Legfrissebben feltöltött mozgóképes hírek az Antikregiseg.hu-n https://www.antikregiseg.hu/piacter/index.php Legfrissebben feltöltött mozgóképes hírek az Antikregiseg.hu műkereskedelmi portálon hu <![CDATA[2019.07.10. - Baranta a Hagyományos Magyar Harcművészet ]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/baranta_a_hagyomanyos_magyar_harcmuveszet__4180.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/baranta_a_hagyomanyos_magyar_harcmuveszet__4180.php
Míg a keleti stílusokban a mesterek generációi századokra visszavezethetők, a baranta esetében csak kulturális folyamatosságról tudunk. A professzionális harctudással rendelkező korai katonai csoportok felkészítési, személyiségformálási rendszereire mintegy 1300 év távlatából vannak információk.

A régi magyaroknál nem teljesen különültek el az egyes foglalkozások, ezért a közösségek tagjainak harci „előkészítése” társadalmi alapfeladatként jelent meg. Az úgynevezett baranta-képességeket mintegy 500 éve folyamatosan korlátozták törvényi rendeletekkel és helyi szabályozással.

Először 1928–41 között kezdték meg a (magyar) harci mozgások gyűjtését, amit az 1990-es évek elején az akkori szentendrei Kossuth Lajos Katonai Főiskolán Vukics Ferenc folytatott tovább. Ekkorra tehető e stílus kialakulása is.

Bár a kilencvenes években kezdték rendszerbe foglalni, a baranta legkorábbi változatának a 9. század előtti időkben még létező alakulatot tekintik, ez az úgynevezett baranta had. E csoport a magyar törzsek szövetségének egy kivételes képességű, törvényeket és szokásokat védő harci alakulata volt.

Rekonstruálni a képességek jelentős részét megőrző, a hagyományokhoz ragaszkodó magyar pásztorkultúra alapján próbálják. A legtöbb mozgásos elemet a harci és eszközös táncok (pl. botolók) őrizték meg. A néprajzi kutatások kimutatták, hogy ezek mintegy „iskolagyakorlatai” voltak a valódi harci képességeknek. A mozdulatok elsősorban a harci törvényszerűségeket, és nem a zene alapritmusát követik. Mivel a harci tartalommal rendelkező táncok, az ősi küzdelmi vetélkedések, játékok áthagyományozása, a fegyveres gyakorlatokra történő felkészítés folyamatosnak tekinthető, a baranta nagyon korai tartalmakkal is rendelkezik.

A stílus mai formája a két újraalapító személyéhez köthető. Vukics Ferenc a gyalogos, Könczey Bence a lovas képességek rekonstruálását irányítja.

Ma 105 helyszínen közel 3000 fő foglalkozik barantával Magyarországon, Romániában, Szlovákiában és Szerbiában. Jelentős baranta-központok alakultak a Székelyföldön és a Felvidéken. 2005 óta a Magyarországi Harci-művészetek Össz-szövetségének tagjai.]]>
Thu, 11 Jul 2019 09:00:46 +0000
<![CDATA[2018.10.31. - Szenzációs ősmagyar régészeti leletek kerültek elő a Kaukázus-előterében]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/szenzacios_osmagyar_regeszeti_leletek_kerultek_elo_a_kaukazus-elotereben_4116.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/szenzacios_osmagyar_regeszeti_leletek_kerultek_elo_a_kaukazus-elotereben_4116.php
A raktárak mélyéről előkerült leletegyüttesek olyan palmettadíszes szablyákból, övdíszekből, aranyozott ezüst hajfonatkorongból és veretes tarsolyból állnak, amelyek a 9. század végén a honfoglaló magyarok vezető rétegének viseleti tárgyaival azonosak, velük egy műhelykörben készülhettek, és legközelebbi párhuzamai is kizárólag történelmi hazánk területéről ismertek – olvasható M. Lezsák Gabriella régésznek, az októberben lezajlott kutatóút vezetőjének közleményében.

Mint a beszámolóban áll, a leletek egy kéthetes tudományos-régészeti expedíció során kerültek elő, amely a Kubán-vidék és az Orosz Föderáció észak-kaukázusi múzeumait, régészeti gyűjteményeit járta végig, 9-10. századi leletanyagokat tanulmányozva.

Az expedíció célja az volt, hogy a Kárpát-medence honfoglalás-kori magyar jellegű régészeti leleteinek párhuzamait a térségben gyűjtse, dokumentálja, és kiépítse a kapcsolatot a helyi régészekkel.

Az október 15. és 30. között lezajlott kutatóutat M. Lezsák Gabriella régész, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) Magyar Őstörténeti Témacsoportjának (MŐT) munkatársa vezette. Az expedíció tagja volt még Gáll Erwin, régész, történész, a Román Tudományos Akadémia Vasile Parvan Régészeti Intézetének munkatársa, Somfai Kara Dávid, orientalista, az MTA BTK Néprajzi Intézetének munkatársa és Avar Ákos orientalista, az ELTE Belső-Ázsia Tanszékének munkatársa.

A kutatóút érintette a Kubán-vidéket, a Sztavropoli-hátságot, Kabar-Balkárföldet, Észak-Oszétiát és Csecsenföldet. A gyűjtőmunka 9 város múzeumában zajlott, a helyi múzeumi vezetők, régészek és történészek segítségével. Az expedíció tagjai ellátogattak a mai Bugyonnovszk melletti (Sztavropoli járás) egykori Magyar nevű város területére is. A kutatók tervezik a talált leletek első hazai tudományos publikálását.
A beszámoló kitér arra, hogy a Kubán vidék és a Kaukázus északi előtere a hazai és a külföldi krónikák szerint a magyar honfoglalás óta kiemelt szerepet játszott a magyar elit közgondolkodásban és politikai kapcsolatrendszerében. Egy bizánci forrás arról számol be, hogy a honfoglalást megelőzően a magyarság kettévált: egyik rész nyugatra, a Kárpát-medencébe, a másik rész a Kaukázuson túli területre költözött, ám a két népegység kapcsolattartása a X. század közepén is folyamatos volt.

A keleten maradt magyarokat a 13. század első felében Domonkos-rendi szerzetesek indultak el felkeresni IV. Béla király támogatásával, majd évszázadokkal később több magyar utazó is eljutott a térségbe és hírt hozott az egykor ott élt magyarok nyomairól.
A 19. század végén gróf Zichy Jenő vezetett több tudományos expedíciót a Kaukázus térségébe. Mintegy 40 évvel ezelőtt Erdélyi István régész látogatott el az Észak-Kaukázus néhány nagyobb múzeumába, és közölt olyan leleteket, amelyek a honfoglaló magyarság leleteivel mutattak rokonságot. Azóta azonban a térség múzeumügye tovább fejlődött, és számos új tárggyal gazdagodtak a kinti gyűjtemények is, bár az illegális műkincs-kereskedelem továbbra is nehezíti a kutatók munkáját. A most megtalált legérdekesebb leletegyüttesek egy része is az illegális műkincspiacról került hatósági lefoglalás után múzeumba.

Mint írják, mindezek ellenére napjainkban a magyar őstörténettel foglakozó régészek többsége mégsem fordít figyelmet a térségre, holott egyes írott források ezeken a területeken egyaránt magyar jelenlétről számolnak be, már jóval a honfoglalást megelőző évszázadokból is. Az expedíció tagjai ezért tartották fontosnak, hogy felvegyék a kapcsolatot a helyi múzeumok régészeivel, és szisztematikusan átnézzék az érintett múzeumok régészeti gyűjteményeit.

Már az első “ismerkedő” expedíció során előkerült leletek is azt igazolják, hogy a Kaukázusészaki előtere és a Kubán-vidék a magyar őstörténet kutatás fontos területe lehet – áll a beszámolóban.
Az expedíció tagjai úgy vélik, hogy napjaink magyar őstörténeti kutatásának legsürgetőbb feladata a precíz anyaggyűjtés, és annak teljes körű feldolgozása, a történeti értékelést csak ezután lehet elvégezni.
A beszámolóban kiemelik: a magyar őstörténet kutatása többé már nem képzelhető el a Kaukázustérségében folytatott több tudományág – régészet, embertan, archeogenetika, néprajz, történettudomány, nyelvészet, etnomuzikológia – művelőinek szisztematikus feltáró munkája nélkül. Ezért az expedíció tagjai a jövő évben is folytatni szeretnék a helyszíni régészeti kutatásokat, kiegészítve az említett tudományterületek vizsgálataival.

Forrás: MTI]]>
Mon, 26 Nov 2018 12:13:32 +0000
<![CDATA[2016.04.30. - Sörkert, ócskapiacok és lebujok helyén épült fel a Vígszínház]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/sorkert__ocskapiacok_es_lebujok_helyen_epult_fel_a_vigszinhaz_3608.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/sorkert__ocskapiacok_es_lebujok_helyen_epult_fel_a_vigszinhaz_3608.php
A kiegyezés után világvárossá vált, rohamosan fejlődő Budapesten az 1890-es évek elején három magyar nyelvű színház működött: az Astoriánál álló régi Nemzeti Színház, az Erzsébet körúti Népszínház (a későbbi, felrobbantott Nemzeti) és az Operaház. A polgárság saját igényeinek és ízlésének megfelelő színházat akart, ehhez a döntő lökést az adta, hogy a Gyapjú (ma Báthory) utcai utolsó német színház 1889 végén leégett, és a teátrum új, ingyen telket kért a fővárostól.

Ezen felháborodva Fekete József, a Magyar Salon szerkesztője és Silberstein-Ötvös Adolf színikritikus mozgalmat indított a német színjátszás kiszorítására, új kőszínház felépítésére. Először a mai Royal Szálló helyét foglalták le, de a később megalakult Vígszínház Egylet végül a kiépülő Nagykörúton, a Lipót (ma Szent István) körút északi oldalán, a Margit híd és a Nyugati pályaudvar között vásárolt telket. Itt sörkert állt, amelyet gőzmalmok, fatelepek, ócskapiacok és lebujok vettek körül, a telek mögötti mocsaras területen bűnözők is bujkáltak. A lapok szerint két héttel a színháznyitás előtt olyan volt a környék, "mint egy amerikai gyarmatváros keletkezése első napjaiban".

A színházépítés két mentora Keglevich István gróf, a Nemzeti Színház és az Opera korábbi intendánsa és Faludi Gábor színházi jegybizományos lett, akik az ötletadókat félreállítva kerültek a társaság élére. Az egylet politikai okokból évi húsz német előadást vállalt, emiatt viszont az Országgyűlés nem szavazta meg a várt kölcsönt. Ekkor Keglevich az arisztokráciát, Faludi a pénzvilág képviselőit nyerte meg az ügynek: három bank összesen 400 ezer, Faludi és Szécsi Ferenc 100-100 ezer forintot adott, további 600 ezret részvények kibocsátásával teremtettek elő.

A főváros első jelentős magánszínháza a színházépítésben már hatalmas jártasságot szerzett osztrák Fellner és Helmer cég neobarokk tervei szerint épült a Lipót (ma Szent István) körúton. A munkálatok 1895. április 3-án kezdődtek, az épület szeptember 24-re már tető alá is került. Közép-Európa egyik legszebb színházi épülete ma 1102 néző befogadására alkalmas, homlokzata hármas tagolású, barokkosan díszített. Az épület belsejében a díszes földszinti előcsarnokból sugaras megoldással több lépcső visz a nézőtérre. A nézőtér hármas páholysorral készült, az oszlopokat kariatidák helyettesítik.

Az olvasópróbákat 1896. április 2-án kezdték, a főpróbát április 30-án előkelő közönség előtt rendezték. A másnapi nyitóelőadás nem sikerült fényesen: Jókai műve megbukott, a május 6-i előadást megtisztelő I. Ferenc József is elszunyókált rajta, majd a szünetben távozott. Egy ideig úgy látszott, hogy a színház is erre a sorsra jut, az első két évet veszteséggel zárták, de Bisson Az államtitkár úr és Potter Trilby című darabja már kasszasiker volt.

A Vígszínház első igazgatója, Ditrói Mór Kolozsvárról jött Pestre, s a vidéki társulatok vezető színészeiből és fiatal tehetségekből az ország egyik legjobb társulatát kovácsolta össze. A társulatnak később tagja volt többek között Varsányi Irén, Csortos Gyula, Gombaszögi Ella és Frida, majd Jávor Pál, Darvas Lili, Muráti Lili, Somlay Artúr, Tolnay Klári, Kabos Gyula, Ráday Imre, Ajtay Andor ás Páger Antal. 1921-ben a színház részvénytöbbsége amerikai kézbe került, az igazgató Jób Dániel lett.

