivál

Rendezvény kezdete: 2014. december 6., szombat
Rendezvény vége: 2015. január 11., vasárnap
Békéscsaba
WEB: balassitancegyuttes.hu


6. Jazz Showcase

Rendezvény kezdete: 2015. január 9., péntek
Rendezvény vége: 2015. január 11., vasárnap
BUDAPEST
WEB: www.mupa.hu/programok/jazz-showcase-2015


7. Emberek Aranyban - Szkíta Fejedelmek Hagyatéka

Rendezvény kezdete: 2014. december 7., vasárnap
Rendezvény vége: 2015. január 15., csütörtök
BUDAPEST, V. kerület
Email: info@matine.hu


8. Mézeskalácsváros a Bálnában

Rendezvény kezdete: 2014. december 16., kedd
Rendezvény vége: 2015. január 16., péntek
BUDAPEST Bálna
WEB: keresztesi.hu/hu/mezeskalacsvaros/4-mezeskalacsvaros.html


9. Reel Rock 9

Rendezvény időpontja: 2015. január 16., péntek
Sopron
WEB: reelrocktour.hu


10. Fitz József kiállítás

Rendezvény kezdete: 2014. november 5., szerda
Rendezvény vége: 2015. január 17., szombat
BUDAPEST Országos Széchényi Könyvtár
WEB: www.oszk.hu
Email: sebestyen.lilla@oszk.hu
Tel: (1) 224-3700]]>
Mon, 05 Jan 2015 08:24:46 +0100
<![CDATA[2014.11.30. - Fesztivál ajánló - 2014. decemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__decemberi_fesztival_esemenyek_3349.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__decemberi_fesztival_esemenyek_3349.php
FESZTIVÁL AJÁNLÓ - 2014. DECEMBERI FESZTIVÁL ESEMÉNYEK
Miklós Napi Rendezvények
Hosszúhetény
[2014. december 5. - 2014. december 7.]


Mikulás házhoz megy
Pocsaj
[2014. december 5.]


Adventi délután
Noszvaj
[2014. december 6.]


Adventi kézmûves program Drávaszentesen
Darcs
[2014. december 6.]


Filézett vegyes (ponty-harcsa) halászlé
Lajosmizse
[2014. december 6. - 2014. december 7.]


Forraltbor fõzõ verseny
Badacsonytördemic
[2014. december 6.]


Mikulás látogatja meg a gyerekeket az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. december 6.]


Mikulás napi buli
Mór
[2014. december 6.]


Mit hoz a madarak Mikulása?
Dinnyés
[2014. december 6.]


Szaunázók Hétvégéje a Gyógyfürdõben
Mórahalom
[2014. december 6. - 2014. december 7.]


Adventi hétvégék - II. adventi gyertyagyújtás
Mórahalom
[2014. december 7.]


Adventi készülõdés
Magyarhertelend
[2014. december 7.]


Helyi termékek bmutatója
Dusnok
[2014. december 7.]


Advent karácsonyi ételekkel az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. december 13. - 2014. december 14.]


Boszorkányos Luca-nap
Létavértes
[2014. december 13.]


IV. Krampuszfesztivál
Püspökladány
[2014. december 13.]


Luca napja - immár 1 évesek vagyunk
Mór
[2014. december 13.]


Minden hónapban Bornap! Nyitott pincés évbúcsúztató
Mór
[2014. december 13.]


Adventi hétvégék - III. adventi gyertyagyújtás
Mórahalom
[2014. december 14.]


Adventi vásár és játszóház
Sarród
[2014. december 14.]


Kántálás
Pocsaj
[2014. december 19.]


Advent karácsonyi ételekkel az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. december 20. - 2014. december 21.]


Betlehemezés a Rozsnyai Gyûjteményben
Létavértes
[2014. december 20.]


Falukarácsony
Magyarhertelend
[2014. december 20.]


Karácsonyváró
Szeged
[2014. december 20.]


Örömhírt mondunk! Karácsonyi köszöntõ
Szanda
[2014. december 20.]


Kabóca Karácsony
Veszprém
[2014. december 21.]


Kerecsen Ünnep - A téli napforduló köszöntése
Szabolcs
[2014. december 21.]


Városkarácsony
Mórahalom
[2014. december 21.]


Betlehemes és karácsonyi koncert
Hajdúnánás
[2014. december 22.]


Falukarácsony
Pocsaj
[2014. december 23.]


Karácsonyi hangverseny a templomba
Magyarhertelend
[2014. december 23.]


János napi borszentelés
Mór
[2014. december 24.]


Halhatatlan napisten napja, felvonulás
Csókakõ
[2014. december 25.]


Orgonahangverseny
Pannonhalma
[2014. december 26.]


Szent János-napi boráldás
Pannonhalma
[2014. december 27.]


Szt. János napi borszentelés
Eger
[2014. december 27.]


Egri Borszalon
Eger
[2014. december 29.]


Disznótor látványkonyhával, lovasbemutatóval és kocsikázással az Új Tanyacsárdában
Felsõlajos
[2014. december 30.]


V. Váci Óévbúcsúztató Forraltbor-fõzõ Verseny
Vác
[2014. december 30.]


Éjféli Újévi koccintás
Csókakõ
[2014. december 31.]


Óévbúcsúztató szilveszteri csergetés, tûzijáték, szabadtéri koncertek
Hajdúszoboszló
[2014. december 31.]


Óriási Szilveszteri buli
Mór
[2014. december 31.]


Szilveszter
Pocsaj
[2014. december 31.]


Szilveszter az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. december 31.]


Szilveszteri bál
Mór
[2014. december 31.]


Szilveszteri íjászpárbaj és buli
Szabolcs
[2014. december 31. - 2015. január 1.]]]>
Sun, 30 Nov 2014 18:57:06 +0100
<![CDATA[2014.11.11. - Budapest egyetlen világítótornya csak 8 évet élt]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/budapest_egyetlen_vilagitotornya_csak_8_evet_elt_3307.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/budapest_egyetlen_vilagitotornya_csak_8_evet_elt_3307.php
A Szentgyörgyi István szobrász és Miskolczi László építész által tervezett emlékmű fő motívuma a fiumei világítótorony vasból öntött mása volt, az obeliszk talapzatát az SMS Novaráról, Horthy Miklós zászlóshajójáról mintázták. A Novara stilizált hajóorra a Duna folyásirányával szemben helyezkedett el, a világítótornyon kívül egy kétalakos, hét méter magas bronz szoborcsoport állt rajta. A szobor egy ellenséget kutató matrózt ábrázol, akit éppen a "támadás Géniusza" vezet. Az emlékműben egy kis múzeum is helyet kapott, amely a Császári és Királyi Haditengerészet történetét mutatta be. A 30 méter magas, vasból készült emlékmű a fiumei világítótorony kicsinyített mása volt. A hajóorron 7 méteres bronz szoborcsoport állt: a Támadás géniusza egy matróznak mutatja az ellenséget. Az emlékmű felirata: A cs. és kir. haditengerészet és magyar hősi halottai emlékének.

Budapest egyetlen világítótornya csak 8 évet élt]]>
Tue, 11 Nov 2014 10:06:55 +0100
<![CDATA[2014.11.01. - Fesztivál ajánló - 2014. novemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__novemberi_fesztival_esemenyek_3299.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__novemberi_fesztival_esemenyek_3299.php


Márton havi libafinomságok
Mór
[2014. november 1. - 2014. november 30.]


Márton havi libafinomságok az Öreg Prés Étteremben
Mór
[2014. november 1. - 2014. november 30.]


Vadhúsból készült ételspecialitások az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. november 1. - 2014. november 2.]


Márton napi rendezvénysorozat
Mór
[2014. november 3. - 2014. november 16.]


Idõsek napja
Pocsaj
[2014. november 7.]


XIV. Márton-napi Vígasságok
Bogács
[2014. november 7. - 2014. november 9.]


Hajnali vadlibahúzás a Dinnyési-fertõnél
Dinnyés
[2014. november 8.]


Márton nap alkalmából libaajánlatok
Mór
[2014. november 8.]


Márton napi libaétel-specialitások az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. november 8. - 2014. november 11.]


Márton napi Ludasságok
Mór
[2014. november 8.]


Márton napi vigaszságok
Noszvaj
[2014. november 8.]


Márton-bál
Mór
[2014. november 8.]


Móri Asszonyfarsang
Mór
[2014. november 8.]


Szent Márton napi országos nagyvásár
Szombathely
[2014. november 8. - 2014. november 9.]


Szent Márton-napi Borvidéki pincejárás
Pannonhalma
[2014. november 8. - 2014. november 9.]


V. Szauna Szeánsz Oscar elõdöntõ a Gyógyfürdõben
Mórahalom
[2014. november 8. - 2014. november 9.]


X. Falusi Disznótoros
Bikal
[2014. november 8.]


Szent Márton Napja
Pannonhalma
[2014. november 9.]


Borbarát Hölgyek Asszonyfarsangja
Mór
[2014. november 11.]


Márton-napi újbor szentelés és bormustra
Kárász
[2014. november 11.]


Márton napi libaétel-specialitások az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. november 14. - 2014. november 16.]


D’Arts Mûvészeti Fesztivál
Veszprém
[2014. november 15. - 2014. november 20.]


Libavacsora
Mór
[2014. november 15.]


Madarak a kertünkben
Kölked
[2014. november 15.]


Márton Napi libavacsora
Badacsonytördemic
[2014. november 15.]


Minden hónapban Bornap! Nyitott est a Bormúzeum Étteremmel
Mór
[2014. november 15.]


Német Nemzetiségi - Öszi felvonuló ünnepség
Nagybörzsöny
[2014. november 15.]


IX. Országos Középiskolás Képzõmûvészeti Diáktárlat
Debrecen
[2014. november 18. - 2014. november 30.]


Szent Erzsébet napi gyertyafényes hangverseny
Fehérvárcsurgó
[2014. november 21.]


András Havi Disznótoros Napok
Szabolcs
[2014. november 22. - 2014. november 30.]


Erzsébet és Katalin nap tiszteletére újra a magyar halakból készült ételekkel várjuk Vendégeinket az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. november 22. - 2014. november 23.]


Esti vadlibahúzás a Dinnyési-fertõnél
Dinnyés
[2014. november 22.]


Katalin bál
Csókakõ
[2014. november 22.]


Katalin napi rendezvény
Mór
[2014. november 22.]


Adventi elsõ gyertyagyújtás
Pannonhalma
[2014. november 29.]


András havi disznótor
Balatonfenyves
[2014. november 29.]


András napi disznótoros ételek az Öreg Tanyacsárdában (Vidékjáró Tematikus Napok keretében)
Lajosmizse
[2014. november 29. - 2014. november 30.]


András-napi Hagyományõrzõ Disznótor
Létavértes
[2014. november 29.]


Hurkafesztivál
Szenna
[2014. november 29.]


Illatos Advent
Veszprém
[2014. november 29. - 2014. december 21.]


Napholdcsillagest - borkóstoló
Mór
[2014. november 29.]


Adventi hétvégék - I. adventi gyertyagyújtás
Mórahalom
[2014. november 30.]


Hajnali vadlibahúzás a Dinnyési-fertõnél
Dinnyés
[2014. november 30.]


I.-IV. Advent Gyertyagyújtás
Püspökladány
[2014. november 30. - 2014. december 21.]


Nánási Advent
Hajdúnánás
[2014. november 30.]


Országos András havi disznótoros ebéd újborbemutatóval
Mór
[2014. november 30.]


Vasárnapi adventi gyertyagyújtás
Csókakõ
[2014. november 30.]


Vasárnapi adventi gyertyagyújtás
Mór
[2014. november 30.]]]>
Sun, 02 Nov 2014 13:18:12 +0100
<![CDATA[2014.10.14. - Antik PLACC néven indul Budapest legújabb régiség és dizájn piaca ]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/antik_placc_neven_indul_budapest_legujabb_regiseg_es_dizajn_piaca__3274.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/antik_placc_neven_indul_budapest_legujabb_regiseg_es_dizajn_piaca__3274.php Tue, 14 Oct 2014 08:32:06 +0200 <![CDATA[2014.10.01. - Budapest Music Expo 2014.október 3-5.]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/budapest_music_expo_2014_oktober_3-5__3271.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/budapest_music_expo_2014_oktober_3-5__3271.php
Mint elhangzott, a Budapest Music Expón kiállítják Frank Zappa egykori gitárját, Tátrai Tibor piros Marshall gitárját, a hatvanas-hetvenes évek erősítőit és hangszereit, emellett a Symában lesz egy magyar alkotó technikai találmányának világpremierje: ez a gitáron a kísérő és a szóló hangerőt képes beállítani a potméteren két végpont rögzítésével.A háromnapos expón, amely ingyenesen látogatható, több ezer hangtechnikai márka több mint tízezer eszközét állítják ki. Az A-csarnokban lesz a csendes helyszín, ott lesznek a színpadtechnikai installációk, az akusztikus hangszerek, az oktatási részleg és a gyermekfoglalkoztató. A B-csarnokban lehet kipróbálni a hangszereket és a hangtechnikai eszközöket ismert zenészek közreműködésével és minikoncerteket is tartanak. A C-ben három színpadon lesznek koncertek, délelőttönként a Hangfoglaló Magyarország tehetségkutató döntői, amelynek győztese egymillió forint értékű hangszer- és hangtechnikai eszköz beszerzését nyeri a Hanosztól.Gallyas Igor, a Budapest Music Expo főtámogatója, a Ziroda Art Media Management ügyvezető igazgatója kiemelte: a cél az, hogy a kiállítás a régió jelentős eseményévé váljon. Balogh Géza, a Hanosz elnöke emlékeztetett arra, hogy a az elmúlt években az expo elődjén, a Hangfoglaláson az elmúlt években 50 ezer látogató volt, ami magyar viszonylatban kiemelkedő és nemzetközi tekintetben is jelentős.Balogh Géza elmondta, hogy a Hanosz tavaly indított, most Öröm a zene néven futó, nemzetközi támogatással zajló kampányának lényege, hogy az élő zenét minél több emberhez tudják eljuttatni és minél nagyobb csoportokat tudjanak ráirányítani a hangszeres zenélés örömére.A sajtótájékoztatón jelen volt Tátrai Tibor gitáros és Nagy Feró, a Beatrice vezetője is, akik a zenélés fontosságára, nevelő hatására hívták fel a figyelmet. A rendezvényen bemutatták a nemrég indult MusicMedia Magazint, amely bemutatja a legmodernebb hangszereket, a zenészeket, előadókat, a gyártókat, a forgalmazókat, a zeneipar szereplőit.

Budapest Music Expo 2014.október 3-5.]]>
Mon, 06 Oct 2014 13:10:17 +0200
<![CDATA[2014.10.02. - Art Market Budapest 2014. október 9-12.]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/art_market_budapest_2014__oktober_9-12__3272.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/art_market_budapest_2014__oktober_9-12__3272.php
Az Art Market Budapest célja, hogy széles közönség számára biztosítson magas színvonalú nemzetközi művészeti élményt, egyúttal pedig a régió, és ezen belül is kiemelten Magyarország képzőművészeti választékára irányítsa a nemzetközi figyelmet. A közel 6.000 négyzetméteren felépülő kiállítás és vásár, illetve az azt kiegészítő nagyszabású köztéri szoborkiállítás mintegy 500 művész számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. Az elmúlt években reprezentált több mint 20 kiállító nemzet az idei évben továbbiakkal bővül, az eseményre a következő országokból érkeznek kiállítók: Ausztria, Csehország, Horvátország, Írország, Kazahsztán, Lengyelország, Luxemburg, Magyarország, Németország, Olaszország, Románia, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, USA; a vásáron közel 100 kiállító vesz részt. A szervezők az eddigi rekordot is meghaladó látogatottságra számítanak, az eseményt a legutóbbi évben négy nap alatt 22 ezren tekintették meg.

ART PHOTO BUDAPEST – ÚJ FOTÓMŰVÉSZETI FŐVÁROS

A világ fotóművészetét jelentősen befolyásoló huszadik századi mesterek, Brassai, André Kertész, Robert Capa, Moholy-Nagy László és mások nyomdokain, a regionális összehasonlításban jelentősnek tekinthető múzeumi intézményrendszer által biztosított háttérrel, a vezető hazai galériák szinte mindegyikének portfoliójában megtalálható fotóművészek szakmai bázisán Magyarország számára kitörési lehetőséget jelenthet a kortárs fotóművészet nemzetközi kontextusba illesztése, az egyedülálló nemzetközi fotóművészeti választék Budapestre koncentrálása. Az Art Market Budapest keretében 2014-ben útjára induló ART PHOTO BUDAPEST szekció, egyben Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására létrehozásával Budapestet a fotóművészet egyik új európai fővárosaként igyekeznek bemutatni és népszerűsíteni a szervezők.
Az ART PHOTO BUDAPEST a tíz országból érkező kiállítók jóvoltából már az első évben teljes kiállítási csarnokot, a Millenáris D épületét tölti meg magas színvonalú, máshol nem látható fotóművészeti tartalommal. A kiállításon a számos európai országból érkező galériák és Magyarország valamennyi jelentős fotóművészeti intézménye mellett többek között részt vesz a zágrábi Marinko Sudac Gyűjtemény, Közép- és Kelet-Európa legjelentősebb avantgárd művészeti magángyűjteménye és a luxemburgi székhelyű Európai Fotóhónapok Szövetsége is.
Október 11-én a szervezők szakmai napot szentelnek a témának, amelynek könyvbemutatóból és kerekasztal-beszélgetésekből álló programjára többek között a kelet-európai régió számos jelentős szakértője, köztük a belgrádi és a zágrábi művészeti akadémiák, a pozsonyi Fotográfusok Háza, az olmützi Modern Művészeti Múzeum fotógyűjteménye, a ljubljanai Photonic Moments fesztivál és más intézmények vezető képviselői érkeznek Budapestre.
A fotóművészet most Budapestre látogató barátai az Art Market Budapest stratégiai partnerei, a vásáron is különleges programmal bemutatkozó Capa Központ és Mai Manó Ház jóvoltából a Nagymező utcában – szintén a CAFe Budapest Fesztivál keretében - rendezett Fotóutca Fesztiválon tehetik még teljesebbé maguk számára a budapesti fotóművészeti élményt.


BERLIN VENDÉGVÁROS – BERLinBUDAPEST FESZTIVÁL

Az elmúlt évek sikeres gyakorlatát követve az Art Market Budapest 2014-ben is kiemelt témát választ, amelyet a vásár keretein belül, valamint külső eseményeken mutat be a közönségnek. 2014-ben Berlin, a kulturálisan ma talán legizgalmasabb európai főváros „vendégszereplése” jelent különleges csemegét. Az Art Market Budapest 2014 keretében több száz négyzetméteren nyolc kiállítási standon mutatkozik be Berlin színes művészeti élete, ahol idén a legnagyobb kiállítási standot is berlini kiállító, a város galériái között meghatározó szerepet játszó Tammen & Partner foglalja el.
Az október 10-i Berlin Nap eseményei között berlini és budapesti streetart művészek performansza keretében sor kerül a „Berlini Fal újrafestésére”, de a témának szentelt beszélgetések keretében akár a Berlini Galériák Szövetsége igazgatójával is személyesen találkozhatnak az érdeklődők.
Az Art Market Budapest kísérőeseményeként a vásár idején az A38 kiállítóterében látogatható az ismert berlini gyűjtő, Stefan Haupt különleges kollekciójából készült válogatás is, amelyen Megosztva és újraegyesítve címmel 27 művész, köztük olyan sztárok, mint Joseph Beuys alkotásai láthatóak majd.
A képzőművészeti tartalomhoz a vásár minden napján zenei és szórakoztató programok kapcsolódnak, az eseménysorhoz olyan népszerű budapesti helyszínek csatlakoztak, mint a Spíler, a Telep (Einfach Berlin), a Brody Studios vagy a Szimpla.


sCULTURE – SZEPTEMBER 30-ÁN SZABADTÉRI SZOBORPARK NYÍLIK A MILLENÁRISON

sCULTURE elnevezéssel az Art Market Budapest külön kiállítási programot szentel a szobrászatnak annak érdekében, hogy a művészetbarátok és gyűjtők körében a művészeti ágat külön is népszerűsítse, illetve hogy különlegesen látványos elemmel egészítse ki a vásár egyébként is rendkívül komplex kiállítási anyagát.
A programhoz kapcsolódva már szeptember 30-tól a vásár október 12-i zárásáig látványos szoborpark várja a Millenáris parkjába látogatókat.
NÉHÁNY TOVÁBBI RÉSZLET…

VÉDNÖKÖK: Az Art Market Budapest társvédnöke, Nancy G. Brinker, műgyűjtő, az USA kormányának korábbi protokollfőnöke, a Susan G. Komen alapítvány vezetője – többek között floridai múzeumi vezetőkből és gyűjtőkből álló – kíséretével együtt a vásáron személyesen is részt vesz, illetve kiterjedt személyes kapcsolatai bevonásával intenzív szerepet vállal a külföldi, elsősorban a tengerentúli műgyűjtők megszólításában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium korábbi vezetője, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és az uniós polgárságért felelős biztos-jelöltje, Navracsics Tibor hazai társvédnöki szerepvállalása arra tett utalás, hogy Magyarország jó házigazdája kíván lenni a régió kiemelkedő kulturális eseményének.
SZAKMAI TESTÜLET: A vásár Szakmai Testületének tagja Deák Erika galériatulajdonos, a Kortárs Galériák Egyesületének képviselője, Einspach Gábor, a Magyar Műkereskedők és Galériák Országos Szövetségének elnöke, az Artmagazin alapító-kiadója, Gulyás Gábor nemzeti biztos, Nicole F. Loeser berlini galériatulajdonos és kurátor (Whiteconcepts Galéria), a ljubljanai és bécsi kiállítóhellyel is rendelkező Photon Galéria tulajdonosa, Dejan Sluga és a bukaresti Adina Zorzini, a Zorzini Galéria tulajdonosa. A sCULTURE szoborprogram vezető kurátora Gajzágó György, a Bergman Galéria vezetője, kurátorai Kertész László és Készman József.
TOVÁBBRA SINCS KORHATÁR. A fiatal generáció művészetre nevelése az Art Market Budapest kiemelt törekvése, a múzeumpedagógiai foglalkozások az eddigi években ezres nagyságrendben vonzottak iskolásokat a vásárra. A program a támogató B.Braun jóvoltából 2014-ben is díjmentesen hozzáférhető a jelentkező csoportok számára.
INSIDE ART. A vásár szakmai kiegészítő eleme 2014-ben a világ legrégebbi és legolvasottabb művészeti magazinja, az ARTNEWS partneri támogatásával és a MúzeumCafé szervezői közreműködésével jön létre. A kerekasztal-beszélgetésekből és könyvbemutatókból álló program a művészeti világ jelentős szakmai személyiségeinek bevonásával 2014-ben is segít az érdeklődőknek „még többet” megtudni a kortárs képzőművészetről. A nemzetközileg is számottevő szakmai előadássorozat résztvevői között olyan szakemberek szerepelnek, mint a vásár védnökeként is érintett Nancy G. Brinker műgyűjtő, továbbá Sergey Skaterschikov, az ismert műtárgypiaci befektető, a Skate Capital Corp. alapító-tulajdonosa, Anemone Vostell, a Berlini Galériák Szövetségének igazgatója, Sarah Wilson, a londoni Courtauld Institute of Art professzora, Nathalie Moreau, az Université Montpelier tanszékvezetője mellett magyar részről például Somlai-Fischer Ádám, a Prezi alapítója, Pröhle Gergely államtitkár, volt berlini nagykövet vagy Fülöp József, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem rektora.
CAFe BUDAPEST FESZTIVÁL. 2014-től az Art Market Budapest az újjászerveződő CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál partnere és kiemelt programeleme, a stratégiai összefogás keretében a vásár ideje alatt Budapest kiemelkedő nemzetközi színvonalú társművészeti eseményekkel várja a kortárs kultúra iránt érdeklődő nemzetközi és hazai közönséget.
PARTNEREK ÁLTAL NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK. A vásárra érkező közönség szórakozását és a művészet élvezetét szolgálják az Art Market Budapest partnereinek és támogatóinak köszönhető szolgáltatások: a VODAFONE által biztosított ingyenes WIFI a kiállítók és látogatók kommunikációs igényeit elégíti ki; a MAX CITY pihenőszigetei a több tízezer látogató, míg a T-SYSTEMS, a VORWERK, a VOLVO és a SAMSUNG közreműködése a VIP vendégek kényelmét szolgálja; a PASTRAMI étterem a helyszíni látogatók, a ZSIDAI Csoport, a BORTÁRSASÁG, a JANA és a VERGNANO a vásár VIP vendégei ellátását segíti; BUDAPEST Főváros partnersége új programelemek, köztük városi installációk létrehozására ad lehetőséget; a USTREAM jóvoltából a vásár egyes programjai online is nyomon követhetőek lesznek.
DÍJAK. Az ARTMAGAZIN által összeállított zsűri a legszebb stand díját, a múzeumpedagógiai program résztvevői a B.BRAUN díját ítélik oda az Art Market Budapest kiállítóinak, a nyertesek 2015-ben kedvezményesen térhetnek vissza a vásárra. A Mű, amelyben élek elnevezésű program a design, a divat és a művészet világát kapcsolja össze, és fiatal divattervezők pályázatai alapján a győztes kollekciókat az Art Market Budapest keretében mutatja be.
NYITVA TARTÁSI IDŐ. Az elmúlt évek tapasztalatai, a visszajelzések és észrevételek figyelembe vételével az Art Market Budapest mindennap 11.00 és 20.00 óra között tart majd nyitva, illetve a pénteki napon (22 óráig) meghosszabbított nyitva tartással várja a látogatókat.

Art Market Budapest 2014. október 9-12.]]>
Mon, 06 Oct 2014 13:01:59 +0200
<![CDATA[2014.10.01. - Fesztivál ajánló - 2014. októberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__oktoberi_fesztival_esemenyek_3263.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__oktoberi_fesztival_esemenyek_3263.php

Idõsek Világnapja a Pintér-kert Arborétumban
Pécs
[2014. október 1.]


Múzeumok Õszi Fesztiválja
Pannonhalma
[2014. október 1. - 2014. november 30.]


Õszi Mûvészeti Hetek
Vác
[2014. október 1. - 2014. november 30.]


Móri Bornapok és X. Nemzetközi Fúvószenekari Fesztivál
Mór
[2014. október 2. - 2014. október 5.]


27. Kállai Kettõs Fesztivál
Nagykálló
[2014. október 3. - 2014. október 5.]


Borkirálynõ választás
Mór
[2014. október 3.]


XVII. Borkirálynõ választás
Mór
[2014. október 3.]


Bornapi koccintás
Mór
[2014. október 4.]


Bornapi lovasparádé
Mór
[2014. október 4.]


Bornapi lovasparádé
Mór
[2014. október 4.]


Családi nap
Pákozd
[2014. október 4.]


Falusi Vendégfogadók IX. Nemzetközi Sütõ-fõzõ Fesztiválja
Hosszúhetény
[2014. október 4.]


Geotóp nap
Fertõújlak
[2014. október 4.]


Geotóp Napok
Szabolcs
[2014. október 4. - 2014. október 11.]


Madármegfigyelõ nap Béda-Karapancsán
Kölked
[2014. október 4.]


Murcifesztivál
Ábrahámhegy
[2014. október 4.]


Nemzetközi Madármegfigyelõ Világnap
Dinnyés
[2014. október 4.]


Pula - Tálodi geotúra
Pula
[2014. október 4.]


Színes lombok túra a Herman Ottó év alkalmából
Orfû
[2014. október 4.]


Barátúri búcsú
Magyarhertelend
[2014. október 5.]


II. Paprikafesztivál
Szeged
[2014. október 5.]


Koccintás a gyermekáldásért a Teremtés kútjánál
Mór
[2014. október 5.]


Nemzetközi Madármegfigyelõ Világnap
Dinnyés
[2014. október 5.]


Sütõtök ételek napja az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. október 5.]


TakaríTó kenutúrák
Agárd
[2014. október 5.]


Könyvtári Hét
Veszprém
[2014. október 6. - 2014. október 12.]


IX. Országos Középiskolás Képzõmûvészeti Diáktárlat
Hajdúszoboszló
[2014. október 7. - 2014. október 21.]


16. Veszprémi Játékok - Nemzetközi Összmûvészeti Verseny és Fesztivál
Veszprém
[2014. október 8. - 2014. október 13.]


A fekete galagonyák nyomában
Baja
[2014. október 11.]


Bikavásár
Lászlómajor
[2014. október 11.]


Geonap a Lóczy-barlangnál
Balatonfüred
[2014. október 11.]


Geotóp Nap a Tettyén
Pécs
[2014. október 11.]


Gombássz velünk a Gárgyán-erdõben!
Mórahalom
[2014. október 11.]


Kadarkúti Gesztenyés Nap
Kadarkút
[2014. október 11.]


Magyar Fürdõkultúra Napja a Gyógyfürdõben
Mórahalom
[2014. október 11.]


Rizling Vakáció
Badacsony
[2014. október 11. - 2014. október 12.]


Szüreti felvonulás, bál
Pocsaj
[2014. október 11.]


Várfutás
Szigliget
[2014. október 11.]


VIII. Töltöttkáposztafõzõ és kolbászkészítõ verseny
Szarvas
[2014. október 11.]


XI. Jubileumi Kakas- és tyúkfõzõ fesztivál
Tard
[2014. október 11.]


Malachúsból készült ételek az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. október 12.]


Fõzõtanfolyam az Öreg Tanyacsárdában (Hal)
Lajosmizse
[2014. október 17.]


Halszálkafesztivál
Csókakõ
[2014. október 18.]


Megjöttek a tundrák vándorai
Dinnyés
[2014. október 18.]


SOBRI Halnapok az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. október 18. - 2014. október 19.]


Szüreti mulatság
Magyarhertelend
[2014. október 18.]


Õszi Mulatság
Szeged
[2014. október 19.]


Nagy Imre Emlékszüret
Badacsonytomaj
[2014. október 22.]


Október 23-i ünnepi hétvége
Mór
[2014. október 23. - 2014. október 26.]


Orgonahangverseny
Pannonhalma
[2014. október 23.]


SOBRI Halnapok az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. október 23. - 2014. október 26.]


Süllõfesztivál
Szigliget
[2014. október 23. - 2014. október 26.]


Nemzeti Parkok és Natúrparkok Ízei
Szabolcs
[2014. október 24. - 2014. október 26.]


Esti vadlibahúzás a Dinnyési-fertõnél
Dinnyés
[2014. október 25.]


Gyermekfürdõ és szaunavilág születésnapi programja a Szent Erzsébet Gyógyfürdõben
Mórahalom
[2014. október 25.]


Illat és Íz
Tihany
[2014. október 25.]


IV. Birsünnep
Noszvaj
[2014. október 25.]


Nemzeti Parkok és Natúrparkok hétvégéje
Alsómocsolád
[2014. október 25.]


Nemzeti Parkok és Natúrparkok hétvégéje
Alsómocsolád
[2014. október 25.]


Tormás Nap
Létavértes
[2014. október 25.]


Halloween est
Mór
[2014. október 31.]


Halloween party
Mór
[2014. október 31.]


Halloween Party az Fogadó az Öreg Présben
Mór
[2014. október 31.]