A teátrum a magyar színjátszás fontos műhelye lett, itt játszottak először hétköznapi ruhában, természetes hangon és életszerű helyzetekben, de itt született meg a modern magyar polgári dráma is. A Vígből indult a világhír felé Molnár Ferenc, itt aratta sikereit darabjaival Heltai Jenő, Bródy Sándor, Szomory Dezső, Szép Ernő, Lengyel Menyhért, Herczeg Ferenc, Hunyady Sándor. A Vígszínház játszott először Csehov-sorozatot és sok fontos külföldi szerzőt: Hauptmannt, Shaw-t, Pirandellót, Maugham-ot, Wilde-ot. Budapest ostroma alatt, 1944-ben az épület megsérült, csak 1951-re építették újjá, és a Magyar Néphadsereg Színházaként nyílt meg újra. Többszöri átszervezés után 1960-ban kapta vissza a Vígszínház nevet, kamaraszínháza, a Pesti Színház 1967-ben nyílt meg a Váci utcában, 1995-től működik Házi Színpad elnevezésű stúdiója.

Az 1974 óta műemléki védettséget élvező Vígszínházat 1993-ban teljesen felújították, a társulat - amely egy évig a Nyugati pályaudvar mellett felállított színházsátorban játszott - 1994. augusztus 22-én tért vissza az épületbe. A kétmilliárdos felújítás során az épület külsőleg és belsőleg is megújult, a színpadba a legmodernebb technikát építették be, s ismét felfüggesztettek egy hatalmas csillárt a nézőtéren. Az épület két új emelettel és egy 80-100 néző befogadására alkalmas stúdiószínpaddal, illetve teremmel is bővült. A 120 éves Vígszínházat május 1-jén fővárosi, vidéki és határon túli színházak, külföldi és hazai művészek köszöntik. A társulat egész nap programokkal várja a közönséget, az ünnepi eseménysorozat különleges esttel zárul színészek, rendezők, írók, képzőművészek, zenészek, színházi szakemberek részvételével.

Forrás: MTI]]>
Mon, 02 May 2016 09:06:55 +0000
<![CDATA[2015.01.01. - Fantasztikus videó készült a görög amphipoliszi sírról]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fantasztikus_video_keszult_a_gorog_amphipoliszi_sirrol_3363.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fantasztikus_video_keszult_a_gorog_amphipoliszi_sirrol_3363.php
A videót az AncientAthens3d nevű görög stúdió készítette, amely a Görög Oktatási és Kulturális Minisztérium vezetésével folyó régészeti munkálatok eddigi eredményeit vette alapul. A Kasta-hegy teljes, minden részletre kiterjedő digitális rekonstrukcióján jól láthatók az augusztus óta intenzíven folyó feltárások során feltárt régészeti emlékek: a sír bejárata, a két kariatida, a két szfinx, valamint Perszephoné, Démétér és Zeusz lányának elrablását ábrázoló díszes mozaikpadló.

]]>
Mon, 05 Jan 2015 07:35:25 +0000
<![CDATA[2014.06.08. - Így még sosem látta a nándorfehérvári diadalt]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/igy_meg_sosem_latta_a_nandorfehervari_diadalt_3218.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/igy_meg_sosem_latta_a_nandorfehervari_diadalt_3218.php
A Történelmi Animációs Egyesület újabb történelmi animációs filmet mutat be a nyár közepén. Az egyesület híres videójuk, a mohácsi csata (amely a szakma szerint egyébként nem volt szégyenletes vereség) bemutatása óta eltelt időben több korszakát és eseményét feldolgozta magyar történelemnek (például a muhi csatát).

]]>
Fri, 10 Oct 2014 06:34:16 +0000
<![CDATA[2013.11.19. - Így szól da Vinci hegedűzongorája]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/igy_szol_da_vinci_hegeduzongoraja_3067.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/igy_szol_da_vinci_hegeduzongoraja_3067.php
A viola organista látszólag zongoraszerű eszköz, de a klaviatúra léte és a formavilág megtévesztő: a bonyolult belső felépítés hegedűhöz vagy csellóhoz hasonló hangzást eredményez. A bemutatóról készült videót hallgatva az embernek olyan érzése van, mintha nem is egy hangszert hallana, hanem minimum egy vonós együttest.]]>
Sun, 01 Dec 2013 16:50:10 +0000
<![CDATA[2013.11.20. - Art Market Budapest 2103 programajánló 2013.11.28 - 12.01]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/art_market_budapest_2103_programajanlo__2013_11_28_-_12_01_3033.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/art_market_budapest_2103_programajanlo__2013_11_28_-_12_01_3033.php
A főmomentum a művészeti vásár, ahol galériák, művészeti projektek mutatják be a kortárs képzőművészek sokféle műfajt képviselő műtárgyait, ám mindezt színesítendő a látogatók izgalmas előadásokon, beszélgetéseken és fesztivál programokon vehetnek részt. Az idei Art Market Budapest művészeti programjainak kiemelt témája a kortárs képzőművészet és a zsidó identitás és hagyományok kapcsolata, valamint az óriási művészeti sikernek elkönyvelt Kolozsvári Iskola. Mindkét téma köré önálló kiállítás szerveződik.

A művészeti és műértő közönséget az Inside Art szakmai program beszélgetései, a jövő művészetértő közönségét pedig az iskolai csoportoknak szervezett múzeumpedagógiai és gyermekfoglalkozások várják. Az Art Market Budapest idején a Millenáris épületei között egy szoborpark fokozza a látványt és a hangulatot.

Az Art Market Budapet 2013 teljes program kínálata:

]]>
Thu, 21 Nov 2013 16:55:47 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 02.: Pieninek - A Magurán túl, a gorálok földjén]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_02___pieninek_-_a_maguran_tul__a_goralok_foldjen_2890.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_02___pieninek_-_a_maguran_tul__a_goralok_foldjen_2890.php
Hazajáró 02.: Pieninek - A Magurán túl, a gorálok földjén
]]>
Tue, 17 Sep 2013 09:52:42 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 01.: Magas-Tátra - a magyar turistaság bölcsője]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_01___magas-tatra_-_a_magyar_turistasag_bolcsoje_2889.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_01___magas-tatra_-_a_magyar_turistasag_bolcsoje_2889.php
Hazajáró Turisztikai magazinműsor epizodók