Halloween-i szellemjárat a TUK-TUK vonattal
Mórahalom
[2014. október 31.]]]>
Tue, 30 Sep 2014 21:48:43 +0200
<![CDATA[2014.08.01. - Strandfesztivál Zamárdi 2014. aug. 20-23.]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/strandfesztival_zamardi__2014__aug__20-23__3233.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/strandfesztival_zamardi__2014__aug__20-23__3233.php


Strandfesztivál Zamárdi 2014. aug. 20-23.Programok

Petőfi Rádió - Telekom Nagyszínpad

Augusztus 20. Szerda
17:15 Ivan and The Parazol - a Nagy-Szín-Pad verseny 2. helyezettje Kaukázus RANDOM TRIP feat. Valerie M (Groove Armada, The Freestylers, UK), Andrew Hefler (Kéknyúl), MC Zeek (Rewind) Copy Con
18:45 Mary PopKids - a Nagy-Szín-Pad verseny nyertese 30Y Dub FX (AUS) Irie Maffia
20:30 Tankcsapda - 25 éves születésnap Brains Punnany Massif Quimby
22:30 Papa Roach (USA)

Augusztus 21. Csütörtök
16:00 Odett - a Nagy-Szín-Pad verseny jelöltje
17.15 Kaukázus
18.45 30Y
20.30 Brains
22.30 Parov Stelar Band (A)

Augusztus 22. Péntek
16.00 Carbovaris - a Nagy-Szín-Pad verseny jelöltje
17.15 RANDOM TRIP feat. Valerie M (Groove Armada, The Freestylers, UK), Andrew Hefler (Kéknyúl), MC Zeek (Rewind)
18.45 Dub FX (AUS)
20.30 Punnany Massif
22.30 Knife Party (AUS)

Augusztus 23. Szombat
16.00 Halott Pénz - a Nagy-Szín-Pad verseny jelöltje
17.15 Copy Con
18.45 Irie Maffia
20.30 Quimby
22.30 John Newman (UK)

OTP Junior Színpad

Augusztus 20. Szerda
17.00 Cloud 9+ - a Nagy-Szín-Pad verseny 5. helyezettje
18.45 Deniz - a Nagy-Szín-Pad verseny 4. helyezettje
20.30 Szabó Balázs Bandája - a Nagy-Szín-Pad verseny 3. helyezettje
22.15 RANDOM TRIP feat. BigJohn Whitfield /USA/, iLLspokinn /USA/, Eckü (Hősök)
01.30 Karányi
02:00 Julia Carpenter

Augusztus 21. Csütörtök
15:30 The [hated] Tomorrow
17.00 Majka & Curtis
18.45 Hősök
20.30 Akkezdet Phiai
22.15 Subscribe
00.00 Soerii & Poolek
01.30 Wilkinson (UK)
03.30 Ian Autorun, Markov

Augusztus 22. Péntek
15.03 Grand Mexican Warlock
17.00 Anna & the Barbies
18.45 Fish!
20.30 Intim Torna Illegál
22.15 The Carbonfools
00.00 Kiscsillag
01.30 Rewind

Augusztus 23. Szombat
15.30 Bermuda
17.00 Anti Fitness Club
18,45 HS7
20.30 Supernem
22.15 Magashegyi Underground
00.00 Péterfy Bori & Love Band
01.30 Nobody Moves and Friends

Strandfesztivál Zamárdi  2014. aug. 20-23.]]>
Tue, 16 Sep 2014 16:01:01 +0200
<![CDATA[2014.08.17. - Picassót majdnem lecsukták a Mona Lisa ellopása miatt]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/picassot_majdnem_lecsuktak_a_mona_lisa_ellopasa_miatt_3241.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/picassot_majdnem_lecsuktak_a_mona_lisa_ellopasa_miatt_3241.php
Persze ő ezt metaforaként értette, és a régi művészettel való leszámolásra gondolt, de a rendőrök akkoriban nem arról voltak híresek, hogy az ilyen bonyolult dolgokat megértsék. Apollinaire-t ki is hallgatták és egy hétig előzetes letartóztatásban tartották. Végül barátjára, Pablo Picassóra vallott, utólagos magyarázata szerint azért, hogy ő is részese legyen a világ legszürreálisabb sztorijának. Picassót többször is kihallgatták, de végül nem tartóztatták le.

A Mona Lisa két év múlva került elő, mint kiderült, a Louvre egyik olasz alkalmazottja lopta el, egyszerűen benn maradt zárás után, kivágta a képet a keretéből, reggel pedig nyitáskor a festményt a köpenye alá rejtve kisétált vele az utcára. Két év múlva bukott le, amikor a képet felkínálta megvételre a firenzei Uffizi képtárnak. Elmondása szerint azért tette az egészet, mert meggyőződése volt, hogy a festménynek Olaszországban van a méltó helye, és azt Napóleon elrabolta az olasz néptől. A történelmi ismeretei nem voltak tökéletesek. Egy év börtönre ítélték, de hét hónap után kiengedték, Olaszországban haláláig nemzeti hősként ünnepelték.

Forrás: MTI]]>
Tue, 02 Sep 2014 08:31:28 +0200
<![CDATA[2014.09.01. - Fesztivál ajánló - 2014. szeptemberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__szeptemberi_fesztival_esemenyek_3238.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__szeptemberi_fesztival_esemenyek_3238.php
Klebelsberg Kultúrkúria programjai
Budapest
[2014. szeptember 1. - 2014. szeptember 30.]


Õszi Vetés - TSZ Retro Party (Ma kezdődik!)
Mór
[2014. szeptember 1. - 2014. szeptember 30.]


Róza napi szüretnyitó
Badacsony
[2014. szeptember 4.]


Csókakõi várjátékok
Csókakõ
[2014. szeptember 5. - 2014. szeptember 7.]


Nemzetiségi mûvészeti nap
Mór
[2014. szeptember 5.]


XII. Halmok Közi Sokadalom
Dombegyház
[2014. szeptember 5. - 2014. szeptember 6.]


2. Keszthelyi Nemzetközi Verkli Fesztivál
Keszthely
[2014. szeptember 6. - 2014. szeptember 7.]


Ez csak természetes!A Hét Patak Gyöngye Natúr Park Napja
Alsómocsolád
[2014. szeptember 6.]


Ez csak természetes!A Hét Patak Gyöngye Natúr Park Napja
Alsómocsolád
[2014. szeptember 6.]


II. Harcsapaprikás Fõzõ Fesztivál
Tiszacsege
[2014. szeptember 6.]


II. Harcsapaprikás Fõzõ Fesztivál
Tiszacsege
[2014. szeptember 6.]


Madárgyûrûzés a Földvári-tavon
Dávod
[2014. szeptember 6.]


Szezonzáró Rádió88 Strandparty
Mórahalom
[2014. szeptember 6.]


Szüreti fesztivál+falunap
Gödre
[2014. szeptember 6. - 2014. szeptember 7.]


V. Bezermeni Vigasságok Gasztronómiai Nap
Hajdúböszörmény
[2014. szeptember 6.]


X. Váci Lecsófesztivál
Vác
[2014. szeptember 6.]


XI. Kitérségi Kiállítás és Vásár
Felsõrajk
[2014. szeptember 6.]


XV. Birka- és Slambucfõzõ Örömnap
Hajdúszoboszló
[2014. szeptember 6.]


XVI. Országos Mezõgazdasági Gépésztalálkozó
Mezõkövesd
[2014. szeptember 6.]


Fogathajtó vetélkedõ a Futó-Dobó Lovasközpontban
Mórahalom
[2014. szeptember 7.]


Fecskebúcsú
Dinnyés
[2014. szeptember 8.]


Magyar Dal Napja
Hajdúnánás
[2014. szeptember 8.]


Szüreti Nap
Bogyiszló
[2014. szeptember 8.]


Badacsonyi Szüret (50. jubileumi)
Badacsonytomaj
[2014. szeptember 12. - 2014. szeptember 14.]


Pataji Õsz
Dunapataj
[2014. szeptember 12. - 2014. szeptember 14.]


XVI. Noszvaji Pincenapok és Kemencében Készített Ételek Napja
Noszvaj
[2014. szeptember 12. - 2014. szeptember 13.]


A 25 éves város, Mórahalom körbetekerése kétkeréken - biciklistúra
Mórahalom
[2014. szeptember 13.]


Búcsú a Képecskéhez
Szanda
[2014. szeptember 13.]


Egészséges életmódra nevelõ térségi programok megvalósítása Szászberken
Szászberek
[2014. szeptember 13.]


Halászati bemutató a Boki-Dunánál
Erdõfû
[2014. szeptember 13.]


Minden hónapban Bornap! - Nyitott pincés est a Tárlat étteremmel
Mór
[2014. szeptember 13.]


VIII. Hajdúszoboszlói Országos Régiségvásár
Hajdúszoboszló
[2014. szeptember 13.]


Szlalom balesetvédelmi nap és ügyességi vetélkedõ
Veszprém
[2014. szeptember 14.]


Vári vásár - kézmûves termékek vására
Csókakõ
[2014. szeptember 14.]


Rékas Fesztivál
Zagyvarékas
[2014. szeptember 19.]


Velncei Kávé- és Koktélfesztivál
Velence
[2014. szeptember 19.]


Ars Sacra Fesztivál
Szabolcs
[2014. szeptember 20. - 2014. szeptember 28.]


Ars Sacra Fesztivál
Veszprém
[2014. szeptember 20. - 2014. szeptember 28.]


Babák Rózsakertje ünnepség
Velence
[2014. szeptember 20.]


Gombássz velünk az Ásotthalmi erdõben!
Mórahalom
[2014. szeptember 20.]


Kulturális Örökség Napja
Kárász
[2014. szeptember 20.]


Kulturális Örökség Napjai
Mezõkövesd
[2014. szeptember 20. - 2014. szeptember 21.]


Kulturális Örökség Napjai
Hosszúhetény
[2014. szeptember 20. - 2014. szeptember 21.]


Kulturális Örökség Napjai
Veszprém
[2014. szeptember 20. - 2014. szeptember 21.]


Nyárbúcsúztató est a teraszon
Mór
[2014. szeptember 20.]


Örökségvédelmi Napok
Szeged
[2014. szeptember 20. - 2014. szeptember 21.]


Szarvasok nyomában
Drávaszentes
[2014. szeptember 20.]


Szarvasok nyomában
Darcs
[2014. szeptember 20.]


Szilvaünnep
Püspökladány
[2014. szeptember 20.]


Szüreti Felvonulás
Vác
[2014. szeptember 20.]


Szüreti sokadalom
Hajdúnánás
[2014. szeptember 20.]


Tour de Mezõkövesd
Mezõkövesd
[2014. szeptember 20.]


XI. Mesefesztivál
Veszprém
[2014. szeptember 20. - 2014. szeptember 21.]


Zselici Tüzeslecsó Fõzõkavalkád
Bõszénfa
[2014. szeptember 20.]


A Magyar Dráma Napja
Sümeg
[2014. szeptember 21.]


Családi és Autómentes nap
Pákozd
[2014. szeptember 21.]


XX. Bihari Idõsek Találkozója
Hencida
[2014. szeptember 21.]


Himfy Napok
Sümeg
[2014. szeptember 26. - 2014. szeptember 27.]


Kutatók Éjszakája
Veszprém
[2014. szeptember 26.]


Õrségi Tökfesztivál
Magyarszombatfa
[2014. szeptember 26. - 2014. szeptember 28.]


Pásztorélet - Pásztorhagyományok Kézmûves Mesterek Napja
Szabolcs
[2014. szeptember 26. - 2014. szeptember 27.]


Quartettissimo V. Európai Vonósnégyes Fesztivál
Fehérvárcsurgó
[2014. szeptember 26. - 2014. szeptember 28.]


Úrnapi oltárok és virágszõnyegek díszítése Kismaroson c. idõszaki kiállítás
Kismaros
[2014. szeptember 26. - 2014. október 29.]


„Jeles napok a szentek társaságában”
Besenyszög
[2014. szeptember 26.]


Biciklitúra, a móri pincék útvonalán
Mór
[2014. szeptember 27.]


Együtt a természettel…
Hosszúhetény
[2014. szeptember 27.]


Hetényi Szüret
Hosszúhetény
[2014. szeptember 27.]


Mihály-napi Menyegzõ
Létavértes
[2014. szeptember 27.]


Német Nemzetiségi - Öszi felvonuló ünnepség
Nagybörzsöny
[2014. szeptember 27.]


Népmese Napja a Napsugaras Tájházban
Szeged
[2014. szeptember 27.]


Szent Mihály-napi behajtás
Dinnyés
[2014. szeptember 27.]


Szent Mihály-napi búcsú
Veszprém
[2014. szeptember 27. - 2014. szeptember 28.]


Szõlõmotívum a népmûvészeti alkotásokon
Tállya
[2014. szeptember 27. - 2014. október 27.]


Szüreti felvonulás és bál
Szentpéterszeg
[2014. szeptember 27.]


Szüreti felvonulás és bál
Csikvánd
[2014. szeptember 27.]


Szüreti felvonulás és bál
Szentpéterszeg
[2014. szeptember 27.]


Szüreti Fesztivál
Szászvár
[2014. szeptember 27. - 2014. szeptember 28.]


Szüreti Mulatság
Eger
[2014. szeptember 27. - 2014. szeptember 28.]


Szüreti vigadalom
Szigliget
[2014. szeptember 27.]


Turizmus Világnapja
Veszprém
[2014. szeptember 27..]


Turizmus Világnapja a Gyógyfürdõben
Mórahalom
[2014. szeptember 27.]


XI. Szüreti Mulatság, IX. Summásság Ételeinek Bemutatója
Bogács
[2014. szeptember 27.]


Falunap és búcsú
Magyarhertelend
[2014. szeptember 28.]


Szüreti mulatság az Új Tanyacsárdában
Felsõlajos
[2014. szeptember 28.]
]]>
Mon, 01 Sep 2014 08:49:19 +0200
<![CDATA[2013.08.01. - Strand Fesztivál Zamárdi, 2013.08.18 -.20]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/strand_fesztival_zamardi__2013_08_18_-_20_3234.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/strand_fesztival_zamardi__2013_08_18_-_20_3234.php

1. színpad2013.08.18 2013.08.19 2013.08.20
16.20 BERMUDA 12.00 PETŐFI DJ 12.00 PETŐFI DJ
17.50 IVAN & THE PARAZOL 16.20 ODETT 16.20 WE ARE ROCKSTARS
19.20 MAGASHEGYI UNDERGROUND 17.50 ANNA & THE BARBIES 17.50 SUPERNEM
21.10 VAD FRUTTIK 19.20 INTIM TORNA ILLEGÁL 19.20 KISCSILLAG
23.10 PUNNANY MASSIF 21.10 SUBSCRIBE 20.40 Tűzijáték
01.00 IRIE MAFFIA 23.10 FALL OUT BOY (US) >>> 21.10 QUIMBY
01.00 CARBONFOOLS 23.10 YONDERBOI
01.00 BRAINS2. színpad2013.08.18 2013.08.19 2013.08.20
19.00 HŐSÖK 12.00 PETŐFI DJ 12.00 PETŐFI DJ
20.50 RANDOM TRIP 14.20 ZUP 14.20 BYEALEX
22.30 FÁBIÁN JULI & ZOOHACKER 15.50 INDIGÓ UTCA FEAT FLUOR 15.50 BELMONDO
23.50 ZAGAR 17.20 MR2 AKUSZTIK: BOHEMIAN BETYARS 17.20 MR2 AKUSZTIK: MAJKA, CURTIS, BLR
01.30 WE PLANTS ARE HAPPY PLANTS 19.00 MOCSOK 1 KÖLYKÖK 19.00 NOUVELLE VAGUE (F)
02.30 REWIND 20.50 FISH! 20.40 TŰZIJÁTÉK
22.30 MARY POPKIDS 21.30 SENA
23.50 HS7 23.00 PASO
01.30 NEO 00.30 AKKEZDET PHIAI
02.30 TESCO DISCO 01.30 ZOOHACKER
02.30 PENDULUM DJ SET (AUS)3. színpad 2013.08.18 2013.08.19 2013.08.20
12:00 szól a Petőfi szól a Petőfi szól a Petőfi
20:00 Fine Cut Bodies DJ Shizuka Zoohacker
24:00 Karányi Nobody Moves Lavalava

Strand Fesztivál Zamárdi, 2013.08.18 -.20]]>
Fri, 22 Aug 2014 10:52:26 +0200
<![CDATA[2014.08.01. - Fesztivál ajánló - 2014. augusztusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__augusztusi_fesztival_esemenyek_3226.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__augusztusi_fesztival_esemenyek_3226.php

Badacsonyi programok
Badacsony
[2014. január 15. - 2014. december 31.]


Arcok, tárgyak Kismaros múltjából c. néprajzi és helytörténeti állandó kiállítás
Kismaros
[2014. március 15. - 2014. november 15.]


Idõszaki Kiállítás
Pannonhalma
[2014. március 21. - 2014. november 11.]


Alsóvárosi séta
Szeged
[2014. április 4. - 2014. október 31.]


Éjszakai kenuexpedíció

[2014. április 12. - 2014. szeptember 6.]


TOP Borászatok az Egri Vár Tövében
Eger
[2014. április 28. - 2014. október 26.]


Várjátékok
Szigliget
[2014. május 1. - 2014. augusztus 31.]


Helytörténeti kiállításmegnyitó
Veszprém
[2014. május 8. - 2014. augusztus 9.]


Hétvégi kemencés partyk az Öreg Prés Étteremben
Mór
[2014. június 1. - 2014. szeptember 1.]


Hétvégi kemencés partyk élõzenével
Mór
[2014. június 1. - 2014. szeptember 30.]


Nyári táborok a Bihari Jurtatáborban
Létavértes
[2014. június 1. - 2014. augusztus 31.]


Szabadtéri programok szombatként a csûrben
Mór
[2014. június 1. - 2014. augusztus 16.]


Nyári zenei estek
Mór
[2014. június 6. - 2014. augusztus 17.]


Keszeg Karcsi Kölyök Strandja
Agárd
[2014. június 15. - 2014. augusztus 20.]


Kiállítások az Apátsági Majorban
Pannonhalma
[2014. június 20. - 2014. szeptember 30.]


Százrózsás Hímzõkiállítás
Mezõkövesd
[2014. június 21. - 2014. szeptember 30.]


Zenés Bortúrák
Noszvaj
[2014. június 28. - 2014. augusztus 22.]


Kulcsot adunk a Monostorhoz!
Pannonhalma
[2014. július 1. - 2014. augusztus 30.]


Ladány Nyár 2014
Püspökladány
[2014. július 5. - 2014. augusztus 16.]


Zenés esték a Balaton várában
Szigliget
[2014. július 19. - 2014. augusztus 15.]


Crescendo Nyári Akadémia
Sárospatak
[2014. július 28. - 2014. augusztus 11.]


Székely László Kossuth díjas díszlettervezõ életmû kiállítása
Ábrahámhegy
[2014. augusztus 2. - 2014. augusztus 20.]


Bornapok (Ma kezdődik!)
Ábrahámhegy
[2014. augusztus 6. - 2014. augusztus 10.]


Pannonicult-koncertek (Mai rendezvény!)
Sopron
[2014. augusztus 6.]


Zenélõ Udvar (Ma kezdődik!)
Veszprém
[2014. augusztus 6. - 2014. augusztus 8.]


Megyejáró Néptáncfesztivál
Mórahalom
[2014. augusztus 7.]


A Levendula
Tihany
[2014. augusztus 8.]


A természet gyógyereje
Fertõújlak
[2014. augusztus 8.]


Gyógynövénynapok
Szabolcs
[2014. augusztus 8. - 2014. augusztus 10.]


Pannonhalmi Jazz-Terasz
Pannonhalma
[2014. augusztus 8.]

XVII. Cserépi bor- és gasztronómiai versenyek, rendezvények
Cserépfalu
[2014. augusztus 8. - 2014. augusztus 10.]


Zemplén fesztivál
Sárospatak
[2014. augusztus 8. - 2014. augusztus 17.]


Családi Nap
Veszprém
[2014. augusztus 9.]


Családi Nap
Szeged
[2014. augusztus 9.]


Csillagok, csillagok
Pákozd
[2014. augusztus 9.]


Falunap és Elszármazottak Találkozója
Vereb
[2014. augusztus 9.]


Fûben-Fában orvosság
Kismarja
[2014. augusztus 9.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2014. augusztus 9.]


Hol terem az örménygyökér?
Szederkény
[2014. augusztus 9.]


Kakasfesztivál
Püspökladány
[2014. augusztus 9.]


Kezdõdik a madárvonulás
Dinnyés
[2014. augusztus 9.]


Minden hónapban Bornap! -Nyitott pincés fröccsözõs légyott.
Mór
[2014. augusztus 9.]


Mosolykert
Zalaszabar
[2014. augusztus 9.]


Német Pannónia motor Találkozó
Agárd
[2014. augusztus 9.]


Nyári Zenés Esték
Velence
[2014. augusztus 9.]


Parádés lovasfelvonulás
Hajdúszoboszló
[2014. augusztus 9.]


XII. Falunap
Pocsaj
[2014. augusztus 9.]


Zenés Nyári Est
Noszvaj
[2014. augusztus 9.]


Szent Donát Napi Búcsú
Csókakõ
[2014. augusztus 10.]


Vári vásár - kézmûves termékek vására
Csókakõ
[2014. augusztus 10.]


XXXIII. Kösely Kupa Díjugrató Lovasverseny
Hajdúszoboszló
[2014. augusztus 10.]


Sziget Fesztivál
Budapest
[2014. augusztus 11. - 2014. augusztus 17.]


Cell Cup 2014 Nemzetközi Kézilabda Fesztivál
Veszprém
[2014. augusztus 12. - 2014. augusztus 18.]


Pannonicult-koncertek
Sopron
[2014. augusztus 13.]


Gyógynövényáldás a Gyógynövénykertben
Pannonhalma
[2014. augusztus 15.]


Gyógynövényhét
Pannonhalma
[2014. augusztus 15. - 2014. augusztus 20.]


Pannonhalmi Apátsági Major Belsõkert
Pannonhalma
[2014. augusztus 15.]


Rózsakõ Fesztivál
Badacsony
[2014. augusztus 15. - 2014. augusztus 20.]


Szürkemarhás Falunapi Sokadalom
Badacsonytördemic
[2014. augusztus 15. - 2014. augusztus 17.]


Új Kenyér Ünnepe
Mór
[2014. augusztus 15.]

Ünnepi programok
Mór
[2014. augusztus 15. - 2014. augusztus 17.]


Ünnepi programok
Mór
[2014. augusztus 15. - 2014. augusztus 17.]


Bivalyos túra Nagyszéksóson
Mórahalom
[2014. augusztus 16.]


Falunap
Mezõd
[2014. augusztus 16.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2014. augusztus 16.]


Hagyományõrzõ Napok
Szigliget
[2014. augusztus 16. - 2014. augusztus 17.]


Hétkúti Születésnapi Party
Mór
[2014. augusztus 16.]


Hódító hód kenutúra
Baja
[2014. augusztus 16.]


III. Halászléfõzõ verseny
Bikal
[2014. augusztus 16.]


Kenyérsütés búbos kemencében
Mór
[2014. augusztus 16.]


Kolostori termékek vására és magyar világörökségek utcája
Pannonhalma
[2014. augusztus 16. - 2014. augusztus 17.]


Podiumszínpadi elõadás
Velence
[2014. augusztus 16.]


Újkenyér Kaláka
Létavértes
[2014. augusztus 16.]


Végvári Napok
Sümeg
[2014. augusztus 16. - 2014. augusztus 17.]


XXIII. Sárkány nap
Csökmõ
[2014. augusztus 16.]


Bárdudvarnoki Kulturális Hét
Bárdudvarnok
[2014. augusztus 17. - 2014. augusztus 24.]


Hortobágyi Hídivásár
Hortobágy
[2014. augusztus 17. - 2014. augusztus 20.]


Orgonavarázs
Veszprém
[2014. augusztus 17.]


Mezõkovácsházi Napok
Mezõkovácsháza
[2014. augusztus 18. - 2014. augusztus 20.]


Néptáncest
Velence
[2014. augusztus 18.]


Badacsonyi Fényvarázs és Vitorlás Felvonulás
Badacsony
[2014. augusztus 19.]


Lányi Emlékünnepség
Badacsony
[2014. augusztus 19.]


Szent István napi ünnepségek
Hajdúnánás
[2014. augusztus 19. - 2014. augusztus 20.]


Tûzijáték
Ábrahámhegy
[2014. augusztus 19.]


Velence Város születésnapja
Velence
[2014. augusztus 19.]


A kenyér ünnepe alkalmából cipós levesek, kenyeres ételek
Mór
[2014. augusztus 20.]


Augusztus 20
Dusnok
[2014. augusztus 20.]


Augusztus 20. - Nemzeti Ünnepünk Szülõhelye: SZABOLCS!
Szabolcs
[2014. augusztus 20.]


Fellép a Hárompatak zenekar
Pannonhalma
[2014. augusztus 20.]


Kenyérszentelõ ünnep a Közösségi Tájháznál
Lábod
[2014. augusztus 20.]

Mórikum Kultúr-Fröccs-Fesztivál
Mór
[2014. augusztus 20. - 2014. augusztus 23.]


Orgonahangverseny
Pannonhalma
[2014. augusztus 20.]


Szent István Ünnepe
Pannonhalma
[2014. augusztus 20.]


Új kenyér ünnepe
Püspökladány
[2014. augusztus 20.]


Ünnepi programok
Veszprém
[2014. augusztus 20.]


Váci Bartók Béla Zeneiskola Fúvószenekar koncertje
Nagybörzsöny
[2014. augusztus 20.]


XVI. Bogácsi Fürdõfesztivál
Bogács
[2014. augusztus 20. - 2014. augusztus 23.]


Savaria Történelmi Karnevál
Szombathely
[2014. augusztus 21. - 2014. augusztus 24.]


ARCUS TEMPORUM XI. - Pannonhalmi Mûvészeti Fesztivál
Pannonhalma
[2014. augusztus 22. - 2014. augusztus 24.]


10. Birisi Tócsnifesztivál
Biri
[2014. augusztus 23.]


Csillagnézõ túra a Zselicben
Bánya
[2014. augusztus 23.]


Fröccsparti
Noszvaj
[2014. augusztus 23.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2014. augusztus 23.]


Kárászról elszármazottak találkozója-Falunap
Kárász
[2014. augusztus 23.]


Indián kenutúra
Agárd
[2014. augusztus 24.]


Kaposvári Vágta, a Nemzeti Vágta elõfutama
Kaposvár
[2014. augusztus 24.]


Népviselet Napja
Hosszúhetény
[2014. augusztus 24.]


Pannonicult-koncertek
Sopron
[2014. augusztus 27.]


Szilvanap a Gazdaházban
Noszvaj
[2014. augusztus 29. - 2014. augusztus 30.]


Viator Jazz-Vacsora
Pannonhalma
[2014. augusztus 29.]


Csillagok útján - Csillagász túra Nagyszéksóson
Mórahalom
[2014. augusztus 30.]


Denevérest Abaligeten
Abaliget
[2014. augusztus 30.]


Esztári Lecsófesztivál
Esztár
[2014. augusztus 30.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2014. augusztus 30.]


Nyárbúcsúztató
Sárospatak
[2014. augusztus 30.]


Szüreti civilfõzés, szüreti felvonulás és bál
Csókakõ
[2014. augusztus 30.]


V. Gyömrői Hagyományőrző és Lecsófőző fesztivál
Gyömrő, Kossuth tér
[2014. augusztus 30.]]]>
Wed, 06 Aug 2014 13:17:32 +0200
<![CDATA[2014.07.01. - Fesztivál ajánló - 2014. júliusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__juliusi_fesztival_esemenyek_3213.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__juliusi_fesztival_esemenyek_3213.php

Kulcsot adunk a Monostorhoz!
Pannonhalma
[2014. július 1. - 2014. augusztus 30.]


VOLT Fesztivál 2014
Sopron
[2014. július 1. - 2014. július 5.]


II. Veszprémi Sörfesztivál
Veszprém
[2014. július 2. - 2014. július 6.]


Orgonavarázs
Veszprém
[2014. július 2.]


Amerikai Autó Találkozó és Rock Roll Weekend
Agárd
[2014. július 3. - 2014. július 6.]


MOTO-ROCK Motoros Találkozó
Hajdúnánás
[2014. július 3. - 2014. július 6.]


Keszegfesztivál
Báta
[2014. július 4. - 2014. július 5.]


Pannonhalmi Jazz-Terasz
Pannonhalma
[2014. július 4.]


XI. Homokháti Sokadalom
Mórahalom
[2014. július 4. - 2014. július 13.]


Falunap
Alsómocsolád
[2014. július 5.]


Falunap
Alsómocsolád
[2014. július 5.]


Fedezzük fel a Mészégetõ-források barlangját!
Orfû
[2014. július 5.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2014. július 5.]


Hagyományos Aratók Találkozója
Hajdúnánás
[2014. július 5.]


Homokszentgyörgyi falunap
Homokszentgyörgy
[2014. július 5.]


III. Hosszúhetényi Aratónap
Hosszúhetény
[2014. július 5.]


IV. Kakasfesztivál
Mozsgó
[2014. július 5.]


Ladány Nyár 2014
Püspökladány
[2014. július 5. - 2014. augusztus 16.]


VII. Tiszacsegei Halászlé Fesztivál
Tiszacsege
[2014. július 5.]


VII. Tiszacsegei Halászlé Fesztivál
Tiszacsege
[2014. július 5.]


Zsóry-Fesztivál
Mezõkövesd
[2014. július 5. - 2014. július 6.]


III. Bivalyfesztivál
Mórahalom
[2014. július 6.]


Zöldbabos ételek napja az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. július 6.]


Pünkösdi Szent Erzsébet Ünnep
Sárospatak
[2014. július 8. - 2014. július 9.]


Balaton Sound 2014
Zamárdi
[2014. július 10. - 2014. július 13.]


Bartók Szeminárium
Szombathely
[2014. július 10. - 2014. július 14.]


Bikavér Ünnep
Eger
[2014. július 10. - 2014. július 13.]


Megyerjáró Néptáncfesztivál
Mórahalom
[2014. július 10.]


Csík Zenekar koncert
Sümeg
[2014. július 11.]


Ferenczi György és a Rackajam koncert
Pannonhalma
[2014. július 11.]


Õrségi Lepkekaland
Szalafõ
[2014. július 11. - 2014. július 13.]


Rosé, Rizling Jazz Napok
Veszprém
[2014. július 11. - 2014. július 20.]


V. Dél-alföldi Rétesfesztivál
Mórahalom
[2014. július 11. - 2014. július 13.]


Veszprém Rallye
Veszprém
[2014. július 11. - 2014. július 13.]


XVII. Aratónap
Szarvas
[2014. július 11. - 2014. július 13.]


Az éjszaka hangjai a Dinnyési-fertõnél
Dinnyés
[2014. július 12.]


Csodálatos madárvilág - túra a Pacsmagi-tavaknál
Majsapuszta
[2014. július 12.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2014. július 12.]


Hódító hód kenutúra
Baja
[2014. július 12.]


Pannonhalmi levendulaszüret
Pannonhalma
[2014. július 12.]


X. Bogácsi Egészségnapok
Bogács
[2014. július 12. - 2014. július 13.]


Õszibarack, sárgabarack ételek napja az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. július 13.]


Vári vásár - kézmûves termékek vására
Csókakõ
[2014. július 13.]


Köztéri mûvészet napja
Mór
[2014. július 14. - 2014. július 20.]


Alterába Fesztivál
Körmend - Rába Park Szabadidőcentrum
[2014. július 16. - 2014. július 20.]


VeszprémFest
Veszprém
[2014. július 16. - 2014. július 19.]


Megyerjáró Néptáncfesztivál
Mórahalom
[2014. július 17.]


X. Polski Fiat 126 Nemzetközi találkozó
Agárd
[2014. július 17. - 2014. július 20.]


Badacsonyi Borhetek
Badacsony
[2014. július 18. - 2014. augusztus 3.]


Nyári gyertyafényes hangverseny
Fehérvárcsurgó
[2014. július 18.]


Pannonhalmi Apátsági Major Belsõkert
Pannonhalma
[2014. július 18.]


XXII. Váci Világi Vigalom
Vác
[2014. július 18. - 2014. július 20.]


XXIV. Nemzetközi Kamionos Country Találkozó
Szeged-Sziksósfürdő Kemping
[2014. július 18. - 2014. július 20.]


30. Téka Tábor
Nagykálló
[2014. július 19. - 2014. július 27.]


Gazdálkodj okosan!
Nagybajom
[2014. július 19.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2014. július 19.]