Hazajáró 01.: Magas-Tátra - a magyar turistaság bölcsője
Hazajáró 02.: Pieninek - A Magurán túl, a gorálok földjén
Hazajáró 03.: Torockói-hegység - Az ötödik szék titkai
Hazajáró 04.: Káposztafalvi-karszt - A Szepesség paradicsoma
Hazajáró 05.: Retyezát-hegység, a Kárpátok esszenciája
Hazajáró 06.: Hagymás-hegység - A csíki Alpok
Hazajáró 07.: Fagyalos-hegység - A Tisza szülőföldje
Hazajáró 08.: Kelemen-havasok I. - Wass Albert hagyatéka
Hazajáró 09.: Kelemen-havasok II. - Fent a gerincen
Hazajáró 10.: Csornahora-hegység - Ezüstföld kincse
Hazajáró 11.: Gyimes - A csángók patakországa
Hazajáró 12.: Hargita - A székelyek szent hegye
Hazajáró 13.: Számvetés - Pillanatképek a Hazajáró 2011-es vándorútjáról
Hazajáró 14.: Kócs-Havas - Árva és Liptó határhegysége
Hazajáró 15.: Kis-Fátra - A harmadik halom
Hazajáró 16.: Kalota-havas - Felszeg vigyázója
Hazajáró 17.: Téli Páring kóstoló - A Zsil ölelésében
Hazajáró 18.: Selmeci-hegység - Az aranygyík földje
Hazajáró 19.: Verseci-hegység - és a Delibláti-homokpuszták népe
Hazajáró 20.: Alacsony-Tátra - A gyömbér csoport téli gyönyörei
Hazajáró 21.: Tarcal-hegység - A déli végek ékszere
Hazajáró 22.: Körmöci-hegység - A magyar sísport aranybányája
Hazajáró 23.: Kojsói-havasok - Kassa igézetében
Hazajáró 24.: Kászonszék - Őrzők a keleti gyepűn
Hazajáró 25.: Királykő - A Kárpátok fejedelme
Hazajáró 26.: Fertőtáj - Tavasz a tónál
Hazajáró 27.: Muravidék - Hetéstől Őrségig
Hazajáró 28.: Kis-Kárpátok - A nyugati gyepű őre
Hazajáró 29.: Gömör-tornai-karszt I. - Alsó-hegytől Felső-hegyig
Hazajáró 30.: Gömör-tornai-karszt II. - A Bódva-völgytől Szádelőig
Hazajáró 31.: Görgény-fennsík I. - A székely tanyavilág zsindelyországa
Hazajáró 32.: Görgény-fennsík II. - Uz Bence nyomában
Hazajáró 33.: Sóvidék - A székely föld sója
Hazajáró 34.: Sóvidéki - dombság Hegyre szúrt falvak között
Hazajáró 35.: Csíki-havasok - Búcsú Csíksomlyón
Hazajáró 36.: Számvetés II. - Pillanatképek a Hazajáró tavaszi vándorútjáról
Hazajáró 37.: Magas Tátra II - A haza legmagasabb oltára
Hazajáró 38.: Rozsnyói-hegyek - Pásztortüzek Gömörben
Hazajáró 39.: Nemere-hegység és az Úz-völgye hősei
Hazajáró 40.: Alsó-Garam-mente - Kenutúra a kurtaszoknyás falvak között
Hazajáró 41.: Bucsecs-hegység - Emléktúra az ezeréves határon
Hazajáró 42.: Középső-Ipoly-völgy - Balassagyarmattól Ipolyságig
Hazajáró 43.: Középső-Ipoly-völgy Hídverések Balogtól Ságig
Hazajáró 44.: Keresztény-Havas - Corona ékköve
Hazajáró 45.: Nagykő-havas - A hétfalusi csángók bércein
Hazajáró 46.: Zoboralja - A csitári hegyek alatt
Hazajáró 47.: Fogarasi-Havasok - A fellegszerű hegyek nyugati gerincén
Hazajáró 48.: Nagy-Fátra - Csöndes ősi Fátra
Hazatérő 49.: Pádis - Karsztvidéki kirándulások Czárán Gyula nyomdokán
Hazajáró 50.: Erdővidék 1. - Fehér karácsony Bardócszéken
Hazajáró 51.: Számvetés 3. - Erdők, hegyek, tanok és emberek...
Hazajáró 52.: Erdővidék 2. - Miklósvárszék
Hazajáró 53.: Gyergyói havasok - Téltemetés Székelyföld árkádiáján
Hazajáró 54.: Rozsály - Bérci tető - Bányavidék fölött
Hazajáró 55.: Gutin - hegység - A kárpáti vulkán taréja
Hazajáró 56.: Kőhát - A máramarosi só birodalma
Hazajáró 57.: Kelet Szlavónia - Feltámadás a romokból
Hazajáró 58.: Liptói havasok - A Rohács csoport őszi tüneményei
Hazajáró 59.: Háromszéki - havasok Határkerülés a kézdiszéki Szentföldön
Hazajáró 60.: Keleti - Beszkidek - Verecke híres útján
Hazajáró 61.: Radnai Havasok - A Kárpáti várfal keleti őrbástyája
Hazajáró 62.: Szabadkai homokhát - Betyárvilág Bácskában
Hazajáró 63.: Fogarasi-havasok 2. - Téli túra a Moldovánra
Hazajáró 64.: Muravidék 2. Őrségtől - Hetésig
Hazajáró 65.: Kőszegi - hegység Kék túra a "Pannon Alpokban"
Hazajáró 66.: Belényesi medence - Határtalan túra a Fekete Körös völgyében
Hazajáró 67.: Dél Hargita - Zarándoktúra Alcsíkban
Hazajáró 68.: Számvetés IV - A Mi Kárpátokunk]]>
Tue, 17 Sep 2013 09:14:13 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 11.: Gyimes - A csángók patakországa]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_11___gyimes_-_a_csangok_patakorszaga_2900.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_11___gyimes_-_a_csangok_patakorszaga_2900.php
Hazajárók 11.: Gyimes - A csángók patakországa]]>
Tue, 17 Sep 2013 07:11:01 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 05.: Retyezát-hegység, a Kárpátok esszenciája]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_05___retyezat-hegyseg__a_karpatok_esszenciaja_2893.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_05___retyezat-hegyseg__a_karpatok_esszenciaja_2893.php
Hazajáró 05.: Retyezát-hegység, a Kárpátok esszenciája]]>
Tue, 17 Sep 2013 07:08:08 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 40.: Alsó-Garam-mente - Kenutúra a kurtaszoknyás falvak között]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_40___also-garam-mente_-_kenutura_a_kurtaszoknyas_falvak_kozott_2957.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_40___also-garam-mente_-_kenutura_a_kurtaszoknyas_falvak_kozott_2957.php
Hazajáró 40.: Alsó-Garam-mente - Kenutúra a kurtaszoknyás falvak között]]>
Mon, 16 Sep 2013 18:03:29 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 68.: Számvetés IV - A Mi Kárpátokunk]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_68___szamvetes_iv_-_a_mi_karpatokunk_2956.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_68___szamvetes_iv_-_a_mi_karpatokunk_2956.php
Hazajáró 68.: Számvetés IV - A Mi Kárpátokunk]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:53:59 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 67.: Dél Hargita - Zarándoktúra Alcsíkban]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_67___del_hargita_-_zarandoktura_alcsikban_2955.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_67___del_hargita_-_zarandoktura_alcsikban_2955.php
Hazajáró 67.: Dél Hargita - Zarándoktúra Alcsíkban]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:52:37 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 66.: Belényesi medence - Határtalan túra a Fekete Körös völgyében]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_66___belenyesi_medence_-_hatartalan_tura_a_fekete_koros_volgyeben_2954.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_66___belenyesi_medence_-_hatartalan_tura_a_fekete_koros_volgyeben_2954.php
Hazajáró 66.: Belényesi medence - Határtalan túra a Fekete Körös völgyében]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:50:37 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 65.: Kőszegi - hegység Kék túra a "Pannon Alpokban"]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_65___koszegi_-_hegyseg_kek_tura_a__pannon_alpokban__2953.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_65___koszegi_-_hegyseg_kek_tura_a__pannon_alpokban__2953.php
Hazajáró 65.: Kőszegi - hegység Kék túra a "Pannon Alpokban"]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:48:43 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 64.: Muravidék 2. Őrségtől - Hetésig]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_64___muravidek_2__orsegtol_-_hetesig_2952.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_64___muravidek_2__orsegtol_-_hetesig_2952.php
Hazajáró 64.: Muravidék 2. Őrségtől - Hetésig]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:46:49 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 63.: Fogarasi-havasok 2. - Téli túra a Moldovánra]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_63___fogarasi-havasok_2__-_teli_tura_a_moldovanra_2951.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_63___fogarasi-havasok_2__-_teli_tura_a_moldovanra_2951.php
Hazajáró 63.: Fogarasi-havasok 2. - Téli túra a Moldovánra]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:45:32 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 62.: Szabadkai homokhát - Betyárvilág Bácskában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_62___szabadkai_homokhat_-_betyarvilag_bacskaban_2950.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_62___szabadkai_homokhat_-_betyarvilag_bacskaban_2950.php
Hazajáró 62.: Szabadkai homokhát - Betyárvilág Bácskában]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:44:07 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 61.: Radnai Havasok - A Kárpáti várfal keleti őrbástyája]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_61___radnai_havasok_-_a_karpati_varfal_keleti_orbastyaja_2949.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_61___radnai_havasok_-_a_karpati_varfal_keleti_orbastyaja_2949.php
Hazajáró 61.: Radnai Havasok - A Kárpáti várfal keleti őrbástyája]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:42:45 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 60.: Keleti - Beszkidek - Verecke híres útján]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_60___keleti_-_beszkidek_-_verecke_hires_utjan_2948.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_60___keleti_-_beszkidek_-_verecke_hires_utjan_2948.php
Hazajáró 60.: Keleti - Beszkidek - Verecke híres útján]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:41:10 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 59.: Háromszéki - havasok Határkerülés a kézdiszéki Szentföldön]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_59___haromszeki_-_havasok_hatarkerules_a_kezdiszeki_szentfoldon_2947.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_59___haromszeki_-_havasok_hatarkerules_a_kezdiszeki_szentfoldon_2947.php
Hazajáró 59.: Háromszéki - havasok Határkerülés a kézdiszéki Szentföldön]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:39:02 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 58.: Liptói havasok - A Rohács csoport őszi tüneményei]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_58___liptoi_havasok_-_a_rohacs_csoport_oszi_tunemenyei_2946.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_58___liptoi_havasok_-_a_rohacs_csoport_oszi_tunemenyei_2946.php
Hazajáró 58.: Liptói havasok - A Rohács csoport őszi tüneményei]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:37:24 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 57.: Kelet Szlavónia - Feltámadás a romokból]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_57___kelet_szlavonia_-_feltamadas_a_romokbol_2945.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_57___kelet_szlavonia_-_feltamadas_a_romokbol_2945.php
Hazajáró 57.: Kelet Szlavónia - Feltámadás a romokból]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:35:09 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 56.: Kőhát - A máramarosi só birodalma]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_56___kohat_-_a_maramarosi_so_birodalma_2944.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_56___kohat_-_a_maramarosi_so_birodalma_2944.php
Hazajáró 56.: Kőhát - A máramarosi só birodalma]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:33:05 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 55.: Gutin - hegység - A kárpáti vulkán taréja]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_55___gutin_-_hegyseg_-_a_karpati_vulkan_tareja_2943.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_55___gutin_-_hegyseg_-_a_karpati_vulkan_tareja_2943.php
Hazajáró 55.: Gutin - hegység - A kárpáti vulkán taréja]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:30:20 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 54.: Rozsály - Bérci tető - Bányavidék fölött]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_54___rozsaly_-_berci_teto_-_banyavidek_folott_2942.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_54___rozsaly_-_berci_teto_-_banyavidek_folott_2942.php
Hazajáró 54.: Rozsály - Bérci tető - Bányavidék fölött]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:28:27 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 52.: Erdővidék 2. - Miklósvárszék]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_52___erdovidek_2__-_miklosvarszek_2941.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_52___erdovidek_2__-_miklosvarszek_2941.php
Hazajáró 52.: Erdővidék 2. - Miklósvárszék]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:26:41 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 51.: Számvetés 3. - Erdők, hegyek, tanok és emberek...]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_51___szamvetes_3__-_erdok__hegyek__tanok_es_emberek____2940.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_51___szamvetes_3__-_erdok__hegyek__tanok_es_emberek____2940.php
Hazajáró 51.: Számvetés 3. - Erdők, hegyek, tanok és emberek...]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:25:10 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 53.: Gyergyói havasok - Téltemetés Székelyföld árkádiáján]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_53___gyergyoi_havasok_-_teltemetes_szekelyfold_arkadiajan_2939.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_53___gyergyoi_havasok_-_teltemetes_szekelyfold_arkadiajan_2939.php
Hazajáró 53.: Gyergyói havasok - Téltemetés Székelyföld árkádiáján]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:23:17 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 50.: Erdővidék 1. - Fehér karácsony Bardócszéken]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_50___erdovidek_1__-_feher_karacsony_bardocszeken_2938.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_50___erdovidek_1__-_feher_karacsony_bardocszeken_2938.php
Hazajáró 50.: Erdővidék 1. - Fehér karácsony Bardócszéken]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:15:05 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazatérő 49.: Pádis - Karsztvidéki kirándulások Czárán Gyula nyomdokán]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazatero_49___padis_-_karsztvideki_kirandulasok_czaran_gyula_nyomdokan_2937.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazatero_49___padis_-_karsztvideki_kirandulasok_czaran_gyula_nyomdokan_2937.php
Hazatérő 49.: Pádis - Karsztvidéki kirándulások Czárán Gyula nyomdokán]]>
Mon, 16 Sep 2013 17:13:18 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 43.: Középső-Ipoly-völgy Hídverések Balogtól Ságig]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_43___kozepso-ipoly-volgy_hidveresek_balogtol_sagig_2931.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_43___kozepso-ipoly-volgy_hidveresek_balogtol_sagig_2931.php
Hazajáró 43.: Középső-Ipoly-völgy Hídverések Balogtól Ságig]]>
Sun, 15 Sep 2013 08:02:58 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 42.: Középső-Ipoly-völgy - Balassagyarmattól Ipolyságig]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_42___kozepso-ipoly-volgy_-_balassagyarmattol_ipolysagig_2930.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_42___kozepso-ipoly-volgy_-_balassagyarmattol_ipolysagig_2930.php
Hazajáró 42.: Középső-Ipoly-völgy - Balassagyarmattól Ipolyságig]]>
Sun, 15 Sep 2013 08:02:21 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 41.: Bucsecs-hegység - Emléktúra az ezeréves határon]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_41___bucsecs-hegyseg_-_emlektura_az_ezereves_hataron_2929.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_41___bucsecs-hegyseg_-_emlektura_az_ezereves_hataron_2929.php
Hazajáró 41.: Bucsecs-hegység - Emléktúra az ezeréves határon]]>
Sun, 15 Sep 2013 08:00:44 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 44.: Keresztény-Havas - Corona ékköve]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_44___kereszteny-havas_-_corona_ekkove_2932.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_44___kereszteny-havas_-_corona_ekkove_2932.php
Hazajáró 44.: Keresztény-Havas - Corona ékköve]]>
Sun, 15 Sep 2013 07:59:27 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 48.: Nagy-Fátra - Csöndes ősi Fátra]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_48___nagy-fatra_-_csondes_osi_fatra_2936.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_48___nagy-fatra_-_csondes_osi_fatra_2936.php
Hazajáró 48.: Nagy-Fátra - Csöndes ősi Fátra]]>
Sun, 15 Sep 2013 07:51:41 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 47.: Fogarasi-Havasok - A fellegszerű hegyek nyugati gerincén]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_47___fogarasi-havasok_-_a_fellegszeru_hegyek_nyugati_gerincen_2935.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_47___fogarasi-havasok_-_a_fellegszeru_hegyek_nyugati_gerincen_2935.php
Hazajáró 47.: Fogarasi-Havasok - A fellegszerű hegyek nyugati gerincén]]>
Sun, 15 Sep 2013 07:50:10 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 46.: Zoboralja - A csitári hegyek alatt]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_46___zoboralja_-_a_csitari_hegyek_alatt_2934.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_46___zoboralja_-_a_csitari_hegyek_alatt_2934.php
Hazajáró 46.: Zoboralja - A csitári hegyek alatt]]>
Sun, 15 Sep 2013 07:48:36 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 45.: Nagykő-havas - A hétfalusi csángók bércein]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_45___nagyko-havas_-_a_hetfalusi_csangok_bercein_2933.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_45___nagyko-havas_-_a_hetfalusi_csangok_bercein_2933.php
Hazajáró 45.: Nagykő-havas - A hétfalusi csángók bércein]]>
Sun, 15 Sep 2013 07:47:05 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 39.: Nemere-hegység és az Úz-völgye hősei]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_39___nemere-hegyseg_es_az_uz-volgye_hosei_2928.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_39___nemere-hegyseg_es_az_uz-volgye_hosei_2928.php
Hazajáró 39.: Nemere-hegység és az Úz-völgye hősei]]>
Sun, 15 Sep 2013 07:36:09 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 38.: Rozsnyói-hegyek - Pásztortüzek Gömörben]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_38___rozsnyoi-hegyek_-_pasztortuzek_gomorben_2927.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_38___rozsnyoi-hegyek_-_pasztortuzek_gomorben_2927.php
Hazajáró 38.: Rozsnyói-hegyek - Pásztortüzek Gömörben]]>
Sun, 15 Sep 2013 07:34:26 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 37.: Magas Tátra II - A haza legmagasabb oltára]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_37___magas_tatra_ii_-_a_haza_legmagasabb_oltara_2926.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_37___magas_tatra_ii_-_a_haza_legmagasabb_oltara_2926.php
Hazajáró 37.: Magas Tátra II - A haza legmagasabb oltára]]>
Sun, 15 Sep 2013 07:32:48 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 36.: Számvetés II. - Pillanatképek a Hazajáró tavaszi vándorútjáról]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_36___szamvetes_ii__-_pillanatkepek_a_hazajaro_tavaszi_vandorutjarol_2925.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_36___szamvetes_ii__-_pillanatkepek_a_hazajaro_tavaszi_vandorutjarol_2925.php
Hazajáró 36.: Számvetés II. - Pillanatképek a Hazajáró tavaszi vándorútjáról]]>
Sun, 15 Sep 2013 07:30:48 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 35.: Csíki-havasok - Búcsú Csíksomlyón]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_35___csiki-havasok_-_bucsu_csiksomlyon_2924.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_35___csiki-havasok_-_bucsu_csiksomlyon_2924.php
Hazajáró 35.: Csíki-havasok - Búcsú Csíksomlyón]]>
Sat, 14 Sep 2013 16:15:52 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 34:: Sóvidéki - dombság Hegyre szúrt falvak között]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_34___sovideki_-_dombsag_hegyre_szurt_falvak_kozott_2923.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_34___sovideki_-_dombsag_hegyre_szurt_falvak_kozott_2923.php
Hazajáró 34:: Sóvidéki - dombság Hegyre szúrt falvak között]]>
Sat, 14 Sep 2013 16:14:37 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 33.. Sóvidék - A székely föld sója]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_33___sovidek_-_a_szekely_fold_soja_2922.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_33___sovidek_-_a_szekely_fold_soja_2922.php
Hazajáró 33.. Sóvidék - A székely föld sója]]>
Sat, 14 Sep 2013 16:13:15 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 32.: Görgény-fennsík II. - Uz Bence nyomában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_32___gorgeny-fennsik_ii__-_uz_bence_nyomaban_2921.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_32___gorgeny-fennsik_ii__-_uz_bence_nyomaban_2921.php
Hazajáró 32.: Görgény-fennsík II. - Uz Bence nyomában]]>
Sat, 14 Sep 2013 16:11:50 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 30.: Gömör-tornai-karszt II. - A Bódva-völgytől Szádelőig]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_30___gomor-tornai-karszt_ii__-_a_bodva-volgytol_szadeloig_2920.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_30___gomor-tornai-karszt_ii__-_a_bodva-volgytol_szadeloig_2920.php
Hazajáró 30.: Gömör-tornai-karszt II. - A Bódva-völgytől Szádelőig]]>
Sat, 14 Sep 2013 16:09:48 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 31.: Görgény-fennsík I. - A székely tanyavilág zsindelyországa]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_31___gorgeny-fennsik_i__-_a_szekely_tanyavilag_zsindelyorszaga_2919.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_31___gorgeny-fennsik_i__-_a_szekely_tanyavilag_zsindelyorszaga_2919.php
Hazajáró 31.: Görgény-fennsík I. - A székely tanyavilág zsindelyországa]]>
Sat, 14 Sep 2013 16:07:55 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 29.: Gömör-tornai-karszt I. - Alsó-hegytől Felső-hegyig]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_29___gomor-tornai-karszt_i__-_also-hegytol_felso-hegyig_2918.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_29___gomor-tornai-karszt_i__-_also-hegytol_felso-hegyig_2918.php
Hazajáró 29.: Gömör-tornai-karszt I. - Alsó-hegytől Felső-hegyig]]>
Sat, 14 Sep 2013 16:06:12 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 28.: Kis-Kárpátok - A nyugati gyepű őre]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_28___kis-karpatok_-_a_nyugati_gyepu_ore_2917.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_28___kis-karpatok_-_a_nyugati_gyepu_ore_2917.php
Hazajáró 28.: Kis-Kárpátok - A nyugati gyepű őre]]>
Sat, 14 Sep 2013 16:04:43 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 27.: Muravidék - Hetéstől Őrségig]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_27___muravidek_-_hetestol_orsegig_2916.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_27___muravidek_-_hetestol_orsegig_2916.php
Hazajáró 27.: Muravidék - Hetéstől Őrségig]]>
Sat, 14 Sep 2013 16:03:09 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 26.: Fertőtáj - Tavasz a tónál]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_26___fertotaj_-_tavasz_a_tonal_2915.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_26___fertotaj_-_tavasz_a_tonal_2915.php
Hazajáró 26.: Fertőtáj - Tavasz a tónál]]>
Sat, 14 Sep 2013 16:01:16 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 25.: Királykő - A Kárpátok fejedelme]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_25___kiralyko_-_a_karpatok_fejedelme_2914.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_25___kiralyko_-_a_karpatok_fejedelme_2914.php
Hazajáró 25.: Királykő - A Kárpátok fejedelme]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:59:19 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 24.: Kászonszék - Őrzők a keleti gyepűn]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_24___kaszonszek_-_orzok_a_keleti_gyepun_2913.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_24___kaszonszek_-_orzok_a_keleti_gyepun_2913.php
Hazajáró 24.: Kászonszék - Őrzők a keleti gyepűn]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:57:18 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 23.: Kojsói-havasok - Kassa igézetében]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_23___kojsoi-havasok_-_kassa_igezeteben_2912.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_23___kojsoi-havasok_-_kassa_igezeteben_2912.php
Hazajáró 23.: Kojsói-havasok - Kassa igézetében]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:55:01 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 22.: Körmöci-hegység - A magyar sísport aranybányája]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_22___kormoci-hegyseg_-_a_magyar_sisport_aranybanyaja_2911.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_22___kormoci-hegyseg_-_a_magyar_sisport_aranybanyaja_2911.php
Hazajáró 22.: Körmöci-hegység - A magyar sísport aranybányája]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:49:18 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 21.: Tarcal-hegység - A déli végek ékszere]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_21___tarcal-hegyseg_-_a_deli_vegek_ekszere_2910.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_21___tarcal-hegyseg_-_a_deli_vegek_ekszere_2910.php
Hazajáró 21.: Tarcal-hegység - A déli végek ékszere]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:47:28 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 20.: Alacsony-Tátra - A gyömbér csoport téli gyönyörei]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_20___alacsony-tatra_-_a_gyomber_csoport_teli_gyonyorei_2909.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_20___alacsony-tatra_-_a_gyomber_csoport_teli_gyonyorei_2909.php
Hazajáró 20.: Alacsony-Tátra - A gyömbér csoport téli gyönyörei]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:43:10 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 19.: Verseci-hegység - és a Delibláti-homokpuszták népe]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_19___verseci-hegyseg_-_es_a_deliblati-homokpusztak_nepe_2908.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_19___verseci-hegyseg_-_es_a_deliblati-homokpusztak_nepe_2908.php
Hazajáró 19.: Verseci-hegység - és a Delibláti-homokpuszták népe]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:41:49 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 18.: Selmeci-hegység - Az aranygyík földje]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_18___selmeci-hegyseg_-_az_aranygyik_foldje_2907.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_18___selmeci-hegyseg_-_az_aranygyik_foldje_2907.php
Hazajáró 18.: Selmeci-hegység - Az aranygyík földje]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:39:52 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 17.: Téli Páring kóstoló - A Zsil ölelésében]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_17___teli_paring_kostolo_-_a_zsil_oleleseben_2906.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_17___teli_paring_kostolo_-_a_zsil_oleleseben_2906.php
Hazajáró 17.: Téli Páring kóstoló - A Zsil ölelésében]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:37:57 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 16.: Kalota-havas - Felszeg vigyázója]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_16___kalota-havas_-_felszeg_vigyazoja_2905.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_16___kalota-havas_-_felszeg_vigyazoja_2905.php
Hazajáró 16.: Kalota-havas - Felszeg vigyázója]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:35:24 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 15.: Kis-Fátra - A harmadik halom]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_15___kis-fatra_-_a_harmadik_halom_2904.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_15___kis-fatra_-_a_harmadik_halom_2904.php
Hazajáró 15.: Kis-Fátra - A harmadik halom]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:32:20 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 14.: Kócs-Havas - Árva és Liptó határhegysége]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_14___kocs-havas_-_arva_es_lipto_hatarhegysege_2903.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_14___kocs-havas_-_arva_es_lipto_hatarhegysege_2903.php
Hazajáró 14.: Kócs-Havas - Árva és Liptó határhegysége]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:29:53 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 13.: Számvetés - Pillanatképek a Hazajáró 2011-es vándorútjáról]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_13___szamvetes_-_pillanatkepek_a_hazajaro_2011-es_vandorutjarol_2902.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_13___szamvetes_-_pillanatkepek_a_hazajaro_2011-es_vandorutjarol_2902.php
Hazajáró 13.: Számvetés - Pillanatképek a Hazajáró 2011-es vándorútjáról]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:27:43 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 12.: Hargita - A székelyek szent hegye]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_12___hargita_-_a_szekelyek_szent_hegye_2901.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_12___hargita_-_a_szekelyek_szent_hegye_2901.php
Hazajáró 12.: Hargita - A székelyek szent hegye]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:25:46 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 10.: Csornahora-hegység - Ezüstföld kincse]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_10___csornahora-hegyseg_-_ezustfold_kincse_2899.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_10___csornahora-hegyseg_-_ezustfold_kincse_2899.php
Hazajáró 10.: Csornahora-hegység - Ezüstföld kincse]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:20:12 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 09.: Kelemen-havasok II. - Fent a gerincen]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_09___kelemen-havasok_ii__-_fent_a_gerincen_2898.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_09___kelemen-havasok_ii__-_fent_a_gerincen_2898.php
Hazajáró 09.: Kelemen-havasok II. - Fent a gerincen]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:18:13 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 08.: Kelemen-havasok I. - Wass Albert hagyatéka]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_08___kelemen-havasok_i__-_wass_albert_hagyateka_2897.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_08___kelemen-havasok_i__-_wass_albert_hagyateka_2897.php
Hazajáró 08.: Kelemen-havasok I. - Wass Albert hagyatéka]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:11:15 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 06.: Hagymás-hegység - A csíki Alpok]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_06___hagymas-hegyseg_-_a_csiki_alpok_2894.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_06___hagymas-hegyseg_-_a_csiki_alpok_2894.php
Hazajáró 06.: Hagymás-hegység - A csíki Alpok]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:06:15 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 07.: Fagyalos-hegység - A Tisza szülőföldje]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_07___fagyalos-hegyseg_-_a_tisza_szulofoldje_2896.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_07___fagyalos-hegyseg_-_a_tisza_szulofoldje_2896.php
Hazajáró 07.: Fagyalos-hegység - A Tisza szülőföldje]]>
Sat, 14 Sep 2013 15:04:30 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 04.: Káposztafalvi-karszt - A Szepesség paradicsoma]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_04___kaposztafalvi-karszt_-_a_szepesseg_paradicsoma_2892.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_04___kaposztafalvi-karszt_-_a_szepesseg_paradicsoma_2892.php
Hazajáró 04.: Káposztafalvi-karszt - A Szepesség paradicsoma]]>
Sat, 14 Sep 2013 14:37:53 +0000
<![CDATA[2013.02.13. - Hazajáró 03.: Torockói-hegység - Az ötödik szék titkai]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_03___torockoi-hegyseg_-_az_otodik_szek_titkai_2891.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/hazajaro_03___torockoi-hegyseg_-_az_otodik_szek_titkai_2891.php
Hazajáró 03.: Torockói-hegység - Az ötödik szék titkai