Magyar kúltúra napja
Mór
[2014. július 19.]


Minden hónapban Bornap! - Nyitott pincés fröccsözõs légyott.
Mór
[2014. július 19.]


Nánási Vigasságok Hajdúk Világtalálkozója
Hajdúnánás
[2014. július 19. - 2014. július 28.]


Nyári Zenés Esték
Velence
[2014. július 19.]


Túra csak kalandvágyóknak! - Bunkerek a Kelebiai erdõben
Mórahalom
[2014. július 19.]


Tûzoltó Dalárda 20 éves jubileuma: Térségi népdal és néptánc találkozó
Tiszacsege
[2014. július 19.]


Tûzoltó Dalárda 20 éves jubileuma: Térségi népdal és néptánc találkozó
Tiszacsege
[2014. július 19.]


Várostrom
Sárospatak
[2014. július 19. - 2014. július 20.]


Vidéki Vándorló Bográcsok Találkozója
Kengyel
[2014. július 19.]


Zenés esték a Balaton várában
Szigliget
[2014. július 19. - 2014. augusztus 15.]


Mûvésztelep nyitó kiállítása
Hajdúnánás
[2014. július 20. - 2014. július 28.]


Orgonavarázs
Veszprém
[2014. július 20.]


Pálosok a pálosokról - túra a Jakab-hegyre
Kõvágószõlõs
[2014. július 20.]


Kabakos zöldségek napja az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. július 22.]


Utcazene Fesztivál
Veszprém
[2014. július 23. - 2014. július 26.]


Megyerjáró Néptáncfesztivál
Mórahalom
[2014. július 24.]


100 éve született Müller István. Esti emléktúra
Dinnyés
[2014. július 25.]


A Bodrog Néptáncegyüttes 60 éves jubileumi mûsora
Sárospatak
[2014. július 25. - 2014. július 27.]


A Természet Lágy Ölén - Környezettudatos Nap
Szabolcs
[2014. július 25. - 2014. július 27.]


Viator Jazz-Vacsora
Pannonhalma
[2014. július 25.]


VII. Üveges Hétvége a Zengõvidéken
Óbánya
[2014. július 25. - 2014. július 27.]


XIX. Szoboszlói Folkhétvége
Hajdúszoboszló
[2014. július 25. - 2014. július 27.]


A természet lágy ölén
Balatonfenyves
[2014. július 26.]


Anna Napok Nyírteleken
Nyírtelek
[2014. július 26. - 2014. július 29.]


Biciklis Tábor
Agárd
[2014. július 26. - 2014. július 27.]


Csillagok útján - Csillagász túra Nagyszéksóson
Mórahalom
[2014. július 26.]


Falunap
Bikal
[2014. július 26.]


Falunap
Hencida
[2014. július 26.]


Gólyák nyomában Béda-Karapancsán
Kölked
[2014. július 26.]


Gyümölcs és méz fesztivál
Sand
[2014. július 26.]


Hódító hód kenutúra
Baja
[2014. július 26.]


III. Amatõr Zenekarock fesztiválja, II. Simson és kismotor találkozó
Szászvár
[2014. július 26.]


KastélyÜnnep
Noszvaj
[2014. július 26.]


Kárpátia Koncert
Csókakõ
[2014. július 26.]


Nyári Zenés Esték
Velence
[2014. július 26.]


Szabolcs Vezér Ünnepe - Hagyományõrzõ Íjászverseny
Szabolcs
[2014. július 26. - 2014. július 27.]


VII. Üveges Hétvége
Hosszúhetény
[2014. július 26.]


„CsobbanjEurópával!” európai uniós roadshow a Gyógyfürdõben
Mórahalom
[2014. július 26.]


Anna-napi búcsú
Noszvaj
[2014. július 27.]


Dinnyék napja az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. július 27.]


Kõ és Víz - Geotúra fehéren-feketén a Mûvészetek völgyében
Kapolcs
[2014. július 27.]


Rádió88 Stranparty
Mórahalom
[2014. július 27.]


Szigligeti Nyári Napok
Szigliget
[2014. július 27. - 2014. augusztus 3.]


Szlalom balesetvédelmi nap és ügyességi vetélkedõ
Veszprém
[2014. július 27.]


XV. Országos Kékfestõ Fesztivál
Nagynyárád
[2014. július 27.]


Crescendo Nyári Akadémia
Sárospatak
[2014. július 28. - 2014. augusztus 11.]


Gyermek kézmûves foglalkozások
Tiszacsege
[2014. július 31.]


Gyermek kézmûves foglalkozások
Tiszacsege
[2014. július 31.]


Megyerjáró Néptáncfesztivál
Mórahalom
[2014. július 31.]
]]>
Tue, 01 Jul 2014 09:00:49 +0200
<![CDATA[2014.06.01. - Fesztivál ajánló - 2014. júniusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__juniusi_fesztival_esemenyek_3199.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__juniusi_fesztival_esemenyek_3199.php

Alsóvárosi séta
Szeged
[2014. április 4. - 2014. október 31.]


Éjszakai kenuexpedíció
[2014. április 12. - 2014. szeptember 6.]


TOP Borászatok az Egri Vár Tövében
Eger
[2014. április 28. - 2014. október 26.]


Várjátékok
Szigliget
[2014. május 1. - 2014. augusztus 31.]


Helytörténeti kiállításmegnyitó
Veszprém
[2014. május 8. - 2014. augusztus 9.]


Hétvégi kemencés partyk az Öreg Prés Étteremben
Mór
[2014. június 1. - 2014. szeptember 1.]


Hétvégi kemencés partyk élõzenével
Mór
[2014. június 1. - 2014. szeptember 30.]


Rendezvények Auer Lipót hegedûmûvész, zeneszerzõ születésnapja alkalmából
Veszprém
[2014. június 7.]


Savaria Nemzetközi Táncverseny
Szombathely
[2014. június 7.]


Várfesztivál
Szigliget
[2014. június 7. - 2014. június 9.]


XV. Vadételfõzõ Fesztivál
Kács
[2014. június 7.]


Falunap
Csikvánd
[2014. június 8.]


Falunap és gyermeknap
Ábrahámhegy
[2014. június 8.]


Májfa döntõ bál
Csókakõ
[2014. június 8.]


Pünkösdi Eljegyzés
Badacsonytomaj
[2014. június 8.]


Pünkösdi Hétvége a Zöldutakon
Szabolcs
[2014. június 8. - 2014. június 9.]


Pünkösdi Kakas-paprikás Fõzõ Verseny
Mecseknádasd
[2014. június 8.]


Pünkösdölõ Pityerszeren
Szalafõ
[2014. június 8.]


Szezonnyitó Rádió88 Strandparty
Mórahalom
[2014. június 8.]


Tavaszi Vetés - TSZ Retro Party
Mór
[2014. június 8.]


Tavaszi Vetés TSZ Retro Pary
Mór
[2014. június 8.]


Tájházi Pünkösdölés
Szeged
[2014. június 8. - 2014. június 18.]


Vári vásár - kézmûves termékek vására
Csókakõ
[2014. június 8.]


VIII. Hûvös Pincék - Forrró Kemencék Nagybörzsönyben
Nagybörzsöny
[2014. június 8.]


Zöldborsóból készült ételek napja az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. június 8.]


Orgonahangverseny
Pannonhalma
[2014. június 9.]


Pünkösdi Keszeg Fesztivál
Badacsony
[2014. június 9.]


Pünkösdi mulatság az Új Tanyacsárdában
Felsõlajos
[2014. június 9.]


Foci VB kivetítõn és TV-n
Mór
[2014. június 12. - 2014. július 13.]


Pannonhalmi Esték
Pannonhalma
[2014. június 13.]


Bizonyítványbuli
Hajdúszoboszló
[2014. június 14.]


Fekete nyarak és orchideák nyomában
Drávakeresztúr
[2014. június 14.]


III. Veterán Motoros Találkozó
Veszprém
[2014. június 14.]


Kabóciádé Családi Fesztivál
Veszprém
[2014. június 14. - 2014. június 15.]


Lappantyúk nyomában a 40 éve védett Barcsi Borókásban
Barcs
[2014. június 14.]


Lappantyúk nyomában a 40 éves Barcsi Borókásban
Barcs
[2014. június 14.]


Népi íz-õrzõ Napok
Balatonfenyves
[2014. június 14.]


Népi Íz-Õrzõ Napok - Tájjelegû Ételek Kóstolója
Szabolcs
[2014. június 14. - 2014. június 15.]


Szent Antal naptól Szent Iván napjáig
Szeged
[2014. június 14.]


V. Stifolder Fesztivál
Feked
[2014. június 14.]


Végh János Zenei Nap
Vereb
[2014. június 14.]


Keszeg Karcsi Kölyök Strandja
Agárd
[2014. június 15. - 2014. augusztus 20.]


Népi Íz-õrzõ Nap - Tájjellegû ételek kóstolója (Vidékjáró Tematikus Napok rendezvénysorozat keretben)
Felsõlajos
[2014. június 15.]


Tísztás Ízek Napja
Kismarja
[2014. június 15.]


41 éves az Öreg Tanyacsárda
Lajosmizse
[2014. június 16.]


Biciklis teszt hétvége
Agárd
[2014. június 20. - 2014. június 22.]


Boszorkánytúra
Püspökladány
[2014. június 20.]


Fészeknézõben a gólyáknál
Kölked
[2014. június 20.]


Kiállítások az Apátsági Majorban
Pannonhalma
[2014. június 20. - 2014. szeptember 30.]


Madárgyûrûzés Drávaszentesen
Drávaszentes
[2014. június 20.]


Rezling Randevú
Sümeg
[2014. június 20.]


Soproni Ünnepi Hetek
Sopron
[2014. június 20. - 2014. július 13.]


Viator Jazz-Vacsora
Pannonhalma
[2014. június 20.]


„Jeles napok a szentek társaságában”
Besenyszög
[2014. június 20.]


A Nap ünnepe – Táncoljuk át az éjszakát!
Hajdúszoboszló
[2014. június 21.]


Barlangok Napja
Abaliget
[2014. június 21.]


Gyertyafényes romantikus pincejárás
Mór
[2014. június 21.]


Gyógyító növények a Csodaréten
Mórahalom
[2014. június 21.]


Hermann Ottó és Müller István 100 éve Dinnyésen
Dinnyés
[2014. június 21.]


Music Resort
Velence
[2014. június 21.]


Múzeumok Éjszakája
Mór
[2014. június 21.]


Múzeumok éjszakája
Lászlómajor
[2014. június 21.]


Múzeumok Éjszakája
Veszprém
[2014. június 21.]


Múzeumok Éjszakája
Mezõkövesd
[2014. június 21.]


Múzeumok éjszakája: Mányoki Express programhoz kapcsolódóan tárlatvezetés a Kismarosi Sváb Muzeális Gyûjteményben
Kismaros
[2014. június 21.]


Múzeumok Napja
Tiszacsege
[2014. június 21.]


Múzeumok Napja
Tiszacsege
[2014. június 21.]


Százrózsás Hímzõkiállítás
Mezõkövesd
[2014. június 21. - 2014. szeptember 30.]


Szent Iván Éjjele a Gyógyfürdõben
Mórahalom
[2014. június 21.]


Szent Iván napi tûzgyújtás
Mór
[2014. június 21.]


Szent Iván-napi lovas forgatag
Tiszacsege
[2014. június 21. - 2014. június 22.]


Szent Iván-napi lovas forgatag
Tiszacsege
[2014. június 21. - 2014. június 22.]


Várfesztivál 2014
Fülek, Somoskő
[2014. június 21. - 2014. június 29.]


Város Napja-Matyó Fesztivál
Mezõkövesd
[2014. június 21. - 2014. június 22.]


Vén fák ösvényén Bélaváron
Bélavár
[2014. június 21.]


Vén fák ösvényén Bélaváron
Bélavár
[2014. június 21.]


Víg Daróci Pincék XI. Fõzõfesztiválja
Tiboldaróc
[2014. június 21.]


VIII. Betyárdal verseny
Püspökladány
[2014. június 21.]


„Jeles napok a szentek társaságában”
Besenyszög
[2014. június 21.]


Családi Nap a Kolostorok és Kertek területén
Veszprém
[2014. június 22.]


Cseresznye- és meggyspecialitások az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. június 22.]


Lamantin Jazz Fesztivál
Szombathely
[2014. június 22. - 2014. június 28.]


Orgonavarázs
Veszprém
[2014. június 22.]


Nyári tábor
Alsómocsolád
[2014. június 23. - 2014. június 27.]


Nyári tábor
Alsómocsolád
[2014. június 23. - 2014. június 27.]


Vitorlástábor
Agárd
[2014. június 23.]


Fáklyás várlátogatós
Szigliget
[2014. június 24.]


Iván-nap
Dusnok
[2014. június 24.]


Szent Iván-éj a Tettyei Mésztufa-barlangban
Pécs
[2014. június 24.]


V4- Visegrádi Négyek Fesztivál és Színházi Találkozó
Vác
[2014. június 24. - 2014. június 29.]


XXII: Bükkaljai Borfesztivál és Nemzetközi Borverseny
Bogács
[2014. június 24. - 2014. június 29.]


Megyer Camp
Megyer
[2014. június 26. - 2014. június 28.]


Fellép az APNOÉ
Pannonhalma
[2014. június 27.]


Levendulahetek
Pannonhalma
[2014. június 27. - 2014. július 13.]


Rétes és Lakodalmas Fesztivál
Ábrahámhegy
[2014. június 27. - 2014. június 28.]


Szent László Király Ünnepe és Szabolcsi Bucsujárás
Szabolcs
[2014. június 27. - 2014. június 29.]


XX. Hajdúvárosok – Testvérvárosok Találkozója
Hajdúszoboszló
[2014. június 27. - 2014. június 28.]


7 ördög fesztivál (Szabadtéri sültek
Gelse
[2014. június 28.]


Arató Nap
Bogyiszló
[2014. június 28.]


Csillagnézõ túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
Zselic
[2014. június 28.]


Galériák Éjszakája
Veszprém
[2014. június 28.]


Hódító hód kenutúra
Baja
[2014. június 28.]


III. Galamb- és nyúlételek gasztrofesztiválja
Bölcske
[2014. június 28.]


IX. Gombafesztivál
Kárász
[2014. június 28.]


IX. Gombászünnep
Kárász
[2014. június 28.]


Kézmûves alkotótábor hímzõknek
Tállya
[2014. június 28. - 2014. július 5.]


Lavotta János évforduló
Tállya
[2014. június 28. - 2014. július 28.]


Nyílt nap a Pannonhalmi Arborétumban és Gyógynövénykertben
Pannonhalma
[2014. június 28.]


Váci Bartók Béla Zeneiskola Fúvószenekar koncertje
Nagybörzsöny
[2014. június 28.]


Zenés Bortúrák
Noszvaj
[2014. június 28. - 2014. augusztus 22.]


Jézus Szíve ünnep
Mezõkövesd
[2014. június 29.]


Martin Sherman: Rose
Sopron
[2014. június 29.]


Móri Vásári Forgatag
Mór
[2014. június 29.]


Püspökszentlászlói Búcsú
Püspökszentlászló
[2014. június 29.]


Rákóczi Sokadalom
Rákóczifalva
[2014. június 29.]


XIX. Bernáth Aurél tanítvány kiállítás megnyitó
Ábrahámhegy
[2014. június 29.]
]]>
Mon, 02 Jun 2014 08:27:06 +0200
<![CDATA[2014.05.01. - Fesztivál ajánló - 2014. májusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__majusi_fesztival_esemenyek_3176.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__majusi_fesztival_esemenyek_3176.php

Várjátékok
Szigliget
[2014. május 1. - 2014. augusztus 31.]


Mesekövet programsorozat
Püspökladány
[2014. május 3. - 2014. május 25.]


Gizella Napok Összmûvészeti Fesztivál (Ma kezdődik!)
Veszprém
[2014. május 5. - 2014. május 11.]