Forrás: dunatv.hu]]>
Sat, 14 Sep 2013 14:28:23 +0000
<![CDATA[2013.07.20. - Kétezer éves római kincsek kerületek elő Óbudán]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/ketezer_eves_romai_kincsek_keruletek_elo_obudan_2853.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/ketezer_eves_romai_kincsek_keruletek_elo_obudan_2853.php
Akárcsak a hajdani Pannónia provincia 8-10 ezres lakosságú székhelye, melynek emlékei ugyan az orrunk előtt vannak, a város szövetébe mégsem illeszkednek szervesen. Pedig Óbuda városszerkezete most is Aquincum főútvonalait követi. A Flóriántól délre, a Nagyszombat utcai amfiteátrum felé húzódott a katonaváros. Én viszont északra tartok, a polgárvárosba, ahol az 1800-as évek végén létrehozták a romkertet és ahol a múzeum irodái is vannak.]]>
Thu, 01 Aug 2013 07:41:59 +0000
<![CDATA[2013.06.19. - Héraklion elveszett városa felfedi titkait]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/heraklion_elveszett_varosa_felfedi_titkait_2819.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/heraklion_elveszett_varosa_felfedi_titkait_2819.php
Régészek most a tenger mélyén talált épületeket, szobrokat, eszközöket vizsgálják és ma már kerek képük lett arról, hogyan éltek az ókorban a város lakói. A város központi szerepet játszott a görög városok és Egyiptom közötti kereskedelemben.

Legalább 64 hajót találtak, amelyek agyagból készült edényeket szállítottak. Aranypénzeket és bronzból készült súlyokat is találtak a hajókon, bizonyítva, hogy erős volt a kereskedelem. Egy hatalmas, majdnem öt méter magas szobrot is találtak, emellett több száz apróbb szobrot hoztak a felszínre.


Damian Robinson, az Oxford Egyetem professzora szerint csodálatosan megőrződött a város a tenger mélyén, folyamatosan új területeket kutatnak át, egyre többet megtudva a valaha itt élőkről.

Heraklion az egyik legfontosabb kereskedelmi központ volt a maga idejében, fontos városa volt a késői egyiptomi birodalomnak, ez jelentette az összeköttetést Egyiptom és a görög városállamok között. Jelentős vámot szedtek a hajóktól, az egészet egy központi templomból irányították.]]>
Fri, 21 Jun 2013 06:56:43 +0000
<![CDATA[2013.05.20. - Százezrek vettek részt a csíksomlyói búcsún]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/szazezrek_vettek_reszt_a_csiksomlyoi_bucsun_2800.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/szazezrek_vettek_reszt_a_csiksomlyoi_bucsun_2800.php
A legnagyobb magyar zarándoklatra Erdélyből, Magyarországról és a világ minden tájáról érkeztek zarándokok. A legtávolabbról jötteket, az Argentínából érkezett tíz tagú csoportot megtapsolta a tömeg. A szertartás előtt a szervezők emlékeztettek arra, hogy a csíksomlyói búcsúnak minden évben egyetlen meghívottja van, a prédikációt mondó lelkész, mindenki más egyszerű zarándokként van jelen.

Bejelentették azonban Áder János magyar köztársasági elnök jelenlétét is, aki magánszemélyként vett részt az eseményeken, felesége társaságában. Személyében első alkalommal vesz részt a zarándoklaton hivatalban levő magyar államfő.

Köszöntötték Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest is, akárcsak a KDNP teljes parlamenti frakcióját. A magyar állami vezetőkkel együtt vonult a hegyre Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke, és Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke.

Prédikációjában Ternyák Csaba érsek a boldogságot a hit következményének nevezte. Úgy vélte, aki belép a hit kapuján, nem veszít el semmit abból, ami az emberi életet boldoggá, széppé, szabaddá teszi.

]]>
Tue, 21 May 2013 07:35:14 +0000
<![CDATA[2013.05.17. - Elindultak a zarándokvonatok a csíksomlyói búcsúra]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/elindultak_a_zarandokvonatok_a_csiksomlyoi_bucsura_2799.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/elindultak_a_zarandokvonatok_a_csiksomlyoi_bucsura_2799.php
A magyar vasúttársaság, a MÁV Hunyadi Mátyás 555 évvel ezelőtti királlyá választása előtt tiszteleg az arany-fekete színekben felmatricázott korszerű TRAXX mozdonnyal, amely rendszeresen továbbít vonatokat Bukarestig. A Indóház Kiadó és a Kárpáteurópa utazási iroda szervezte vonatos zarándoklat során idén először a Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz egyesített szerelvényét is ez a mozdony hozza Csíkszeredába. A Csíksomlyó Expressz Szombathelyről indult, péntek reggel Budapesten, a Keleti Pályaudvaron csatlakozott hozzá a Székely Gyors. A közös szerelvény Biharkeresztes, Nagyvárad, Kolozsvár, Dés, Gyergyószentmiklós érintésével péntek este érkezik a csíki településekre, ahol különválik.

A Székely Gyors utasait Felcsíkon, a Csíksomlyó Expresszel érkezőket pedig Alcsíkon helyezik el családoknál és panziókban. A két vonat szombaton reggel néhány perc különbséggel 8.30 és 9 óra között érkezik Csíkszeredába, a zarándokok együtt vonulnak ki a búcsú helyszínére. Szombat délután visszatérnek a csíki településekre, majd vasárnap mindkét szerelvény Gyimesbükkbe, az ezeréves határhoz érkezik 11 óra 30 perckor, a zarándokok ott a kontumáci kápolnánál tartott szentmisén vesznek részt. Az egyesített szerelvény hétfőn indul Dél-Erdélyen át, Segesvár, Gyulafehérvár és Arad érintésével vissza Budapestre.

A Boldogasszony Zarándokvonat csütörtökön reggel Budapestről indult a Misszió Tours szervezésében, Máriaradna, Nagyenyed, Marosvásárhely és Maroshévíz érintésével este érkezett a szállásadó Gyergyószentmiklósra. Pénteken a déli órákban a zarándokvonat Gyimesbükkbe megy, ahol utasai részt vesznek a Tamás József segédpüspök által celebrált szentmisén. Pünkösd szombatján reggel 8 óra körül a vonat Csíkszeredába fut be, innen együtt vonulnak fel a zarándokok a csíkszeredai keresztaljával Csíksomlyóra, majd este visszaindulnak Gyergyószentmiklósra. A Boldogasszony Zarándokvonat vasárnap délelőtt indul vissza Magyarországra.

]]>
Fri, 17 May 2013 12:06:54 +0000
<![CDATA[2013.03.13. - I. Ferenc pápa néven lép a trónra Jorge Mario Bergoglio argentin bíboros]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/i__ferenc_papa_neven_lep_a_tronra_jorge_mario_bergoglio_argentin_biboros_2702.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/i__ferenc_papa_neven_lep_a_tronra_jorge_mario_bergoglio_argentin_biboros_2702.php
Jorge Mario Bergoglio argentin bíboros, akit I. Ferenc néven választottak pápává, köszönetet mondott a híveknek és azt kérte tőlük, imádkozzanak elődjéért. Az új egyházfő szerint a világnak a béke és a testvériség útjára kell lépni.

A pápának választott Jorge Mario Bergoglio Buenos Aires 76 éves jezsuita érseke. Szinte az egész karrierjét a hazájában, Argentínában töltötte. Állítólag ez a szerényen a háttérbe húzódó, alázatos bíboros kapta a második legtöbb szavazatot 2005-ben, XVI. Benedek megválasztásakor. Bergoglio javára írják az argentin katolikus egyház megújítását, amely az egyik leginkább konzervatív volt Latin-Amerikában.

A pápaválasztó konklávén résztvevő 80 év alatti bíborosok kedden este és szerdán délelőtt is szavaztak az új pápa személyéről, ám mindkét alkalommal fekete füst szállt fel a Sixtus-kápolnára szerelt kéményből, vagyis sikertelen volt a pápaválasztás. Szerdán délelőtt és délután is kétszer-kétszer szavaztak a bíborosok az új pápáról.

A pápaválasztó konklávén részt vevő bíborosok szerda délutáni szavazásukon választották meg február 28-án a katolikus egyház éléről távozott XVI. Benedek pápa utódját, ennek jelzésére este 7 óra után nem sokkal fehér füst szállt fel a Sixtus-kápolna tetejére erősített kéményből.]]>
Wed, 13 Mar 2013 20:00:36 +0000
<![CDATA[2012.09.06. - Interjú Mónus Józseffel, a 653 méteres történelmi távlövő rekordot felállító íjásszal]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/interju_monus_jozseffel__a_653_meteres_tortenelmi_tavlovo_rekordot_felallito_ijasszal_2609.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/interju_monus_jozseffel__a_653_meteres_tortenelmi_tavlovo_rekordot_felallito_ijasszal_2609.php
Mónus József saját készítésű íjával és vesszőjével elért 653 méteres lövése minden korábbi rekordot megdöntött, és csaknem 145 méterrel haladta meg saját korábbi rekordját.
Az eredményt mongol, kínai és török bírák hitelesítették. A bajnokság szervezői az új csúcs tiszteletére emlékoszlopot emelnek, hasonlóan ahhoz, amikor a Mongol Birodalomban 1226-ban Eshunkei mongol íjász rekordtávolságra lőtt. Ezt az emléket Dzsingisz kán köve néven a szentpétervári Ermitázs Múzeumban őrzik.]]>
Fri, 28 Dec 2012 10:28:10 +0000
<![CDATA[2012.12.26. - Mónus József ismét maga mögé utasította nyilaival a világot a Nemzetközi Nádam Fesztiválon]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/monus_jozsef_ismet_maga_moge_utasitotta_nyilaival_a_vilagot_a_nemzetkozi_nadam_fesztivalon_2608.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/monus_jozsef_ismet_maga_moge_utasitotta_nyilaival_a_vilagot_a_nemzetkozi_nadam_fesztivalon_2608.php
Mónus nagy fölénnyel nyerte meg az íjászat távlövés versenyszámát, 10 ország és 16 tartományi válogatott csapat versenyzői előtt, ezúttal is túllőve az 502,5 méteres történelmi csúcson, Esunkhei mongol íjász 1226-os rekordján - közölte szombaton az MTI-vel Posta Pál, a Hagyományos Íjász Világszövetség alelnöke.
Ebben a versenyszámban nem mérik, legalábbis nem hitelesítve, a távolságot; itt a lényeg a középkori rekord minél nagyobb meghaladása - mondta el Posta Pál. Ugyanebben a több mint 150 fős felnőtt mezőnyben 4. helyezést ért el Posta Csongor junior magyar íjász.

Mónus József augusztus 24-én Ergunban 653 méterre lőtt saját készítésű íjával és nyílvesszőjével, amellyel megdöntött minden korábbi csúcsot, saját korábbi világrekordját is, amelyet két évvel korábban állított fel ugyanitt.
A szombati versenyt a mongolok legnagyobb hagyományőrző ünnepe, a nádam keretében tartották, amelyet második alkalommal rendeztek meg nemzetközi jelleggel Ordoszban, Belső-Mongólia harmadik legnagyobb városában.

]]>
Fri, 28 Dec 2012 10:20:02 +0000
<![CDATA[2012.12.27. - Mónus József 653 méteres távlövő világrekordot állított fel Belső-Mongóliában]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/monus_jozsef_653_meteres_tavlovo_vilagrekordot_allitott_fel_belso-mongoliaban_2607.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/monus_jozsef_653_meteres_tavlovo_vilagrekordot_allitott_fel_belso-mongoliaban_2607.php
Mónus József saját készítésű íjával és vesszőjével elért 653 méteres lövése minden korábbi rekordot megdöntött, és csaknem 145 méterrel haladta meg saját korábbi rekordját.
Az eredményt mongol, kínai és török bírák hitelesítették. A bajnokság szervezői az új csúcs tiszteletére emlékoszlopot emelnek, hasonlóan ahhoz, amikor a Mongol Birodalomban 1226-ban Eshunkei mongol íjász rekordtávolságra lőtt. Ezt az emléket Dzsingisz kán köve néven a szentpétervári Ermitázs Múzeumban őrzik.
A verseny második legjobb eredményét is magyar íjász érte el, a 15 éves Posta Csongor 11 ország és 12 tartomány több mint száz versenyzőjét előzte meg.
Budapesten 2010 márciusában rendeztek Nyílegyenes Távlövő Bajnokságot, amelyen Mónus József megdöntötte az akkor 784 éve felállított rekordot. A Mónus József - Grózer Csaba páros nyila 508,74 méterre szállt, hat méterrel haladva meg a középkorból ismert rekordot, amely 502,5 méter volt.
Mónus korábban úgy nyilatkozott, távlati célja, hogy a 907-es pozsonyi csata emlékére 907 méter fölé lőjön el egy nyílvesszőt.

ónus József saját készítésű íjával és vesszőjével elért 653 méteres lövése minden korábbi rekordot megdöntött, és csaknem 145 méterrel haladta meg saját korábbi rekordját. Az eredményt mongol, kínai és török bírák hitelesítették. A bajnokság szervezői az új csúcs tiszteletére emlékoszlopot emelnek, hasonlóan ahhoz, amikor a Mongol Birodalomban 1226-ban Eshunkei mongol íjász rekordtávolságra lőtt.

Az alábbi filmecske a verseny helyszínén készült, Dzsingisz kán mezején. ]]>
Fri, 28 Dec 2012 10:07:14 +0000
<![CDATA[2011.06.22. - Nem Kassán múlott a magyar hadüzenet?]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/nem_kassan_mulott_a_magyar_haduzenet__2402.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/nem_kassan_mulott_a_magyar_haduzenet__2402.php
Varga Éva levéltáros és Vaszilij Hrisztoforov orosz történész fontos kutatási eredményről számoltak be egy budapesti konferencián. Eszerint a kassai bombázástól függetlenül eldőlt, hogy Magyarország hadba lép 1941-ben a Szovjetunió ellen. A kutatók hozzáférhettek Werth Henrik több vallomásához, amelyeket szovjet fogságban tett. Werth volt a hadba lépéskor a vezérkari főnök Magyarországon.

Magyarország hivatalosan azért üzent hadat a Szovjetuniónak, mert 1941. június 26-án felségjelzés nélküli repülőgépek szovjet gyártmányú bombákat dobtak Kassára. A szovjetek azonban tagadták, hogy ők támadtak volna. A bombázásban több mint harmincan meghaltak. A magyar történelem egyik rejtélye, hogy kik és miért bombázták Kassát. A kormány mindenesetre nagyon gyorsan, még aznap döntött a hadba lépésről, parlamenti jóváhagyást sem kért a miniszterelnök, holott ezt az akkori törvények szerint meg kellett volna tennie.

A most előkerült kihallgatási jegyzőkönyv ide vonatkozó fontos részlete így szól:

Kérdés: Milyen formális ürügyet használtak fel a Szovjetunió elleni hadüzenethez?

Werth Henrik: Miután a háborúba való belépés kérdése el volt döntve, nem okozott nehézséget ürügyet keresni. Ebben az esetben Kassa város szovjet repülőgépekkel történő bombázása szolgált ürügyül.

Kérdés: Pontosan megállapították, hogy a bombázást szovjet repülők hajtották végre?

Werth Henrik: A parancsom alapján folyt a vizsgálat, amely szemtanúk vallomása alapján és a helyszínen talált fel nem robbant bomba alapján megállapította, hogy a bombázást orosz repülőgépek hajtották végre.

Kérdés: Ön látta a fel nem robbant bombát?

Werth Henrik: Nem, nem láttam.

Kérdés: Eléggé hiteles bizottság folytatta le a vizsgálatot?

Werth Henrik: A Vezérkari Főnökség egyik osztályának parancsnokát bíztam meg a bizottság vezetésével, aki később személyesen nekem tett jelentést az eredményekről.

Kérdés: És ebben kimerült az ön vizsgálódása?