XIX. Gyermek várostrom (Mai rendezvény!)
Sümeg
[2014. május 5.]


Helytörténeti kiállításmegnyitó
Veszprém
[2014. május 8. - 2014. augusztus 9.]


Darnay Kálmán Emléknapok
Sümeg
[2014. május 9. - 2014. május 11.]


Fogyatékkal élõk napja
Mór
[2014. május 10.]


Fülemülék éjszakája
Pákozd
[2014. május 10.]


IV. Kárászi Pálinkafesztivál
Kárász
[2014. május 10.]


Madarak és Fák napja
Pákozd
[2014. május 10.]


Majális
Csókakõ
[2014. május 10.]


Majális
Mór
[2014. május 10.]


Tácház Napja 2014
Szabolcs
[2014. május 10.]


Táncos mulatság
Nagykörû
[2014. május 10.]


Vót még Hozzá
Kismarja
[2014. május 10.]


Saláták a fõszerepben az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. május 11.]


Vári vásár - kézmûves termékek vására
Csókakõ
[2014. május 11.]


A Tánc Fesztiválja
Veszprém
[2014. május 12. - 2014. május 17.]


XIV. Hetényi Talicskaolimpia
Hosszúhetény
[2014. május 15. - 2014. május 17.]


Fényúsztatás a Tiszán
Nagykörû
[2014. május 16.]


I. Nemzetközi Bonsai Kiállítás - Sopron
Sopron
[2014. május 16. - 2014. május 18.]


„Jeles napok a szentek társaságában”
Besenyszög
[2014. május 16.]


Biciklitúra a Móri borvidéken
Mór
[2014. május 17.]


Erdõlakó madarak nyomában
Kárász
[2014. május 17.]


Értékõrzõ Zákányi-dombok
Zákány
[2014. május 17.]


Fertõ-táj Világörökség nap
Lászlómajor
[2014. május 17.]


Lakodalmas fesztivál
Magyaregregy
[2014. május 17.]


Lábodi Falunap
Lábod
[2014. május 17.]


Minden hónapban Bornap! Nyitott pincés est a Tárlat étteremmel
Mór
[2014. május 17.]


Pünkösdi Old Motors Fesztivál
Agárd
[2014. május 17.]


Spárgából készült ételek az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. május 17. - 2014. május 18.]


Szürkebarát Túra
Badacsony
[2014. május 17. - 2014. május 18.]


Tanúhegyek Teljesítménytúra
Badacsonytördemic
[2014. május 17. - 2014. május 18.]


Tour de Velencei-tó
Velence
[2014. május 17.]


Vereb Vitéz Napja
Vereb
[2014. május 17.]


Virágosítás
Velence
[2014. május 17.]


Múzeumok Majálisa
Szeged
[2014. május 18.]


IVÓ-NAP, avagy a kúltúrált Borivók napja
Mór
[2014. május 19.]


Orbán Napi Falunapok
Bogyiszló
[2014. május 23. - 2014. május 24.]


„Jeles napok a szentek társaságában”
Besenyszög
[2014. május 23.]


Akácvirág-túra
Csikvánd
[2014. május 24.]


Az éjszaka hangjai az Ásotthalmi Erdõben
Mórahalom
[2014. május 24.]


Barangolás a Bakonyi égbolton
Bakonybél
[2014. május 24.]


Csillagnézõ túra a Zselici Csillagoségbolt-parkban
Zselic
[2014. május 24.]


Csillagséták a Nemzeti Parkokban
Szabolcs
[2014. május 24.]


Eperbõl készült finomságok az Öreg Tanyacsárda étlapján
Lajosmizse
[2014. május 24. - 2014. május 28.]


Gyermeknap
Mór
[2014. május 24.]


Gyermeknap a Petõfi Színházban
Veszprém
[2014. május 24.]


Gyermeknap a Szaléziánumban
Veszprém
[2014. május 24.]


Gyógynövénytúra a majsi kiserdõben
Majs
[2014. május 24.]


Kerékpárral Ausztriába - Európai Nemzeti Parkok Napja
Fertõújlak
[2014. május 24.]


Móri karika
Mór
[2014. május 24.]


Nyílt nap a Pannonhalmi Apátsági Pincészetben
Pannonhalma
[2014. május 24.]


Orbán-nap
Velence
[2014. május 24.]


Szamócás vásári forgatag az Öreg Tanyacsárdánál
Lajosmizse
[2014. május 24.]


Szent Orbán-napi keresztállítás
Pannonhalma
[2014. május 24.]


Túra a Kócsagok birodalmában
Dinnyés
[2014. május 24.]


XX. Sárrétmenti Népzene és Néptáncfesztivál
Püspökladány
[2014. május 24.]


Biodiverzítás világnapi kenutúrák

[2014. május 25.]


Gyereknap
Pocsaj
[2014. május 25.]


Gyereknap
Magyarhertelend
[2014. május 25.]


Gyereknapi MeseErdõ
Noszvaj
[2014. május 25.]


Gyermeknap
Tiszacsege
[2014. május 25.]


Gyermeknap
Tiszacsege
[2014. május 25.]


Gyermeknap
Pannonhalma
[2014. május 25.]


Gyermeknap
Mór
[2014. május 25.]


Gyermeknapi élmények az Új Tanyacsárdában
Felsõlajos
[2014. május 25.]


Gyermeknapi lovas nyíltnap
Tiszacsege
[2014. május 25.]


Gyermeknapi lovas nyíltnap
Tiszacsege
[2014. május 25.]


Kabóca Gyermeknap
Veszprém
[2014. május 25.]


Patás Pajtás gyereknap
Tiszacsege
[2014. május 25.]


Patás Pajtás gyereknap
Tiszacsege
[2014. május 25.]


Rékas Fesztivál
Zagyvarékas
[2014. május 25.]


Szlalom balesetvédelmi nap és ügyességi vetélkedõ
Veszprém
[2014. május 25.]


Városi Gyermeknap
Püspökladány
[2014. május 25.]


10. Európai Dísznövény és Kertészeti Napok
Fehérvárcsurgó
[2014. május 30. - 2014. június 1.]


10. Európai Dísznövény és Kertmûvészeti Napok
Fehérvárcsurgó
[2014. május 30.]


Egészség- és környezettudatos szemléletformáló rendezvények Besenyszögön
Besenyszög
[2014. május 30. - 2014. május 31.]


Néptánc Gála
Sárospatak
[2014. május 30.]


Pörköltfõzõ és Folklór Fesztivál
Ábrahámhegy
[2014. május 30. - 2014. május 31.]


XV. Barcsi Vásár és Élelmiszeripari Szakkiállítás
Barcs
[2014. május 30. - 2014. június 1.]


„Minden szín alatt”
Besenyszög
[2014. május 30.]


3. K H mozdulj! kerékpárosnap
Gárdony
[2014. május 31.]


Csillagok útján - Csillagász túra Nagyszéksóson
Mórahalom
[2014. május 31.]


Dinnyési Madárdalos Nap
Dinnyés
[2014. május 31.]


Gyereknap a Napsugaras Tájházban
Szeged
[2014. május 31.]


Gyermeknap
Szanda
[2014. május 31.]


K H mozdulj! kerékpáros nap
Gárdony
[2014. május 31.]


Nemzetiségi hagyományok napja
Mór
[2014. május 31.]


Piros Pünkösd Napja
Létavértes
[2014. május 31.]


VII. Laskafesztivál és Tócsni parti
Kazár
[2014. május 31.]
]]>
Mon, 05 May 2014 10:36:02 +0200
<![CDATA[2014.04.28. - Szkíta napok Balassagyarmaton 2014. május 1-3.]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/szkita_napok_balassagyarmaton_2014__majus_1-3__3148.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/szkita_napok_balassagyarmaton_2014__majus_1-3__3148.php
„Összefogva, egymást védve!”

Ezzel a mottóval a valaha élt szkíták az egész akkori emberiséget, harc nélkül egyesítette, melyet az akkori emberek aranykornak hívtak.

A programok között tetszés szerint lehet választani: a lovasbemutatótól kezdve, a főzőversenyen át több ismert kutató előadásán keresztül élvezhetik a kilátogatók az ünnepséget, hagyományőrző zene kíséretében.]]>
Tue, 29 Apr 2014 07:39:20 +0200
<![CDATA[2014.04.01. - Fesztivál ajánló - 2014. áprilisi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__aprilisi_fesztival_esemenyek_3147.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__aprilisi_fesztival_esemenyek_3147.php

Túzokdürgés egész áprilisban 2014 a túzok védelmének éve!
Kócsagvár
[2014. április 1. - 2014. április 30.]


Alsóvárosi séta
Szeged
[2014. április 4. - 2014. október 31.]


Citerás találkozó
Pocsaj
[2014. április 5.]


Kezdõ madarászok napja
Kócsagvár
[2014. április 5.]


Szevasz Tavasz családi nap
Püspökladány
[2014. április 5.]


Vissza a múltba: régiek lábnyoma Dunaszekcsõn
Dunaszekcsõ
[2014. április 5.]


Gombaételek az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. április 6.]


Nyissuk ki együtt az Arborétumot
Pákozd
[2014. április 6.]


Húsvétváró
Tiszacsege
[2014. április 9.]


Húsvétváró
Tiszacsege
[2014. április 9.]


Költészet Napja
Veszprém
[2014. április 10. - 2014. április 11.]


Újra öltünk, örökítünk
Tállya
[2014. április 10. - 2014. május 10.]


Magyar Költészet Napja
Sümeg
[2014. április 11.]


Oldtimerek Hétvégéje
Budapest - Vasúttörténeti Park
[2014. április 11. - 2014. április 13.]


Cseresznyevirág-ünnep
Nagykörû
[2014. április 12.]


Éjszakai kenuexpedíció

[2014. április 12. - 2014. szeptember 6.]


Gólyaköszöntõ és utolsó tavaszi madárgyûrûzés a Madárdal tanösvényen
Dinnyés
[2014. április 12.]


Húsvétváró kézmûves program a Dráva Kapu Bemutatóközpontban
Darcs
[2014. április 12.]


Húsvétváró nap
Szeged
[2014. április 12. - 2014. április 22.]


II. Veszprém Expo
Veszprém
[2014. április 12. - 2014. április 13.]


Játékok napja
Mór
[2014. április 12.]


Kockásliliom túra a Dráva Kapu Bemutatóközpont 10 éves évfordulóján
Drávaszentes
[2014. április 12.]


Kockásliliom túra a Dráva Kapu Bemutatóközpont 10 éves évfordulóján – Jelvénygyûjtõ túra
Darcs
[2014. április 12.]


Tavaszköszöntõ Nap
Szentpéterszeg
[2014. április 12.]


Tavaszköszöntõ Nap
Szentpéterszeg
[2014. április 12.]


Tavaszváró a Föld napja alkalmából
Kócsagvár
[2014. április 12.]


VI. Sipos György Néptáncfesztivál és XV. Szólótáncverseny
Sárospatak
[2014. április 12.]


XVII. Veszprém Megyei Utazás Kiállítás
Veszprém
[2014. április 12. - 2014. április 13.]


Kiszehordás
Szanda
[2014. április 13.]


TakaríTó kenutúrák
Agárd
[2014. április 13.]


Tengeri halak napja az Öreg Tanyacsárdában
Lajosmizse
[2014. április 13.]


Vári vásár - kézmûves termékek vására
Csókakõ
[2014. április 13.]


XXIII. Kárászi Borverseny
Kárász
[2014. április 13.]


Élõ Passió Játék-felvonulás
Csókakõ
[2014. április 14.]


Húsvéti kiállítás
Hosszúhetény
[2014. április 17.]


Húsvéti Nyuszijárat a TUK-TUK vonattal
Mórahalom
[2014. április 18.]


Húsvétolás a Tájháznál
Pocsaj
[2014. április 18.]


Mûemléki Világnap
Mór
[2014. április 18.]


„Ybl Bicentenárium” - Idõszaki kiállítások megnyitója
Fehérvárcsurgó
[2014. április 18. - 2014. április 25.]


Föld napja - aktív nyugdíjasoknak
Pákozd
[2014. április 19.]


Húsvét Nagykörûben
Nagykörû
[2014. április 19.]


Húsvéti Hangolódás
Létavértes
[2014. április 19.]


Húsvéti sétahajózás
Agárd
[2014. április 19. - 2014. április 20.]


Húsvéti tojáskeresõ kenutúrák
Agárd
[2014. április 19. - 2014. április 20.]


Pityerszeri húsvétváró
Szalafõ
[2014. április 19.]


Tájházi Húsvétozás
Szeged
[2014. április 19.]


Várkapunyitó
Szigliget
[2014. április 19. - 2014. április 21.]


„Jeles napok a szentek társaságában”
Besenyszög
[2014. április 19.]


Hagyományos locsolás a néptáncosokkal
Püspökladány
[2014. április 20.]


Húsvéthétfõ a Vasi Skanzenben
Szombathely
[2014. április 20. - 2014. április 21.]


Húsvéti hagyományõrzõ locsolás
Tiszacsege
[2014. április 20. - 2014. április 21.]


Húsvéti hagyományõrzõ locsolás
Tiszacsege
[2014. április 20. - 2014. április 21.]


Húsvéti locsolkodás a kis Forgatós Tánccsoporttal
Mór
[2014. április 20.]


Húsvéti locsolóbál
Csókakõ
[2014. április 20.]


Húsvéti népszokások felelevenítése az Új Tanyacsárdában
Felsõlajos
[2014. április 20. - 2014. április 21.]


Húsvéti rendezvények - Tojásvadászat
Noszvaj
[2014. április 20.]


Matyó Húsvét
Mezõkövesd
[2014. április 20. - 2014. április 21.]


Tavaszköszöntõ húsvéti máglyatûz
Mór
[2014. április 20.]


Terasznyitó bográcsos és tárcsás ételekkel, élõzenével
Mór
[2014. április 20.]


Húsvéti locsolóbál
Mór
[2014. április 21.]


Húsvéti rendezvények - Húsvéti vendégvárás a Gazdaházban
Noszvaj
[2014. április 21.]


Húsvéti Sajtnapok
Szabolcs
[2014. április 21.]


Orgonahangverseny
Pannonhalma
[2014. április 21.]


Zorán koncert
Veszprém
[2014. április 22.]


8. Tavaszi Játékok Nemzetközi Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál
Veszprém
[2014. április 23. - 2014. április 28.]


Borral készült bográcsos ételek a Bormúzeum csûrjében
Mór
[2014. április 24. - 2014. április 26.]


Minden hónapban Bornap! Szent-György napi nyitott pince
Mór
[2014. április 24. - 2014. április 26.]


Móri NaturAqua - bor és ásványvíz kóstoló
Mór
[2014. április 24. - 2014. április 26.]


Szent György-heti vigasságok
Mór
[2014. április 24. - 2014. április 26.]


Szent György-napi kihajtás
Dinnyés
[2014. április 24.]


Gasztronómiai nap
Bárdudvarnok
[2014. április 25.]


Weöres Sándor Gyermek színjátszó találkozó
Hajdúnánás
[2014. április 25. - 2014. április 26.]


A Föld Napja
Pécs
[2014. április 26.]


A kékbegyek esti dala a Madárdal tanösvényen
Dinnyés
[2014. április 26.]


Az év vadvirága 2014-ben a Szerbiai Nõszirom. Csodáljuk meg együtt a Csipak-semlyéken!
Mórahalom
[2014. április 26.]


Bazsarózsa túra
Hosszúhetény
[2014. április 26.]


Csorba Kupa
Kuncsorba
[2014. április 26.]


György napi tej és sajtseregszemle
Zalamerenye
[2014. április 26.]


Herényi Virágút
Szombathely
[2014. április 26. - 2014. április 27.]


Kismarosi szakrális emlékek bemutatása a Tájházak napján
Kismaros
[2014. április 26.]


Néptáncgála
Mórahalom
[2014. április 26. - 2014. április 27.]


Református Iskolavárosok Találkozója
Sárospatak
[2014. április 26. - 2014. április 27.]]]>
Tue, 01 Apr 2014 09:34:29 +0200
<![CDATA[2014.03.01. - Fesztivál ajánló - 2014. márciusi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__marciusi_fesztival_esemenyek_3125.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__marciusi_fesztival_esemenyek_3125.php

Busójárás Mohács
Esemény időpontja: 2014-02-24 - 2014-03-04

VII. Pilisi Kavalkád Fánkfesztivál 2014 Pilisszentkereszt
Esemény időpontja: 2014-03-01


III. Connector Táncfesztivál Veszprém 2014
Esemény időpontja: 2014-03-01 - 2014-03-02

Ónodi Országos Állat- és Kirakodóvásár
Esemény időpontja: 2014-03-06

Csongrád Országos Állatvásár 2014 március 6
Esemény időpontja: 2014-03-06

Vésztő Országos Állat és kirakodóvásár
Esemény időpontja: 2014-03-06

Torkos Csütörtök 2014
Esemény időpontja: 2014-03-06

V. Szegedi Toros és Pálinkafesztivál
Esemény időpontja: 2014-03-06 - 2014-03-09

VI. Budapesti Építészeti Filmnapok 2014
Esemény időpontja: 2014-03-06 - 2014-03-09


XIV. Kocsonyafesztivál Miskolc
Esemény időpontja: 2014-03-07 - 2014-03-09


II. Veszprémi Bor Blues Böllér Napok 2014
Esemény időpontja: 2014-03-07 - 2014-03-09

XXXII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál
Esemény időpontja: 2014-03-08 - 2014-03-09

XXXII. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál 2014
Esemény iidőpontja: 2014. március 8-9.

Mezőcsát Országos Állat és kirakodóvásár
Esemény időpontja: 2014-03-12

Szigligeti Tavaszváró
Esemény időpontja: 2014-03-15 - 2014-03-16

Mórahalom Országos állat- és kirakodóvásár
Esemény időpontja: 2014-03-16

Siófoki Tavaszi Fesztivál 2014
Esemény időpontja: 2014-03-17

V. BÁBU fesztivál
Esemény időpontja: 2014-03-17 - 2014-03-20


Autó, Motor és Tuning Show
Esemény időpontja: 2014-03-21 - 2014-03-23


VIII. Deszka Fesztivál
Esemény időpontja: 2014-03-21 - 2014-03-29

V. Gyulai Kolbász és Sódarmustra
Esemény időpontja: 2014-03-28 - 2014-03-30


XXIII. Bohém Ragtime és Jazz Fesztivál
Esemény időpontja: Kecskemét, 2014-03-28 - 2014-03-30

Böjtös Gasztrohétvége
Esemény időpontja: Ópusztaszer, 2014-03-29

Nagykőrösi vásár
Esemény időpontja: 2014-03-30]]>
Sun, 02 Mar 2014 22:43:51 +0100
<![CDATA[2014.02.01. - Fesztivál ajánló - 2014. februári fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__februari_fesztival_esemenyek_3095.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__februari_fesztival_esemenyek_3095.php

Klebelsberg Kultúrkúria programjai
Budapest
[2014. február 1. - 2014. február 28.]


Nagy Téli Ásványbörze
Budapest - Klauzál Gábor Mûvelõdési Központ
[2014. február 1. - 2014. február 2.]


Fonyódi Kolbászfesztivál
Fonyód
[2014. február 7. - 2014. február 9.]


Kaposvári Farsang - Dorottya Napok
Kaposvár
[2014. február 7. - 2014. február 9.]


5. Hagyományos Hajdúsági Disznótor
Hajdúszoboszló
[2014. február 8.]


Fekete Zaj
Budapest
[2014. február 8.]


Tenkesalja Böllérfesztivál
Siklós
[2014. február 8.]


2. Budapesti Halfesztivál
Budapest
[2014. február 13. - 2014. február 16.]


Jégvirág Fesztivál és Csokoládé Karnevál
Pécs
[2014. február 14. - 2014. február 16.]


7. Kevi Böllértalálkozó
Túrkeve
[2014. február 15.]


13. Télbúcsúztató Karnevál
Szentes
[2014. február 21. - 2014. február 22.]


7. Bácskai Hurka és Kolbászfesztivál
Baja
[2014. február 22.]


Csabai Farsang
Békéscsaba
[2014. február 28. - 2014. március 5.]]]>
Sun, 02 Feb 2014 20:22:16 +0100
<![CDATA[2013.12.13. - James Bond egy masszív alkoholista]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/james_bond_egy_massziv_alkoholista_3082.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/james_bond_egy_massziv_alkoholista_3082.php
Természetesen ez sem maradhat tudományos válasz nélkül: három brit tudós összeállt, és megállapította, hogy a 007-es valószínűleg alkohol okozta remegéstől szenved, ezért rázza össze a koktélt. Sőt, a kutatók szerint a brit titkosügynöknek már halottnak kellene lennie, annyit ivott.

A tanulmány a British Medical Journal karácsonyi számában jelent meg. Ez a szám humoros kutatásokról ismert, viszont a James Bondot vizsgáló kutatók komolyan vették magukat: először is nem a filmeket, hanem Sir Ian Fleming könyveit használták forrásnak. A 14 könyvből hármat ki is dobtak az elemzésből: A kém, aki szeretett engem azért esett ki, mert egy pincér szemszögéből meséli el a történetet, a Halálos rémületben és az Octopussy and the Living Daylights pedig azért esett ki, mert novellagyűjtemények.

A maradék 12-t tüzetesen elolvasták: jegyzeteltek Bond tevékenységeiről, például az ivászatokól. A Wikipédián megnézték, mik az összetevői a koktéloknak. Ott, ahol a szerző elmosta a történetet, például csak annyit írt, hogy Bond részeg volt, a kutatók visszafogottan átlagoltak az ivási szokásaihoz mérten.

A tudósok szerint a 12 könyv 123 és fél napot ölel fel, ezalatt a titkosügynök 9201,2 gramm tiszta alkohol fogyasztott. Ez heti 521,6, avagy napi 74,5 gramm alkohol. Összehasonlításul: a British National Health Service szerint a brit férfiak átlagosan jóval kevesebbet, nem több mint 168 gramm tiszta alkoholt fogyasztanak hetente, ez napi 32 gramm.

Bond 123,5 megfigyelt napjából csupán 48,5-ben volt józan. Ráadásul ebből 36 napon át nem saját akaratából volt józan: börtönbe zárták, kórházba került, vagy éppen elvonón töltötte az idejét. Ha ezeket kivonjuk az egyenletből, a 9201,2 gramm 87,5 fél napon oszlik el, ami 738 gramm tiszta alkohol hetente, 105,1 gramm naponta.

Már így is brutálisak a számok, pedig ez még csak az átlagolás. A 007-es csúcsa (annyira nem meglepő módon) az Oroszországból szeretettel című regény küldetésének harmadik napja. Az ügynök akkor 24 óra alatt 398,4 gramm tiszta alkoholt ivott.

Ez 100 alkoholszázalékos vodkával számolva ez 14 vodka-martini. Sörrel vagy borral számolva nagyjából 25 üveg lenne. Ennyi már magas vérnyomást, stroke-ot és szexuális diszfunkciót okoz. A tudósok szerint Bondnak ilyen ivási szokásokkal nagyon nagy esélye van a májzsugorra is. Ezzel a betegséggel pedig átlagosan 59 évig lehet élni.

Egyébként az író, Fleming is erős dohányos volt, és az italt sem vetette meg. Szívproblémába halt bele 56 évesen. A kutatók szerint James Bondra is ugyanez a sors várna, ha nem a fantázia szüleménye lenne.

Forrás: MTI]]>
Wed, 01 Jan 2014 11:45:57 +0100
<![CDATA[2013.12.31. - A magyar bucó az év hala]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/a_magyar_buco_az_ev_hala_3077.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/a_magyar_buco_az_ev_hala_3077.php
A Herman Ottó által sugár kardosnak nevezett, szép formájú garda, amely sütve "igen jó eledel", és annak idején "a Balaton partvidékén igazi néptáplálék" volt, napjainkra nagyon megritkult, ezért igényel több figyelmet. A kitűnő ízű és horoggal jól fogható sügér szinte minden vizünkben gyakori, ám épp ezért érdemel megbecsülést, hiszen nagyon sok horgásznak szerez örömet.

A magyar bucó pedig, amely kizárólag a Dunában és a Dnyeszterben, valamint ezek mellékfolyóinak rendszerében él, igazi különlegesség. Magyarország vizeinek őshonos és bennszülött hala, ezért fokozottan védett. Véletlenül megfogott példányait haladéktalanul vissza kell engedni, ennek ellenére a horgászok körében is népszerű, sokan szavaztak rá.

Tavaly a menyhal lett az év hala, akkor 6723 szavazat alapján dőlt el az eremény. A szavazatok 53 százalékával a menyhal messze megelőzte a második helyezett leánykoncért (35 százalék) és a harmadik kurta baingot (12 százalék).

A magyar bucó az év hala]]>
Wed, 01 Jan 2014 11:30:35 +0100
<![CDATA[2014.01.01. - Fesztivál ajánló - 2014. januári fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__januari_fesztival_esemenyek_3076.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2014__januari_fesztival_esemenyek_3076.php
Advent és Szilveszter (11.30-2014.01.06)
Szentendre
[2013. november 30. - 2014. január 6.]


ZALAEGERSZEGI SZILVESZTER ÉS ÚJÉV KÖSZÖNTÕ
Zalaegerszeg
[2013. december 31. - 2014. január 1.]


Átlátszó Hang Újzenei Fesztivál
Budapest
[2014. január 14.]]]>
Wed, 01 Jan 2014 11:21:23 +0100
<![CDATA[2013.12.04. - 740 millió forinot fizettek egy Hantai Simon festményért Párizsban]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/740_millio_forinot_fizettek_egy_hantai_simon_festmenyert_parizsban_3073.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/740_millio_forinot_fizettek_egy_hantai_simon_festmenyert_parizsban_3073.php
A magyar aukciós rekordot eddig Miklós Gusztáv Fiatal lány című, 1927-ben készült szobra tartotta, 1 607 500 euróval. Hantai korábbi csúcseredménye tavaly született, ugyancsak Párizsban és ugyancsak a Sotheby’s-nél; Etűd című 1969-es vásznáért akkor 720 750 eurót fizettek.

Makláry Kálmán arról is beszámolt, hogy Hantai mostanában igen népszerűnek számít, az elmúlt három napban három árverési háznál 22 Hantai-kép cserélt gazdát, előtte pedig Brüsszelben és Versailles-ban is kalapács alá kerültek művei. De Makláry szerint ez még csak a kezdet, és a Hantai-művek értéke várhatóan tovább fog emelkedni. A második világháború utáni absztrakt festészet alkotásai egyre keresettebbek a piacon, elsősorban Európában, azon belül is Franciaországban, és Makláry szerint még csak ezután várható a betörés az angolszász piacra, ahol a műgyűjtők most kezdik felfedezni Hantai munkáit.

A művész alkotásai iránti kiemelt érdeklődés részben annak is köszönhető, hogy a párizsi Pompidou Központban május és szeptember között életmű-kiállítást rendeztek 1949 és 1990 között festett 130 képéből.

Hantai Simon alkotásainak értéke folyamatosan emelkedik. Nemcsak az 1960 utáni pliage technikával készült (az előzőleg meggyűrt vászonra festett) alkotásai, hanem az 1949 és 1959 között készült szürrealista és gesztusfestményei is rekordnak számító értékkel indultak az év végi párizsi aukciós szezonban.

Hantai Simon német–magyar származású festő, 1941–1948 között a Magyar Képzőművészeti Főiskolán tanult, ahol Aba Novák Vilmos és Kontuly Béla voltak a mesterei. 1948-ban feleségével elhagyta Magyarországot, 1949 óta Párizsban élt és alkotott. 1960-ban kezdte meg a pliage módszer alkalmazását: az előzőleg összegyűrt vásznat befestette, majd száradás után kihajtotta. 2008-ban halt meg.

Forrás: MTI]]>
Thu, 05 Dec 2013 13:01:23 +0100
<![CDATA[2013.11.20. - Art Market Budapest 2103 programajánló 2013.11.28 - 12.01]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/art_market_budapest_2103_programajanlo__2013_11_28_-_12_01_3033.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/art_market_budapest_2103_programajanlo__2013_11_28_-_12_01_3033.php
A művészeti és műértő közönséget az Inside Art szakmai program beszélgetései, a jövő művészetértő közönségét pedig az iskolai csoportoknak szervezett múzeumpedagógiai és gyermekfoglalkozások várják. Az Art Market Budapest idején a Millenáris épületei között egy szoborpark fokozza a látványt és a hangulatot.

Az Art Market Budapet 2013 teljes program kínálata:

Art Market Budapest 2103 programajánló  2013.11.28 - 12.01]]>
Thu, 21 Nov 2013 17:55:47 +0100
<![CDATA[2013.11.04. - Befalazott Picassók egy müncheni lakásban]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/befalazott_picassok_egy_muncheni_lakasban_3031.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/befalazott_picassok_egy_muncheni_lakasban_3031.php
Egy Svájcból érkező vonaton 9000 eurót találtak nála a vámosok, és mivel nem tudta igazolni a pénz eredetét, nyomozást indítottak. Így jutottak el abba a bérelt lakásba, annak is elsötétített helyiségeibe, ahol a festményeket megtalálták. A nyomozók azt gyanítják, hogy a 80 éves férfi, aki soha nem dolgozott, viszont időről-időre elad egy-egy képet, máshol is rejteget még műtárgyakat.


A képek többsége nincs keretben, és vannak köztük olyanok is, amelyeket meg kell tisztítani, ám egyik sem károsodott. A restaurátoknak tehát nem lesz különösebb dolguk, a rendőrségnek annál inkább, mivel nem tudni, kik voltak a képek eredeti tulajdonosai. A Focus magazin szerint a képek közül mindössze kétszáz regisztrált.

Egy a BBC-nek nyilatkozó műértő úgy látja, a mostani felfedezés csak a jéghegy csúcsa. Anne Weber, az elkobzott műkincsek listáját közzétevő szakértő szerint a nácik által elkobzott műkincsek 90 százalékáról még mindig semmit nem tudni. Volt olyan, amelyeket deportált náciktól vettek el, de előfordult, hogy egy-egy elfoglalt országban az értékét vesztett pénznemben olcsón jutottak hozzá a kincsekhez. A degeneráltnak titulált, így a múzeumokból eltávolított műtárgyak egy része is eltűnt – ezek kereskedelmében Gurlitt is aktívan részt vett.

Forrás: MTI]]>
Tue, 05 Nov 2013 12:10:13 +0100
<![CDATA[2013.10.01. - Fesztivál ajánló - 2013. októberi fesztivál események]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2013__oktoberi_fesztival_esemenyek_2969.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fesztival_ajanlo_-_2013__oktoberi_fesztival_esemenyek_2969.php

Duna-Ipoly Nemzeti Park programjai a Dinnyési-fertõn
Dinnyés
[2013. január 25. - 2013. december 7.]Idõsekért Nagykanizsán Ünnepi Hét (Ma kezdődik!)
Nagykanizsa
[2013. október 1. - 2013. október 31.]


II. Pogácsa és Stangli Mulatság (Ma kezdődik!)
Nagykanizsa
[2013. október 1. - 2013. október 31.]


Múzeumok Õszi Fesztiválja (Ma kezdődik!)
Szolnok
[2013. október 1. - 2013. november 15.]


Zene Világnapja (Mai rendezvény!)
Nagykanizsa
[2013. október 1.]


Állatok Világnapja
Poroszló
[2013. október 4.]


Lovas túra a Hortobágyi Nemzeti Parkban

[2013. október 4. - 2013. október 6.]


Állatok világnapja - Állatolimpia
Bükkösd
[2013. október 5.]


Darvas piknik a Hortobágyi Vadasparkban
Hortobágy
[2013. október 5. - 2013. október 6.]


Felsõörsi nyolcas
Felsõörs
[2013. október 5.]


II. GPS NAP – Ökocentrum Kupa
Poroszló
[2013. október 5.]


Közös szüret
Oszkó
[2013. október 5.]


Magyar Szürke Bikák Vására
Hortobágy
[2013. október 5.]