Werth Henrik: Igen, ezek az eredmények kielégítőek voltak.

Kérdés: Miért viszonyult ilyen komolytalanul ehhez az elvi kérdéshez?

Werth Henrik: Azt feltételeztem (úgy véltem), amennyiben a háborúról a kérdés eldöntött, úgy ehhez az ürügy keresése pusztán formalitás, amely ahhoz szükségeltetik, hogy a kormány hadüzenetről hozott döntését a nép előtt igazolja.

Az 1945. augusztus 11-én, Moszkvában készült kihallgatási jegyzőkönyv részletéből az első és az utolsó válasz nagyon izgalmas. Werth Henrik mindkét alkalommal azt állítja, a magyar hadbalépés már eldőlt Kassa bombázása előtt. Eddig erről semmilyen közvetlen forrás sem került elő.


Werth HenrikWerth Henrik 1938 szeptemberétől 1941 szeptemberéig volt a honvédség vezérkari főnöke. Az ő vezetésével lépett be Magyarország a második világháborúba. Közismert volt a nácik és Németország iránti feltétlen lojalitása, fontos szorgalmazója volt a jugoszláviai bevonulásnak és a Szovjetunió elleni hadba lépésnek is. 1945-ben tartóztatták le a szovjetek, 1952-es haláláig hadifogságban maradt. Távollétében 1948-ban Magyarországon halálra ítélték.]]>
Tue, 04 Sep 2012 12:33:22 +0000
<![CDATA[2012.08.20. - Római villagazdaságot találtak légi régészet segítségével]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/romai_villagazdasagot_talaltak_legi_regeszet_segitsegevel_2268.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/romai_villagazdasagot_talaltak_legi_regeszet_segitsegevel_2268.php
A légirégészet a régészeti kutatások egy fajtája, ahol a régészeti lelőhelyeket a levegőből fényképezik. Kezdeti célja az volt, hogy a lelőhelyek összefüggéseit tárja fel és mutassa be a régészeknek: segítségével a teljes lelőhely megfigyelhető, illetve új lelőhelyeket lehet a levegőből felfedezni.
]]>
Tue, 21 Aug 2012 08:34:07 +0000
<![CDATA[2011.11.09. - Grandiózus maja várost tárnak fel a Yucatán-félszigeten]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/grandiozus_maja_varost_tarnak_fel_a_yucatan-felszigeten_2252.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/grandiozus_maja_varost_tarnak_fel_a_yucatan-felszigeten_2252.php
A települést az úgynevezett preklasszikus korban, időszámításunk előtt 250 táján alapították. A városban, amelynek kiterjedése harminc négyzetkilométer lehet, több nagy építmény található, a legnagyobb negyvenhat méteres.

Az Ichkabal régészeti helyszínt 1995-ben véletlenül fedezte fel egy helybéli lakos, Alejandro Cano, aki felfigyelt a prekolumbián leletekre. A feltárások csak tizenöt évvel később kezdődtek és az eredeti tervek szerint a régészeti helyszínt már az idén megnyitották volna a látogatók előtt. A maják városát azonban vastag földréteg borítja, a területet benőtte a dzsungel, így a feltárások nehézségei és a pénzügyi források szűkössége miatt a megnyitást 2013-ra halasztották.
]]>
Fri, 17 Aug 2012 13:49:17 +0000
<![CDATA[2012.02.02. - 3 milliárd dolláros lelet egy brit hajóroncsban?]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/3_milliard_dollaros_lelet_egy_brit_hajoroncsban__2219.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/3_milliard_dollaros_lelet_egy_brit_hajoroncsban__2219.php
Greg Brooks azt állítja, hogy a massachusettsi Tőkehal-foktól 80 kilométerre keletre hever a roncs 213 méteres mélységben. A brit kereskedelmi hajót Port Nicholsonnak hívták, és 71 tonna platinát szállított, amikor 1942-ben elsüllyesztette egy német búvárhajó. Brooksnak víz alatti kamerával sikerült azonosítania a hajót annak törzsszáma alapján. A kincsvadász reméli, hogy már februárban, de legkésőbb márciusban meg tudja kezdeni a nemesfém kiemelését távirányítású búvárjárművel.
]]>
Fri, 17 Aug 2012 10:48:06 +0000
<![CDATA[2012.07.25. - Kurultaj 2012.08. 10-12., Bugac]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/kurultaj_2012_08__10-12___bugac_2108.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/kurultaj_2012_08__10-12___bugac_2108.php
A Kárpát-medence magyar hagyományőrzői, valamint a kazahsztáni madjar törzs képviselői mellett az összes hun-türk tudatú nép képviselteti magát a harmadik alkalommal Magyarországon megrendezett fesztiválon – hangzott el kedden, a Kurultaj budapesti tájékoztatóján.

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, az esemény fővédnöke kifejtette: nagy örömére szolgál, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján egy ilyen jelentőségű hagyományőrző fesztivál évről-évre képes megtartani és növelni programjainak színvonalát. Az alelnök rámutatott arra, hogy a hun, türk és rokon tudatú népek törzsi gyűlése olyan kincs, amellyel értékteremtő módon kell gazdálkodni. Az eseményre érkező küldöttségeket Lezsák Sándor a parlamentben is vendégül látja.]]>
Thu, 26 Jul 2012 13:52:44 +0000
<![CDATA[2012.05.14. - Fonogram díjas a „pimaszul jó” Kerekes Band]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fonogram_dijas_a___8222_pimaszul_jo__8221__kerekes_band_1928.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fonogram_dijas_a___8222_pimaszul_jo__8221__kerekes_band_1928.php
Bródy János, a FreshFabrik, a Kiscsillag, Yonderboi és a Kerekes Band is Fonogram-díjat kapott a magyar zenei gálaesten kedden a Millenáris Teátrumban. Az év hazai dala Vastag Csaba és Vastag Tamás Őrizd az álmod című száma lett, az életműdíjat Horváth Attila kapta az eseményen.

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ) által rendezett díjátadón tizenhárom hazai és öt külföldi kategóriában adták át a szakmai zsűri által odaítélt Fonogram-díjakat. Az év hazai daláért folyó versenyben a közönség szavazatai döntöttek.]]>
Tue, 15 May 2012 13:27:59 +0000
<![CDATA[2011.09.06. - 4. Nemzeti Vágta - 2011.szeptember 14.-18.]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/4__nemzeti_vagta_-_2011_szeptember_14_-18__1017.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/4__nemzeti_vagta_-_2011_szeptember_14_-18__1017.php
2011-ben is megrendezésre kerül új tulajdonosok vezetése alatt a Nemzeti Vágta. Az eseményre szeptember 14-18 között kerül sor. A rendezvénysorozat fő eseménye a történelmi korokat idéző lovasverseny lesz. A Vágta Korzó is felépül ismét az Andrássy úton, valamint Magyarország különböző tájainak ételei és borai mutatkoznak be az Országkonyhán.


Nemzeti Vágta 2011

Az ország különböző pontjaiból érkeznek majd lovak és lovasok, hogy megküzdjenek a vándordíjért. A díj nem más, mint egy 1840-es évek beli huszárszablya, melyhez tíz milliós díj is dukál. Idén is lesz jótékonysági sztárfutam, kocsitoló verseny és számos hazai híresség vesz részt majd a rendezvény programjain. A hírességek futamában a sztárfutamban a tét valamely, a közszereplő által megnevezett alapítvány támogatása a nyereménnyel. A tavalyi év győztese Pintér Tibor volt, aki az idén is beszáll az elsőségért folyó küzdelembe. Többek között láthatjuk majd Hajas Lászlót és Kaszás Gézát is az indulók között. A szabályok az idén oly módon változtak, hogya hazai hírességek kizárólag csak magyar lovakkal indulhatnak.

A Nemzeti Vágta sikerének titka a szervezők szerint a jól megalapozott szakmai döntésekkel támogatott szervezés. Az idei évben Lázár Vilmos vehette át a Nemzeti Vágta elnöki posztját. Testvérével Lázár Zoltánnal és Mondok Józseffel igazgatják tovább a rendezvényt. Geszti Péternek a rendezvény kreatív igazgatójának hosszabb távú céljai is vannak. Reményei szerint a rendezvénysorozat a Kárpát-medence egyik legnagyobb rendezvénysorozatává válhatna.

A budapesti rendezvényt 15 Elővágta előzi majd meg az ország különböző pontjain. A budapesti helyszínen Országkonyha, a Széchenyi pályán lovas és szakmai programok várják az ide látogatókat. A Hősök terén kialakított Vágta pályát erre a célra fejlesztett granulátummal borítják majd. Összesen 8000 négyzetméternyi ingyenesen megtekinthető terület áll majd a közönség rendelkezésére a 11 fizetős lelátó mellett. 4 óriskivetítő szolgálja majd a közönséget, valamint 100 sátor épül majd fel az Andrássy úton, mely a települések és a szponzorok bemutatását hivatott szolgálni.

A budapesti Nemzeti Vágtán összesen 500 ló szerepel majd. Az RTL Klub is közvetíti a nagyszabású eseményt, mely Magyarország legnagyobb köztéri sportközvetítése lesz.

]]>
Wed, 07 Sep 2011 07:34:34 +0000
<![CDATA[2011.08.29. - Elkészült a mohácsi csata animációs szimulációja]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/elkeszult_a_mohacsi_csata_animacios_szimulacioja_1012.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/elkeszult_a_mohacsi_csata_animacios_szimulacioja_1012.php
“1526 augusztus 29-én a magyar hadtestek hátuk a Borza pataknak vetve várakoztak a több mint háromszoros túlerőben lévő török seregre” - mondja a tanár, és a tábla bal felső sarkából a jobb alsó sarokig tekergő csíkot húz, majd a csík alá rajzol egy hevenyészett téglalapot. “A török seregek a pataktól délre, egy természetes teraszon vonultak fel dél körül” - mondja a tanár miközben még egy nagy téglalapot skiccel fel a táblára, hogy ezzel be is fejezze a csatatér és a csapattestek felvázolását.

Ezután már csak nyilak jelölik a Tomori Pál vezette nehézlovasság előretörését, akik Szulejmán seregének bal szárnyát rohamozva megfutamították a teljes ruméliai hadtestestet, sőt egyes források szerint néhány nehéz páncélzatú lovas egészen a szultán sátráig jutott. De végül a közel 12 ezres magyar lovasságot a janicsárok sortüze mégis megállította. A balról ívben a török téglalap felé kanyarodó lovasság mellett azért egyenes nyíl jelöli a főleg külföldi, német, cseh és lengyel zsoldosokból álló gyalogságot, amely az ágyúk előtt a török centrumot támadta. Majd jönnek a további nyilak: a magyar roham második lépcsője, a török ellentámadás, majd a magyar gyalogság bekerítése. Végül egy gyors, erőteljes satírozás jelzi a közel 8 ezer fős magyar gyalogos hadtest teljes pusztulását, és a tábla szélén egy határozott, már-már dühös pont a helyet, ahol II. Lajos a belefulladt a kiáradt Csele-patakba.

Amikor a tanár krétás kezét nadrágjába törli, és visszafordul az osztály felé, már csak a legstréberebbek próbálják füzetbe másolni a téglalapokat, nyilakat és az eszeveszett satírozást. A többiek az évtizedtől függően már vadul köpőcsöveznek, amőbáznak, a Snake-et nyomják az alsókategóriás Nokián, vagy az Angry Birds-zel játszanak veszettül. És a mohácsi csata már örökre csak téglalapokat jelent, meg a Csele-patakot, ami érthetetlenül olyan iszonytatóan nagyra duzzadt, hogy még egy király is belefulladt lovastul.

Nem rendezi, betáplálja

Ezen a sok évtizedes oktatási kudarcon akart változtatni Baltavári Tamás történész hagyományőrzőkből, hadtörténészekből, programozókból, grafikusokból, vágókból és utómunka-szakemberekből álló csapatával, amikor a Total War számítógépes stratégiai játék segítségével lemodellezték a teljes mohácsi csatát [1]. (A munkában többek közt részt vett Partig Rómeó vágó, Hajnal Ödön grafikus és Magyar Zoltán programozó.) Persze nem csak a középiskolásoknak segíthet, ha látják ahogy a kamera átsuhan a török sereg közel hat kilométer hosszú arcvonala felett, vagy ahogy a fémbe öltözött lovasával együtt közel ezerötszáz kilós csatamén nekiindul a rohamra, hanem azoknak is, akik rendszeresen a History Channelen, vagy a Spektrumon kötnek ki a fotelben szörfözés végén, de a második világháború nagy tankütközetei és Hannibál híres csatái után vágynak már valami hazaira is.