MME és az ARANYOSIDOMBI UDVARHÁZ szervezésében madárgyûrûzés
Poroszló
[2013. október 5. - 2013. október 6.]


Nemzetiségi Napok
Újlengyel
[2013. október 5.]


Szüreti Fesztivál
Lovas
[2013. október 5.]


Szüreti Vigadalom
Zalaegerszeg
[2013. október 5.]


Takarító kenutúra
Agárd
[2013. október 5.]


Tökfesztivál
Fertõszéplak
[2013. október 5.]


V. Káposztás Étkek Napja
Demjén
[2013. október 5.]


Vezetett túra a darvak nyomában

[2013. október 5. - 2013. október 6.]


Világ Gyalogló Nap
Salgótarján-Eresztvény
[2013. október 5.]


László Dániel kiállításának megnyitója
Hódmezõvásárhely
[2013. október 6. - 2013. december 8.]


László Dániel Tornyai - Plakettes festõmûvész kamra kiállítása
Hódmezõvásárhely
[2013. október 6. - 2013. november 17.]


Õszi hetek - Õszi vásár
Hódmezõvásárhely
[2013. október 6.]


XIII. Rónafalusi Vendégség
Salgótarján-Rónafalu
[2013. október 6.]


XVII. Õszi Szolnoki Mûvészeti Hetek
Szolnok
[2013. október 7. - 2013. november 28.]


Darvas piknik a Hortobágyi Vadasparkban
Hortobágy
[2013. október 12. - 2013. október 13.]


Helyi termelõi piac és Velencei-tavi szüreti mulatság
Dinnyés
[2013. október 12.]


Hollókõi Szüreti Mulatság
Hollókõ
[2013. október 12.]


III. Hortobágyi Lehalászási Ünnep

[2013. október 12. - 2013. október 13.]


Kunfehértói Szüreti Nap Utcai Futóversennyel és mezõgazdasági gépkiállítással
Kunfehértó
[2013. október 12.]


Magyar Vizsla Hortobágy Kupa, Dr. Radó András emlékverseny
Hortobágy
[2013. október 12. - 2013. október 13.]


Mátyusi Szüret
Eger
[2013. október 12.]


Szüreti Mulatság és Betakarítás Ünnepe
Felsõörs
[2013. október 12.]


Túra a lelki egészségért, a lelki egészség világnapja alkalmából
Hortobágy-Halastó
[2013. október 12.]


Vezetett túra a darvak nyomában

[2013. október 12. - 2013. október 13.]


VII. Idénnyitó disznótor - Töltött káposzta-fõzõ és kolbászkészítõ veseny
Szarvas
[2013. október 12.]


Az Egri Vár Napja
Eger
[2013. október 17.]


IX. Hagyományos szakmák - Szakmai hagyományok c konferencia és mesterség bemutató
Jászapáti
[2013. október 18. - 2013. október 20.]


Lámpás, töklámpás és madárijesztõ készítõ verseny
Jászapáti
[2013. október 18. - 2013. október 20.]


Táncház és borkóstolás
Agárd
[2013. október 18.]


A Jásztánc Alapítvány 35. éves jubileumi mûsora
Jászapáti
[2013. október 19.]


Balatoni Évadzáró Verseny
Balatonfüred
[2013. október 19. - 2013. október 20.]


Daruünnep a Hortobágyon
Hortobágy
[2013. október 19. - 2013. október 20.]


Darvas piknik a Hortobágyi Vadasparkban
Hortobágy
[2013. október 19. - 2013. október 20.]


Káposzta nap
Bükkösd
[2013. október 19.]


Madárgyûrûzési bemutató a Hortobágyi-halastónál
Hortobágy-Halastó
[2013. október 19.]


Õszi lovas túra
Hódmezõvásárhely
[2013. október 19.]


Pécsváradi Leányvásár
Pécsvárad
[2013. október 19. - 2013. október 20.]


Pusztai Kínáló
Hortobágy
[2013. október 19.]


TISZA-TAVI MADARAS FESZTIVÁL
Poroszló
[2013. október 19. - 2013. október 20.]


Vezetett túra a darvak nyomában
Hortobágy
[2013. október 19. - 2013. október 20.]


Földünkért Világnap
Nagykanizsa
[2013. október 21.]


Nemzeti Emlékezet Hete
Hódmezõvásárhely
[2013. október 21. - 2013. október 27.]


Ferencsik János Emlékhangverseny
Balatonfüred
[2013. október 22.]


Csipkefesztivál
Szarvaskõ
[2013. október 23.]


Nagy Imre Emlékszüret
Badacsonytomaj
[2013. október 23.]


Vezetett túra a darvak nyomában

[2013. október 23.]


17. Csabai Kolbászfesztivál
Békéscsaba
[2013. október 24. - 2013. október 27.]


Oldtimer Show
Budapest - SYMA Rendezvényközpont
[2013. október 25. - 2013. október 27.]


Behajtási Ünnep
Hortobágy
[2013. október 26.]


Darvas piknik a Hortobágyi Vadasparkban
Hortobágy
[2013. október 26. - 2013. október 27.]


Demeter nap
Eger
[2013. október 26.]


Gárdonyi Emléknap
Eger
[2013. október 26. - 2013. október 27.]


Tök jó nap
Balatonkenese
[2013. október 26.]


Töklámpás készítés, fáklyás felvonulás
Liget
[2013. október 26.]


Töklámpás készítés, fáklyás felvonulás
Liget
[2013. október 26.]


Vezetett túra a darvak nyomában
Hortobágy
[2013. október 26. - 2013. október 27.]]]>
Tue, 01 Oct 2013 19:00:41 +0200
<![CDATA[2013.09.27. - Eddig ismeretlen Tiziano festmény került elő]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/eddig_ismeretlen_tiziano_festmeny_kerult_elő_2962.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/eddig_ismeretlen_tiziano_festmeny_kerult_elő_2962.php
A kép vélhetően 1511 körül vagy közvetlenül azután készülhetett, azaz Tiziano korai munkáinak egyike. Azt Artur Rosenauer sem tudja pontosan, hogy a remekmű kinek a gyűjteményét gyarapítja, a szakértő "semleges terepen", Németországban tanulmányozta ugyanis az alkotást két napon át. Annyit azonban elmondott, hogy eleinte kételyei voltak, de amint meglátta a festményt, szinte biztosra vette, hogy egy Tizianóval van dolga.

A most felbukkant mű ritkaságszámba megy, épp amiatt, mert a reneszánsz mester korai munkája. Az elmúlt száz évben nem volt ehhez fogható felfedezés – vélte Rosenauer. Emlékeztetett, hogy az Uffizi-képtár néhány éve szert tett egy feltámadás-ábrázolásra, amelyet korai Tizianónak tartottak, de az új felfedezés után "egyértelmű, hogy nem az".

A művészettörténész nem tudja, hogy mi lesz az általa vizsgált alkotás sorsa, elképzelhetőnek tartja, hogy a család megtartja. Ő annak örülne a legjobban, ha a festmény múzeumba kerülne - lehetőleg Ausztriában, amely azonban megjegyzése szerint hosszú ideje nem áldoz nagylelkűen a műkincsvásárlásra.

Nagyvonalúságra azonban feltétlenül szükség van, ha Ausztria meg akarja szerezni a képet a világszerte második legnagyobb Tiziano-gyűjtemény bővítéséhez. A londoni Nemzeti Galéria 2009 és 2012 között 95 millió fontért vásárolta meg ugyanis a reneszánsz festő két összetartozó festményét.

Forrás: MTI]]>
Fri, 27 Sep 2013 17:41:48 +0200
<![CDATA[2013.09.22. - Csak tervezőgrafika, csak nők - Nő-vér-vonal ]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/csak_tervezőgrafika__csak_nők_-__nő-ver-vonal__2961.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/csak_tervezőgrafika__csak_nők_-__nő-ver-vonal__2961.php


A felkért kiállítók névsora:
Balla Dóra · Csipler Dorottya · Déri Enikő · Diósi Réka · Duboczky Anna · Farkas Anna · Hidvégi Anna · Kálmán Tünde · Koroknai Kira · Kovács Adrienn Judit · Murakeözy Gabriella · Nádi Boglárka · Novotny Dóra · Pletser Cecília · Riba Hilka · Rozmann Ágnes · Szabó Andrea · Tiszka Annamária · Valicsek Éva · Varga TündeSzervező intézmény:
Magyar Tervezőgrafikusok és Tipográfusok Társasága (MATT)

Helyszín:
Olasz Kultúrintézet (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8.)A kiállítást Orosz István grafikusművész nyitja meg.

Dátum:
Megnyitó: 2013. október 1., kedd, 19 óra, a kiállítás megtekinthető október 2. és 6. között (nyitva tartás: H–P 10:00–13:00, 14:00–18:00)]]>
Mon, 23 Sep 2013 14:17:23 +0200
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 02.: Pieninek - A Magurán túl, a gorálok földjén]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_02___pieninek_-_a_maguran_tul__a_goralok_foldjen_2890.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_02___pieninek_-_a_maguran_tul__a_goralok_foldjen_2890.php ]]> Tue, 17 Sep 2013 11:52:42 +0200 <![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 01.: Magas-Tátra - a magyar turistaság bölcsője]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_01___magas-tatra_-_a_magyar_turistasag_bolcsője_2889.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_01___magas-tatra_-_a_magyar_turistasag_bolcsője_2889.php

Hazajáró 01.: Magas-Tátra - a magyar turistaság bölcsője
Hazajáró 02.: Pieninek - A Magurán túl, a gorálok földjén
Hazajáró 03.: Torockói-hegység - Az ötödik szék titkai
Hazajáró 04.: Káposztafalvi-karszt - A Szepesség paradicsoma
Hazajáró 05.: Retyezát-hegység, a Kárpátok esszenciája
Hazajáró 06.: Hagymás-hegység - A csíki Alpok
Hazajáró 07.: Fagyalos-hegység - A Tisza szülőföldje
Hazajáró 08.: Kelemen-havasok I. - Wass Albert hagyatéka
Hazajáró 09.: Kelemen-havasok II. - Fent a gerincen
Hazajáró 10.: Csornahora-hegység - Ezüstföld kincse
Hazajáró 11.: Gyimes - A csángók patakországa
Hazajáró 12.: Hargita - A székelyek szent hegye
Hazajáró 13.: Számvetés - Pillanatképek a Hazajáró 2011-es vándorútjáról
Hazajáró 14.: Kócs-Havas - Árva és Liptó határhegysége
Hazajáró 15.: Kis-Fátra - A harmadik halom
Hazajáró 16.: Kalota-havas - Felszeg vigyázója
Hazajáró 17.: Téli Páring kóstoló - A Zsil ölelésében
Hazajáró 18.: Selmeci-hegység - Az aranygyík földje
Hazajáró 19.: Verseci-hegység - és a Delibláti-homokpuszták népe
Hazajáró 20.: Alacsony-Tátra - A gyömbér csoport téli gyönyörei
Hazajáró 21.: Tarcal-hegység - A déli végek ékszere
Hazajáró 22.: Körmöci-hegység - A magyar sísport aranybányája
Hazajáró 23.: Kojsói-havasok - Kassa igézetében
Hazajáró 24.: Kászonszék - Őrzők a keleti gyepűn
Hazajáró 25.: Királykő - A Kárpátok fejedelme
Hazajáró 26.: Fertőtáj - Tavasz a tónál
Hazajáró 27.: Muravidék - Hetéstől Őrségig
Hazajáró 28.: Kis-Kárpátok - A nyugati gyepű őre
Hazajáró 29.: Gömör-tornai-karszt I. - Alsó-hegytől Felső-hegyig
Hazajáró 30.: Gömör-tornai-karszt II. - A Bódva-völgytől Szádelőig
Hazajáró 31.: Görgény-fennsík I. - A székely tanyavilág zsindelyországa
Hazajáró 32.: Görgény-fennsík II. - Uz Bence nyomában
Hazajáró 33.: Sóvidék - A székely föld sója
Hazajáró 34.: Sóvidéki - dombság Hegyre szúrt falvak között
Hazajáró 35.: Csíki-havasok - Búcsú Csíksomlyón
Hazajáró 36.: Számvetés II. - Pillanatképek a Hazajáró tavaszi vándorútjáról
Hazajáró 37.: Magas Tátra II - A haza legmagasabb oltára
Hazajáró 38.: Rozsnyói-hegyek - Pásztortüzek Gömörben
Hazajáró 39.: Nemere-hegység és az Úz-völgye hősei
Hazajáró 40.: Alsó-Garam-mente - Kenutúra a kurtaszoknyás falvak között
Hazajáró 41.: Bucsecs-hegység - Emléktúra az ezeréves határon
Hazajáró 42.: Középső-Ipoly-völgy - Balassagyarmattól Ipolyságig
Hazajáró 43.: Középső-Ipoly-völgy Hídverések Balogtól Ságig
Hazajáró 44.: Keresztény-Havas - Corona ékköve
Hazajáró 45.: Nagykő-havas - A hétfalusi csángók bércein
Hazajáró 46.: Zoboralja - A csitári hegyek alatt
Hazajáró 47.: Fogarasi-Havasok - A fellegszerű hegyek nyugati gerincén
Hazajáró 48.: Nagy-Fátra - Csöndes ősi Fátra
Hazatérő 49.: Pádis - Karsztvidéki kirándulások Czárán Gyula nyomdokán
Hazajáró 50.: Erdővidék 1. - Fehér karácsony Bardócszéken
Hazajáró 51.: Számvetés 3. - Erdők, hegyek, tanok és emberek...
Hazajáró 52.: Erdővidék 2. - Miklósvárszék
Hazajáró 53.: Gyergyói havasok - Téltemetés Székelyföld árkádiáján
Hazajáró 54.: Rozsály - Bérci tető - Bányavidék fölött
Hazajáró 55.: Gutin - hegység - A kárpáti vulkán taréja
Hazajáró 56.: Kőhát - A máramarosi só birodalma
Hazajáró 57.: Kelet Szlavónia - Feltámadás a romokból
Hazajáró 58.: Liptói havasok - A Rohács csoport őszi tüneményei
Hazajáró 59.: Háromszéki - havasok Határkerülés a kézdiszéki Szentföldön
Hazajáró 60.: Keleti - Beszkidek - Verecke híres útján
Hazajáró 61.: Radnai Havasok - A Kárpáti várfal keleti őrbástyája
Hazajáró 62.: Szabadkai homokhát - Betyárvilág Bácskában
Hazajáró 63.: Fogarasi-havasok 2. - Téli túra a Moldovánra
Hazajáró 64.: Muravidék 2. Őrségtől - Hetésig
Hazajáró 65.: Kőszegi - hegység Kék túra a "Pannon Alpokban"
Hazajáró 66.: Belényesi medence - Határtalan túra a Fekete Körös völgyében
Hazajáró 67.: Dél Hargita - Zarándoktúra Alcsíkban
Hazajáró 68.: Számvetés IV - A Mi Kárpátokunk]]>
Tue, 17 Sep 2013 11:14:13 +0200
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 11.: Gyimes - A csángók patakországa]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_11___gyimes_-_a_csangok_patakorszaga_2900.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_11___gyimes_-_a_csangok_patakorszaga_2900.php Tue, 17 Sep 2013 09:11:01 +0200 <![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 05.: Retyezát-hegység, a Kárpátok esszenciája]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_05___retyezat-hegyseg__a_karpatok_esszenciaja_2893.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_05___retyezat-hegyseg__a_karpatok_esszenciaja_2893.php Tue, 17 Sep 2013 09:08:08 +0200 <![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 40.: Alsó-Garam-mente - Kenutúra a kurtaszoknyás falvak között]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_40___also-garam-mente_-_kenutura_a_kurtaszoknyas_falvak_kozott_2957.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_40___also-garam-mente_-_kenutura_a_kurtaszoknyas_falvak_kozott_2957.php Mon, 16 Sep 2013 20:03:29 +0200 <![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 68.: Számvetés IV - A Mi Kárpátokunk]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_68___szamvetes_iv_-_a_mi_karpatokunk_2956.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_68___szamvetes_iv_-_a_mi_karpatokunk_2956.php Mon, 16 Sep 2013 19:53:59 +0200