Ráadásul a Károli Gáspár Református Egyetemen végzett, jelenleg pedig a Vörösmarty Mihály Gimnáziumban tanító Baltavári nem instruálta Tomori Pált, Szapolyai Györgyöt, Szulejmánt vagy a török sereg oldalán harcoló francia tüzéreket. Nem úgy rendezte a filmet, ahogy Peter Jackson a Helm-szurdoki csatát. Hanem a játék segítségével a fellelhető történeti források alapján modellezte a csatateret, a seregeket, az egyes egységeket, a parancsnolási és irányítási rendszert, aztán betáplálta az ismert taktikát, és várt, hogy a virtuális hadseregek pont ugyanazt tegyék, mint amit 1526-ban a törökök és a magyarok. Több tucat verziót futtattak le, folyamatosan változtatva az egyes egységek morálját és fegyveres képzettségeit, amíg megkapta a helyes verziót. így tulajdonképpen a majdnem 25 perces kisfilm nemcsak elmeséli, hogy mi is történt akkor Mohács mellett, hanem arról is elmond valamit, hogy mennyire voltak jól képzettek a szemben álló felek, és persze hogy mennyire hittek a győzelemben.]]>
Tue, 30 Aug 2011 08:46:21 +0000
<![CDATA[2011.08.14. - 42. Debreceni Virágkarnevál 2011.08.15. - 21.]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/42__debreceni_viragkarneval_2011_08_15__-_21__987.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/42__debreceni_viragkarneval_2011_08_15__-_21__987.php
A virágkarnevál Debrecen egyik legnagyobb és az ország egyik leglátogatottabb rendezvénye. Évente több százezer látogató kíváncsi a nem mindennapi virágkompozíciókra. Öt napon keresztül, folyamatos programok várják a szórakozásra, kikapcsolódásra vágyó látogatók százezreit. Könnyedebb műfajok is jelennek meg a Kossuth téren. A fellépők kiválasztásánál az ismertségen kívül a szervezők nagy figyelmet fordítottak, hogy az adott műfaj értéket közvetítsen az érdeklődők felé.

Európa egyetlen karneválja, amely ekkora virágkompozíciókat vonultat fel egyszerre. A történelmet tekintve, immár negyvenegy éves múltra visszatekintő rendezvény augusztus. 20, amely Szent István napjához és az új kenyér ünnepléséhez fűződik. A karneváli programok augusztus. 15-20-ig folyamatosan gondoskodnak az ünnepi hangulatról, amely zene, tánc és a virágok sokaságában telik. Az egyeztetések még folytatódnak, de a Békési Városi Fúvószenekar szóbeli meghívást kapott 2010 augusztusára, a nagy múltú Debreceni Virágkarneválra. Bagoly László karnagy a Békés Mátrixnak elmondta, nagy megtiszteltetés részükre a lehetőség, amely még tovább öregbítheti a zenekar hírnevét. Debrecen tehát újra virágba borul. A Debreceni Virágkarnevál már nem csupán egyetlen nap: az utóbbi években csaknem egyhetes szórakoztató centrummá bővült.

]]>
Mon, 15 Aug 2011 08:21:02 +0000
<![CDATA[2011.07.17. - 186. Anna-bál - Balatonfüred 2011. július 23.]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/186__anna-bal_-_balatonfured_2011__julius_23__938.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/186__anna-bal_-_balatonfured_2011__julius_23__938.php
A 186. Anna-bál és kísérőrendezvényei.


A bált minden évben izgalmas és színvonalas kísérőrendezvények vezetik fel. A várost megérinti a korabeli hangulata, és keringőre csábítja a szerelmeseket. Az eseménysor egyik legszívhezszólóbb momentuma a „Balatoni Szívhalászat” egy feldíszített hajó fedélzetéről. A Kisfaludy Színpad műsora színházi, zenés, táncos előadásaival felejthetetlen élményt nyújt a látogatóknak. Az esti utcabálon mindenki táncra perdülhet. És a bált követő napon megismerhetjük az új bálkirálynőt és udvarhölgyeit.
Az Anna-Bál története

A legelső Anna-Bál 1825-ben Szentgyörgyi Horváth Fülöp János lányának, Anna Krisztinának lett megrendezve a város Gyógy terén álló Horváth-házban. Ezen a bálon ismerkedett meg Anna a férjével, Kiss Ernővel, aki később az aradi vértanúk egyike volt. A bált 1957-től már a felújított, ma már Anna Grand Hotelben rendezik meg. Tradícióvá vált, hogy a város önkormányzata előbálozónak meghívja a 18. életévüket betöltött füredi lányokat és a hölgyek közül megválasztják a Bál Szépét. A Bál Királynő és két udvarhölgye Herendi vázát kap ajándékba.

Az Anna-Bál kísérőrendezvényeit 2011. július 21. és 24. között rendezi meg Balatonfüred Városa.

Jegyárak: 45000, 50000, 55000, 60000 Ft

2011. július 22 - július 24. között rendezi meg Balatonfüred Városa.]]>
Mon, 18 Jul 2011 09:06:23 +0000
<![CDATA[2011.07.01. - A Kékszalag Európa legrégibb és leghosszabb tókerülő vitorlásversenyének története]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/a_kekszalag_europa_legregibb_es_leghosszabb_tokerulo_vitorlasversenyenek_tortenete_936.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/a_kekszalag_europa_legregibb_es_leghosszabb_tokerulo_vitorlasversenyenek_tortenete_936.php
Céljuk az volt, hogy a ver­seny „nemcsak a hajók tökéletességét, a konstruktőrök munkáját, hanem a vitorlázók rátermettségét, kitartását, navigációs tudomá­nyát is erős próbára tegye”.

A szervezők főleg a ’20-as években rendezett Forgách Balázs­ vándordíj tapasztalataiból merítettek. (Ezt a versenyt főleg a Bala­tonföldvár–Keszthely–Balatonföldvár, Balatonföldvár–Kenese, Ke­nese–Balatonfüred távokon, általában a felsorolt résztávokon na­ponként futották. A verseny így 3–4 napig tartott.) A Hungária Yacht Club vezetői viszont egy megállás nélküli versenyt szerettek volna, amelynek végén a leggyorsabb hajó nyer. Egy olyat, amilyen még nem volt a Balaton történetében. „Egy 140-160 km-es navigá­ciós verseny – a partok érintése nélkül – nagy figyelmet, hajós felké­szültséget, vitorlázó tudást és egész embert kíván. Éppen ezekért a hajós erényekért óhajt a Hungária Yacht Club egy versenyt kiírni, melynek első díja a Balaton kék szalagja volna.”Az első Kékszalag kiírásához képest ugyan többször változtak a szabályok az elmúlt bő hetven évben, de az alapgondolat – többé-kevésbé – végigkíséri a verseny történetét. A védnökök, mind a sport, mind a politikai élet tekintetében jól csengő nevek voltak abban a korban. Az összes nagyobb vitorlás klub a nevét és támogatását adta a Kékszalaghoz.A magyar vitorlás szövetség elnöksége 2001 október 30-án döntött arról, hogy a kékszalag versenyeket minden évben megrendezik. A páratlan években sorra kerülő versenyeket a "hagyományos" jelzővel illetik, ezeken szigorúbbak az osztályokra vonatkozó szabályok, míg a páros években a "nyílt kékszalagra" kerül sor, ahol gyakorlatilag az egyetlen korlátozás, hogy egytestűek indulhatnak.
2010-től ezt a korlátot is feloldja a magyar vitor­lás szövetség egy, 2006-ban elfogadott határozata.
A szakértők döntő többségének véleménye szerint az új fehérszalag versenyek (magyar vitorlás szövetség rendezett három, teljes távú tókerülő versenyt, a szokásossal ellentétes irányba vitorlázva, fehérszalag néven.1996, 1998, 2000) semmivel sem kisebb értékűek, mint a kékszalag regatták. Természetesen a 2002-től megrendezésre került nyílt kékszalagok is ide tartoznak.]]>
Sun, 10 Jul 2011 14:53:16 +0000
<![CDATA[2011.05.18. - Egy Leica a világ legdrágább fényképezőgépe]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/egy_leica_a_vilag_legdragabb_fenykepezogepe_879.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/egy_leica_a_vilag_legdragabb_fenykepezogepe_879.php
Egy névtelenséget kérő ázsiai vásárló adta meg a nem remélt összeget a Leica márkájú fényképezőgépek sorozatgyártásának megkezdése előtt készült, rendkívül ritka kameráért, amelynek értékét előzetesen 350-450 ezer euróra taksálták a patinás Westlicht galéria becsüsei.

A 200 ezer eurós kikiáltási árú ősfényképezőgép egyike (a 7-es sorozatszámot viselő példánya) annak a 25 tesztkamerának, amelyet a wetzlari Ernst Leitz Optikai Művek készített két évvel a később világhírűvé vált Leica fényképezőgép piaci bevezetése előtt. Az üzem iratai szerint ezt a példányt annak idején New Yorkba küldték szabadalmaztatás céljából, így az első "exportált" Leica fényképezőgépnek számít.

]]>
Sun, 29 May 2011 18:20:15 +0000
<![CDATA[2011.05.24. - Csíksomlyói pünkösdi búcsú 2011 ]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/csiksomlyoi_punkosdi_bucsu_2011__875.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/csiksomlyoi_punkosdi_bucsu_2011__875.php
Az előző évekhez hasonlóan most is fontosnak tartjuk hangsúlyozni: a csíksomlyói pünkösdi búcsú elsősorban zarándoklat, és szeretnénk, ha – történelmi múltjához hűen – vallási cselekmény is maradna! A legfontosabb tehát az, hogy a Csíksomlyóra zarándokolók az Isten imádását, a boldogságos Szűz Mária tiszteletét tartsák szem előtt, és tudatosítsák magukban, hogy a bűnbánati gyakorlatok, a gyónás, az áldozás és a szentmisén való részvétel mellett a zarándoklatnak az áldozatvállalás is része.
Évről évre megtapasztalhatjuk azonban, hogy a csíksomlyói pünkösdi búcsúsok között sokan vannak olyanok, akik nem a lelki-vallásos tartalmat és lelkületet keresik, hanem annak alkalmaként használják fel, hogy a keresztény értékrendtől merőben eltérő csoportidentitásukat mutogassák. Ennek a több éve megfigyelhető jelenségnek a megemlítésével nem szeretnénk senkit bántani, de mint a kegyhely őrei úgy gondoljuk, hogy ezek a megnyilvánulások nem találkoznak a búcsús zarándoklat alapvető értelmével, szerepével, amely a bűnbánatban, az Istennel való közös találkozásban, a Mária-tiszteletben keresendő.
Törekedjünk tehát a búcsújárás szerepének megőrzésére úgy egyénileg, mint közösségi szinten, hogy keresztényekként megfelelő magatartásunkkal méltó folytatói lehessünk és maradhassunk őseink hitének, a csíksomlyói búcsújárás hagyományainak! Meggyőződésünk, hogy a közös imádkozásban és a közös Szűzanya-tiszteletben megnyilvánuló tiszta hit az Istenre való rátalálás mellett minden magyar egymásra találásának a kegyelmévé is válik. (Fr. Péter Arthur OFM csíksomlyói ferences házfőnök) ]]>
Wed, 25 May 2011 13:41:36 +0000
<![CDATA[2011.04.22. - Húsvét a keresztyény világ legnagyobb ünnepének története]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/husvet_a_keresztyeny_vilag_legnagyobb_unnepenek_tortenete_819.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/husvet_a_keresztyeny_vilag_legnagyobb_unnepenek_tortenete_819.php
Húsvét története

A jeles napok sorában az egyik kiemelkedő ünnepünk a Húsvét, ami a keresztény egyházakban Krisztus feltámadásának ünnepe, egyben a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is.

A keresztény világ Húsvét ünnepének kialakulása a zsidó Pészah-hoz vezethető vissza. Ekkor ünnepelték a zsidók Egyiptomból való kivonulását. Az Ótestamentum szerint ekkor, az Egyiptomot ért tíz csapás közül utolsóként, lecsapott a Halál Angyala és magával ragadott minden elsőszülött fiút. A zsidók Isten parancsának engedelmeskedve azonban bárányt áldoztak, és annak vérével bekenték ajtóikat, így a Halál Angyala őket nem bántotta. A Pészah ünnepének előestéjén fogyasztották el a szokásos Széder esti vacsorát, amely élesztő nélküli kenyérből és borból állt. Jézus letartóztatásának estéjén a Szédert ülte meg tanítványai körében, amelyet az "Utolsó Vacsora" néven ismerünk. Ezen az estén adta őt át Júdás a katonáknak, azzal gyanúsították, hogy forradalmat indíthatott volna a tanításaival és hogy ő akart lenni a király. Ezért csúfságból tövis koronát tettek a fejére, kezét, lábát odaszegezték a kereszthez és a feje fölé odatűztek egy papirt, amin ez állt: I.N.R.I. - Iesus Nazarensis Rex Iudeae (Názáreti Jézus Judea királya). Miután Poncius Pilátus nem volt hajlandó ítélkezni felette, a zsidó nép dönthetett, hogy Barabás vagy Jézus részesüljön kegyelemben. Az emberek Barabást választották. Így Jézust, miután saját vállán cipelte végig keresztjét vesztőhelyére, a Golgota hegyére, a zsidó Húsvét pénteki napján megfeszítették. Néhány óra múlva meg is halt a kereszten, családja pedig zsidó szokás szerint egy hegyoldalba vájt barlangban az Olajfák Hegyén temette el. A barlang szája elé egy nehéz követ görgettek, Pilátus pedig őröket állítatott, mert a jövendölés szerint a harmadik napon Jézus el fogja hagyni a sírt. Másnap szombat, azaz sabbath volt, ilyenkor a tízparancsolat törvényei szerint pihenőnapot kell tartani minden hívőnek. A komoly előírások miatt családja és tanítványai csak vasárnap mehettek el megint nyugvóhelyéhez. Csakhogy a sírt lezáró követ elmozdították és a barlangban nem volt ott a test, csak a leplek, amelyekkel beborították. Két angyal ült a barlangban, majd Máriának megjelent a feltámadt Jézus is.

A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé (ezt mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben).

A Húsvét magyar neve arra utal, hogy régen, a 40 napon át tartó nagyböjt után – ami Jézus negyvennapos sivatagi tartózkodásának emlékére, önmegtartóztatásra tanít – ekkor ettek először húst az emberek, „hús vettek magukhoz". A Húsvét nem egy nap, hanem több napból álló ünnepsorozat, a húsvétot megelőző 40 napos böjti időszaktól egészen pünkösdig. Latin neve: Septuagesima – hetvened (mert hetven napig tart), húsvéti időnek is nevezik. A nagyhét – a Húsvét előtti hét – a virágvasárnappal kezdődik. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékére ezen a napon az emberek barkaággal mennek a templomba. A szertartás része a barkaszentelés. Nagycsütörtök Jézus szenvedéseinek kezdete. E nap egyetlen miséjén elnémulnak a harangok – „a harangok Rómába mennek” – és egészen nagyszombat délutánjáig hallgatnak. Nagycsütörtökhöz tartozik a lábmosás szertartása – tizenkét öreg ember lábát megmossák –, melyet még a Habsburg-ház uralkodói is elvégeztek. A szertartás onnan ered, hogy Jézus is megmosta tanítványainak lábát. Nagypénteknek a néphagyományban is többféle megnyilatkozása van. Az emberek kivonultak a falu szélén álló Kálvária dombra, megálltak a stációállomások kápolnáinál, végigjárták Krisztus keresztvitelének útját. Jeruzsálemben egy szerzetes kereszttel a hátán teszi meg a Golgotára vezető utat. A templomokban letakarják az oltárokat. A hagyomány szerint a fiatalok nagypénteken hajnalban a patakra mentek megmártózni. Aki ezen a napon folyóvízben megmosakodott, az egész évben szerencsés lett. Viszont nem szabadott ezen a napon állattartással és földműveléssel kapcsolatos munkát végezni, nem szítottak tüzet és nem sütöttek kenyeret sem.

Aztán szombat este újra megszólalhatnak a harangok, megszentelik a tüzet és a vizet. Úgy tartották, hogy akit az „új vízzel" keresztelnek meg, az egész életében szerencsés lesz. Ezért kapcsolódik még mindig sok helyen a nagyszombati szertartásba a keresztelés szertartása. Húsvét vasárnapjához tartozott az ételszentelés. A délelőtti misére letakart kosárral mentek az emberek, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézust, mint áldozatot jelképezi, a bor pedig Krisztus vérét. A tojás az újjászületés jelképe. Ahogyan a tojásból új élet születik, úgy hoz Jézus is új életet. A tojás a családi összetartást is jelképezi. A hagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztani a húsvéti tojást, hogy ha valamikor eltévednének, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és hazataláljanak. A pap megáldotta az ételeket, melyek elfogyasztásával fejeződött be a hosszú böjti időszak.

A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik (beleértve a határokat is). A következő nap, húsvéthétfő a legtöbb keresztény hagyományú államban hivatalos ünnep.

A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a Julián-naptár szerinti év ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes időpontja gyakran vita tárgya volt.

Az első niceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen a keresztény húsvét időpontja a tavaszi napéjegyenlőség utáni első holdtöltét követő vasárnap. Sajnos ennek meghatározására nem jelöltek ki módszert, így például az alexandriai pátriárka és a római pápa alá tartozó egyházrész másképpen számította a húsvét időpontját. Később a 6. században alkotta meg Dionysius Exiguus azt az eljárást, amely azóta is az alapját képezi a húsvét időpontja kiszámításának.

Amennyiben csillagászati értelemben vesszük a „tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni vasárnap” formulát, természetesen nem feltétlenül kapjuk meg a húsvétot. A katolikus egyház 1581-ben kánonban rögzítette azt az számítási módot, mely meghatározza ennek naptári helyét. Mostanra az ortodox egyházakon kívül minden keresztény egyház ehhez az eljáráshoz tartja magát. Az ortodox egyházak dátumszámítási módszere maradt a gregorián naptárreform előtti Julián-eljárás.

A szíriai Aleppóban ülésezett 1997-ben az Egyházak Világtanácsa. Azon javasolták, hogy a hagyományos, képletekre és táblázatokra alapuló számítás helyett csillagászati megfigyelések alapján határozzák meg a keresztény húsvét időpontját, ezzel megszüntethető lenne a keleti és nyugati egyház közötti eltérés is, hiszen a megfigyelés (illetve a közvetlen csillagászati meghatározás) mindegyik egyházrész számára objektív módon rögzítené az ünnepnap dátumát. A reformjavaslat szerint a bevezetés 2001-ben lett volna, de lényegében egyik tag sem fogadta el még.

A római katolikus egyház húsvéti szertartásai:

Virágvasárnap szerepe, hogy bevezesse a szent háromnap liturgiáját. Egyben a nagyböjti előkészület csúcspontja is, mert a Jeruzsálembe való megérkezést jelenti. Ezen a napon a pap a vértanúságot jelképező piros ruhát vesz fel. A misén Máté, Márk, Lukács evangéliumából olvassák fel a passiót, meghatározott rendben, minden évben másikat.

A nagyhéten hétfőn, kedden és szerdán nincs különösebb szertartás.

Nagycsütörtök


Nagycsütörtök az utolsó vacsora emléknapja, az Eucharisztia (oltáriszentség) alapításának ünnepe. Ilyenkor a székesegyházakat kivéve minden templomban csak egy mise van, az esti órákban. Tilos bármilyen más mise.

A székesegyházban délelőtt van az úgynevezett Krizmaszentelési mise. Ezen a misén az adott egyházmegye összes papjának rész kell vennie. Itt megújítják papi fogadalmunkat, valamint a püspök megáldja és megszenteli az azt követő évben használt szent olajokat és a krizmát. Háromféle szent olaj van, amit meghatározott szertartásban használnak:

1. Keresztelendők olaja
2. Betegek kenete
3. Krizma (Balzsammal kevert faolaj, kereszteléskor, bérmáláskor, papszenteléskor és templomszenteléskor használják.)

A nagycsütörtöki esti misén a pap az örvendezést, ünneplést jelentő fehér ruhában van. Az orgona szól, egészen a Dicsőség a magasságban Istennek… kezdetű himnuszig, ami alatt szólnak a harangok, és a csengők is. Utána húsvét vigiliájáig se az orgona, se a csengő nem szól. („A harangok Rómába mentek…”) Ez jelképezi, hogy senki nem szólt Jézus mellett. A prédikáció után (ahol megtartják) a lábmosás szertartása jön. Ennek hagyománya a Bibliában található, Jézus az utolsó vacsorán megmosta tanítványai lábát. A mise után következik az ún. oltárfosztás. Ez jelképezi, hogy Jézust megfosztották ruháitól. Ennek nincs szertartása, csendes. A mise után általában a templomokban virrasztást szoktak tartani, mondván Jézus tanítványai elaludtak.


Nagypéntek

Ezen a napon nincs mise. Téves és kerülendő kifejezés a „csonka mise”.

Nagypénteken Igeliturgia van, áldoztatással. A pap a szertartást piros vagy lila öltözékben végzi. A papság és a segítők teljes csendben vonulnak be a templomba, s az üres oltárszekrény (tabernákulum) előtt leborulnak. Ezt követi az Igeliturgia: Isten szenvedő szolgájáról szól az olvasmány, a szentlecke, és János evangéliumából olvassák fel a passiót. Ezután jön az évente egyszeri tisztelgés a kereszt előtt, a Kereszthódolat. Az igeliturgia teljes csendben áldoztatással ér véget. Nincs áldás, nincs elbocsátás.]]>
Sat, 23 Apr 2011 07:30:16 +0000
<![CDATA[2011.04.12. - XVIII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál 2011. április 14-17.]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/xviii__budapesti_nemzetkozi_konyvfesztival_2011__aprilis_14-17__818.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/xviii__budapesti_nemzetkozi_konyvfesztival_2011__aprilis_14-17__818.php
A Fesztivál a Millenárison – intellektuális légkörét megőrizve – korszerű, folyamatos bővülésre alkalmat adó, igényes környezetben, könnyen megközelíthető, központi helyen várja a látogatóit.

A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hagyományosan vendégül látja a világ legrangosabb íróit, költőit, akik közül a díszvendég veheti át Budapest Főpolgármesterétől a Budapest Nagydíjat.

Díszvendégként mutatkozik be évről évre egy-egy ország, régió kultúrája, irodalma és könyvkiadása.
A 2011-es könyvfesztivál díszvendégeként az Európai Unió országai állítanak közös standot.

A már közel húszéves múltra visszatekintő Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábban soha nem szolgált rá annyira a nemzetközi jelzőre, mint idén. Negyven országból érkeznek kiállítók, alkotók, kiadói szakemberek április 14-17. között Budapestre, s a külföldi kiállítói standok is nagyobb alapterületet foglalnak el, mint eddig bármikor. Köszönhető mindez annak, hogy a világ jegyzett könyvvásárai közül a magyar könyvfesztivál szervezőinek jutott először eszébe, hogy hazánk uniós elnökségének tiszteletére és apropóján ne egy országot vagy nyelvi régiót hívjunk meg díszvendégül, hanem magát a közösséget, az Unió minden tagországát, természetesen nem a gazdasági, piaci érdekközösséget, hanem a sokszínű és soknyelvű európai kultúrát, az Unió országainak könyvkiadását, kortárs irodalmát, jeles alkotóit. Megszólítottuk a diplomáciai testületeket, kulturális intézeteket, hogy közreműködésükkel vendégül láthassuk az európai irodalom jeles képviselőit, s egy reprezentatív közös uniós standon bemutathassuk az Unió mind a 27 országa kortárs irodalmi könyvkiadásának átfogó válogatását.]]>
Wed, 13 Apr 2011 15:31:50 +0000
<![CDATA[2011.04.10. - Fényhidakon át - Egry József gyűjteményes kiállítása a Kogart Házban]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/fenyhidakon_at_-_egry_jozsef_gyujtemenyes_kiallitasa_a_kogart_hazban_813.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/fenyhidakon_at_-_egry_jozsef_gyujtemenyes_kiallitasa_a_kogart_hazban_813.php
Egry József a modern magyar festészet egyik legmarkánsabb képviselője. A "Balaton festője"-ként vonult be a köztudatba, de életműve technikában és témában rendkívül gazdag, és magán viseli a múlt századelő szellemi újításainak jegyeit. Egry a magyar művészettörténetben alapvetően a Gresham körhöz kapcsolható, azonban olyan egyéni és sajátos festői világot képvisel, amely egyedülálló nemcsak a hazai, hanem az egyetemes festészet történetében is. Oldott, levegős technikája, - amely a védjegyévé vált - az olajpasztell, a grafika és az olajfestmény határán mozog. ]]>
Mon, 11 Apr 2011 09:40:19 +0000
<![CDATA[2011.04.06. - XXIII. Tavaszi Hadjárat Közép-Európa legnagyobb katonai hagyományőrző rendezvénysorozata]]> https://www.antikregiseg.hu/hirek/xxiii__tavaszi_hadjarat_kozep-europa_legnagyobb_katonai_hagyomanyorzo_rendezvenysorozata_807.php https://www.antikregiseg.hu/hirek/xxiii__tavaszi_hadjarat_kozep-europa_legnagyobb_katonai_hagyomanyorzo_rendezvenysorozata_807.php
Mintegy 80-100 lovas hagyományőrző – jórészt huszárok – járják be az 1849-es dicsőséges Tavaszi Hadjárat útvonalait 35 település érintésével, Magyarországon és a Felvidéken. Az 1989 óta zajló programsorozaton közel 60 katonai hagyományőrző és 50 más társadalmi szervezet vesz részt. ]]>
Thu, 07 Apr 2011 15:58:56 +0000